Cong nghe hat nhan tham nhap vao cuoc songMot tram cong trinh nghien cuu lon nho duoc trinh bay o mot dien dan khoa hoc to chuc canh lo phan ung hat nhan dau tien cua Viet Nam, tren thanh pho cao nguyen Da lat.

Cong nghe hat nhan tham nhap vao cuoc song
Vo chong nha bac hoc Marie Curie va Pierre Curie

Cung voi nhung bao cao trong tay, khoang hai tram can bo khoa hoc dang co mat o Vien Nghien cuu Hat nhan (Da Lat), tham gia hoi nghi khoa hoc va cong nghe hat nhan toan quoc lan thu VI, trong 2 ngay 26-27.10.2005.

Mot cuoc gap mat thuong ky, hai nam mot lan. Ho den, phan lon, tu nhung co so nghien cuu R-D cua Vien Nang luong Nguyen tu Viet nam nhu Vien Khoa hoc va Ky thuat hat nhan (Ha Noi), Vien Cong nghe Xa Hiem (Ha Noi), Trung tam Ung dung Hat nhan va Trung tam Chieu xa (Tp. HCM). Co ca nhung chuyen gia o nhung linh vuc khac nhu dao tao dai hoc, y te, nong nghiep, cong nghiep v.v... den tu cac truong dai hoc, benh vien lon, doan dia chat, trung tam nghien cuu sinh hoc va nong nghiep o dong bang song Cuu Long, Ha Noi v.v...

Nhung con so tren day chung to rang nganh khoa hoc va cong nghe hat nhan o nuoc ta dang tiep tuc tim den voi nhung yeu cau moi dat ra trong cac mat hoat dong cua doi song, nganh nang luong nguyen tu Viet nam dang mo rong vai tro trong nen kinh te Viet Nam dang tren duong hoi nhap va phat trien. Cac nha nghien cuu trien khai trong cac linh vuc nay dang di tiep con duong da mo ra tu nua the ky truoc, tham chi tu nhung nam dau cua the ky 20.

Tu chiec kim Radi cua Marie Curie o pho Quan su...

Y te la nganh ung dung som nhat ky thuat hat nhan o Viet nam. Ngay tu nam 1923 nhung thanh phong xa Radi kem theo chung chi su dung voi chu ky cua nha bac hoc vi dai Marie Curie da duoc cac thay thuoc o Viet Nam su dung de dieu tri ung thu. Noi ay la khoa Radium thuoc benh vien Phu Doan, hay la Vien Radium Dong Duong nam tren pho Quan su cua Ha Noi, bay gio la Benh vien K. Su kien do dua Ha Noi tro thanh mot dia chi ung dung thanh tuu cong nghe hat nhan thuoc loai som nhat chau A.

Di nhien, cai moc thoi gian 1923 ay cung chi co y nghia lich su. Vi, tuong tu cac linh vuc khac, buoc chuyen manh thuc su cua nhung ung dung ky thuat hat nhan trong chan doan va chua benh phai doi den sau hiep dinh Geneve, nam 1954. O Mien Bac voi su giup do cua Lien xo (cu) va cac nuoc Dong Au, va o Mien Nam, chu yeu, voi ky thuat tu Hoa ky. Cung cac thiet bi chua tri khoi u voi "bom" Coban-60 la cac co so y hoc hat nhan voi phong chan doan va dieu tri bang duoc chat phong xa, lan luot ra doi o Ha Noi va Sai gon.

Dang ke hon ca la giai doan 30 nam gan day, sau khi thong nhat dat nuoc va hoi phuc lo phan ung hat nhan Da lat. Trong giai doan nay, cac ung dung ky thuat hat nhan trong Y te duoc phat trien ca be sau lan be rong, voi tren 20 khoa y hoc hat nhan, tren 10 "bom" coban o cac benh vien cua 3 mien Bac-Trung-Nam. Dac biet 4 may gia toc electron dat o cac benh vien K (Ha Noi), Cho Ray va Viet Phap (Tp. HCM), trong bon nam qua, da dua viec chua benh hiem ngheo len mot trinh do moi.
Trong su phat trien do, Vien Nang luong Nguyen tu Viet Nam dong vai tro noi bat nhu mot trung tam dau moi chuyen giao cong nghe va cung cap 40% luong duoc chat phong xa (dieu che tren Lo phan ung o Da lat) cho nganh y te.

Trong hoi nghi o Da lat lan nay, cac benh vien da gui den 13 bao cao ve ket qua dieu tri benh ung thu tren may gia toc electron Siemens Primus (benh vien K, Ha Noi), ve nang cao chat luong chup anh gan, xuong bang dong vi Tc99m va ve chat luong chua benh bang duoc chat phong xa I-131 (chua tuyen giap, basedow), Re-188 (gan) va P-32 (xuong). Dac biet, cac bac si cua benh vien Cho Ray da co bao cao tong ket day an tuong ve 10 nam nghien cuu dieu tri va keo dai tuoi doi cho 1000 benh nhan ung thu bang phuong phap hat nhan.

Ra voi dan khoan ngoai bien khoi

Sau Y te, nganh Dia chat cung den voi cong nghe hat nhan rat som. Sau 1954 cung voi cac chuyen gia dia chat la cac thiet bi su dung ky thuat hat nhan tu cac nuoc duoc dua vao Viet Nam. Cac nha dia chat Viet Nam da tien hanh do xa bang may bay, bang duong bo hay phan tich mau, da tham do va phat hien nhieu mo phong xa, cac mo kim loai den mau trong long dat. Cac ky thuat moi dung chum gamma, notron cung da duoc su dung trong cac lo khoan sau. Nho vay, nhieu tai nguyen quy o nui cao, dong bang va ven bien da duoc phat hien. Tu khi lo phan ung hat nhan Da Lat tro lai hoat dong (1983), hang van mau dia chat da duoc phan tich nhanh chong bang cac phuong phap hat nhan.

Trong linh vuc thuy van, cac phuong phap hat nhan cung duoc su dung huu hieu trong nghien cuu, trong phat hien va danh gia tinh trang cua cac mach nuoc ngam, cac vung sa boi (cang Hai Phong v.v...), cac vung o nhiem be mat, cac con dap quan trong (Thuy dien Hoa Binh, Tri An, ...) voi su tham gia cua nhieu chuyen gia trong nganh nang luong nguyen tu VN.

Dac biet, trong vai nam gan day, mot nhom nghien cuu tu lo phan ung Da lat xuong nui, ra tan dan khoan, dung phuong phap danh dau phong xa de kiem soat mot chu trinh khai thac dau. Ve ky thuat, trong chu trinh khai thac, nuoc duoc bom vao mo de ep day dau ve cac gieng khai thac. Nhu vay, hieu suat khai thac rat phu thuoc hieu qua bom ep, tuc la viec kiem soat qua trinh bom ep nuoc co y nghia kinh te ky thuat lon. Nhom nghien cuu Da Lat da thanh cong trong viec ap dung phuong phap danh dau phong xa de kiem soat qua trinh tren va duoc doi tac danh gia cao. Phat huy thanh cong do, ho da tien toi thang thau quoc te nam 2004 tren mo Su tu den va ky duoc mot so hop dong hang chuc ty dong voi cac cong ty khai thac dau trong nuoc va quoc te.

Den voi hoi nghi Da Lat lan nay, ho tong ket nhung thanh tuu thu duoc, dong thoi chia se nhung du dinh va quyet tam di ve phia truoc cua minh, trong bao cao "Co hoi va thach thuc cua KHCN hat nhan trong linh vuc khai thac dau khi".

Tiem luc ... tiem nang

Trong doi ngu "hat nhan" hoi quan ve Da lat, ngoai nhung nguoi thuoc binh chung phuc vu trong nganh y va nganh dia chat thuy van vua diem qua o tren, con nhieu “linh chien” trong cac linh vuc khac.

Rieng linh vuc Nong nghiep va Sinh hoc kha dong dao voi 30 bao cao phan anh nhung ket qua ung dung cac phuong phap hat nhan nham tang san luong va chat luong cay trong, vat nuoi. Cac chuyen gia thuoc Vien KH Nong nghiep VN voi bao cao tong ket ve cac thanh tuu trong linh vuc "Gay dot bien chon giong lua" o VN. Cac chuyen gia nong nghiep o cac trung tam nghien cuu phia nam trinh bay nhung ket qua cu the, nhu "gay dot bien phong xa tao giong lua ngan ngay, nang suat cao, pham chat tot thich nghi voi mot so dieu kien kho khan o Nam bo", "Kich thich sinh truong mau khoai tay", hoac "Nghien cuu nang cao hieu luc phan dam bon cho lua trong co cau tham canh bon vu tren dat bac mau thong qua ky thuat dong vi danh dau Nito 14" v.v va v.v... Tinh hinh tren day la mot dau hieu dang khich le, vi ung dung ky thuat hat nhan trong nong sinh von la linh vuc kho va doi hoi su dau tu cong suc lau dai.

Cong nghe hat nhan tham nhap vao cuoc song
Lo phan ung hat nhan (Vien Nghien cuu Hat nhan Da Lat)

So bao cao lien quan ung dung KTHN trong cong nghiep gui den hoi nghi lan nay kha khiem ton. Nhung dieu do khong phai la su phan chieu tinh hinh dang dien ra ngoai doi song. Vi thuc te, hang tram quy trinh cong nghe dang van hanh duoi su theo doi va dieu chinh boi cac thiet bi hat nhan. Cac phuong phap kiem tra hat nhan khong huy the (NDT) dang co mat trong nhieu nganh cong nghiep, nganh xay dung o nuoc ta. Tren "mat tran" nay da va dang dien ra nhieu cuoc dau thau, tranh chap chon lua nhung nha cung cap thiet bi va cong nghe trong va ngoai nuoc. Dang tiec la trong nhieu truong hop, ngay tren san nha, nhung nha ky thuat trong nuoc phai chiu nhuong buoc vi tiem luc yeu, truoc het la ve tai chinh va thiet bi.

Mot so "thay giao hat nhan" va cac "nha vat ly hat nhan chinh hieu” cung co mat o hoi nghi, dong gop nhung ket qua nghien cuu, du khong do dem duoc bang hieu qua kinh te, nhung la nhung gia tri thuc ve khoa hoc.

Do la nhung van de nong hoi trong ly thuyet hat nhan, nhu "Nghien cuu phuong trinh trang thai vat chat hat nhan qua mo ta vi mo phan ung trao doi dien tich (p,n)". Tac gia cua bao cao nay da co nhung bai bao dang trong cac tap chi hang dau the gioi ve vat ly. Do la nhung ket qua khao sat moi me ve tia vu tru thu duoc tu tram quan sat VIALY o Ha Noi. Dieu nay chung to rang, cac can bo khoa hoc tre nuoc ta co tiem nang hoi nhap voi doi song khoa hoc tam cao cua the gioi, neu duoc su tro luc ve thiet bi hien dai.

Trong hoi nghi con co nhung bao cao nghien cuu lien quan vat ly lo, ve thuc nghiem va ly thuyet. Cac tac gia, phan lon, la nhung ky su vat ly dang van hanh tot lo phan ung. Do la tiem nang cho chung ta tiep can voi cac cong nghe moi cua lo phan ung n ang luong khi co yeu cau.

Cho mot don bay

Tuy nhien, cung nen nhin nhan sau hon tiem luc ma chung ta dang co. Dang ly, voi doi ngu can bo khoa hoc ay, voi mot dat nuoc co 80 trieu dan nay, mat bang khoa hoc phai o tam cao hon, chang han, so cong trinh khoa hoc xuat hien tren cac tap chi the gioi phai nhieu hon, co tieng vang hon. Dang ly, voi doi ngu nhung can bo khoa hoc trien khai (R-D) kha dong hien nay, hieu qua dong gop kinh te phai cao hon, phai co the manh hon trong su canh tranh voi cac doi thu nuoc ngoai ngay tren thi truong noi dia.

Co nhieu nguyen nhan ly giai dieu nay. Nhung mot nguyen nhan quan trong la co so vat chat chua tuong xung, va su dau tu con o muc thap. Dieu nay the hien, truoc het, o tinh trang cac phong thi nghiem, cac thiet bi hat nhan, dac biet su thieu hut "cac may cai". Trong nganh hat nhan may cai la may gia toc, la lo phan ung hat nhan.

Sau khoang 30 nam, cac may gia toc nay da tro nen gia coi. Chi con duy nhat mot may Microtron dang hoat dong o giai doan cuoi. Trong khi may gia toc la cong cu khong the thieu cho dao tao can bo va nghien cuu trien khai ve hat nhan. Cac may gia toc electron o mot so benh vien hien nay chi chuyen dung cho chua benh. Ve mat nay, cac nuoc trong vung nhu Indonesia, Malaysia, Thai lan, Singapore dang vuot chung ta kha xa.

Sau 40 nam, lo phan ung Da lat da vuot qua tuoi tho trung binh. Do la lo phan ung duy nhat, nhung cong suat thap (500 kW) va da xuong cap sau 20 nam thang tram va, tiep theo, 20 nam lam viec lien tuc. Ve mat nay, chung ta cung dung sau vai ba nuoc trong vung Dong Nam A. Cung nen noi them rang, nhu cau mot lo phan ung cong suat cao hon la mot yeu cau cua nhieu nganh khoa hoc va ky thuat hat nhan nuoc ta. Voi mot chuong trinh dien nguyen tu, yeu cau do cang cao hon.

Ro rang, mot su dau tu manh me hon ve co so vat chat kem theo mot co che quan ly thich hop se la don bay cho su phat trien nganh khoa hoc va ky thuat hat nhan Viet Nam, tao dieu kien cho no dong vai tro lon hon trong trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Dieu nay, co le nam ngoai tam tay cua ban than nhung nguoi lam khoa hoc cong nghe hat nhan. Nguoc lai, chinh ho dang mong doi o cac nha hoach dinh chinh sach, cac cap quan ly.

• Tran Hoang Ha

Viet Bao

Video nổi bật

Smartphone Bkav đọ chất lượng âm thanh với iPhone 6
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Khoa Học NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Chuỗi kỹ năng giúp học sinh thạo đọc hiểu

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) kĩ năng đọc hiểu bao gồm chuỗi các thao tác, hành vi của người đọc được sắp xếp theo một cấu trúc hay một trình tự nhất định.

CIA không công bố bằng chứng Nga vô tội?

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời nhà báo kỳ cựu người Mỹ Robert Parry cho hay, Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ chối cung cấp những thông tin tình báo về thảm kịch M17 chứng minh Moscow vô tội.

Tìm hiểu: Ha Noi, Viet Nam, Da Lat, Marie Curie, lo phan ung hat nhan, khoa hoc va ky thuat, cong nghe hat nhan, ky thuat hat nhan, nang luong nguyen tu, tham nhap vao, Bo Khoa hoc, su dau tu, duoc trinh bay, nghien cuu, bao cao, nganh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Công nghệ hạt nhân thâm nhập vào cuộc sống

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Công nghệ hạt nhân thâm nhập vào cuộc sống bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cong nghe hat nhan tham nhap vao cuoc song

Nhan xet, hay lien he ve tin Cong nghe hat nhan tham nhap vao cuoc song co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cong nghe hat nhan tham nhap vao cuoc song de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet nam trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0