Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Tags: Ngoc Thach, Bao Thanh Nien, Da Lat, Thanh Nien, DH Kinh, TP Da Lat, kinh te doi ngoai, Tinh Lam Dong, nhu the nao, tong thu ky, toa soan bao, chuong trinh, tu van, chung toi, hoc sinh, DH
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong
Anh Nguyen Quang Thong - Tong thu ky toa soan bao Thanh Nien doc le khai mac buoi tu van tuyen sinh - (anh: Ngoc Thach)

Sang nay 5/3, sau buoi tu van tai Duc Trong - Lam Dong vao sang qua (4/3) chuong trinh Tu van tuyen sinh 2006 duoc to chuc boi Bao Thanh Nien, Cong ty duoc SPM voi san pham thuoc bo mat Galepo va Dai PTTH tinh Lam Dong da tiep tuc dien ra tai truong THCS Phan Chu Trinh, TP Da Lat - Lam Dong.

Khach moi tham du chuong trinh gom: Ong Truong Van Thu - Pho chu tich UBND tinh Lam Dong, ong Nguyen Tri Dien - Chu tich UBND TP Da Lat, anh Nguyen Quang Thong - Tong thu ky toa soan bao Thanh Nien, nha bao Duc Lien - Truong van phong dai dien bao Thanh Nien tai Da Lat, ong Nguyen The Ky - Giam doc Cong ty TNHH SPM, TS Nguyen Dinh Hao - Pho hieu truong truong DH Da Lat, thay Phan Nam - Truong phong DT DH Yersin Da Lat, thac si Le Duy An - Pho truong phong DT truong CDSP Da Lat, thac si Nguyen Van Duong - Pho phong DT truong DH Kinh te TPHCM, TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong truong DH Giao thong Van tai TPHCM, thac si Hua Minh Tuan - Truong phong dao tao DH Marketing... va rat nhieu thay co giao dai dien cho cac truong DH-CD tai TPHCM.

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Cac dai bieu den tham du chuong trinh tu van - (anh: Ngoc Thach)

Day la chuong trinh thong le hang nam cua bao Thanh Nien. Nam 2006 nay, chuong trinh se keo dai trong khoang gan 1 thang, di qua nhieu tinh thanh voi luc luong tu van hung hau cua khoang hon 40 truong DH, CD, THCN luan phien nhau.

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Lanh dao tinh Lam Dong tang bang khen cho BTC chuong trinh Tu van mua thi - (anh: Ngoc Thach)

Chuong trinh thu hut hon 2.000 phu huynh, hoc sinh den tham du, duoc Dai truyen hinh tinh Lam Dong thu va phat hinh truc tiep.

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Phong vien truyen hinh tinh Lam Dong dang tac nghiep
(anh: Ngoc Thach)

Sau nhieu nam la diem ket thuc, day la nam dau tien chuong trinh khai mac tai tinh Lam Dong. UBND tinh da chi dao cac ban nganh lien quan phoi hop voi Bao Thanh Nien thuc hien tot chuong trinh TVMT tai tinh. Ban giam doc Buu dien Lam Dong, Phong ky thuat - Cong ty Vien thong (Buu dien tinh) cho den thoi diem nay da hoan thanh xong viec keo 1,5 km cap quang (mien phi) den tan Truong THCS Phan Chu Trinh, noi se dien ra buoi tu van duoc phat hinh truc tiep. Khong chi the, phia buu dien con cho muon 5 line dien thoai lam duong day nong, 2 line internet ADSL va cac thiet bi de Bao Thanh Nien dien tu co the tac nghiep thoai mai. Dip nay, Cong ty bao hiem Pjico (Lam Dong), Cong ty co phan thuc pham Lam Dong (Vang Da Lat) da tai tro 2.500 cuon Cam nang tu van mua thi tang cho hoc sinh cac truong vung sau va hoc sinh tham gia TVMT. Buoi khai mac se tung bung hon bao gio het khi ma cang luc cang co nhieu don vi de nghi duoc dong gop cho chuong trinh nhu: Buu dien Lam Dong va Cong ty xe may Thang Loi 5 (Da Lat) trao 20 suat hoc bong Nguyen Thai Binh (moi don vi 10 suat, moi suat 1 trieu dong) cho hoc sinh ngheo, hoc gioi, vuot kho cua huyen Di Linh va Lam Ha, Cong ty det Phong Phu tang 45 xe dap cho hoc sinh huyen Cat Tien va cac nghe si TP.HCM trao tang 45 xe dap cho hoc sinh huyen Dam Rong (2 huyen ngheo nhat tinh Lam Dong), Truong DH dan lap Lac Hong tang may tinh va hoc bong...

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Dai dien DH DL Lac Hong tang dan may vi tinh cho truong PTDT noi tru (anh: Ngoc Thach)

Dung 8h, anh Nguyen Quang Thong - Tong thu ky toa soan bao Thanh Nien doc loi khai mac buoi tu van.

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Cac dien thoai vien lam viec het cong suat (anh: Ngoc Thach)

Ngay sau khi khai mac, co rat nhieu cau hoi, dien thoai lien tuc duoc gui den cho chuong trinh. Cho du khuon vien truong THCS Phan Chu Trinh rat rong nhung van khong dap ung duoc cho ngoi cho cac phu huynh, hoc sinh den tham du.

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Rat dong hoc sinh den tham du chuong trinh (anh: Ngoc Thach)

* Cho phep hoi Truong DH Mo - Ban cong sau khi tot nghiep bang tot nghiep co chinh quy khong? Hoc phi bao nhieu?

- Tat ca cac truong DH thuoc Bo GD-DT bang cap deu co gia tri nhu nhau, chi khac ve so huu vat chat. Cong lap duoc Nha nuoc dau tu, dan lap Nha nuoc chi dau tu mot phan. Khi hoc DH cong lap, NN tai tro nen hoc phi thap, doi voi ban cong thi cao hon, khoang 3,5 – 3,8 trieu/nam.

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

* Truong DHDL Lac Hong vua roi tuyen sinh theo de rieng hay chung cua Bo? Nghe noi Truong Lac Hong co lien ket voi cac KCN, KCX, che do uu tien co duoc ap dung giong nhu DH Yersin Da Lat hay khong?

- TS Tran Hanh: DH Lac Hong thi voi de thi chung cua Bo, o khu vuc chung toi co 19 KCN va gan 1.500 xi nghiep nen chung toi dao tao de cung cap cho cac KCN, KCX nay. Cac em vao truong Lac Hong se duoc dao tao va duoc thuc tap tich luy kinh nghiem o cac KCN. Chung toi dam bao chac chan voi phu huynh hoc sinh ve qua trinh thuc tap cua cac em. Nha truong lien ket va y hop dong voi cac co quan xi nghiep dao tao cac nganh hoc de cung ung cho cac Cty lon o khu vuc Dong Nam bo.

Ngoai ra, chung toi con ky ket voi cac truong dH nuoc ngoai nhu Dai Loan, Han Quoc, chung toi se tao moi dieu kien de cho cac em di du hoc o cac nuoc nay. Hien nay, da co 2 dot sinh vien phong van di hoc o cac nuoc tren. Chung toi van dung dieu 33 Quy che tuyen sinh cho nen thi sinh thi vao truong DH Lac Hong se dat ty le cao. Neu hoc sinh khong tot nghiep tu tai, co the hoc trung cap trong truong cua chung toi.

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Tham khao tai lieu truoc khi neu thac mac (anh: Ngoc Thach)

* DH Kinh te co nganh kinh te doi ngoai hay khong? Va cho hoi trinh do Anh van dau vao la nhu the nao?

- Truong DH Kinh te khong co nganh nay nhung co khoa Thuong mai du lich bao gom cac ghuyen nganh: Ngoai thuong, Kinh te Quoc te, Thuong mai, va Marketing. Rieng nganh Ngoai thuong va Kinh te Quoc te khi ra truong doi hoi cac em phai co trinh do ngoai ngu cao, Do do, khi tot nghiep doi hoi diem trung binh ngoai ngu cua cac em phai tren 6,5.

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Soi noi tham gia dat cau hoi voi cac thay co (anh: Ngoc Thach)

* Truong DH Yersin tuyen sinh nhu the nao?

- Truong chung toi la truong moi duoc Bo giao chi tieu tuyen sinh la 1.100 chi tieu va 300 chi tieu dao tao trung hoc chuyen nghiep voi cac nganh: Ke toan, Du lich, Tin hoc… Co 2 nganh dac thu: Kien truc va Quy hoach do thi, Bo moi cho phep truong chung toi mo them nganh moi nhu: My thuat cong nghiep, Thiet ke thoi trang, Trang tri noi that…

* Cho hoi ty le choi cua chuyen nganh Quan tri kinh doanh cua truong DH Kinh te, DH Ngan hang… Diem chuan cua nhung nam truoc la bao nhieu? Co hoi lam viec cua sinh vien sau khi tot nghiep nhu the nao?

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Anh Nguyen Quang Thong - Tong thu ky toa soan bao Thanh Nien tang hoa cho lanh dao cac don vi tai tro (anh: Ngoc Thach)

- Thac si Nguyen Van Duong: Truong DH Kinh te khong co diem chuan chung cho tat ca cac nganh. Diem chuan tung nam phu thuoc vao so luong thi sinh tung nam so voi chi tieu cua truong. Diem chuan tung nganh cua cac nam truoc cac em co the tham khao o Cam nang mua thi cua Bao Thanh Nien. Co hoi lam viec sau khi tot nghiep thi cac thi sinh co the vao website cua truong DHKT.

* Nam ngoai, DH ban cong Marketing khong thi tuyen, tai sao nam nay nha truong lai to chuc thi tuyen? Diem chuan nhu the nao? Em hoc trung cap lien thong len cao dang, dai hoc cua truong nay co thua voi cac ban dang hoc DH hay khong?

- Tien si Pham Thi Ngoc My: Chung toi da chuan bi day du co so vat chat, doi ngu giang vien day kinh nghiem cho nen nam nay chung toi quyet dinh thi tuyen de ket qua dao tao cua truong hieu qua hon, dap ung nguyen vong cua hoc sinh va phu huynh ca nuoc. Chung toi thuc hien lien thong hoan chinh tu trung cap -> cao dang -> dai hoc. Chat luong dao tao khong thay doi, du kien diem chuan se lay theo diem san cua Bo.

* Ty le hoc sinh sau khi tot nghiep tim duoc viec lam ngay la bao nhieu? Thoi gian dao tao cua tung chuyen nganh va hoc phi cua moi nganh? Neu HS Anh ngu chuyen sau thi sau nay co the lam nghe gi?

- TS Bui Minh Diem Chau: Kha nang lam viec tot, co hoi nghe nghiep doi voi SV tot nghiep tu truong Cetana PSB la tuong doi cao. Ngoai kien thuc chuyen mon, SV co kha nang su dung tieng Anh luu loat trong cong viec. Thoi gian dao tao cho chuong trinh chuyen nganh tu 12 - 15 thang, hoc phi 3.600 USD.

* Neu em hoc Anh van khong gioi thi lam cach nao de thi vao truong Cetana PSB?

- Neu ban da co TOEFL 500 tro len thi tot, neu khong ban co the dang ky hoc chuong trinh Anh van chuyen sau tu 3 - 12 thang truoc khi vao hoc chuyen nganh.

* Dieu kien nhap hoc cua truong Cetana PSB nhu the nao?

- Xet tuyen hoc ba lop 12 (diem trung binh tu 6,5 tro len). Co chung chi TOEFL 500 tro len hay IELTS 5.0.

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Cac ca si "cay nha la vuon" tham gia bieu dien truoc khi buoi tu van bat dau (anh: Ngoc Thach)

De thu gian khong khi duoi cai nang se lanh cua thanh pho mong mo, chuong trinh tro nen nao nhiet hon khi co su xuat hien cua cac ca si. Mo dau la tieng hat Nghi Van voi nhung ca khuc tru tinh lang man, ngay sau do nhom Trio 66 da lam no tung khan phong khi cung hat giao luu voi cac em hoc sinh, thay co giao tai day. Nhung nguoi duoc cac em mong doi nhat la anh chang MC Hat voi ngoi sao Nguyen Vu, ngay luc nay hau nhu tat ca cac em da vo tay theo tung nhip dieu bai hat cua anh. Co ca si duoc menh danh bup be tinh yeu hom nay co ve xinh dep hon moi ngay, hat cung hang say hon, hoi ra thi duoc biet do khong khi qua soi noi cua cac em hoc sinh tai day va thoi tiet thi tuyet voi.

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Ca si Nguyen Vu trong vong vay cua "fan" ham mo
(anh: Ngoc Thach)

Co rat nhieu ca si hoc sinh cung len song ca voi Nguyen Vu, ben duoi thi lien hoi nhung trang vo tay cuong nhiet. Sau khi "bup be" Thanh Thao ket thuc chuong trinh ca nhac thi tat ca cac em hau nhu ngo ngang. Rat nhieu fan ham mo bao quanh cac ca si de xin chu ky.

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Trio 666 hang say bieu dien (anh: Ngoc Thach)

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Nghi Van bieu dien tai buoi tu van (anh: Ngoc Thach)

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Bup be Thanh Thao tang chu ky (anh: Ngoc Thach)

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

"Fan" ham mo song ca cung ca si (anh: Ngoc Thach)

Trong khi chuong trinh tu van giai lao voi phan trinh dien ca nhac cua cac ca si den tu TP.HCM, cac cau hoi truc tiep va dien thoai lien tuc duoc gui ve.

* Truong CD Su pham Da Lat tuyen sinh nhung nganh nao? Nhung nganh nay Lam Dong co dang can hay khong? Co hoi tim duoc viec lam sau khi tot nghiep co de dang?

- Nam nay, Truong CDSP mo 4 chuyen nganh dao tao giao vien: Su pham toan, Dia-Su, cong tac Doi va Su pham mam non. Con 2 ma nganh he dao tao DH, chung toi lien ket voi DH SP ky thuat TP.HCM. 2 nam dau hoc tai DHSP Da Lat, con lai 2 nam sau hoc o DH SPKT Thu Duc vo cac nganh: Dien - dien tu, ky thuat cong nghiep. Chung toi mo them cac ma nganh moi nhu: tin hoc, Anh van du lich, cong nghe thong tin… Ve co hoi viec lam thi chung toi duoc Nha nuoc cap kinh phi nen SV ra truong an tam ve ke hoach viec la chung cua Nha nuoc.

* Em muon lam dau bep thi co phai thi vao DH khong va sau khi tot nghiep co hoi viec lam nhu the nao?

- Truong NVTD: Chung toi co 2 chuyen nganh la Che bien thuc pham va Quan ly bep an. Sau khi tot nghiep, cac em se duoc lam o cac nha hang va cac co so co bep an. Hoc phi la 4 trieu/2 nam.

* Neu khong dau DH Kinh te TP.HCM thi co the chuyen xuong cao dang duoc khong? Em thi vao nganh Kinh te doi ngoai cua Truong Kinh te doi ngoai khong dau thi em co the chuyen vao truong CD khac co chuyen nganh tuong duong duoc khong?

- Neu rot DHKT thi khong duoc chuyen xuong CD. Con neu khong dau vao Truong CD KT doi ngoai thi em van co the chuyen xuong hoc o Truong trung hoc chuyen nghiep de duoc xet tuyen. Truong CD Kinh te TP.HCM co bac trung hoc chuyen nghiep xet tuyen khoi A va D1.

* Khi co bang nghe 3/7 co the hoc tiep len trinh do cao hon khong? O truong nao?

- Thay Truong Van Mui: Co nghe 3/7,cac em co the hoc len trung hoc, cao dang, DH ca chinh quy va ngoai chinh quy. Thi 3 mon Toan, Ly, Hoa.

* Che do uu tien cong diem thi vao cac truong DH, CD nhu the nao?

- Thu nhat, ban phai xac dinh minh o khu vuc va doi tuong uu tien nao. Cu moi khu vuc cach nhau 0,5 diem. Ban nen hoi ky khi lam ho so tuyen sinh o truong ma ban dang hoc.

* Em muon hoc cac nganh Dia ly kinh te, Dia ly moi truong thi em thi vao truong nao?

- Nha bao Trong Phuoc: Do la cac truong DH KHXH&NV, DH KH tu nhien, DH Su pham. Cac truong nay co dao tao nhung nganh lien quan den moi truong.

Dung 11h chuong trinh Tu van tuyen sinh dien ra tai truong PTCS Phan Chu Trinh, TP Da Lat, Lam Dong ket thuc sau khi da dua ra kha day du thong tin giai dap cac thac mac cua phu huynh va hoc sinh. Chuong trinh tu van mua thi se con tiep tuc duoc to chuc tai mot so tinh, thanh va truc tuyen tren Thanh Nien Online tai dia chi www.thanhnien.com.vn .

Mot chuong trinh thiet thuc va hap dan !

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong
Ong Nguyen The Ky

* Ong Nguyen The Ky - Giam doc Cong ty TNHH SPM: "Chuong trinh Tu van mua thi cua Bao Thanh Nien co gan 10 nam nay da dem lai ket qua thiet thuc. Dau tu cho giao duc la dau tu lau dai, gop phan tao nguon nhan luc cho dat nuoc. Cong ty chung toi cung co ky vong phat trien lau dai va ben vung nen khong the khong tham gia vao nhung chuong trinh giao duc bo ich. Dong hanh voi chuong trinh Tu van mua thi cua Bao Thanh Nien cung co nghia la cung co muc dich cham lo cho cong dong, dac biet la cac ban tre dang can mot dinh huong tot cho tuong lai. Chung toi rat quan tam va san sang tham gia cung Bao Thanh Nien trong cac chuong trinh ve giao duc bang kha nang co the. Vi du, tu nam nay chung toi se dong gop hang nam cho Quy hoc bong Nguyen Thai Binh. Va rat mong sau khi tot nghiep, co nhieu em se ve lam viec cho cong ty chung toi".

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong
Ba Pham Thi Ngoc My

* Tien si Pham Thi Ngoc My - quyen Hieu truong DH ban cong Marketing: "Ke tu khi Bo GD-DT quyet dinh to chuc de thi tuyen sinh chung cho cac truong DH-CD, viec tim hieu day du thong tin cua cac truong de quyet dinh lua chon truong va nganh nghe dao tao phu hop la nhu cau rat lon cua tat ca thi sinh, nhat la cac em o vung sau, vung xa von thieu thon thong tin. Tu nam 2005, truong quyet dinh tham gia xuyen suot chuong trinh Tu van mua thi do Bao Thanh Nien to chuc. Chuong trinh cua bao la cau noi giua co so dao tao voi nguoi hoc, vi muc tieu chung la su nghiep phat trien giao duc. Nho vay, trong nam qua, truong chung toi khong chi tuyen du mot lan ma vuot chi tieu ve ca chat luong dau vao cua sinh vien. Nam nay, truong da phan cong trong Ban giam hieu phai co mat hau nhu xuyen suot cac buoi de duoc truc tiep den voi cac em hoc sinh o vung sau, vung xa".

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong
Ong Nguyen Thanh Nhan

* Ong Nguyen Thanh Nhan, Pho giam doc Dai PTTH Lam Dong: "Su phoi hop giua Bao Thanh Nien va Dai PTTH Lam Dong trong viec thuc hien chuong trinh Tu van mua thi ngay cang chat che va nhip nhang. Chung toi khong con lo lang nhu lan dau tien ma con rat vui vi chuong trinh duoc ban xem dai hoan nghenh boi tinh hap dan, thiet thuc va dap ung nhu cau cua hoc sinh, phu huynh truoc moi ky tuyen sinh dai hoc. Chung toi hy vong chuong trinh Tu van mua thi 2006 cua Bao Thanh Nien khai mac tai Lam Dong se dat duoc ket qua tot dep nhu mong muon!".

Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong
Ong Tran My Son

* Ong Tran My Son, Pho giam doc Buu dien Lam Dong: "Noi that, voi tu cach ca nhan thi chinh nam truoc, khi con toi chuan bi thi DH, ca nha toi that su lung tung vi khong biet nen giup con chon truong nao, chuan bi thi cu ra sao, cung nho chuong trinh Tu van mua thi duoc truyen hinh truc tiep ma con toi da chon dung truong phu hop. Nam nay, Buu dien Lam Dong san sang ho tro ky thuat toi da, cung Bao Thanh Nien den bat cu huyen vung sau nao cua tinh de thuc hien chuong trinh Tu van mua thi. Theo toi, day la chuong trinh rat bo ich cho hoc sinh lop 12, dac biet hoc sinh vung sau vung xa".

Nhut Quang - Lam Vien - My Quyen
(ghi)

VP Da Lat - Ban Giao duc - TNO - N.Thach - T.Nghi - V.Ba - T.Nguyen

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Dạy bơi cho trẻ: Sao mãi chần chừ!

Mỗi ngày trung bình có hơn 9 trẻ em Việt Nam chết đuối. Bộ GD-ĐT đã đặt mục tiêu dạy đại trà bơi lội cho học sinh tiểu học nhưng hơn 5 năm qua, đề án mới dừng ở việc thí điểm

Phụ huynh “chịu chết” với lời khen danh hiệu cuối năm của con

Đã sang năm thứ hai các trường thực hiện đánh giá khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Thay vì đánh giá xuất sắc, giỏi, tiên tiến như trước đây, cách ghi giấy khen theo phương thức mới khiến nhiều phụ huynh... “chịu chết” với các loại kiểu danh hiệu “hiểu sao cũng được”.

Tìm hiểu: Ngoc Thach, Bao Thanh Nien, Da Lat, Thanh Nien, DH Kinh, TP Da Lat, kinh te doi ngoai, Tinh Lam Dong, nhu the nao, tong thu ky, toa soan bao, chuong trinh, tu van, chung toi, hoc sinh, DH

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư vấn tuyển sinh tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư vấn tuyển sinh tại Đà Lạt - Lâm Đồng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu van tuyen sinh tai Da Lat Lam Dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0