Giai phap tiet kiem dien bang cach giam dong dien tu thiet bi tieu thu

Giai phap tiet kiem dien bang cach giam dong dien tu thiet bi tieu thu

Tags: Viet Nam, thiet bi tieu thu dien, he so cong suat, van de nong bong, thoi gian gan day, duoc dua ra, den huynh quang, dong dien tu, co loi cho, giai phap, tiet kiem, tu bu, dong co, su dung, nha may, EVN
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thoi gian gan day, tiet kiem dien la mot van de nong bong doi voi EVN noi rieng va ca Viet Nam noi chung. Rat nhieu cuoc hoi thao, nhieu giai phap da duoc dua ra, dong thoi nhieu thiet bi da duoc dua ra voi tieu chi tiet kiem dien nham giam ap luc thieu dien cho EVN va co loi cho nguoi tieu dung. Toi xin manh dan dua ra mot giai phap tiet kiem dien thong qua viec giam dong dien lang phi ngay tu thiet bi tieu thu dien (muc dich la nang cao he so cong suat cua toan mang dien). Giai phap nay duoc ap dung den dau, con phu thuoc vao nhung nha quan ly va co quan thuc hien no.

Tai sao hien nay mot dong co tieu thu cong suat 15kw lai phai can mot nguon cong suat it nhat la 17,65 kVA, tai sao mot bong den soi dot cong suat 60W, chi “sinh ra” dong dien 0,27A trong khi mot bo den huynh quang 1,2m va tang pho sat tu tong cong suat 52W dong dien lai la 0,39A con o bo den 0,6m cong suat 26W thi dong la 0,29A (nhung con so nay duoc dua sau khi da thu nghiem)

Dan chung tren cho thay thuc te chi can mot cong suat nhat dinh, nhung chung ta phai yeu cau nha cung cap (tuc EVN) cung cap mot cong suat lon hon va tat nhien phai tra tien nhieu hon, cung co nghia la chung ta dang lang phi.

Giai thich dieu tren, ly thuyet chi ro rang mot thiet bi dien ngoai tieu ton cong suat (huu ich) con tao ra cong suat phan khang (CSPK), la mot thanh phan tham gia vao cac qua trinh tu hoa cac thiet bi dien va anh huong truc tiep den chat luong dien nang, triet tieu CSPK la mot viec don gian nhung khong hieu tai sao chung ta van xem thuong. Tac hai cua CSPK keo theo ton that duong day, giam kha nang cung cap cua nguon dong thoi no bat nha tieu dung ma thay ro nhat la cac nha may lon hang thang phai chiu them mot khoan phi khong nho goi la mua CSPK, theo toi day cung la lang phi va nhung nha may ma chi phi dien chiem trong trong gia thanh cang cao thi cang thay ro hon khi moc tang gia dien dang gan ke.

Trong truyen tai va phan phoi dien nang, EVN co co gang dang ke de kiem soat CSPK, dieu nay thong thuong duoc thuc hien boi viec tu dong dong/mo cac cuon cam hay cac tu dien. Cac nha phan phoi dien co the su dung cac dong ho do dien de do CSPK, nham ho tro khach hang tim bien phap nang he so cong suat len hay xu phat cac khach hang de he so cong suat qua thap (chu yeu la cac khach hang lon).

Hien nay de xu ly van de nay, EVN thuong yeu cau phai lap dat tu bu chung tai tram (va tuy theo cong suat tram co moi loai tu co dinh khac nhau). Theo toi, doi voi cac nha may hoac phu tai la dien dan dung giai phap mac tu bu (chung) khong giai quyet triet de su hao hut nay vi ly do: he so su dung dong thoi thiet bi khong the xac dinh chinh xac, noi tom lai la o moi thoi diem khac nhau thi phu tai khac nhau, nen xay ra tinh trang bu nhung khong du (hoac thua). Tat nhien, cang ve phia dau nguon, EVN se co nhung bien phap bu de tang hieu suat may phat nhung du sao di nua, doan duong tu phu tai den vi tri bu cung xa, ton nang do day dan (that thoat) se lon.

Song song voi viec ra doi nhung thiet bi hien dai, van con nhieu thiet bi ma khong the mot som, mot chieu co the thay the, mac du tao ra CSPK:

+ Cong nghiep: cac loai dong co deu co tinh cam khang….

+ Dan dung: quat, may giat, tu lanh, tang pho sat tu…

Sau khi giai mot so bai toan, toi thay rang viec tinh toan dien dung tu dien de bu cho thiet bi su dung dien la het suc can thiet, va vi tri dat kinh kien bu ngay sat tai thiet bi su dung dien la hop ly va hieu qua nhat. Phuong phap nay cham dut tinh trang thuong xay ra voi mach co tu bu chung (phuong phap cu) la khi khong co phu tai hoac phu tai nho thi dong dien tong tren mach rat lon nen xay ra ton that.

Thu nghiem sau da duoc kiem chung va co the ap dung, chat luong bong va do sang khong thay doi:

- Bo den huynh quang 1,2m, tang pho sat tu Thailand khi binh thuong, dong dinh muc 0,39A. Nhung khi lap song song voi bo den nay 1 tu 6mF, dong dien con chi 0,23A. Bo den huynh quang 0,6m, tang pho sat tu Dien Quang, dong dinh muc 0,29A. Khi lap song song voi bo den nay them 1 tu 4mF, dong dien con chi 0,12A. Gia su mot cong ty dung N bo den tren, neu co tu bu se chi phai tra: a(d)=(0,052xNxdon gia dien), nhung neu dung theo kieu cu se phai tra so tien la a(1+ 39,34%)(d) do su dung luong CSPK qua quy dinh, tuong ung cos phi=0,61. Co nghia la khi lap tu bu, chi phi dien chieu sang giam it nhat 39,34% (chua ke den giam dien do ton that tren day do dong giam).

- May phat dien EZ1400 (Honda Motor Co.LTD) co Smax=1,2KVA, U=220V chi co the thap sang 9-10 den huynh quang 1,2m nhu tren, nhung co the thap sang len den 14-15 bong den khi co them tu bu.

Xin neu them mot tinh toan, vi du 40 trieu bong huynh quang, tang pho sat tu cung hoat dong mot luc, moi gio EVN phai cap 3.432.000KVA, nhung khi co tu bu, chi can cap 2.024.000KVA ma thoi.

Doi voi da so cac nha may, dong co la phan tieu ton nang luong dien nhieu nhat. That nghich ly khi tat ca cac dong co deu co gan nhan ghi ro cos phi=0,85 (trong tieu chuan nganh dien cho phep), nhung khi lap vao he thong va nganh dien kiem tra thi he thong hau nhu khong dat (luon thap hon), phuong phap “chua chay” la gan 1 tu bu chung cho ca he thong nhung nhu phan tich phan tren, van con rat lang phi. Giai phap tinh toan va lap tu bu cho tung dong co tuy don gian nhung tinh toan cu the no co loi cho nguoi tieu dung va cho ca nha cung cap dien. Vay tai sao chung ta khong tinh den chuyen bu cho tung dong co (tu khi xuat xuong), va nhung dong co da va dang hoat dong phai tinh toan va bu ngay tai dong co?

Trong khuon kho nghien cuu co gioi han, chung toi chua de cap den cac thiet bi co CSPK khac, nhung cung tam rut ra ket luan, thuc su chung ta dang lang phi lon, xin dan loi tien si Nguyen Van Khai Giam doc Trung tam Tiet kiem dien nang “tiet kiem du chi 1W nhung neu ap dung cho nhieu doi tuong thi hieu qua se rat cao”.

Tren co so nhung nghien cuu ban dau, toi xin co vai de nghi cac Bo ve giai phap nay:

+ Tam thoi chua nhap cac loai bong den compact (vi trong nuoc da san xuat duoc) danh kinh phi de tap trung nghien cuu va xu ly van de nang cao HSCS tu thiet bi tieu thu dien.

+ Den huynh quang tang pho sat, loai den nay dang duoc su dung rat nhieu va nhieu tinh nang tot, de xuat: lap them tu bu cho tat ca cac loai nay (Thailand da ap dung rat tot viec nay).

+ De nghi cac co quan nha nuoc guong mau trong viec bo sung, cai tao he thong chieu sang co quan, lap thiet bi bu vao nhung thiet bi co HSCS thap.

+ Cac du an se va dang thuc hien can bo sung phan thiet bi bu cong suat vao du toan. Kiem tra nghiem ngat viec thuc hien, quan ly chat cac thiet bi tieu thu dien nhap khau.

+ Co quan quan ly yeu cau nha san xuat phai dua tieu chi HSCS thiet bi len hang dau, cac nha may san xuat dong co, cac loai may moc thiet bi deu phai chung minh HSCS cua no.

+ Cac don vi san xuat khan truong thanh lap mot bo phan thong ke, ket hop nghien cuu thuc trang may moc thiet bi cua don minh, co bien phap khac phuc ngay tai thiet bi, khong nen dung bien phap yeu cau mua cong suat phan khang cua ben ban dien, boi tra them tien dien (phat) cung la lang phi.

+ Phai co mot to chuyen kiem tra tinh hinh su dung dien, trang bi phuong tien de phat hien som nhat su lech pha, su gia tang CSPK cua cac khach hang su dung dien. Doi voi cac ho dan, co che do uu dai (tang va lap dat mien phi cac thiet bi bu), khuyen cao nguoi dan chi nen mua nhung thiet bi co HSCS cao, nhung dau hieu nhan biet…

+ Cho phep mot so don vi tu van, khao sat thuc te nha may, khao sat tung thiet bi da lap dat (thiet bi cu) de tinh toan nhung thiet bi bu co hieu qua nhat, don vi nay khong nhat thiet la nguoi cua EVN, theo toi tot nhat la cac giang vien chuyen nganh dien.

+ Nghien cuu va trien khai xay dung nha may san xuat tu dien, nhieu chung loai, kich co, cong suat, dien dung khac nhau de phuc vu loi ich quoc gia truoc mat va lau dai.

+ Hai nha may san xuat bong den va tang pho cua Viet Nam la Rang Dong va Dien Quang can phai gan tat tu bu vao tat ca cac tang pho sat tu hien con nam trong tam kiem soat cua nha may.

Tren cuong vi la mot ky su, toi san sang mong muon phoi hop voi cac ca nhan, to chuc, co quan, don vi de nghien cuu sau hon, tim giai phap tich cuc thuc hien muc tieu tiet kiem dien va lam loi cho nguoi su dung.

Ky su Tran Dinh Hiep
(DT:0913.493.447 - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Khoa Học NỔI BẬT

Chân dung người phiên dịch của Obama tại Việt Nam

Anh Phạm là phiên dịch của ông Obama trong chuyến thăm VN, đồng thời là một trong những người đề xuất nội dung trong bài phát biểu "lay động trái tim người Việt" của vị tổng thống.

Những lợi ích khi ăn lòng cá

PGS Lê Bạch Mai – Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết omega 3 và omega 6 có nhiều trong cá, đặc biệt trong mỡ cá lòng cá nhưng bộ phận này thường bị bỏ đi ngay từ ngoài chợ.

Nợ thuế vẫn tăng chóng mặt

 Dù cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay nhưng đến hết tháng 4-2016, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn cả nước vẫn tăng lên mức 76.000 tỷ đồng, cao hơn 3.000 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Nhiều doanh nghiệp bị truy thu đã trốn tránh bằng cách bỏ khỏi địa điểm kinh doanh, sau đó thành lập công ty mới.

Tìm hiểu: Viet Nam, thiet bi tieu thu dien, he so cong suat, van de nong bong, thoi gian gan day, duoc dua ra, den huynh quang, dong dien tu, co loi cho, giai phap, tiet kiem, tu bu, dong co, su dung, nha may, EVN

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giải pháp tiết kiệm điện bằng cách giảm dòng điện từ thiết bị tiêu thụ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giải pháp tiết kiệm điện bằng cách giảm dòng điện từ thiết bị tiêu thụ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giai phap tiet kiem dien bang cach giam dong dien tu thiet bi tieu thu

Nhan xet, hay lien he ve tin Giai phap tiet kiem dien bang cach giam dong dien tu thiet bi tieu thu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giai phap tiet kiem dien bang cach giam dong dien tu thiet bi tieu thu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Khoa Hoc trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Khoa Hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0