Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3

Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3
Quang canh buoi truc tuyen o truong quay cua Dai Phat thanh - Truyen hinh Lam Dong

* Chuong trinh duoc Dai Phat thanh truyen hinh Lam Dong truyen hinh - truyen thanh truc tiep

Dap ung nhu cau cua dong dao phu huynh va thi sinh ve thong tin tuyen sinh NV2, NV3 cung thong tin tuyen sinh cua cac truong DH-CD trong ca nuoc ve ky tuyen sinh DH-CD nam 2005, sang nay 20/8/2005, Dai Truyen hinh tinh Lam Dong phoi hop cung bao Thanh Nien to chuc buoi tu van truc tuyen ve cac van de tren voi su tham gia cua nhieu truong DH-CD.

Danh sach cac truong va thay co tham gia buoi tu van truc tuyen

1. Dai hoc Dan lap Yersin Da Lat
15A Dinh Tien Hoang, TP Da Lat, DT: 063. 552111
PGS-TS Pham Ba Phong - Hieu truong
Thac si Phan Nam - Truong Phong Dao tao

2. Dai hoc Khoa hoc Tu nhien TP.HCM - Trung tam Tin hoc
227 Nguyen Van Cu, Q.5; 155 Vo Thi Sau, Q.3, TP.HCM - DT: 08.8206716
Thac si Nguyen Dang Ly - Giam doc chuong trinh Dao tao Quoc te

3. Truong DH Dan lap Hung Vuong
736 Nguyen Trai, Q.5, TP.HCM - DT: 08 9972002
Thac si Nguyen Thi Mai Binh, Truong phong Dao tao

4. Vien Ngon ngu ILA Viet Nam
402 Nguyen Thi Minh Khai, Q.3, TP.HCM - DT: 08. 9290100
Co Nguyen Thi Xuan Chi - Phu trach chuong trinh dao tao QTKD

5. Truong Trung hoc Tu thuc Tin hoc Kinh te Sai Gon
140 Truong Sa, Q.Binh Thanh, TP.HCM - DT: 08 8405704
Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong

6.

Nha bao Trong Phuoc
Pho ban Giao duc va Thanh Nien - bao Thanh Nien

Dung 8 gio, buoi tu van bat dau

Noi dung chinh la tu van 2 van de:
- Nhung ai khong trung tuyen NV1, duoc tu van de dang ky NV2, NV3.
- Nhung nguoi duoi diem san van co the co nhung con duong khac vao doi.

Mot so diem can luu y:

Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3

Trong truong quay Dai PT-TH Lam Dong. Anh Lam Vien

- Diem san: la diem do Bo qui dinh de cac truong can cu vao do de xet tuyen (A,B: 15; C, D:14 - doi voi DH; doi voi he cao dang: A, B: 12 diem; C, D: 11diem ). Diem san van duoc tinh uu tien khu vuc va doi tuong. Do vay khi tinh diem san nho cong them diem uu tien khu vuc va doi tuong.

- Co mot so it truong DH duoc Bo cho phep tang diem uu tien khu vuc va doi tuong. Day la co hoi cho cac thi sinh co diem thi duoi diem san.

- TS nop ho so thi DH o dau thi ve do nhan giay chung nhan ket qua thi. Diem thi tren diem san duoc nhan 2 giay so 1 va so 2. TS dien day du thong tin, gui den truong xin xet tuyen NV2, 3.
- Chi giay chung nhan ket qua thi ban chinh moi duoc chap nhan.

+ Tren diem san, nhat la nhung TS duoc diem cao, cho voi nop ho so xin xet tuyen. Tuan sau bao Thanh Nien se dang bang tong hop nhu cau NV2, 3. Khi co thong tin day du, cac ban hay lua chon.

* Truong DH Yersin: Truong Yersin la mot trong mot so truong duoc Bo cho uu tien: Truong lay diem san cua Bo la chuan, KV1, KV2, KV2-NT duoc huong them diem uu tien cao hon qui dinh binh thuong. Truong cung co mot so diem moi trong ky tuyen sinh nam nay tao nhieu co hoi cho thi sinh, phu huynh co nhu cau tim hieu xin lien he truc tiep tai truong.

* Neu o phia Bac co duoc tuyen vao truong DH Yersin khong, co duoc o trong KTX cua truong khong?

- Truong tuyen sinh trong ca nuoc. Co so vat chat: truong moi thanh lap nen chua co KTX, nhung truong co chu truong thanh lap ban chinh sach de giup do SV o xa chon duoc cho o an toan, gia re. Sau nam 2006, truong hy vong se co quy hoach cu the hon, co the xay duoc KTX cho SV.

Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3

Chuong trinh duoc truyen truc tiep tren song phat thanh va truyen hinh. Anh Lam Vien

* Dac trung dao tao cua truong DH DL Yersin Da Lat. Diem xet tuyen NV2, 3 la bao nhieu? Truong xet tuyen TS vao DH nhu the nao?

- Dac thu cua truong la dao tao cu nhan, ky su co kha nang thuc hanh. Dac biet SV cua Yersin sau khi tot nghiep se rat thanh thao ve ngoai ngu va tin hoc. So tin chi ngoai ngu cua truong gap 3 lan yeu cau chung. Sinh vien duoc kiem tra tieng Anh ngay khi vao truong, sau do duoc dao tao theo ket qua kiem tra. Nganh Cong nghe sinh hoc la nganh chu luc cua truong...

Cach thuc tuyen: thuc hien theo quy che tuyen sinh. Truong chi to chuc xet tuyen nhung trong giai doan 1 nhan NV1 cho nhung TS thi o mot so truong khac nhung dang ky NV ve truong. NV 2,3: 25/8 den 5/9 la thoi gian nhan ho so xin xet tuyen NV2. Neu NV2 da tuyen du chi tieu thi khong xem xet NV3 nua, neu chua du se xet tiep NV3. Thi sinh KV1, thi khoi D duoc 11 diem, co co hoi xet tuyen NV2.

* Thi cao dang Kinh te doi ngoai duoc 18,5 diem, co duoc vao truong khac khong?

- Diem thi vao truong cao dang nay khong the dung de xet tuyen vao truong CD khac vi de thi cua cac truong CD khac nhau.

* Chuong trinh hoc cua ILA nhu the nao, bang do dau cap, hoc phi nhu the nao?

- Vien ILA VN gioi thieu cach hoc moi danh cho SV VN de lay bang dai hoc Uc (chuong trinh lay bang Quan tri kinh doanh cua Uc). Thoi gian hoc: 60 tuan, hoc bang tieng Anh. Sau khi hoan tat chuong trinh se duoc bang Quan tri kinh doanh cua Uc. Sau do cac ban se co 2 lua chon: di lam ngay; chuyen tiep qua hoc tai truong DH Uc dung chuong trinh la 4 nam (1 nam du bi va 3 nam dai hoc), nhung sau khi hoc tai ILA thi chi hoc them 1-2 nam o Uc. Hoc phi: 5.000 do la/khoa hoc do cac giang vien ban xu va chuong trinh cua Uc. Dau vao: hoc vien phai co trinh do trung - cao cap tieng Anh, tot nghiep PTTH voi diem tu 7 tro len; du phong van xet tuyen tung truong hop. Truong co tong hoc bong 60.000 do la My cho nhung hoc vien co ket qua hoc tap tot. Truong hien co khoa dao tao tieng Anh giup hoc vien co von tieng Anh du de theo hoc khoa Quan tri kinh doanh tai truong.

* Thi DH duoc 10,5 diem, cong het uu tien duoc 14,5 diem, co duoc chuyen sang cao dang khong?

- Voi so diem nay ban co nhieu co hoi.

Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3

Tiep nhan cau hoi cua ban doc qua tong dai dien thoai. Anh Lam Vien

* Truong DH dan lap Hung vuong xet tuyen ra sao, co uu tien cho TS Lam Dong hay khong? Hoc phi nhu the nao? Ty le co viec lam cua SV dai hoc dan lap?

- Truong xet tuyen tren 10 ngan SV cho 4 khoi. Truong xet tuyen theo quy che chung: uu tien khu vuc va doi tuong cach nhau 1 diem. Ty le co viec lam cua sinh vien: tren 90%. Van bang cua truong nam trong he thong van bang quoc gia, co the hoc tiep len thac si. Hoc phi: gom 3 muc: 3,3 - 3,5 - 3,7 trieu dong/nam tuy nganh. Doi voi tat ca SV cua truong, deu co chinh sach hoc bong danh cho SV gioi (tong gia tri khoang 100 trieu/nam), ngoai ra con co mot so hoc bong lien ket (500 trieu/nam). Trong nam hoc nay, truong co 100 suat hoc bong (1 trieu dong/suat).

* Thi duoc 12 diem, co duoc xet hoc cao dang tai truong Hung Vuong?

- Truong DH dan lap Hung Vuong hien co he cao dang cho cac nganh: Quan tri kinh doanh (A, B), Quan tri Benh vien, tieng Phap, tiengTrung; cac nganh Cong nghe sau thu hoach, tieng Anh, tieng Nhat dang de nghi Bo cho phep mo he cao dang. Voi 12 diem khoi D, em co nhieu co hoi hoc cao dang tai truong.

* Khong thuoc khu vuc tuyen sinh cua DH Can tho, thi dau co duoc hoc khong?

- Theo quy che, khong duoc theo hoc, cung khong co phieu chung nhan ket qua thi do vay cung khong co co hoi xin xet tuyen NV2, 3 o truong khac. Cach tot nhat bay gio, em nen den Truong DH Can Tho xin phieu chung nhan ket qua thi de xin xet tuyen.

* Cach thuc xet tuyen va chuong trinh hoc cua truong trung hoc Tu thuc Tin hoc Kinh te Sai Gon?

Nhung TS duoc diem cao nhung chua dau NV1 nen binh tinh cho thong tin xet tuyen NV2, NV3 cua cac truong de chon duoc truong vua y.

- Truong trung hoc tu thuc Tin hoc kinh te Sai Gon xet tuyen theo phieu bao diem ket qua thi. Hoc vien theo hoc tai truong co co hoi lien thong DH o Phap. Hoc phi: 2 nam dau 2,3-2,6 trieu/nam; 2 nam sau: 700 euro/nam thu 3, va 1.100 euro/nam thu 4. 100% hoc vien tot nghiep cua truong trong nam 2004 da co viec lam. Chuong trinh giang day cua truong de cao thuc te, thuc hanh. Hoc vien cua truong co the lien thong voi cac truong trong ca nuoc. Tom lai, hoc vien binh dang nhu cac truong trong he thong giao duc cua ca nuoc. Cach thuc xet tuyen: TS gui ban sao hoc ba theo duong buu dien; lien he truc tiep neu co phieu bao diem thi DH; dia chi cua truong: 12-14-16-18 Nguyen An Ninh, P.14, Q.Binh Thanh, TP.HCM. De nhan ket qua xet tuyen TS lien he truc tiep voi truong.

* Muon vao truong CD khong to chuc thi phai lam sao?

- So truong nay con rat it, mot so truong nhu: CD Su pham Da Lat (cho thi sinh tai dia phuong), ngoai ra con nhieu truong cao dang xet bo sung NV2 nhu CD DL CNTT TP.HCM, CD Cong nghe Luong thuc thuc pham, va he cao dang trong mot so truong DH nhu DH Nong Lam, DH Hung Vuong, DH DL Cong nghe Sai Gon, DH BC Makerting... Ban chu y theo doi thong tin tren cac phuong tien thong tin dai chung de nam bat co hoi.

* Diem sau phuc khao tang 1 diem, trong thoi gian do da nop ho so NV2, vay khi co diem co the duoc hoc theo nguyen vong khong?

- Duoc. Neu sau khi co diem phuc khao, ban du diem dau, ban co the lam thu tuc nhap hoc theo NV1.

* Co phai NV2 chi uu tien cho nhung TS co NV1 tai truong khong?

- NV2 mo rong cho tat ca thi sinh, xet diem tu cao xuong.

Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3

Trao hoc bong Nguyen Thai Binh cho cac em hoc sinh gioi. Anh Lam Vien

* Ty le viec lam cua Truong DHDL Hung Vuong; nganh nao cao nhat? Em duoc 15 diem, co hoi vao truong co cao khong?

- Cac nganh: Quan tri , Du lich co ty le viec lam la 100%. Diem trung tuyen NV2, 3 nam ngoai bang diem san. Nam hay, voi diem so cua em la 15 diem thi hy vong co hoi cua em la tren 90%.

* Neu thi khoi B, co the hoc nganh Quan tri benh vien truong Hung Vuong duoc khong, sau khi hoc xong lam o dau?

- Nganh Quan tri BV tuyen 2 khoi A va D1. Sinh vien sau khi tot nghiep lam viec tai cac co so y te, co quan quan ly duoc, mot so trung tam, vien nghien cuu. TS thi khoi B co the dang ky vao nganh Cong nghe sau thu hoach cua truong DH DL Hung Vuong.

Bao Thanh Nien xin cam on: Dai Phat thanh - Truyen hinh tinh Lam Dong, Buu dien tinh Lam Dong da phoi hop to chuc chuong trinh tu van truc tuyen; Cong ty bao hiem Vien Dong da tai tro 10 suat hoc bong Nguyen Thai Binh tang cac em hoc sinh tai TP Da Lat co nhieu thanh tich hoc tap xuat sac va co hoan canh gia dinh kho khan va ca si Pham Thanh Thao.

* Nganh khoa hoc moi truong dao tao nhung gi, khi ra truong lam gi?

- Nganh nay dao tao cho SV co kha nang quan ly, xu ly cac van de ve moi truong nhu o nhiem khong khi, o nhiem moi truong, dat dai. SV ra truong co the lam viec o cac co quan lien quan den moi truong nhu so tai nguyen - moi truong, co quan quan ly dat dai v.v… Hien nhieu doanh nghiep nuoc ngoai dang rat can cu nhan ve moi truong.

* CD Kinh te doi ngoai, Ngoai Thuong deu thuoc Bo Thuong mai, vay hoc CD xong co duoc lien thong khong?

- Truong DH Ngoai Thuong thuong xuyen to chuc ky thi tuyen van bang 2 hoac tai chuc cho SV he cao dang.

* Em thi DH co ket qua va trung tuyen roi, co duoc bao luu khong?

- SV se duoc bao luu neu co ly do chinh dang va duoc nha truong chap nhan.

* Truong TH Ky thuat Cao Thang co lien thong tu trung cap len CD khong?

- Truong nay da la truong CD, co lien thong.

* TS tu do lay phieu bao diem o dau?

- TS nen lien he tai noi da nop ho so du thi de biet.

Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3

* Sau khi hoc DH DL Hung Vuong duoc 1-2 nam, co the xin chuyen truong khong?

- Sau khi hoc 1 nam, SV co the xin chuyen truong neu co ly do chinh dang theo quy dinh cua Bo.

* Truong TH tu thuc Tin hoc Kinh te Sai Gon da lien thong voi nhung truong nao?

- Mot so SV cua truong hoc nganh Ke toan da duoc hoc lien thong voi DH Cong nghiep 4. Theo quy dinh, tat ca cac truong DH, CD co cho lien thong thi SV truong TH tu thuc Tin hoc Kinh te Sai Gon deu du dieu kien hoc lien thong

* Neu khong trung tuyen NV1 tai DH Da Lat thi truong co tuyen NV2 hay khong hay van phai lam don xin xet tuyen?

- Tat ca TS deu phai lam don xin xet tuyen NV2.

* Xin biet them ve DH Tay Nguyen.

- Trong tuan sau tren bao Thanh Nien se co thong ke ve ke hoach tuyen NV2, 3 cua cac truong, trong do co truong DH Tay Nguyen. Ban nen chu y theo doi de nam co hoi.

* Thi rot DH o VN muon di du hoc nuoc ngoai duoc khong?

- De du hoc o nuoc ngoai can dap ung cac dieu kien ve diem, ngoai ngu (tuy yeu cau cua tung nuoc), kha nang tai chinh.

* Bang Diploma co tuong duong bang CD cua VN khong?

- Theo he thong giao duc quoc te, bang Diploma duoc xem nhu tuong duong bang CD cua VN. Voi van bang nay co the lien thong lay bang dai hoc cua nuoc ngoai, nhung hien nay he chinh quy cua chung ta chua cho phep lien thong tu Diploma len DH trong nuoc.

* Neu duoc uu tien khu vuc roi co duoc cong diem HS gioi khong?

- TS duoc cong ca 2 uu tien cung luc.

* Duoc 15 diem, co nguyen vong vao DH DL Hung Vuong, kha nang nhu the nao?

- 15 diem khoi A, B thi kha nang la 95%, voi khoi D thi la 99%.

* Thi khoi D dat 11,5 diem, co kha nang vao truong CD Marketing khong?

- 90% kha nang vao truong CD Marketing. Hoc truong nay xong, lam viec tai cac doanh nghiep, cong ty lien quan den cong tac tiep thi; quan ly kinh doanh cua doanh nghiep sao cho san pham den tay nguoi tieu dung.

* Dang ky NV1 o truong DH Da Nang, co duoc dang ky NV2 vao cac truong DH-CD o TP.HCM duoc khong?

- Viec dang ky NV2 tuy thuoc vao khu vuc tuyen sinh cua truong ma ban dang ky, khong phu thuoc vao viec ban dang ky NV1 o dau.

* Lien he xet tuyen va hoc

* Truong DHDL Yersin: Xet tuyen NV2, 3 theo quy che chung cua Bo GD-DT. Ho so gom: phieu bao diem co dau do ban chinh, 1 bi thu co dia chi lien he cua thi sinh. Dia chi nhan ho so: Truong DHDL Yersin - so 15A Dinh Tien Hoang, P.2, TP Da Lat, tinh Lam Dong.

* Trung tam dao tao lap trinh vien quoc te thuoc DH Khoa hoc tu nhien: co 2 chuong trinh: Ky thuat vien CNTT, nhan dang ky truc tiep (khong xet tuyen qua diem thi) tai: 227 Nguyen Van Cu, Q.5, TP.HCM; DT: 8351056-111-126. Chuong trinh lap trinh vien quoc te nhan dang ky truc tiep, kiem tra Anh van va Toan tai 155 Vo Thi Sau, Q.1, TP.HCM; DT: 08 8206716 - 08 8208546.

* DH DL Hung Vuong: Xet tuyen NV2, 3 theo quy che cua Bo. Ho so gom: phieu bao diem co dau do (ban chinh) va 1 thu co dia chi lien he voi thi sinh; gui qua buu dien hoac truc tiep tai Phong Dao tao Truong DH DL Hung Vuong - so 239 Nguyen Trong Tuyen, P.8, Q.Phu Nhuan - DT: 08 9972002 - 08 8538327, website: www.hungvuong.edu.vn .

* Truong ILA: Truc tiep kiem tra tieng Anh tai 402 Nguyen Thi Minh Khai, Q.3. TP.HCM, DT: 08 9290100.

* Truong TH tu thuc Tin hoc kinh te Sai Gon xet tuyen dua vao hoc ba hoac phieu bao diem ban goc; thi sinh da co bang THCN, CD, DH se duoc tuyen thang; nop ban sao van bang tu 28/8/2005 tai: 12-14-16-18 Nguyen An Ninh, Q.Binh Thanh, DT: 085513659.


Con rat nhieu yeu cau, thac mac cua quy phu huynh va thi sinh gui toi chuong trinh qua dien thoai va qua mang Internet tren trang web TNO. Tuy nhien, vi thoi gian danh cho chuong trinh truc tiep, truc tuyen da het nen chua the dap ung het yeu cau cua ban doc. Tuy nhien, bao Thanh Nien se tiep tuc phoi hop voi cac truong giai dap cac yeu cau, thac mac trong thoi gian som nhat. Moi ban doc tiep tuc theo doi tren bao Thanh Nien (in) va trang web Thanhnien Oline tai www.thanhnien.com.vn de cap nhat cac thong tin ve linh vuc nay.

VPDL - TNO - Ban Giao duc

Viet Bao
Comment :Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Online consulting opportunities for candidates under the floor and the second admission NV , 3
Saigon, DL Hung Vuong University, Hung Vuong, Photo Lam Vien, Radio Communications, Da Lat, business management, direct contact, Thanh Nien newspaper, radio station, how, Lam Dong Province , students, programs, enrollment, points
* Radio Program TV is in Lam Dong television - broadcasting live tiepDap the needs of numerous parents and students about enrollment information NV2, NV3 same Enrollment information-colleges of the university entrance exam in the country ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư vấn trực tuyến về cơ hội cho thí sinh dưới điểm sàn và xét tuyển NV 2, 3

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư vấn trực tuyến về cơ hội cho thí sinh dưới điểm sàn và xét tuyển NV 2, 3 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu van truc tuyen ve co hoi cho thi sinh duoi diem san va xet tuyen NV 2 3 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0