Du bao thoi tiet moi cap nhat 7 gio trong ngay

Tags: Viet Nam, TS Tran Tan Tien, Dong Viet Nam, DH Khoa Hoc Tu Nhien Ha Noi, du bao thoi tiet, du bao khi tuong, gio trong ngay, toc do gio, cap nha nuoc, mo hinh, ket qua, chuyen gia, thuy van, 7


(TS ) Neu muon biet du bao thoi tiet trong vong… 7 gio (thay vi 24 gio nhu cac ban tin du bao thoi tiet thuong thay tren tren bao, dai!), ban co the vao website www.rams-vnu.org . Day la ket qua du bao cua Mo hinh du bao cac truong khi tuong thuy van bien Dong Viet Nam mot de tai nghien cuu cap Nha nuoc do cac chuyen gia thuoc DH Khoa hoc Tu nhien Ha Noi tien hanh

Du bao thoi tiet moi cap nhat 7 gio trong ngay
Trang web Mo hinh du bao khi tuong thuy van bien Dong.

Theo ban tin du bao thoi tiet tu website www.rams-vnu.org , thoi tiet o Ha Noi va TP. Ho Chi Minh trong ba ngay toi (6/5-8/5) se diu mat hon khi nhiet do trung binh giam xuong duoi 30oC va co chut it mua… Dien bien thoi tiet moi ngay duoc du bao theo tung thoi diem cach nhau 7 gio: 13 gio-19 gio, 1 gio-7 gio, 7gio-13 gio. Qua du bao nay, moi nguoi deu co the biet duoc nhiet do, toc do gio, luong mua, do am, do che phu may tai bat ky tinh, thanh nao o VN.

  • Ngay mai, ngay mot, ngay kia... troi co mua?

Theo du bao cua mo hinh tren, nhiet do o Ha Noi ngay 6/5 dat muc cao nhat la 29oC, co dong va mua rao song khong dang ke. Du bao nay phu hop voi ket qua du bao cua Trung tam Du bao Khi tuong -Thuy van Trung uong (29oC). Tiep do, mo hinh moi dua ra du bao, ngay 7/5, tai Ha Noi se co mua voi luong mua la 4mm. Con Trung tam Du bao Khi tuong Thuy van Trung uong thi dua du bao, ngay 7/5 se khong co mua o Ha Noi...

Thoi gian se chung minh ban tin du bao thoi tiet nao se la chinh xac nhat, nhung theo cac chuyen gia, uu diem cua mo hinh du bao moi do cac chuyen gia thuoc DH Khoa hoc Tu nhien Ha Noi nghien cuu la du bao duoc nhiet do, toc do gio, do am, luong mua, va do che phu cua may mot cach chi tiet, theo cac quang thoi gian cach nhau 7 gio, bat dau tu 1 gio sang moi ngay. Do vay, nguoi dan binh thuong co the hieu va tra cuu ket qua du bao de dang. Them vao do, nguoi dan con co the theo doi dien bien thoi tiet trong vong 3 ngay toi

Thoi gian Ngay Nhiet do (oC) Toc do gio (m/s) Luong mua (mm) Do am (%) Do che phu may
13h 5/5 38 5 0 29 0
19h 5/5 27 8 4 81 1
1h 6/5 25 4 0 95 2
7h 6/5 25 4 1 82 2
13h 6/5 29 5 0 53 4
19h 6/5 25 2 1 79 3
1h 7/5 25 0 1 85 2
7h 7/5 24 2 0 97 2
13h 7/5 30 5 1 53 4
19h 7/5 26 7 2 73 1
1h 8/5 26 6 0 71 2
7h 8/5 24 2 0 87 1
Du bao 3 ngay cho khu vuc Ha Noi (nguon www.rams-vnu.org )

Theo GS-TS Tran Tan Tien, chu nhiem de tai nghien cuu mo hinh du bao noi tren, tu truoc toi nay o Viet Nam, cong tac du bao khi tuong tren khu vuc bien Dong thuong duoc tien hanh doc lap voi du bao thuy van bien. Ngoai ra, du bao khi tuong bien thuong lay cua nuoc ngoai. Mo hinh noi tren khong chi du bao cac truong khi tuong o bien Dong ma con tai 33 khu vuc tren dat lien. Ket qua du bao do duoc su dung lam du lieu dau vao de du bao cac truong thuy van bien Dong, tao ra mot quy trinh du bao khi tuong, thuy van bien lien hop, tu dong, chi tiet toi tung gio, lan dau tien duoc xay dung o Viet Nam.

  • Mo hinh du bao moi: "mua" va... "xin"

De xay dung mo hinh noi tren, cac chuyen gia thuoc DH Khoa hoc Tu nhien Ha Noi da phai lam viec rong ra suot 4 nam troi (2001-2004). De tao ra mot quy trinh du bao khi tuong-thuy van bien lien hop, tu dong, chi tiet toi tung gio, cac chuyen gia cho biet, tren the gioi co rat nhieu mo hinh du bao, song van de la phai chon nhung mo hinh phu hop voi Viet Nam. De du bao thoi tiet vung bien Dong, nhom nghien cuu da quyet dinh chon mua mo hinh bat thuy tinh RAMS (My) va "xin" mo hinh ETA (Hy Lap). Goi la mo hinh bat thuy tinh boi mo hinh mo ta duoc cac quy trinh quy mo nho nhu dam may, dong, va mua mot cach chi tiet tai mot diem nao do. Khi da co phan mem roi, ho bat dau ""noi dia hoa"" va cai phan mem do vao he may tinh (khoang 12 chiec noi song song) dat tai DH Khoa hoc Tu nhien Ha Noi. Do he may khong dat chuan quoc te nen cac chuyen gia phai cai di cai lai nhieu lan moi thanh cong.

Kho khan chua dung lai o day. Tro ngai lon nhat la lam sao cap nhat du lieu khi tuong vao mo hinh de chay chung thi moi co duoc ket qua du bao. Nhieu luc tuong chung nhom phai bo cuoc do khong the cap nhat duoc du lieu khi tuong vao mo hinh. Chi phi thue chuyen gia nuoc ngoai thi vuot qua kha nang cua nhom nghien cuu, co vi doi toi 10.000 USD/tuan lam viec tai Viet Nam. Khong con cach nao khac, cac thanh vien trong nhom phai tu may mo nghien cuu, trao doi thong tin voi mot so chuyen gia va to chuc nuoc ngoai. Cuoi cung thi moi viec cung dau vao day. Sau khi chay mo hinh roi, cac chuyen gia con sang tan Hy Lap va My de trao doi, kiem tra ket qua…

  • Chuyen la: ... Co the du bao thoi tiet cho mot quan hoac mot san van dong!
Du bao thoi tiet moi cap nhat 7 gio trong ngay

GS-TS Tran Tan Tien, Chu nhiem Khoa Thuy van va Hai duong hoc, DH Khoa hoc tu nhien Ha Noi ben chiec may chu chua so lieu khi tuong vao sang ngay 4/5/2005.

Den nay, sau nhieu kho khan tro ngai tuong chung khong vuot qua duoc, mo hinh du bao moi nay da di vao hoat dong thu nghiem kha on dinh. Vao khoang 10 gio sang hang ngay, may chu se tu dong thu du lieu khi tuong tong hop cua the gioi (gio, ap suat, nhiet do va do am) do Trung tam du bao moi truong quoc gia My cung cap qua internet. Sau hai tieng, qua trinh thu du lieu hoan tat va phan mem trong may tu dong tach phan du lieu khi tuong Viet Nam roi truyen sang cac may tinh khac de chay mo hinh RAMS va ETA. Chay mo hinh RAMS trong hai gio tren 4 may tinh se cho ket qua du bao nhiet do, do am, gio, may va luong mua ngan han (1-3 ngay). Neu chay mo hinh 4 tieng thi thu duoc ket qua du bao trung han (7-10 ngay). Con chay mo hinh ETA trong 30 phut tren mot may se cho du bao 2 ngay. Ket hop hai mo hinh tren se cho ket qua chinh xac hon. May chay mo hinh thong ke se cho ket qua du bao dai han (1-3 thang). Toi 14 gio hang ngay, ket qua du bao se duoc cap nhat tu dong len website www.rams-vnu.org .

Theo GS Tien, mo hinh du bao moi nay khong chi co uu diem la “cap nhat “ du bao thoi tiet mot cach tu dong 7 gio mot lan trong ngay tren cac tinh, thanh trong ca nuoc ma con co the du bao thoi tiet den tan tung khu vuc nho, chang han nhu san van dong quoc gia My Dinh, tung quan cua Ha Noi....neu can! Khi duoc thu nghiem trong cac truong hop thoi tiet bat thuong, chang han nhu dot mua lu o Nghe An - Ha Tinh trong nam 2002, mo hinh cung da chung to duoc do chinh xac cua chung. Gan day hon, mo hinh da du bao dung toi tung gio tran mua chieu toi ngay 4/5 o Ha Noi

  • Moi ra doi da co khach hang quan tam

Nhan xet ve mo hinh noi tren, Thac si (Th.S) Le Cong Thanh, Giam doc Trung tam du bao Khi tuong Thuy van Trung uong neu y kien, day la mo hinh tot va chuan. Trung tam cung dang de nghi duoc su dung cac ket qua du bao cua mo hinh nay de tham khao. Ly do la vi, hien chua co mot mo hinh nao du bao tot trong moi truong hop thoi tiet. Xu huong cua the gioi hien nay la tong hop nhieu mo hinh. Neu cac mo hinh cho ket qua tuong tu nhau o mot vung nao do thi du bao duoc coi la tuong doi chinh xac. Tren co so do, cac chuyen gia se tu tin khi dua ra du bao cuoi cung. Con neu cac mo hinh cho ket qua khac nhau, cac chuyen gia phai tim du lieu trong qua khu de xac dinh mo hinh nao thuong cho ket qua du bao tuong doi chinh xac so voi thuc te.

Trong khi do, Th.S Le Thi Xuan Lan, Pho Phong Du bao va Phuc vu - Dai Khi tuong-Thuy van Nam Bo cho biet, doi voi nganh du bao thoi tiet hien nay, chat luong du bao trong mua kho, thuong chinh xac den tren 90%. Con vao mua mua, dac biet la vao nhung thang dau mua mua, chat luong du bao dat khoang 60%. Binh quan, chat luong du bao vuot chi tieu nha nuoc den 80%. Voi nhung mo hinh du bao moi nhu RAMS co uu diem la tu dong hoa duoc nhieu khau trong thu thap du lieu. Dieu do mang tinh khach quan va khong phu thuoc nhieu vao yeu to con nguoi. Tuy nhien, theo Th.S Le Thi Xuan Lan, ngay ca o cac nuoc phat trien, cung can phai co doi ngu du bao vien, quan trac co kinh nghiem ket hop voi cac phuong phap chuyen mon de dua ra du bao thoi tiet dat do chinh xac cao.

Chac chan, mo hinh du bao moi do cac chuyen gia thuoc DH Khoa hoc Tu nhien Ha Noi dua ra con phai duoc kiem nghiem nhieu trong thuc te… nhung theo GS-TS Tran Tan Tien, hien da co ba co quan de nghi hop tac voi DH Khoa hoc Tu nhien Ha Noi de trien khai-ung dung mo hinh noi tren. Do la Trung tam Du bao Khi tuong - Thuy van Trung uong, San bay Noi Bai va Lien doanh Dau khi Viet - Xo.

  • Minh Son-Huong Cat

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Khoa Học NỔI BẬT

Vụ sập hầm: Phó Thủ tướng đến hiện trường chỉ đạo ứng cứu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ

Công tác đào tạo VĐV trẻ nhìn từ Đại hội TDTT toàn quốc 2014: Ít niềm vui, nhiều nỗi lo

Đa số các đoàn vào cuộc ở Đại hội đều có tâm lý “săn” được càng nhiều huy chương càng tốt và trong tính toán của nhiều đoàn, đây không phải là chỗ mạo hiểm để cho các tài năng trẻ thử sức.

Sắp nối lại đàm phán hòa bình Ukraine

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa đại diện chính phủ Ukraine và phe ly khai miền Đông có thể diễn ra vào ngày 21 hoặc 22/12 tới tại thủ đô Minsk của Belarus.

Sơn Tùng M-TP là 'Mỹ nam của năm 2014'

Dù những scandal "đạo nhạc" kéo theo những việc trì hoãn bộ phim đầu tiên chạm ngõ điện ảnh Chàng trai năm ấy, nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn xứng đáng nhận được giải thưởng Mỹ nam của năm, đề cử từ khán giả hâm mộ.

Tìm hiểu: Viet Nam, TS Tran Tan Tien, Dong Viet Nam, DH Khoa Hoc Tu Nhien Ha Noi, du bao thoi tiet, du bao khi tuong, gio trong ngay, toc do gio, cap nha nuoc, mo hinh, ket qua, chuyen gia, thuy van, 7

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dự báo thời tiết mới: "cập nhật" 7 giờ trong ngày

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dự báo thời tiết mới: "cập nhật" 7 giờ trong ngày bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Du bao thoi tiet moi cap nhat 7 gio trong ngay

Nhan xet, hay lien he ve tin Du bao thoi tiet moi cap nhat 7 gio trong ngay co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Du bao thoi tiet moi cap nhat 7 gio trong ngay de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet nam trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0