Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep

Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep
Anh Dao Ngoc Thach
14h30 chieu nay (13/9), TNO tiep tuc to chuc buoi tu van truc tuyen tuyen sinh nham giai dap cac thac mac ve tuyen sinh o cac nganh hoc cua khoi trung cap chuyen nghiep va cac chuong trinh dao tao lien ket cho ban doc.

Khach moi tham du gom co: Thac si Huynh Chuc - Truong phong dao tao truong TC Khi tuong Thuy Van, Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong TC Tin hoc-Kinh te Sai Gon, Thac si Bui Minh Diem Chau - Hieu truong Truong Quoc te Cetana PSB Intellis, Thac si Ton That Tin - Truong phong Quan ly dao tao truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc, Thac si Huynh Chuc - Truong phong dao tao truong Can bo Khi tuong Thuy Van TP.HCM.

* Em thi dai hoc khoi c duoc 9.5 nhung em o khu vuc 2nt, vay em xin hoi co truong trung cap chuyen nghiep nao tuyen so diem cua em khong a? (le thi ly, 19 tuoi, Nu, thieu khanh thieu hoa thanh hoa, hoc sinh trung hoc pho thong)

- Thay Ton That Tin - Truong phong Dao tao Truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc: Truong TC Ky thuat nghiep vu Thu Duc co tuyen sinh nganh Thu ky van phong can cu vao diem mon Van va Ngoai ngu cua hoc ba lop 12. Neu muon, em co the lien he theo so DT 08 8970023 de biet chi tiet viec nop ho so. Luu y: 15/9 la han cuoi cung dang ky tuyen sinh.

* Chao co Thanh. Hien em vua thi tu tai xong, em thi rot dai hoc, nhung diem thi cua em tot nghiep PTTH toan la 8,5d va Hoa 5d. Nay em muon nhap hoc vao nganh CNTT - Quan Tri Mang, vay nha truong co tuyen vao nganh nay khong? Va truong co lien thong len CD va Dai Hoc khong? Neu vao thi thu tuc nhap hoc the nao? Em xin cam on. (Ho Huu Vuong, 18 tuoi, Nam, 543/51 Nguyen Dinh Chieu Q.3, Hoc Sinh)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong TC Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Chao em, truong xet tuyen bang diem thi trung hoc tong 2 mon Toan va Van hoac diem trong hoc ba hoac tong diem thi 3 mon dai hoc. Truong hop cua em can bo sung diem mon Van. Mon Tin hoc co 2 muc lien thong: muc lien thong truc tiep tu trung cap len DH do DH Su pham Ha Noi cap bang, day tai Thu Duc; lien thong voi dai hoc Bourgogne (Phap) cap bang Khoa hoc quan ly. Truong Tin hoc Kinh te SG cap bang TCCN nganh Tin hoc (trong do day cac mon Tin hoc, Mang, Do hoa).

Thu tuc nhap hoc: Em nop ho so xet tuyen dot dau tien khai giang ngay 26/9, giay trung tuyen se duoc cap sau khi nop ho so 2 ngay neu em bo sung diem mon Van. Chi tiet em co the hoi qua DT: (08) 5513658 - 5513659.

* Em hoc trung cap nganh cong nghe thuc pham vay thi sau nay co de tim duoc viec lam khong? (Nguyen Thi Phuong Thao, 18 tuoi, Nu, 64/8 ap 2 xa Phu Ngoc ,Dinh Quan ,Dong Nai, Hoc sinh)

- Tran Quang Khai - Truong phong dao tao truong TC Cong nghe Luong thuc Thuc pham: Hoc sinh tot nghiep cua truong thi rat de tim viec lam tai cac khu cong nghiep ve nganh cong nghe che bien ve cong nghe thuc pham, Dien cong nghiep va dan dung, Sua chua va khai thac thiet bi co khi. Rieng nganh Hach toan Ke toan, hoc sinh sau khi tot nghiep se lam tai cac co so san xuat, cong ty xi nghiep. Muc luong sau khi tot nghiep tu 800 den 1,2 trieu (do mot so don vi tuyen dung gui cong van xin tuyen dung ve truong).

Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep

Thac si Ha Thi Thanh Thanh. Anh Dao Ngoc Thach

* Em thi DH-CD duoc 9d. Bay gio em muon hoc nganh Do Hoa. Vay em xin hoi co truong nao dao tao trung cap nganh nay khong? (TruongHuynh Thanh Lam, 20 tuoi, Nam, 76/53 Phan Tay Ho P.7 Q.phu nhuan, sinh vien)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong TH Tu thuc Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Voi diem thi la 9, em co the nhan giay trung tuyen vao truong THTT Tin hoc Kinh te SG sau khi da nop ho so xet tuyen 2 ngay. Truong co nganh Tin hoc day cac mon Tin hoc, Do hoa, Mang; cap bang TCCN Tin hoc.

* Cho em hoi thay Huynh Chuc, truong khi tuong thuy van nganh cap thoat nuoc cua truong co de xin viec lam khong? Em muon hoc thi lam ho so nhu the nao? Em cam on nhieu. (ngo quang huy, 21 tuoi, Nam, 417-luy ban bich-hiep tan- tan phu - ho chi minh, hoc sinh)

- Thac si Huynh Chuc - Truong phong dao tao truong Can bo Khi tuong Thuy Van TP.HCM: Nganh ky thuat cap thoat nuoc cua truong co chi tieu 100 hoc sinh. Truong chi xet tuyen dua vao diem trung binh nam hoc lop 12. Hien nay nha truong dang lam thu tuc nhap hoc tu 11 den 15/9/2006, ngay 18/9 bat dau nhap hoc. Em nen lien he truc tiep tai truong, 236B Le Van Sy, phuong 1, quan Tan Binh, TP.HCM de biet them chi tiet. Nganh nay sau khi ra truong, neu o cac tinh thi hau nhu co viec lam.

* Hoc he trung cap ke toan tin hoc o TC KY THUAT- ngiep vu TD co phai la he chinh quy khong? Em thuoc ho khau ngoai thanh pho co duoc mien giam hoc phi theo dien ngheo khong? (Dao xuan Huong, 28 tuoi, Nam, THU DUC, giao vien)

- Thay Ton That Tin - Truong phong Dao tao Truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc: Truong dao tao he chinh quy. Truong thuc hien dung chinh sach mien giam hoc phi theo quy dinh cua Nha nuoc. Neu em co ho khau ngoai thanh pho, khi nhap hoc em van phai dong du tien hoc phi, trong ho so xin mien giam cua em (co chung nhan cua dia phuong noi em thuong tru), nha truong se xac nhan em hien dang theo hoc tai truong, sau do em mang ho so ve Phong LD-TB-XH dia phuong, noi nay se giai quyet tro cap cho em.

1/ Tai TP.HCM co bao nhieu truong dai hoc da duoc Bo GD-DT cho phep lien thong trung cap len dai hoc? 2/ Hien tai truong nao con nhan ho so trung cap? 3/ Hoc phi/nam/hoc sinh? (lanhuong, 40 tuoi, Nam, 7/235DIEN BIEN PHU, CNV)

- Thay Ton That Tin - Truong phong Dao tao Truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc: Truong TC Ky thuat nghiep vu Thu Duc hien dang lien ket voi Truong DH Su pham Ha Noi dao tao dai hoc lien thong 2 nganh: Su pham ky thuat va Cong nghe thong tin. Hien truong dang nhan ho so dang ky tuyen sinh, 15/9 la han cuoi cung. Ve che do hoc phi: Hoc sinh co ho khau thuong tru tai TP.HCM la 1.200.000 dong/nam; ho khau cac noi khac la 2.000.000 dong/nam.

Hien DH Ban cong Ton duc Thang dang thuc hien lien thong tu trung cap len DH. Cac truong con nhan ho so trung cap con nhieu, em co the tham khao them trong 3 buoi truc tuyen vua qua.

* Em thi dai hoc khoi c duoc 9.5 diem, neu em muon hoc trung cap thi em se nop phieu bao diem vao truong nao? em o kv2_nt. (le thi ly, 19 tuoi, Nu, thieu khanh thieu hoa thanh hoa, hoc sinh trung hoc pho thong)

- Tran Quang Khai - Truong phong dao tao truong TC Cong nghe Luong thuc Thuc pham: Em co the lien lac tai truong theo dia chi 296 Luu Huu Phuoc phuong 15 Q.8 TPHCM, DT: 8776919. Hien nay nha truong dang dao tao mot so nganh: Che bien bao quan luong thuc, Cong nghe che bien bao quan thuc pham, Kiem tra chat luong luong thuc thuc pham, Hach toan ke toan, Dien cong nghiep va dan dung, Sua chua va khai thac thiet bi co khi. Tieu chi xet tuyen vao truong dua tren diem trung binh hoc tap lop 12. Hoc phi: 1,2 trieu/nam. Nha truong xet tuyen den het ngay 30/9/2006. Em co the tham khao them cac truong khac co truc tuyen de lua chon.

* Xin kinh chao cac thay! Em co mot so cau hoi xin nho cac thay giai dap gium: 1) Em hien dang hoc mot truong dai hoc voi mot nganh nghe khong mong muon. Em co y dinh chuyen truong, nganh nghe mong muon cua em la CNTT (phan mem). Vay em xin duoc xet tuyen vao truong TCCN duoc khong? Em tot nghiep THPT nam 2003. Em xin hoi sau khi tot nghiep TCCN thi co co hoi hoc lien thong dai hoc theo nganh CNTT? thoi gian la bao lau de lay bang dai hoc bang cap cua truong hoc lien thong co chinh qui? 2)Em co dua em ten Hanh, nam nay thi khoi A dat 11.5 d, da truot NV1, NV2. Nguyen vong cua Hanh la tha thiet hoc nganh Tai chinh -Ngan hang. Xin tu van gium em truong THCN dao tao va co lien thong dai hoc nganh Tai chinh -Ngan hang? thoi gian hoc la bao lau? Bang cap hoc lien thong co chinh qui ? 3) Dieu kien de hoc TCCN, hoc phi, thoi han dang ky, thoi gian khai giang? 4) Dao tao hoan chinh dai hoc, sau khi tot nghiep co duoc cap bang chinh qui? Em hoi rat nhieu ve bang cap chinh qui, vi ngay nay cong ty nao cung doi hoi bang cap chinh qui. (Luong the vinh, 21 tuoi, Nam, 226/4 thai phien p8, q11 tphcm, Sinh vien)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Em dang la SV dai hoc co the duoc tuyen thang vao truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon nganh Tin hoc, thoi gian hoc 2 nam, cap bang chinh quy cua Bo GD-DT va co the lien thong tiep 2 nam de cap bang chinh quy cua truong DH Su pham Ha Noi, giang day tai Thu Duc. Truong TCCN Van Tuong co nganh ngan hang.

* Toi da tot nghiep dai hoc he tai chuc nganh xay dung. Vay muon hoc them trung cap tin hoc thi co duoc mien giam thi dau vao khong? Xin cam on (le ngoc quang, 26 tuoi, Nam, 15/6c Hai Ba Trung, xay dung)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Trong truong hop nay em duoc tuyen thang vao truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon.

* Cho em hoi ve truong Centana PSB Intellis. Cac chuong trinh dao tao, hoc phi va chat luong chuong trinh? Sau khi hoan tat chuong trinh tai truong thi sinh vien co di lam duoc khong? (Nguyen Thi Ngoc Tram, 18 tuoi, Nam, 480/32 Cach mang thang 8, Q.3, hoc sinh)

- Co Bui Minh Diem Chau, Hieu truong Truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Tai Cetana PSB, chung toi dao tao cac chuyen nganh quan tri kinh doanh, quan tri marketing, quan tri khach san, quan tri du lich - lu hanh, quan tri nguon nhan luc. Toan bo chuong trinh hoc tai truong deu duoc thuc hien bang tieng Anh.

Thoi gian hoc chuong trinh chuyen nganh tu 1 nam den 1 nam ruoi. Sinh vien can co trinh do tieng Anh tuong duong TOEFL 500 hoac IELTS 5.0 de theo hoc. Nha truong co chuong trinh Anh van chuyen sau (du bi) keo dai tu 3 den 12 thang danh cho cac ban chua co trinh do tieng Anh theo yeu cau.

Hoan thanh chuong trinh diploma (tuong duong cao dang), sinh vien hoan toan co the di lam va co kha nang co viec lam tot do vua co kien thuc chuyen nganh vua co ky nang Anh ngu thanh thao. Sinh vien neu muon tiep tuc hoc de lay bang cu nhan co the chuyen tiep vao nam 2 tai truong DH lien ket nhu DH Newcastle, Western Australia, James Cook (Uc).

Toan bo chuong trinh hoc va bang cap tai Cetana PSB do PSB SIngapore cung cap va vi vay tuong dong voi chuong trinh hoc tai Singapore. Hoc phi tu 3.600 USD den 5.800 USD/khoa doi voi chuong trinh chuyen nganh.

* Toi muon dang ky hoc lop Trung cap ve ke toan hoac chuyen nganh ve ke toan tin hoc thi co the dang ky hoc o dau? Truong nao? hoc phi bao nhieu? thoi gian? Do Toi phai di lam vao ban ngay, co truong nao day vao buoi toi hay khong? thoi gian? hoc phi? Bang cap? (Long, 25 tuoi, Nam, Binh Thanh, Nhan vien van phong)

- Thay Ton That Tin - Truong phong Dao tao Truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc: Truong TC Ky thuat nghiep vu Thu Duc hien co tuyen sinh nganh Tin hoc ke toan hoc vao buoi toi. Hoc phi: 4.500.000 dong/khoa (toi thieu 2 nam ruoi). Day la nganh hoc lien ket voi Truong DH Nong Lam TP.HCM. Hoc sinh tot nghiep duoc phat bang Trung hoc chuyen nghiep, he tap trung do Truong DH Nong Lam TP.HCM cap.

* Em thi DH khoi C duoc 10.5 diem chua cong diem thuong V1. Em muon hoi voi diem cua em co du de vao cao dang hay khong? va neu nhu em hoc he trung cap tai chuc nganh ke toan co truong nao lien thong len CD cung nganh khong vi dieu kien em vua di hoc vua di lam vi kinh te kho khan. Va sau nay em muon hoc len CD co phai thi khong? XIN CAC THAY TRA LOI GIUP EM VI EM DANG RAT HOANG MANG KHONG BIET TUONG LAI MINH NHU THE NAO Em Xin Cam On. Anh Dung (Anh dung, 20 tuoi, Nam, TPHCM, HS)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Voi so diem 10,5, em trung tuyen vao truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon. Em co the hoc vao lop toi de van co the di lam. Sau 2 nam tot nghiep TCCN, em co the hoc tiep 1 nam ruoi de nhan bang CD do DH Marketing cap bang CD chuyen tu. Neu muon duoc cap bang DH tai chuc, em hoc tiep 1 nam ruoi van do DH Marketing cap bang.

* Xin hay chi cho em ve viec lam ho so de duoc vao hoc cac truong trung cap,va chi cho em truong nao ma em co the dang ki vao xet tuyen voi so diem thi tot nghiep la 42? (chau, 19 tuoi, Nam, 100/1 to 5 ap tan phu xa tan ly tay chau thanh tien giang, ki thuat vien vi tinh)

- Thac si Huynh Chuc - Truong phong dao tao truong Can bo Khi tuong Thuy Van TP.HCM: Hau het cac truong TC chuyen nghiep xet tuyen dua tren mot trong cac tieu chi: Diem trung binh nam hoc lop 12, ket qua diem thi tot nghiep PTTH hoac diem thi vao cac truong DH CD. Voi diem thi tot nghiep PTTH cua em hien co, hau nhu dat ket qua xet tuyen.

Neu muon hoc truong Can bo khi tuong thuy van TPHCM co cac nganh: Thuy van, Khi tuong, Ky thuat cap thoat nuoc, Ky thuat moi truong va Vien tham GIS. Hien nay nha truong dang tiep nhan ho so den ngay 15/9/2006. Ngay 18/9 bat dau nhap hoc. Em lien he truc tiep tai truong 236B Le Van Sy, phuong 1, quan Tan Binh, TP.HCM, DT: 08.9916417.

- Tran Quang Khai - Truong phong dao tao truong TC Cong nghe Luong thuc Thuc pham:

Hien nay nha truong dang dao tao cac nganh: Che bien va bao quan luong thuc, Cong nghe che bien bao quan thuc pham, Kiem tra chat luong luong thuc thuc pham, Hach toan ke toan, Dien cong nghiep va dan dung, Sua chua va khai thac thiet bi co khi. Em lien he theo dia chi cua truong: 296 Luu Huu Phuoc phuong 15, Q.8, TP.HCM, DT: 8776919. Hoc phi: 1,2 trieu/nam. Nha truong xet tuyen den het ngay 30/9/2006. Hien nay nha truong co chuong trinh lien thong len CD-DH.

Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep

Thay Tran Quang Khai (phai) va thay Huynh Chuc (trai) dang tra loi cac cau hoi cua ban doc. Anh Dao Ngoc Thach

* Con toi thi Nganh Khoa hoc may tinh tai DH Su pham Ky thuat Tp HCM nhung chi co 7,5 diem/3 mon. Toi muon cho no di hoc trung cap trong linh vuc CNTT thi se nop don vao truong nao? No co lien thong len CD, DH khong? Xin cam on! (NguyenVanPhu, 43 tuoi, Nam, BR-VT, CBCNV)

- Thay Ton That Tin - Truong phong Dao tao Truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc: Truong TC Ky thuat nghiep vu Thu Duc hien co dao tao nganh Tin hoc voi 3 chuyen nganh gom: Tin hoc ke toan, Mang va sua chua may tinh, Do hoa may tinh. Doi voi nganh hoc nay, Truong co lien ket dao tao lien thong voi Truong DH Su pham Ha Noi. Ho so dang ky tuyen sinh gom: Phieu dang ky tuyen sinh nam 2006 (theo mau cua Bo), ban sao hoc ba lop 12 hoac ban sao Giay chung nhan tam thoi ky thi tot nghiep PTTH, le phi xet tuyen (30.000 dong); nop tai truong (so 53 Vo Van Ngan, Q.Thu Duc, TP.HCM), han chot: 15/9.

* Em thi dai hoc dat 13 diem khoi A. Em muon hoc truong quoc te nhung lai khong co trinh do ngoai ngu cao. Vay em vao hoc duoc truong nao? dieu kien nhap hoc ra sao? (Thu Van, 19 tuoi, Nu, Tan Binh, Hoc sinh)

- Co Bui Minh Diem Chau, Hieu truong Truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Ban co the nop don xet tuyen tai phong Tuyen sinh truong Quoc te Cetana PSB Intellis. Voi 13 diem, ban co the theo hoc mot trong cac nganh quan tri tai truong nhu: Quan tri kinh doanh, Quan tri Marketing, Quan tri Khach san, Quan tri Du lich - Lu hanh, Quan tri Nguon nhan luc.

Ban co the dang ky thi tieng Anh truoc khi dang ky hoc. Voi trinh do tieng Anh tu so cap tro len, ban co the theo hoc chuong trinh Anh ngu chuyen sau (du bi) truoc khi hoc chuong trinh chuyen nganh.

* Cho em hoi thay Chuc, nganh cap thoat nuoc co lien thong len cao dang, hay dai hoc khong? (ngo quang huy, 21 tuoi, Nam, 417-luy ban bich-tp hcm, hoc sinh)

- Thac si Huynh Chuc - Truong phong dao tao truong Can bo Khi tuong Thuy Van TP.HCM: Hien nay nganh Ky thuat cap thoat nuoc chua co lien thong len CD. Neu cuoi nam nay, truong duoc nang len truong CD Tai nguyen & moi truong TPHCM, nha truong se co ket hoach xin Bo de lien thong len CD trong nam hoc toi.

Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep

Thay Ton That Tin. Anh Dao Ngoc Thach

* Khi ma hoc xong trung cap thi van de ve viec lam thi nha truong co ho tro cho hoc vien khi tot nghiep duoc hay khong? va khi ma muon dang ki de vao hoc thi phai lam sao? (chau, 19 tuoi, Nam, 100/1 to 5 ap tan phu xa tan ly tay chau thanh tien giang, ki thuat vien vi tinh)

- Thay Ton That Tin - Truong phong Dao tao Truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc: Doi voi cac nganh ky thuat, hau het hoc sinh tot nghiep deu duoc gioi thieu viec lam. Doi voi cac nganh nghiep vu, nha truong thuong lien he voi cac doanh nghiep co nhu cau tuyen dung de cac em vao thuc tap, tao co hoi tim viec cho cac em.

Ho so dang ky tuyen sinh gom: Phieu dang ky tuyen sinh nam 2006 (theo mau cua Bo), ban sao hoc ba lop 12 hoac ban sao Giay chung nhan tam thoi ky thi tot nghiep PTTH, le phi xet tuyen (30.000 dong); nop tai truong (so 53 Vo Van Ngan, Q.Thu Duc, TP.HCM), han chot: 15/9.

* Em muon thi lien thong len CD,DH vao giai doan nay, nhung khong biet truong nao dang to chuc thi lien thong. Em rat mong duoc su giup do cua cac thay co? Em xin cam on. (Hoang Thanh Nga, 20 tuoi, Nu, TP.HCM, Sinh Vien)

- Nha bao Trong Phuoc: Do ban khong noi ro nganh ma ban muon lien thong nen toi co the cung cap thong tin chung nhu sau: Hien mot so truong co lien thong trong thoi diem nay: DH Cong nghe Sai Gon, DH Marketing...

* Em la mot hoc sinh vua moi tot nghiep thpt, nen em rat bo ngo trong cach chon nganh, em mong muon cac thay co chi gium em chon truong nao cho phu hop voi em duoc khong a ? Em rat yeu thich nghe nha giao va ke toan nhung diem thi dai hoc cua em thi co 5 diem (chua nhan he so) nen bay gio em dang muon tim mot truong trung cap hoac cao dang nao phu hop voi em. Em mong sao thay co se giup em dieu nay. (le thi kim dung , 19 tuoi, Nu, hoai tan hoainhon binh dinh , hoc sinh)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Voi 5 diem cua 3 mon thi, em vua dat toi diem chuan (dot 1) de trung tuyen vao truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon nganh Ke toan. Em nen nop ho so xet tuyen ngay tai 12-14-16-18 Nguyen An Ninh, P.14, Q. Binh Thanh, TP.HCM de kip duoc khai giang dot 1 vao ngay 26/9/2006. Thong tin chi tiet em co the goi DT so: (08) 5513658 - 5513659. Chuc em thanh cong! (Sau khi hoc trung cap em se hoc lien thong len CD do DH Marketing cap bang).

* Cho em hoi diem thi cao dang co duoc xet tuyen co duoc xet tuyen cao dang khong a? Em xin cam on. (nguyen thi nga, 2 tuoi, Nu, Hai duong, Hoc sinh)

- Nha bao Trong Phuoc: Do de thi cao dang la de rieng cua moi truong nen khong the dung diem cua truong nay de xet qua truong khac. Diem thi cao dang chi co the dung de xet tuyen Trung cap chuyen nghiep. Vi du: truong DH Marketing tuyen sinh trung hoc chuyen nghiep.

* Chao Co Thanh Thanh. Con toi dang hoc cao dang CNTT nam thu hai, toi muon cho con toi hoc tin hoc do hoa tai truong THKT Saigon nam nay duoc khong? Neu duoc thi thu tuc nhu the nao? Chuc co manh khoe, cam on co. (ly van thong, 47 tuoi, Nam, 270bis Ly thuong kiet,Q10, CNV)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Chao bac, neu chau (con bac) dang la sinh vien truong CD thi co the duoc tuyen thang vao truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon, nganh Tin hoc (day cac mon Tin hoc, Do hoa) sau 2 nam duoc cap bang THCN ve Tin hoc.

* Em dang ky thi vao DH Cong nghiep nhung khong dau, tai day em thay co chuong trinh lien ket voi nuoc ngoai, lien ket voi My va co su cho phep cua Bo GDT, hoc 4 nam se lay bang BBA cua truong Norcentral University cua My va bang cap duoc cong nhan toan the gioi. Vay cho em hoi nhung thong tin truong dua ra nhu vay co xac thuc khong, va neu em hoc chuong trinh nay thi co thuan tien khong? (nguyen ngoc ha, 19 tuoi, Nu, 37/6b nguyen thuong hien Q GV, hoc sinh)

- Nha bao Trong Phuoc: Theo thong tin chung toi duoc biet thi DH Cong Nghiep hien co nhieu chuong trinh lien ket dao tao nhu vay. Ban co the theo hoc neu thay thuan loi ve mat tai chinh.

* Em dau dai hoc, nhung muon hoc chuong trinh hoc quoc te theo khoi A va em dang co IELTS 6.0. Vay em co the chuyen diem dau cua truong dao hoc Viet Nam sang truong quoc te de nhap hoc khong? Thoi gian nhap hoc? Chat luong chuong trinh hoc? (Thu Van, 19 tuoi, Nu, Tan Binh, Hoc sinh)

- Thac si Crispy Boyd, Quan ly bo phan ho tro sinh vien truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Voi IELTS 6.0, ban da thoa man yeu cau ve tieng Anh cua truong. Neu ban da trung tuyen vao mot truong DH tai Viet Nam, ban co the mang giay bao den Phong tuyen sinh truong Quoc te Cetana PSB Intellis de lam thu tuc nhap hoc. Khoa hoc se duoc khai giang vao 23/10/2006. Han chot nhan ho so la 25/9/2006.

Cac chuyen nganh tuyen sinh nam 2006-2007 tai truong gom: Quan tri kinh doanh, Quan tri Marketing, Quan tri Khach san, Quan tri Du lich - Lu hanh, Quan tri Nguon nhan luc.

Chung toi nhan day moi ban den du buoi hoi thao tuyen sinh vao luc 6 gio chieu ngay 20/9/2006 tai tru so cua truong: toa nha Cetana 167 Nguyen Bieu, Q.5.

Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep

Thac si Crispin Boyd dang tra loi cac cau hoi cua ban doc. Anh Dao Ngoc Thach

* Thay Tin oi cho em hoi truong nghiep vu Thu Duc co dao tao nganh cong nghe thong tin khong? Truong minh bao gio het han nop ho so a? (Hoang Hai, 19 tuoi, Nam, TP.HCM, HS)

- Thay Ton That Tin - Truong phong Dao tao Truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc: Truong TC Ky thuat nghiep vu Thu Duc co dao tao nganh Tin hoc trong do gom 3 chuyen nganh: Tin hoc ke toan, Mang - sua chua may tinh, Do hoa may tinh. Ho so dang ky tuyen sinh gom: Phieu dang ky tuyen sinh nam 2006 (theo mau cua Bo), ban sao hoc ba lop 12 hoac ban sao Giay chung nhan tam thoi ky thi tot nghiep PTTH, le phi xet tuyen (30.000 dong); nop tai truong (so 53 Vo Van Ngan, Q.Thu Duc, TP.HCM), han chot: 15/9.

* Chau toi thi dau vao truong CD Ban cong Hoa sen, sau khi hoc xong he cao dang cua truong nay chau muon hoc lien thong len Dai hoc co duoc khong va hoc o dau? Dieu kien the nao? Xin cam on! (Le Thi Kim Dung, 45 tuoi, Nu, Thu duc-Tp.HCM, CNV)

- Nha bao Trong Phuoc: Truong CD - Ban cong Hoa Sen sap toi se tro thanh truong DH nen khi do nha truong se co cac chuong trinh lien thong cho sinh vien cua minh. Tuy vay, hien nay van bang cao dang cua Hoa Sen cung co the lien thong voi mot so doi tac cua truong nhu cac DH Phap. Ban co the tim hieu thong tin nay tai phong dao tao cua nha truong.

* Em o nong thon lai la con mot, muon hoc nganh de ve que co the lam viec duoc, gia dinh em noi chi co nganh y va su pham nhung em thi dai hoc rot roi, bay gio em co the xet vao truong trung cap nao duoc de co the hoc va khi ra truong co the ve que duoc a? (khanhtuong, 18 tuoi, Nu, ben tre, hoc sinh)

- Thac si Huynh Chuc - Truong phong dao tao truong Can bo Khi tuong Thuy Van TP.HCM: O cac tinh hoac nong thon, hien nay co rat nhieu nganh trong he TCCN co the co viec lam, chang han nhu truong Can bo Khi tuong Thuy Van TP.HCM co cac nganh nhu: Trac dia ban do, Vien tham va GIS, Ky thuat moi truong, Ky thuat cap thoat nuoc. Em lien he truc tiep tai truong de biet them chi tiet.

- Tran Quang Khai - Truong phong dao tao truong TC Cong nghe Luong thuc Thuc pham: Phan lon hoc sinh cua truong dang dao tao thuoc cac tinh, do vay cac em sau khi tot nghiep thi co the tim viec lam o cac tinh hoac tai TPHCM. Neu cac em co nhu cau nang cao trinh do thi co the hoc lien thong len CD - DH.

Cac nganh se lien thong:

- Che bien bao quan luong thuc, Cong nghe che bien bao quan thuc pham, Kiem tra chat luong thuc pham se lien thong len CD tai truong CD Cong ngheip thuc pham TPHCM, thoi gian dao tao 1,5 nam.

- Cac nganh ve Hach toan ke toan (hoc 2,5 nam), Dien cong nghiep va dan dung (hoc 3,5 nam) se lien thong len DH tai truong DH BC Ton Duc Thang TPHCM.

Ngoai ra cac em co the thi khoi K vao truong DH SP TPHCM, thuong to chuc thi vao thang 8. Thoi gian dao tao tu 3 den 3,5 nam.

* Cho em hoi, tai TPHCM truong nao co tuyen trung cap nganh cong nghe thong tin (co lien thong) len DH chinh qui (ho so, hoc phi?) (nhat duy, 18 tuoi, Nam, cho moi,an giang, hoc sinh)

- Thay Ton That Tin - Truong phong Dao tao Truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc: Truong TC Ky thuat nghiep vu hien dang tuyen sinh nganh Tin hoc (gom 3 chuyen nganh: Tin hoc ke toan, Mang - sua chua may tinh, Do hoa may tinh). Truong co lien ket voi DH Su pham Ha Noi dao tao dai hoc he hoan chinh cac nganh nay. Ho so dang ky tuyen sinh gom: Phieu dang ky tuyen sinh nam 2006 (theo mau cua Bo), ban sao hoc ba lop 12 hoac ban sao Giay chung nhan tam thoi ky thi tot nghiep PTTH, le phi xet tuyen (30.000 dong); nop tai truong (so 53 Vo Van Ngan, Q.Thu Duc, TP.HCM), han chot: 15/9. Hoc phi: HS ho khau thanh pho: 1.200.000 dong/nam; hoc sinh cac tinh: 2.000.000 dong/nam.

* Toi muon biet truong Cao dang nao o TP.HCM lien thong voi cac truong Dai hoc nuoc ngoai dao tao Quan tri Khach san? Toi co 4 nam kinh nghiem lam viec va EILTS5.5 co the hoc chuong trinh Cao dang nay khong? (Nguyen Minh Trang, 22 tuoi, Nu, TP HCM, Sinh vien)

- Nha bao Trong Phuoc: Ban co the tham khao phan tu van cua trung tam dao tao Cetana PSB la Truong Can bo quan ly doanh nghiep trong chuong trinh tu van truc tuyen hom qua va hom nay.

* Cho em hoi: em thi dai hoc duoc 7.5d, khoi B. Em muon hoc nganh quan li Khach san_nha hang o truong THTT Tin hoc_Kinh te Sai gon. Vay cu the la nganh nay hoc nhung gi, va neu em muon hoc lien thong len dai hoc de lay bang Quoc te cua Phap thi se hoc o dau, trong bao lau, hoc phi la bao nhieu, va sau nay co de tim viec lam khong? (LE THI MINH DUC, 18 tuoi, Nu, Q.BINH THANH, HOC SINH)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Em co the nop ho so xet tuyen va voi 7,5 diem chac chan em se trung tuyen vao nganh Khach san - Nha hang tai truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon.

Nganh Quan ly KS-NH day cac chuyen nganh de co the quan ly 1 KS-NH, vi du nhu: van de quan ly am thuc, van de quan ly nhan su, phong, ban, pha che... Cac kien thuc tong quan va thuc tien duoc thuc tap tai chum KS Que Huong, bao gom 6 khach san tai TP.HCM (Neu ve chieu cao em du quy dinh: nu: 1m55 tro len, nam: 1m60 tro len, nguoc lai em co the thuc tap tai cac nha hang nho hon).

Nganh QLKS lien thong voi DH Bourgogne de cap bang Khoa hoc quan ly (hien nay UBND va So GD-DT TP.HCM da phe duyet, hien dang cho giay phep cua Bo GD-DT de truong to chuc lop lien thong nay).

Hoc phi lop trung cap la 1.350.000d/hoc ky. 2 nam bao gom 4 hoc ky. Lop TC va lop lien thong deu hoc tai truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon tai 3 co so cua truong gom: 12-14-16-18 Nguyen An Ninh, P.14, Q.Binh Thanh; 140 Truong Sa, P.15, Q. Binh Thanh va 31 Nguyen Huy Luong, P.14, Q.Binh Thanh. Phan lien thong hoc trong 2 nam, cap bang Licence cua Phap va day bang tieng Anh.

* Cho em hoi neu hoc trung cap o Ha Noi lieu co tot hon o cac tinh, thanh pho khac khong? (lien, 18 tuoi, Nu, hai duong, hoc sinh)

- Nha bao Trong Phuoc: Theo chung toi thi khong nhat thiet phai hoc o dau cu the moi tot ma ban nen tham khao mot so y kien ve viec chon truong de hoc ma chung toi da co dip tra loi trong buoi tu van truoc.

Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep

Co Bui Minh DIem Chau. Anh Dao Ngoc Thach

* Em vua tot nghiep lop 12, muon hoc chuong trinh quoc te. Em muon biet co truong quoc te tai VN khong? dieu kien tuyen sinh nhu the nao? (Binh Minh, 19 tuoi, Nam, Binh Thuan, Hoc sinh)

- Co Bui Minh DIem Chau, Hieu truong truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Truong Quoc te Cetana PSB Intellis la don vi giao duc 100% von dau tu nuoc ngoai dat tai TP.HCM, Viet Nam. Chuong trinh hoc tai Cetana PSB hoan toan tuong dong voi chuong trinh hoc tai Hoc vien PSB thuoc Bo Thuong mai va Cong nghiep Singapore. Hau het cac chuong trinh hoc do Hoi dong thi DH Cambridge xac nhan va dong cap bang.

Khi theo hoc tai Cetana PSB Viet Nam, sinh vien co the tiet kiem duoc rat nhieu kinh phi so voi khi du hoc. Dieu kien xet tuyen tai Cetana PSB la:

1. Tot nghiep PTTH loai kha tro len, diem trung binh lop 12 tu 6,5 hoac dat diem san cao dang.

2. Co IELTS 5.0/TOEFL 500 hoac theo hoc chuong trinh Anh van chuyen sau (du bi) tai Cetana PSB.

Mot so truong quoc te khac nhu DH RMIT (Q.7, TP.HCM) cung co tuyen sinh khong theo ky thi DH. Ngoai ra co nhieu chuong trinh lien ket voi DH nuoc ngoai co o Truong can bo quan ly doanh nghiep, DH Bach Khoa TP.HCM, DH Kinh Te TP.HCM...

* Thua Thay Huynh Chuc, hien nay hoc tai truong co phai dong hoc phi hay khong? Khi ra truong co duoc gioi thieu viec lam khong? Nam nay truong minh dao tao may chuyen nganh? Cam on thay. (Nguyen Van Tinh, 18 tuoi, Nam, 3/3 Dien Bien Phu P15, Quan Binh Thanh, HS)

- Thac si Huynh Chuc - Truong phong dao tao truong Can bo Khi tuong Thuy Van TP.HCM: Ho so xet tuyen neu thieu hoc ba se bo sung sau. Truong se dua tren ket qua diem thi tot nghiep THPT hoac diem thi DH, CD.

Truong co cac nganh: Khi tuong, Thuy van, Ky thuat moi truong, Ky thuat cap thoat nuoc,Trac dia ban do va Vien tham GIS. Co hoi viec lam cua cac nganh Trac dai ban do, VIen tham GIS rat cao. Hien nay khoa moi tot nghiep ra truong hau nhu da co viec lam, luong tu 1,2 den 1,5 trieu dong.

Truong dang nhan ho so nhap hoc den ngay 15/9/2006, ngay 18/9 nhap hoc. Em co the lien he truc tiep tai truong.

Dac biet nam nay truong co lien ket voi truong DH Khoa hoc Tu nhien Ha Noi dao tao he DH Tai chuc hoc vao buoi toi. Hai chuyen nganh: Dia chinh (Quan ly dat dai va moi truong) va nganh Khoa hoc moi truong. Truong to chuc luyen thi tu ngay 18/9 va du lien thi tuyen vao cuoi thang 10.

Hoc phi 3 trieu/nam, thoi gian hoc 5 nam. Em co the lien he truc tiep tai truong de biet them chi tiet.

* Em muon hoi bay gio em dang hoc o truong trung hoc mien nam vi dieu kien em co the chuyen truong ra mien bac hoc duoc khong, neu duoc thi em phai lam nhung thu tuc gi? Em xin chan thanh cam on. (tranduchung, 20 tuoi, Nam, hatinh, sinhvien)

- Nha bao Trong Phuoc: Viec chuyen truong truoc tien phai do hieu truong cua hai truong di va den chap thuan. Nhu vay neu co ly do chinh dang em nen lam don trinh bay nguyen vong voi truong xin den de duoc chap thuan. Sau do, xin chuyen truong o truong dang hoc. Cac thu tuc con lai truong nhan em se huong dan.

* CHO EM HOI CO TRUONG DHDL NAO HA DIEM SAN DE XET NV3? (DANG CONG TRI, 19 tuoi, Nam, HAM TAN BINH THUAN , HOC SINH)

- Nha bao Trong Phuoc: Khong co truong DH Dan lap nao ha diem san nhung cac truong dan lap o tinh thuong tang cao muc uu tien khu vuc de thi sinh co diem duoi san cung co the tham gia xet tuyen. Ban co the lien he voi mot so truong nhu DH Binh Duong, Lac Hong, Quang Trung, Cuu Long... de biet them chi tiet.

* Em muon hoi truong Khi tuong thuy van: Thay cho em hoi em thi khoi B duoc 7 diem thi co the xet tuyen vao nganh nao trong truong khong a? Neu duoc thi xin truong goi y cho em mot vai nganh cu the. Em cam on. (ha xuan hai, 18 tuoi, Nam, Nghe an, hs)

- Thac si Huynh Chuc - Truong phong dao tao truong Can bo Khi tuong Thuy Van TP.HCM: Dieu kien xet tuyen cua truong dua tren diem trung binh nam lop 12. Truong hop cua em co the lien he truc tiep cua truong tu nay den 15/9 de lam ho so nhap hoc. Co the hoc cac nganh Trac dai ban do, Vien tham GIS, Ky thuat cap thoat nuoc. Hoc phi: 1,2 trieu/nam.

* Xin cho biet hoc truong TC Tin hoc - Kinh te Sai gon xong co the lam duoc viec gi? Loai cong ty nao co the tiep nhan duoc (lon, vua, hay nho)? (Tran Manh Ha, 20 tuoi, Nam, 10/81-Duc Giang - Long Bien-Ha Noi, hoc sinh)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Tuy theo nganh hoc, em se lam viec o nhung dia chi khac nhau, vi du:

Nganh Tin hoc: em co the phu trach 1 phong may rieng biet hoac day Tin hoc hoac lam cac mau thiet ke phuc vu in an (ao, bao, lich, bang in...).

Nganh Ke toan: em co the lam Ke toan vien trong cac cong ty vua va nho hoac tu to chuc cong ty. O cac cong ty lon thi phai gom mot e-kip co nhung nguoi co trinh do cao hon trung cap, nhung khong co nghia la em khong the lam duoc. Dieu nay con phu thuoc vao nang luc cua cac nhan em va su phan dau cua em noi chung.

Nganh Quan tri: giup em hieu duoc phuong phap to chuc, quan tri mot cong ty vua va nho hoac lam phu ta cho cac giam doc cong ty vua va nho. Qua 1,2 nam lam viec, em cung co the lam giam doc cong ty vua va nho neu co nhung dieu kien khac phu tro, vi du: co hoi, may man, tien bac, hoac doi hoi thuc te...

Nganh Ke toan-Tin hoc: giup em co the lam Ke toan vien, hoac Thu ky giam doc... trong cac cong ty vua va nho. Voi cac cong ty lon doi hoi em phai co mot ket qua hoc tap xuat sac...

Nganh Khach san - Nha hang: Sau khi tot nghiep, em co the lam viec tai cac khach san lon hoac nho, dieu nay con tuy thuoc vao ket qua hoc tap, hinh thuc va cac yeu to khac rieng cua em. Dong thoi, neu co co hoi em cung hoan toan co the phu trach mot nha hang hoac khach san cua rieng minh...

* Em xin hoi, em thi khoi C theo de chung cua bo duoc 12,5 diem, em muon xet NV3 . Theo nhu tu van cua thay co em nen lien he voi cac truong DHDL Van Hien,Van Lang, Hong Bang... nhung em duoi diem san DH, em thay cac truong tren deu khong co he Cao Dang. Vay em co du tieu chuan xet tuyen NV3 nhung truong nay khong? Truong CD Hoa Sen co tuyen NV3 khoi C khong? Em xin cam on! (Bui Thi Huong Lan, 18 tuoi, Nam, 34/9 Nam Ki Khoi Nghia ,phuong Thang Tam ,Vung Tau, hoc sinh)

- Nha bao Trong Phuoc: Voi diem nay neu em la hoc sinh pho thong khu vuc 3 thi chi co the xet tuyen he cao dang. Chung toi da lien he voi DH Van Hien va DH Hung Vuong thi deu co tuyen he cao dang. Ban co the lien he qua dien thoai voi DH Van Hien: 08.5121027 hoac DH Hung Vuong: 08.9972188 de hoi chi tiet. Truong CD Ban cong Hoa Sen khong tuyen nguyen vong 3.

* Xin chao thay co. Em dang ky hoc nganh che bien thuc pham cua truong ky thuat nong nghiep. Vay khi hoc xong em co duoc hoc lien thong, len cao dang hoac dai hoc khong? Thay co co the gioi thieu cho em mot vai truong co lien thong ve nganh che bien thuc pham. (Phuong Thuy, 19 tuoi, Nu, thanh pho ho chi minh, hoc sinh)

- Tran Quang Khai - Truong phong dao tao truong TC Cong nghe Luong thuc Thuc pham: Em co the dang ky hoc TC nganh Cong nghe che bien thuc pham (ten cu la Che bien va bao quan thuc pham).

Sau khi tot nghiep em co the hoc lien thong len CD tai truong CD CN Thuc pham TP.HCM voi dieu kien la tot nghiep loai kha. Thoi gian dao tao la 1nam ruoi.

* Em tot nghiep he THCN cua truong DH Van Hien khoa ke toan - tin nam hoc 2002-2004. Hen nay da di lam nay co nhu cau muon hoc tiep len CD nhung do thoi gian co han nen khong the di hoc vao gio hanh chinh. Vay quy bao vui long tu van va huong dan ho em cac truong va chuong trinh hoc ngoai gio hanh chinh. Xin tran thanh cam on (Chi Dung, 23 tuoi, Nam, 181/5A Co Bac, Thiet ke web)

- Nha bao Trong Phuoc: Em co the lien he voi truong DH Marketing de biet thoi gian tham gia thi lien thong.

* Toi hien dang lam ke toan, muon hoc trung cap ke toan va sau do hoc tiep lien thong len dai hoc, xin hoi co truong nao tuyen sinh cho nhung nguoi lon tuoi muon hoc de bo sung kien thuc va bang cap khong? (Mong xuan, 36 tuoi, Nu, phuong 03, Binh thanh, nhan vien ke toan)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon co the xet tuyen hoc sinh lon tuoi voi dieu kien chi co hoc ba lop 12 hoac phieu chung nhan tot nghiep pho thong (hoac bo tuc van hoa) co diem mon Van va Toan. Sau khi day trung cap 2 nam, truong co tao dieu kien de hoc sinh tiep tuc hoc lien thong len CD va DH do DH Marketing cap bang.

* Thay Tin oi truong minh co nhung nganh hoc nao? ra truong co de xin viec khong? Va em rat quan tam toi viec thuc hanh, co duoc nhieu khong a? (Hoang Hai, 19 tuoi, Nam, TP.HCM, HS)

- Thay Ton That Tin - Truong phong Dao tao Truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc: Cac nganh dao tao cua truong hien nay co the chia lam 3 mang: ky thuat, nghiep vu va tin hoc. Doi voi cac nganh ky thuat (dien cong nghiep, ky thuat dien tu, che tao may, sua chua o to), hau het hoc sinh ra truong co viec lam do nhu cau xa hoi hien rat cao, sau 3 thang thu viec, luong co the len toi 2.000.000 dong/thang, luong thu viec khoang 1,2 -1,5 trieu. Doi voi he trung cap, 60% tiet hoc la thuc hanh.

* Cho em hoi truong TC Cong Nghe Luong Thuc Thuc Pham hinh thuc xet tuyen nhu the nao? ho so phai mua va nop o dau? Em xin cam on! (Huynh Tu Linh, 19 tuoi, Nu, 213 Duong Quan Ham, f5,q.Go Vap, hoc sinh)

- Tran Quang Khai - Truong phong dao tao truong TC Cong nghe Luong thuc Thuc pham: Nha truong xet tuyen theo tieu chi diem trung binh hoc tap lop 12, ho so gom co: Ban sao hoc ba lop 12, giay chung nhan tot nghiep PTTH (co thi thuc). Nop ho so truc tiep tai truong.

Hien nay nha truong dang dao tao mot so nganh: Che bien bao quan luong thuc, Cong nghe che bien bao quan thuc pham, Kiem tra chat luong luong thuc thuc pham, Hach toan ke toan, Dien cong nghiep va dan dung, Sua chua va khai thac thiet bi co khi. Tieu chi xet tuyen vao truong dua tren diem trung binh hoc tap lop 12. Hoc phi: 1,2 trieu/nam. Nha truong xet tuyen den het ngay 30/9/2006.

* Kinh thua qui thay co! Em thi DH khoi D1 duoc 9.5 chua tinh diem khu vuc. Em nop NV2 vao CDCNTTin DN vay thi co hy cong khong a? neu nhu khong dau thi em nop ho so TCCN tiep duoc khong? Em cho cau tra loi cua qui thay co (mai hai au, 18 tuoi, Nu, tam ky - quang nam, hoc sinh)

- Thay Ton That Tin - Truong phong Dao tao Truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc: Hau het cac truong trung cap deu dang nhan ho so va cung gan het han. Vi vay, em nen nhanh chong dang ky vao cac truong trung cap de "giu cho". Neu muon vao Truong TC Ky thuat nghiep vu Thu Duc, em nop ho so tai so 53 Vo Van Ngan, Q.Thu Duc, TP.HCM, han chot: 15/9.

Nha bao Trong Phuoc: Em co the lien he voi CD Cong nghe thong tin de xet NV3, theo chung toi cung co hy vong. DT: 08. 8605004

* Em thi duoc 11.5 d em da nop nv2 nhung co le hong dau, gio em muon nop nv3 vao cac truong cao dang co cac nganh ve :cong nghe thong tin,mang... thi em co the nop o nhung truong nao? (minhvu , 18 tuoi, Nam, 414 no trang long binh thanh, hs)

- Nha bao Trong Phuoc: Em nen theo doi thong tin xet tuyen nguyen vong 3 tren bao Thanh Nien trong nhung ngay sap toi. Voi muc diem nay em co nhieu kha nang trung tuyen cao dang o cac truong dan lap nhu DH Cong nghe Sai Gon, Hung Vuong, Van Hien... Em nen truc tiep lien he tai cac truong nay cang som cang tot.

* Muon hoc tai truong centana PSB thi e phai thi tuyen hay xet tuyen va truong o quan may? em chan thanh cam on. (Nguyen Bao Duy, 18 tuoi, Nam, 41/40 Ngo Quyen Phuong 6 Quan 10, hoc sinh)

- Thac si Crispy Boyd, Quan ly bo phan ho tro sinh vien truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Truong Quoc te Cetana PSB Intellis nam nay khong to chuc thi tuyen. Dieu kien xet tuyen tai Cetana PSB la:

1. Tot nghiep PTTH loai kha tro len, diem trung binh lop 12 tu 6,5 hoac dat diem san cao dang

2. Co IELTS 5.0/TOEFL 500 hoac theo hoc chuong trinh Anh van chuyen sau (du bi) tai Cetana PSB (tu 3 den 12 thang tuy trinh do tieng Anh dau vao)

Ban co the lien he truong Quoc te Cetana PSB Intellis tai toa nha Cetana, 167 Nguyen Bieu, P. 2, Q. 5, TP. HCM. DT: (08) 923 22 33 hoac email: education@cetanapsb.edu.vn .

* Cho em hoi su khac nhau giua nganh tin hoc va CNTT? (Luong the vinh, 21 tuoi, Nam, 226/4 thai phien p8, q11 tphcm, Sinh vien)

- Nha bao Trong Phuoc: Chi khac nhau ve ten goi.

* Co Chau cho con hoi, hoc cao dang o truong Cetana khac voi truong cao dang trong nuoc nhu the nao? Cam on co. (Tran Ngoc Han, 19 tuoi, Nu, 87b Nguyen Duy Duong, Q.5, sinh vien)

- Co Bui Minh DIem Chau, hieu truong truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Truong Quoc te Cetana PSB Intellis la don vi giao duc 100% von dau tu nuoc ngoai dat tai TP.HCM, Viet Nam. Chuong trinh hoc tai Cetana PSB hoan toan tuong dong voi chuong trinh hoc tai Hoc vien PSB thuoc Bo Thuong mai va Cong nghiep Singapore. Hau het cac chuong trinh hoc do Hoi dong thi DH Cambridge xac nhan va dong cap bang.

Khi theo hoc tai Cetana PSB Viet Nam, sinh vien co the tiet kiem duoc rat nhieu kinh phi so voi khi du hoc. Do chuong trinh hoc duoc cong nhan rong rai tren the gioi, sinh vien tot nghiep khong nhung co co hoi viec lam cao ma con co the chuyen tiep vao cac truong DH nhu Newcastle, Western Australia, James Cook (Uc) de lay bang cu nhan. Ban co the tham khao them chuong trinh hoc tai truong tai website:www.cetanapsb.edu.vn.

* Cho em hoi muon hoc 2 nam de cap bang Dai hoc quoc te cua truong Tin hoc kinh te Sai gon thi co thi dau vao khong? Thu tuc nhu the nao? (Nguyen Van Anh, 22 tuoi, Nam, 86 B phan van Han - P.14 - Qbinh Thanh, Dang thi dai hoc)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Sau khi Bo GD-DT cap phep (hien nay UBND TP.HCM va So GD-DT da phe duyet de an), truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon se chieu sinh, tap hop ho so chuyen nhanh sang Phap de Bo GD Phap xet tuyen va sau do, to chuc thi tuyen tai truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon. (Nhung hoc sinh co trinh do tieng Anh kha (toi thieu 400 diem TOEFL) co bang tot nghiep trung cap co co hoi trung tuyen trong ky thi tuyen sinh.

* Em vua thi DH xong nhung khong dau, tong 3 mon cua em la 2 diem. Em muon hoi la em co the vao duoc he trung cap y te nao duoc khong? (Quach To Thuy Ngan, 18 tuoi, Nu, 1583/3 Pham The Hien F6 Q8, hoc sinh)

- Nha bao Trong Phuoc: Rat tiec voi muc diem nhu vay thi khong the xet vao cac truong trung cap y te duoc. Em nen tim mot nganh hoc khac ma minh yeu thich co o cac truong trung cap chuyen nghiep tham gia truc tuyen hom nay (13/9) va dung diem trong hoc ba de xin xet tuyen vao hoc. Chuc em thanh cong!

* Chao co. Em la nguoi dan toc, em muon vao hoc truong co thi can thu tuc gi, va neu hoc o truong thi em co duoc mien giam hoc phi khong vi em la nguoi dan toc? Em xin cam on (Nguyen Van Anh, 22 tuoi, Nam, 86 B phan van Han - P.14 - Qbinh Thanh, Dang thi dai hoc)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon cung ap dung cac che do mien giam theo quy dinh cua Bo GD-DT. Neu Bo khong mien giam thi em co the viet don de truong phe duyet giam 30% hoc phi.

* Vua qua em xet tuyen nv2 vao he cao dang cua truong DH CONG NGHIEP TPHCM, nhung khong trung tuyen. Theo em duoc biet trong truong nay co chuong trinh dao tao lien ket voi nuoc ngoai do la CAO DANG VIET-UC, em muon biet them thong tin ve he cao dang nay chang han nhu no se dao tao nhung nganh gi? hoc phi ra sao?thu tuc nhap hoc ntn co phai thi vao hay dua tren ket qua dh. Neu tot nghiep ra truong co duoc cap bang cdang he chinh qui khong, va co hoi viec lam co cao khong? Kinh mong thay co cho em biet day du thong tin ve truong Viet-uc de em co the dinh huong cho tuong lai cua minh tot hon. Em xin cam on. (vicky, 19 tuoi, Nu, 27Nguyen cong phuong,quang ngai, sinh vien)

- Nha bao Trong Phuoc: Tat ca nhung thong tin nay deu duoc cung cap mot cach rat de dang tai phong thong tin tuyen sinh cua truong DH Cong nghiep, em co the den do de tim hieu. Van bang cua chuong trinh nay do phia Uc cap. Viec tuyen sinh thong thuong dua vao ket qua hoc ba.

* Em muon hoi truong minh la lien ket voi nuoc nao a? Neu nop don vao truong thi em se hoc bang tieng Anh hay tieng Viet? Giao vien cua truong la nguoi Viet hay nguoi nuoc ngoai a? (ha xuan hai, 18 tuoi, Nam, Nghe an, hs)

- Thac si Crispy Boyd, Quan ly bo phan ho tro sinh vien truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Truong Quoc te Cetana PSB Intellis la don vi giao duc 100% von dau tu nuoc ngoai dat tai TP.HCM. Chuong trinh hoc tai Cetana PSB do PSB Singapore cung cap. Ngoai ra, hau het cac chuong trinh hoc do Hoi dong thi DH Cambridge xac nhan va dong cap bang.

Toan bo chuong trinh hoc tai truong duoc thuc hien bang tieng Anh. Doi voi chuong trinh Anh van chuyen sau (du bi, danh cho nhung sinh vien chua dap ung ve yeu cau tieng Anh dau vao), 100% giao vien la nguoi ban ngu (Anh, My, Uc,..) co chuyen mon giang day tieng Anh. Doi voi chuong trinh chuyen nganh, giao vien Cetana PSB den tu nhieu nuoc khac nhau tren the gioi va ca giao vien Viet Nam. Diem chung cua ho la deu co trinh do chuyen mon va kinh nghiem giang day/lam viec thuc tien.

* Em xin hoi nha bao trong phuoc truong DHKien truc da nang chung nao tuyen sinh va tuyen nhu the nao? em cam on nhieu (ngo quang huy, 21 tuoi, Nam, 417-luy ban bich-tp hcm, hoc sinh)

- Nha bao Trong Phuoc: Rat tiec cho den gio chung toi cung chua co nhung thong tin nay, mong ban theo doi bao Thanh Nien de biet khi co thong tin moi nhat.

* Cho em hoi? em muon hoc tin hoc thi hoc truong nao khi ra truong em dam bao tim duoc viec lam tuong ung voi thoi gian va chi phi phai bo ra? em thay truong thi nhieu nhung chat luong sau khi ra truong rat kho tim duoc viec lam vi khong dap ung duoc nha tuyen dung. (Hoang Thai, 19 tuoi, Nu, 12 nguyen van cu Q5 TpHCM, Hoc Sinh)

- Thay Ton That Tin - Truong phong Dao tao Truong TC Ky thuat-Nghiep vu Thu Duc: Doi voi nganh tin hoc, doi hoi nguoi hoc phai co nang khieu va dam me thi moi co the "theo" duoc toi noi toi chon. Vi du nhu nganh Lap trinh la mot nganh tuong doi kho, doi hoi nguoi hoc phai co kha nang nhat dinh, dong thoi phai co su dam me. Thieu mot trong 2 dieu do thi kho co the dap ung yeu cau cua nganh nghe. Trong Tin hoc co mot so nganh nghieng ve ung dung nhu Do hoa may tinh, Tin hoc ke toan..., chi don thuan la su dung phan mem, viec hoc khong doi hoi phai van dung nhieu nhung kha nang tim duoc viec tuong doi cao, thu nhap cung o muc trung binh (1,5-1,7 trieu/thang). Vi vay, em co the can cu vao nang luc thuc su cung nhu so thich cua ban than de lua chon.

* Em muon hoi co truong trung cap nao co khoa ke toan lay tu 12 diem tro xuong khong?
(anh tuan, 19 tuoi, Nam, vinh yen,vinh phuc, hoc sinh)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Voi so diem 12, em chac chan trung tuyen vao truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon, nganh Ke toan. Em nop ho so xet tuyen tai 12-14-16-18 Nguen An Ninh, Q. Binh Thanh, TP.HCM. DT: (08) 5513658 - 5513659.

* Em thi cao dang duoc 7diem, tot nghiep PTTH diem trung binh nam hoc lop 12 la 5,0, vay e co the hoc truong cao dang hoac trung cap nao? (le anh thu, 19 tuoi, Nu, binh phuoc, hoc sinh)

- Tran Quang Khai - Truong phong dao tao truong TC Cong nghe Luong thuc Thuc pham: Voi diem trung binh hoc cua em la 5.0, em co the dang ky vao cac nganh: Dien Cong nghiep va dan dung, Sua chua va khai thac thiet bi co khi he trung cap chuyen nghiep. Neu so luong thi sinh dang ky dong, em co the dang ky vao hoc he TC nghe (chi xet bang tot nghiep). Hoc phi cua TC chuyen nghiep la 1,2 trieu/nam, Trung cap nghe la 800 ngan/nam.

Hien nay truong dang dao tao cac nghe cua he Trung cap nghe: Kiem nghiem cac san pham che bien, Che bien nong san, Che bien thuc pham, Dien cong nghiep, Dien lanh, Tien, Go, Han, Nguoi, Thu ky van phong.

He Trung cap nghe tuyen hoc sinh tot nghiep pho thong co so tro len. Thoi gian dao tao tu 18 den 24 thang tuy theo nghe. Chi tieu tuyen sinh la 200. Thoi gian het nhan ho so den 30/10/2006.

* Truong psb intetllis co dao tao nganh do hoa khong, neu co thi tuyen sinh nhu the nao, hoc phi? (nha, 18 tuoi, Nu, thu duc, hoc sinh)

- Co Bui Minh DIem Chau, hieu truong truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Truong Quoc te Cetana PSB Intellis hien nay chua co chuyen nganh do hoa. Cac chuong trinh tuyen sinh 2006-2007 tai truong la: Quan tri kinh doanh, Quan tri Marketing, Quan tri Khach san, Quan tri Du lich - Lu hanh, Quan tri Nguon nhan luc.

* Em hoi co THANH truong co dao tao nganh ke toan khong? Neu co thi co lien thong len bac cao hon duoc khong? (ngo quang huy, 21 tuoi, Nam, 417-luy ban bich-tp hcm, hoc sinh)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon co dao tao 2 nganh: Ke toan va Tin hoc Ke toan. Ca 2 nganh nay deu lien thong duoc voi DH Marketing.

* TRUONG DAI HOC DAN LAP NAO HA DIEM SAN THEO DIEU 33 CUA BO? (DANG CONG TRI, 19 tuoi, Nam, HAM TAN BINH THUAN , HOC SINH)

- Nha bao Trong Phuoc: Cac truong hien dang van dung dieu 33 de tang diem uu tien khu vuc cho thi sinh la: DH Lac Hong (Dong Nai); DH Binh Duong; DH Quang Trung (Binh Dinh); DH Yersin (Lam Dong); DH Tay Do (Can Tho); DH Cuu Long (Vinh Long)...

* Em dau hai truong cao dang, xin giai dap giup em khi lien thong voi dai hoc kinh te thi bang la bang chuyen tu hay bang chinh quy nhu cac ban hoc dai hoc kinh te a? (tran phuong thom, 20 tuoi, Nu, nha trang, hoc sinh)

- Nha bao Trong Phuoc: Van bang tuy thuoc vao loai hinh em chon hoc khi lien thong. Khi tuyen sinh chuong trinh lien thong nha truong se thong bao loai hinh van bang duoc cap.

* Nam nay toi thi dh kinh te TP.HCM nhung khong do, nay toi muon duoc he trung cap ke toan doanh nghiep,thi toi phai nop ho so vao truong nao? Hoc phi het bao nhieu, va tuyen co de khong? (oanh, 20 tuoi, Nu, quang tri, chua)

- Thac si Ha Thi Thanh Thanh - Hieu truong truong THTT Tin hoc-Kinh te Sai Gon: Em co the nop ho so vao truong Tin hoc-Kinh te Sai Gon tai dia chi: 12-14-16-18 Nguyen An Ninh, Q.Binh Thanh, TP.HCM; DT: 08 5513658 - 5513659. Neu diem thi cua em khong co diem liet va lon hon hoac bang 5 diem thi em co the co giay goi trung tuyen ngay sau 2 ngay nop ho so. Hoc phi nganh Ke toan la 1.250.000d/hoc ky, 2 nam 4 hoc ky. Neu em nop ca 4 hoc ky cung luc thi se duoc giam 500 ngan dong, nguoc lai em co the dong tung hoc ky.

* Chao cac thay, co! Em vua thi DH xong va xet tuyen nv2 truot.Vay voi so diem la 12 diem em co co hoi xet tuyen vao truong nao khong?Em xin cam on. (Nguyen Thi Diem, 20 tuoi, Nu, Tra Cu,Tra Vinh, Hoc Sinh)

- Nha bao Trong Phuoc: Em khong noi ro 12 diem la khoi gi, do vay em co the theo doi thong tin xet tuyen nguyen vong 3 tren Thanh Nien de biet voi muc diem nay thi co the tham gia xet tuyen vao nhung truong nao.

* Cho em hoi de lay duoc bang cao dang cua truong Centana PSB Intellis thi phai hoc trong bao nhieu lau? Va hoc phi cua ca khoa hoc co phai co phai la tu 3.600-5.800 USD khong? Va khi tot nghiep ra truong co duoc nha truong gioi thieu ho viec lam khong? Viec lam day co luong khoang bao nhieu? Nha truong co ky tuc xa cho hoc sinh khong? (Nguyen Hoang Thanh, 18 tuoi, Nam, 56 Nguyen Khuyen, hoc sinh)

- Thac si Crispy Boyd, Quan ly bo phan ho tro sinh vien truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Thoi gian hoc chuong trinh chuyen nganh tu 1 nam (cac nganh quan tri kinh doanh, quan tri marketing, quan tri nguon nhan luc) den 1 nam ruoi (cac nganh quan tri khach san, quan tri du lich - lu hanh). Sinh vien can co trinh do tieng Anh tuong duong TOEFL 500 hoac IELTS 5.0 de theo hoc. Nha truong co chuong trinh Anh van chuyen sau (du bi) keo dai tu 3 den 12 thang danh cho cac ban chua co trinh do tieng Anh theo yeu cau.

Hoan thanh chuong trinh diploma (tuong duong cao dang), sinh vien hoan toan co the di lam va co kha nang co viec lam tot do vua co kien thuc chuyen nganh vua co ky nang Anh ngu thanh thao.

Nha truong co chuong trinh tu van huong nghiep thuong xuyen trong qua trinh sinh vien dang theo hoc bao gom cac chuong trinh huan luyen ky nang lam viec. Voi kha nang san sang cho cong viec, sinh vien tot nghiep co co hoi lam viec tot tai cac cong ty da quoc gia hoac cac cong ty lon trong nuoc. Hien nay nha truong chua co ky tuc xa cho sinh vien. Hoc phi tu 3.600-5.800USD/khoa.

* Em muon hoi truong Giao duc va dao tao quoc te Cetana PSB INtellis: em thi khoi C duoc 9 diem, nhung em khong biet truong minh co xet tuyen ban C khong, neu co thi la nganh nao, xin thay cho em biet voi, em xin cam on. (ha xuan hai, 18 tuoi, Nam, Nghe an, hs)

- Co Bui Minh Diem Chau, Hieu truong Truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Ban co the nop don xet tuyen tai phong Tuyen sinh truong Quoc te Cetana PSB Intellis tai toa nha Cetana 167 Nguyen Bieu, P. 2, Q. 5, TP.HCM. Dieu kien xet tuyen tai Cetana PSB la:

1. Tot nghiep PTTH loai kha tro len, diem trung binh lop 12 tu 6,5 hoac dat diem san cao dang

2. Co IELTS 5.0/TOEFL 500 hoac theo hoc chuong trinh Anh van chuyen sau (du bi) tai Cetana PSB.

Cac chuyen nganh tuyen sinh 2006-2007 la quan tri kinh doanh, quan tri marketing, quan tri khach san, quan tri du lich - lu hanh, quan tri nguon nhan luc. Toan bo chuong trinh hoc tai truong deu duoc thuc hien bang tieng Anh.

Thoi gian hoc chuong trinh chuyen nganh tu 1 nam den 1 nam ruoi. Sinh vien can co trinh do tieng Anh tuong duong TOEFL 500 hoac IELTS 5.0 de theo hoc. Nha truong co chuong trinh Anh van chuyen sau (du bi) keo dai tu 3 den 12 thang danh cho cac ban chua co trinh do tieng Anh theo yeu cau.

* Cho em hoi co Chau truong Cetana PSB Intellis, dieu kien tuyen sinh cua truong nhu the nao? Em co the lien he voi truong theo dia chi nao? Truong to chuc thi tuyen hay xet tuyen? Co vui long tra loi em lien nhe, cam on co. (Pham Son Vuong, 18 tuoi, Nam, Bien Hoa,Dong Nai, sinh vien)

- Co Bui Minh Diem Chau, Hieu truong Truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Ban co the tham khao cac cau tra loi tuong tu phan tren.

* Em thi DH khoi D duoc 21.5 diem (chua nhan he so mon Tieng Anh), nhung em khong du diem trung tuyen NV1. Em rat muon hoc cac chuong trinh dao tao lien ket voi quoc te, chuyen nganh Quan tri kinh doanh. Hien nay em chua co bang IELTS hay TOEFL, lieu em co the tham gia vao cac chuong trinh lien ket duoc hay khong? Neu co the thi mong cac thay cac co tu van cho em ve 1 so truong dao tao lien ket tai Ha Noi va cac thu tuc nop ho so xet tuyen? Em xin chan thanh cam on! (Tran Thi Nga , 18 tuoi, Nu, 369 Kim Nguu - Ha Noi , hoc sinh )

- Co Bui Minh Diem Chau, Hieu truong Truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Ban co the nop don xet tuyen tai phong Tuyen sinh truong Quoc te Cetana PSB Intellis. Voi 21.5 diem, ban co the theo hoc nganh quan tri kinh doanh tai truong.

Ban co the dang ky thi tieng Anh de kiem tra trinh do tieng Anh truoc khi dang ky hoc. Voi trinh do tieng Anh tu so cap tro len, ban co the theo hoc chuong trinh Anh ngu chuyen sau (du bi) truoc khi hoc chuong trinh chuyen nganh. Hien nay Cetana PSB chi co 1 co so dat tai 167 Nguyen Bieu, P. 2, Q. 5, TP. HCM, chua co co so tai Ha Noi.

* Thay Khai oi cho em hoi em muon lam viec o phong nong nghiep huyen em thi hoc nganh nao cua truong minh la phu hop nhat a? (Hoang Hai, 19 tuoi, Nam, TP.HCM, HS)

- Thay Tran Quang Khai - Truong phong dao tao truong TC Cong nghe Luong thuc Thuc pham: Em co the hoc nganh Che bien bao quan luong thuc hoac Dien cong nghiep va dan dung, Sua chua va khai thac thiet bi co khi. Hoc cac nganh nay, neu muon nang cao, sau khi tot nghiep em co the hoc lien thong len dai hoc, cao dang theo dung chuyen nganh.

* Truong quoc te Cetana co ky tuc xa khong? Hien nay truong co sinh vien quoc te khong? truong co chuong trinh hoc bong cho sinh vien khong? (Thuy Linh, 19 tuoi, Nu, Binh Chanh, Hoc Sinh)

- Co Bui Minh DIem Chau, hieu truong truong Quoc te Cetana PSB Intellis: Truong Quoc te Cetana PSB Intellis hien nay chua co ky tuc xa. Vi toan bo chuong trinh hoc duoc thuc hien bang tieng Anh, hien nay nha truong co sinh vien quoc te den tu Thuy Sy, Phap, Trung Quoc theo hoc tai truong. Day chinh la moi truong hoc tap tot cho sinh vien chi su dung tieng Anh trong khuon vien truong hoc.

Nha truong hien chua cong bo chuong trinh hoc bong cho nam 2006-2007. Ban co the theo doi thong tin ve hoc bong tren trang web cua truong: www.cetanapsb.edu.vn

Do so luong cau hoi cua ban doc gui ve rat nhieu nhung thoi gian danh cho chuong trinh chi co han nen cac cau hoi cua ban doc chua duoc tra loi trong 3 buoi truc tuyen vua qua se duoc chung toi tra loi va cho dang trong thoi gian som nhat.

TNO - Ban Giao duc
(thuc hien)

Viet Bao

Comment :Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
online recruitment consultancy for professional secondary biomass
Saigon Cetana Intellis PSB, Thu Duc, THTT news, Trong Phuoc, TC Technical School, copies of certificates, foreign investment, meteorology hydrology, business administration, training, training room, Tran Quang Khai, associated with, water supply, inter-, I
14.30 this afternoon (13/9), TNO continue to hold sessions Online enrollment to answer questions about enrollment in the disciplines of professional secondary mass and the associated training program for you to read ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư vấn trực tuyến tuyển sinh khối trung cấp chuyên nghiệp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư vấn trực tuyến tuyển sinh khối trung cấp chuyên nghiệp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu van truc tuyen tuyen sinh khoi trung cap chuyen nghiep de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0