Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat

Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat
Anh Ngoc Tho

14h30 ngay 17/4, Bao Thanh Nien da to chuc truc tuyen chuong trinh Tu van mua thi 2007 lan thu 11 nham giai dap, tu van cho cac thi sinh nhung thong tin ve quy che tuyen sinh, nhung nganh nghe dao tao "hot" nhat hien nay nhu: chung khoan, hang hai, tai chinh, ke toan...

Khach moi tu van gom: TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM; thac si Nguyen Xuan Minh - Pho giam doc DH Ngoai thuong co so 2 tai TP.HCM; co Huynh Thi Kieu Ngan - Truong phong Dao tao Truong CD Nguyen Tat Thanh; co Ngo Thi My Lan Pho truong phong Tuyen sinh DH Hoa Sen; thac si Tran Hoang Nam va thay Nguyen Minh Tuan - Trung tam Dao tao Tai chinh Alpha.

* Nganh nao cua truong DH Ngoai thuong thu hut nhieu thi sinh nop ho so nhat? Nam nay ti le choi la bao nhieu?

- Thac si Nguyen Xuan Minh - Pho giam doc DH Ngoai thuong co so 2 tai TP.HCM: Nam 2006, nganh Kinh te doi ngoai thi khoi D (nganh 451) co nhieu thi sinh dang ky du thi hon ca. Nam 2007, chung toi chua co so lieu thong ke so luong thi sinh dang ky du thi nen chua co thong tin ve ty le choi.

* Trung tam dao tao tai chinh Alpha co khoa dao tao ve chung khoan khong a? Bang cap nhu the nao va hoc phi ra sao?

- Thay Nguyen Minh Tuan - Trung tam Dao tao Tai chinh Alpha: Hien nay Trung tam Alpha da co lop hoc ve chung khoan ngan han danh cho nhung nha dau tu. Khoa hoc keo dai khoang 8 buoi, noi dung la giup cho nha dau tu co nhung kien thuc, ky nang can thiet de thuc hien giao dich tren thi truong chung khoan. Hoc phi khoang 1,5 trieu dong/khoa. Ngoai ra, trung tam cung thiet ke khoa hoc phan tich chung khoan nang cao danh cho nhung nha dau tu muon co kien thuc chuyen sau vi du nhu: dinh gia co phieu, quan ly danh muc dau tu...

* DH Ngoai thuong co nganh hoc ve quan tri kinh doanh khong a? Ra truong de lam viec o cac cong ty nuoc ngoai phai khong thay?

- Thac si Nguyen Xuan Minh - Pho giam doc DH Ngoai thuong co so 2 tai TP.HCM: Tai co so II TPHCM co dao tao nganh QTKD, chuyen nganh kinh doanh quoc te. Sinh vien tot nghiep co the lam viec tai cac doanh nghiep co lien quan den xuat nhap khau, dau tu quoc te, ngan hang... trong va ngoai nuoc.

* Em co doc bao Thanh Nien noi ve nganh hang hai cua truong DH Giao thong van tai TP.HCM rat hap dan. SV hoc khong phai dong hoc phi va ra truong co viec lam ngay. Vay thu tuc du thi nhu the nao a?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Chi co nhung sinh vien duoc nhung tap doan van tai nuoc ngoai tuyen chon moi duoc tai tro hoc phi cung nhu cac khoa hoc nang cao. Kha nang de cac tap doan van tai nay tuyen chon la kha cao. Thu tuc du thi vao truong duoc thuc hien theo che do tuyen sinh cua Bo Giao duc va Dao tao.

Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat

TS Nguyen Van Thu (phai) dang tra loi truc tuyen cac cau hoi cua ban doc. Anh Ngoc Tho

* Truong CD Nguyen Tat Thanh dao tao nhung nganh nao? Em muon biet co hoi viec lam khi hoc nganh co khi cua truong.

- Co Huynh Thi Kieu Ngan - Truong phong Dao tao Truong CD Nguyen Tat Thanh: Hien Truong CD Nguyen Tat Thanh co 3 bac dao tao gom:

- Bac cao dang co 15 nganh: Cong nghe ky thuat dien - dien tu; Ke toan; Tai chinh - ngan hang; Cong nghe may; Tin hoc; Quan tri kinh doanh; Tieng Anh; Tieng Trung; Tieng Nhat; Thu ky van phong; Cong nghe ky thuat o to; Cong nghe ky thuat xay dung; Cong nghe hoa hoc; Cong nghe thuc pham va Du lich (Viet Nam hoc).

- Bac Trung cap chuyen nghiep co 10 nganh: Dien tu vien thong; Ke toan; Tai chinh; Cong nghe may - thoi trang; Tin hoc; Dien cong nghiep va dan dung; Quan ly do thi; Xay dung dan dung va cong nghiep; Du lich; Dien lanh.

- Bac Trung cap nghe co 5 nganh: Dien tu dan dung; Ke toan; Dien cong nghiep; Dien tu cong nghiep; Ky thuat may tinh.

Nganh Co khi (Cong nghe ky thuat o to) dao tao bac cao dang. Sau khi tot nghiep co the lam viec tai cac nha may san xuat phu tung, phu kien va lap rap o to; cac co so sua chua, bao tri, bao duong; cac cong ty, xi nghiep, cac tram dang kiem; cac co quan quan ly nha nuoc; linh vuc an ninh quoc phong lien quan; cac vien nghien cuu, cac truong DH, CD....

* Truong CD Nguyen Tat Thanh co gia han nop ho so khong a? Em trai cua em chua kip lam ho so thi lam sao?

- Co Huynh Thi Kieu Ngan - Truong phong Dao tao Truong CD Nguyen Tat Thanh: Truong thuc hien dung quy dinh cua Bo GD-DT ve thoi gian nhan ho so du thi bac cao dang. Nhung truong hop chua kip lam ho so thi truoc 16h chieu nay (17/4), cac ban van kip gui ho so qua duong buu dien, truong se van can cu theo dau buu dien de nhan nhung ho so chuyen den ve sau nay; hoac co the nop truc tiep tai truong ngay trong chieu nay.

* Chi em hoc nganh thu ky van phong cua truong DH Hoa Sen nghe noi rat tot. Vay do co phai la nganh “hot” cua truong khong?

- Co Ngo Thi My Lan - Pho truong phong Tuyen sinh DH Hoa Sen: Hien nay, cac doanh nghiep dang rat can nguon nhan luc cho vi tri nay. Nganh Thu ky van phong cua truong duoc dao tao tu khi thanh lap truong (1991) den nay. Sinh vien cua truong sau khi tot nghiep da dap ung duoc nhu cau cua cac doanh nghiep. Ty le co viec lam la tren 90%. Ben canh nganh Thu ky van phong, truong co dao tao nganh Thu ky y khoa (he ky thuat vien 2 nam).

* Truong DH Giao thong van tai TP.HCM co hoc ve duong sat khong a? Em muon hoc nghe lai tau hoa thi nop ho so vao truong phai khong?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Hien nay truong DH GTVT chua dao tao nganh hoc nay. Neu muon hoc nghe lai tau hoa thi em chi can hoc tai truong trung hoc nghiep vu duong sat tai TP.HCM.

* Thua thay co nganh tai chinh ngan hang hien nay dang rat "hot" nhung sau 4 hay 5 nam nua thi nganh nay co con "hot" nua hay khong, sinh vien ra truong se lam viec o dau? Mong thay co tu van gium em.

- Thac si Nguyen Xuan Minh - Pho giam doc DH Ngoai thuong co so 2 tai TP.HCM: Cau tra loi ve tinh hinh trong 4 hay 5 nam nua mang tinh du bao rat cao, nhung theo toi voi su phat trien kinh te va hoi nhap nhu hien nay, nganh tai chinh ngan hang ngay cang dong vai tro quan trong va se tiep tuc phat trien manh. Co hoi viec lam mot phan phu thuoc chuyen nganh dao tao nhung phan lon la phu thuoc nang luc thuc su cua sinh vien sau khi tot nghiep. Khi ra truong, sinh vien co the lam viec tai cac ngan hang, to chuc tai chinh hay trong cac doanh nghiep (phu trach ve tai chinh).

Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat

Anh Ngoc Tho

* Xin cho biet de co nhung kien thuc co ban de choi tren thi truong chung khoan phai hoc qua nhung khoa hoc nhu va chuong trinh nhu the nao?

- Thay Nguyen Minh Tuan - Giam doc Trung tam Dao tao Tai chinh Alpha: Truoc het, ban phai co mot kien thuc co ban ve nguyen ly hoat dong cua thi truong chung khoan cung nhu nhung ky nang de danh gia tinh hinh tai chinh cua mot cong ty. Ngoai ra, ban can phai co su nhay ben de nam bat va phan tich thong tin xoay quanh hoat dong cua cong ty.

Hien tai co rat nhieu khoa hoc ve chung khoan tai TP.HCM noi rieng va ca nuoc noi chung. Ban co the tim hieu ve chuong trinh dao tao cua cac khoa hoc nay de quyet dinh lua chon khoa hoc phu hop nhat cho minh.

* Em muon lam thuy thu nhung khong biet nganh nay co phu hop voi em khong? Ngoai van de ve suc khoe tot thi em con phai co to chat gi?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Doi voi nghe thuy thu thi ngoai suc khoe con can su quyet doan va nang dong vi moi truong lam viec cua nghe nay mang tinh cong nghiep cao va doc lap tren bien.

* Truong DH GTVT tuyen sinh bao nhieu chi tieu nam nay? Em nop ho so ngay mai (18/4) con kip khong? Truong co dao tao nganh xay dung cau duong khong?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Chi tieu tuyen sinh cua truong nam nay la 1770 SV. Ngay hom nay (17/4) la han chot nen em phai khan truong gui ho so du thi qua duong buu dien hoac nop truc tiep tai truong. Truong co dao tao nganh xay dung cau duong voi chi tieu nam nay la: 180 SV.

* Nhu cau tuyen dung cua nganh tai chinh doanh nghiep 4 - 5 nam sau co cao lam khong? Em thay hau nhu truong nao cung co dao tao nganh tai chinh ngan hang, vay sau nay co phai kho co viec lam khong?

- Thac si Tran Hoang Nam - Trung tam Dao tao Tai chinh Alpha: Nhu cau ve nhan luc cua nganh tai chinh doanh nghiep hien nay va trong cac nam toi la rat lon cung voi su phat trien cua thi truong tai chinh Viet Nam. Neu ban co day du kien thuc va ky nang lam viec thi se khong phai lo viec lam sau khi tot nghiep.

* Truong Nguyen Tat Thanh co nhan ho so tiep tuc vao ngay mai (18/4) khong a vi em nghe noi hom nay da het han nop ho so?

- Co Huynh Thi Kieu Ngan - Truong phong Dao tao Truong CD Nguyen Tat Thanh: Thi sinh luu y, theo quy dinh cua Bo GD-DT, het chieu ngay hom nay 17/4, cac truong se ngung nhan ho so dang ky du thi DH, CD. Nhung truong hop gui qua duong buu dien, nha truong se can cu tren dau buu dien de tinh thoi gian, theo do, nhung thu chuyen co dau buu dien noi di la ngay 17.4 thi truong van nhan.

* Em nghe noi truong DH Giao thong van tai TP.HCM co nganh hang hai luong rat cao, co the tren 10 trieu/thang. Vay em muon hoi co hoi de thi vao truong do va de co muc luong do thi nhu the nao?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Muc luong 10 trieu dong/thang chi la muc khoi diem sau khi SV ra truong duoc 1 nam. Cac nam tiep theo muc luong se cao hon tuy thuoc vao chuc danh lam viec o tren tau. Hien tai, diem trung tuyen vao nganh hoc nay tuong doi thap so voi cac nganh khac trong truong.

* Nganh nao "hot" nhat o truong DH Ngoai Thuong? Ti le choi co cao khong thay? Hoc luc em trung binh lieu co do khong?

- Thac si Nguyen Xuan Minh - Pho giam doc DH Ngoai thuong co so 2 tai TP.HCM: Nam 2007, ngoai nganh Kinh te (chuyen nganh kinh te doi ngoai) va QTKD (chuyen nganh Kinh doanh quoc te), co so II co tuyen sinh mot nganh moi la Tai chinh ngan hang (chuyen nganh Tai chinh quoc te). Hien nay chung toi chua co so lieu thong ke ve so luong thi sinh dang ky du thi. Viec thi sinh trung tuyen phu thuoc vao ket qua thi cua thi sinh do va diem chuan - von se duoc xac dinh khi co ket qua cham thi. Ty le choi nam 2006 vao khoang 3-1.

Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat

Thac si Nguyen Xuan Minh (deo kieng) dang tra loi truc tuyen. Anh Ngoc Tho

* Cac thay co the tu van cho em chut kinh nghiem lam bai thi trac nghiem duoc khong? Ket qua thi tot nghiep xep loai trung binh thi em co kha nang do vao truong DH GTVT khong?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Voi hinh thuc lam bai thi trac nghiem, cac em co the theo doi va nghien cuu tren cac phuong tien thong tin dai chung. Neu em phan dau thi dat diem san, hoac cao hon diem san 1-2 diem thi van co kha nang trung tuyen vao truong.

* Hoc nganh thuyen vien la phai co suc khoe tot, vay em lai bi say song, neu nhu vay la em khong hoc duoc phai khong? Co cach nao de khong bi say song khong?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Tinh trang say song la do trung uong than kinh cua tung nguoi chi phoi. Co nhieu nguoi chi bi say song trong thoi gian dau lam viec tren bien. Mot cach tot nhat de khong bi say song la tap trung vao cong viec minh dang lam giup cho em co the quen di nhung cam giac buon non.

* Co Ngan cho em hoi con gai thi hoc nganh nao cua truong minh la phu hop nhat? Co nganh det may khong co?

- Co Huynh Thi Kieu Ngan - Truong phong Dao tao Truong CD Nguyen Tat Thanh: Theo quan niem bay gio, hau nhu khong co su phan biet gioi tinh trong viec chon nganh nghe. Neu ban gioi khoi A, ban van co the chon cac nganh nhu Ke toan, Tai chinh - ngan hang, Quan tri kinh doanh, Cong nghe ky thuat dien - dien tu, Tin hoc v.v...

Theo quan niem chung, nganh det may la nganh phu hop voi phai nu. Tuy nhien cung can hieu, moi nganh nghe deu can su phoi hop cua rat nhieu bo phan khac nhau, nganh det may cung vay, trong do co khong it nhung chuyen nganh ho tro khong chi danh cho nu. Vi vay, tuy theo nang luc va so thich, ban co the chon mot nghe nghiep thich hop. Thong tin chi tiet ve cac nganh dao tao va co hoi viec lam cua truong, ban co the tim trong trang web cua truong tai dia chi: www.nttc.edu.vn tai muc Tuyen sinh.

* Em hoi TT dao tao Alpha dao tao nhung nganh hoc nao?

- Thay Nguyen Minh Tuan - Giam doc Trung tam Dao tao Tai chinh Alpha: Trung tam dao tao Alpha hien dao tao 2 chuong trinh chinh cua Hiep hoi Ke toan Quoc te (ACCA):

- Chuong trinh dao tao chuyen vien quoc te (CAT) danh cho doi tuong la hoc sinh tot nghiep PTTH hay sinh vien. Chuong trinh keo dai 2 nam.

- Chuong trinh dao tao ve Quan tri Tai chinh danh cho nha quan tri. Chuong trinh keo dai 1 nam. Doi tuong la nhung nguoi dang giu vai tro quan ly hoac cac nha doanh nghiep muon bo sung kien thuc ve quan ly tai chinh.

Ngoai ra, trung tam con thiet ke nhung chuyen de dac biet nhu lop Giam doc tai chinh, Kiem toan noi bo, Phan tich va dau tu chung khoan.

* Ngay tu be em da kiem duoc rat nhieu tien nho ban hang cho me. Vay do co the coi la kinh nghiem duoc khong? Truong Hoa Sen co nganh nao day ve kinh doanh khong?

- Co Ngo Thi My Lan Pho truong phong Tuyen sinh DH Hoa Sen: Co ve nhu em da co nang khieu trong linh vuc kinh doanh tu be. Day se la mot thuan loi khong nho khi em muon theo nghe nay. Truong Hoa Sen hien dang dao tao nganh Quan tri kinh doanh (bac DH va CD). Em co the xem chi tiet ve chuong trinh dao tao va thong tin tuyen sinh tren trang web cua truong tai dia chi: www.hoasen.edu.vn .

* Em rat thich nganh Tai Chinh - Ngan Hang. Em muon hoi thong tin ve nganh nay o Truong CD Nguyen Tat Thanh. Va hien nay Truong co mo nhung nganh moi nao? Che do chinh sach cua nha truong doi voi sinh vien nhu the nao? Nha truong co cho o ky tuc xa cho cac ban sinh vien o xa hay khong?

- Co Huynh Thi Kieu Ngan - Truong phong Dao tao Truong CD Nguyen Tat Thanh: Tai Truong CD Nguyen Tat Thanh, nganh Tai chinh - ngan hang duoc dao tao o bac cao dang va nganh Tai chinh o bac trung cap. Nam 2007, truong to chuc thi tuyen va xet tuyen nganh nay theo khoi A va D1. Chi tiet ve nganh hoc nay co tren trang web cua truong: www.nttc.edu.vn .

Nam nay truong co mo mot so nganh moi: Bac cao dang: Cong nghe ky thuat xay dung, Cong nghe hoa hoc, Cong nghe thuc pham, Viet Nam hoc (Du lich); bac trung cap: Quan ly do thi, Xay dung dan dung va cong nghiep, Du lich (Nghiep vu lu hanh). Hien truong co ky tuc xa co suc chua khoang 1.000 cho. Cac thi sinh tham gia ky thi tuyen sinh nam nay cua truong duoc o tro mien phi tai ky tuc xa trong nhung ngay du thi.

* Em muon dang ky thi vao nganh kinh te van tai bien truong DH giao thong van TP.HCM co duoc khong? Hoc xong ra truong lam gi? Lam o dau? Nganh nay co phu hop voi nu khong?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Tot nghiep nganh kinh te van tai bien em co the lam viec tai cac cong ty van tai bien, cang bien, cac cong ty dich vu va dai ly ve van tai bien noi chung cung nhu cac cong ty bao hiem ve hang hai hoac ngan hang. Hien nay, khoang 80% sinh vien nganh nay la nu.

* Ngoai nganh hang hai ra truong DHGTVT con dao tao nhung nganh nao a? Em muon lam ky su cau duong, nhung ma nganh nay ra tuong co de kiem viec khong thay?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Ngoai nganh hang hai ra thi truong con dao tao 15 nganh khac. Em co the tham khao tai website cua truong: www.hcmutrans.edu.vn

Do nhu cau phat trien ve co so ha tang cua ca nuoc noi chung ma nganh cau duong hien nay dang co so luong thi sinh dang ky du thi dong nhat.

* Moi khoa hoc o Alpha thoi gian la may nam a? Bang cap tuong duong voi bang Cao dang hay dai hoc?

- Thay Nguyen Minh Tuan - Giam doc Trung tam Dao tao Tai chinh Alpha: Tuy thuoc vao tung chuong trinh ma ban muon theo hoc, thuong keo dai tu 1 - 2 nam. Tuy nhien, trong tung chuong trinh chia ra nhieu mon hoc, moi mon keo dai khoang 2 thang de tao ra su linh hoat cho nguoi hoc.

Doi voi chuong trinh Chuyen vien Ke toan quoc te (CAT), bang se do Hiep hoi Ke toan Quoc te cap va duoc lien thong voi dai hoc Oxford Brookes (Anh quoc). Theo do, nguoi hoc sau khi hoan thanh chuong trinh CAT se hoc tiep 4 mon chuyen de (keo dai khoang 1 nam) de nhan bang Cu nhan Ke toan ung dung cua DH Oxford Brookes. Sau do, ban co the hoc tiep chuong trinh Kiem toan vien quoc te (ACCA). Nhu vay, khi theo hoc chuong trinh cua ACCA, ban co co hoi nhan duoc cung luc 2 tam bang do Hiep hoi Ke toan quoc te va truong DH Oxford Brookes cap.

Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat

Thay Nguyen Minh Tuan dang tra loi cac cau hoi cua ban doc. Anh Ngoc Tho

* Truong Ngoai thuong thi co kho khong? Em hoc gioi mon tieng Anh nhung 2 mon kia thi hoi do. Nhu vay co co hoi de do khong thay?

- Thac si Nguyen Xuan Minh - Pho giam doc DH Ngoai thuong co so 2 tai TP.HCM: Truong DH Ngoai thuong thi theo de thi chung cua Bo GD-DT. Cam giac de thi kho hay de la phu thuoc vao kien thuc va muc do dap ung cua thi sinh. Em gioi tieng Anh la mot loi the, nhung nha truong quyet dinh diem chuan dua tren ket qua thi cua ca 3 mon. Do vay, em can co gang ca 2 mon con lai.

* Hoc tai chinh ngan hang can nhat la to chat gi? Su thong minh, nhay ben hay la oc kinh doanh thua thay?

- Thay Nguyen Minh Tuan - Giam doc Trung tam Dao tao Tai chinh Alpha: That su ma noi, de tro thanh mot nhan vien ngan hang gioi ban can co ca 3 yeu to tren. Tuy nhien, ban khong nhat thiet phai la nguoi thong minh nhat hay nhay ben nhat. Vi ngoai nhung yeu to tren, ban can duoc dao tao chuyen sau. Theo toi, dieu ma cac nha tuyen dung danh gia cao nhat chinh la thai do va su tan tam trong hoc tap cung nhu trong cong viec.

* Truong Nguyen Tat Thanh co ky tuc xa cho SV khong a? Em quan tam toi thiet bi may moc cung nhu co so vat chat cua truong lieu co hien dai khong?

- Co Huynh Thi Kieu Ngan - Truong phong Dao tao Truong CD Nguyen Tat Thanh: Truong CD Nguyen Tat Thanh co ky tuc xa co suc chua khoang 1.000 cho danh cho SV o cac tinh. Hien nha truong da dua vao hoat dong toa nha 10 tang (tai 300A Nguyen Tat Thanh) voi 90 phong hoc, phong thuc hanh thi nghiem, phong mo phong voi cac trang thiet bi hien dai phuc vu cho viec day va hoc.

* Em muon biet hoc DH Giao thong van tai can gioi tieng Anh khong? Em chi hoc gioi mon Ly, neu hoc hang hai thi truong co dao tao tieng Anh hay la phai hoc o ngoai?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Gioi tieng Anh la yeu cau bat buoc cua tat ca cac nganh trong moi truong hoi nhap hien nay chu khong rieng gi cac nganh cua truong GTVT. Neu hoc tai truong, em se duoc hoc tieng Anh voi thoi luong tu 300-600 tiet (tuy theo tung nganh) trong toan bo khoa hoc. Mot yeu cau bat buoc doi voi SV tai truong la truoc khi tot nghiep phai co chung chi ngoai ngu B hoac tuong duong.

* DH ngoai thuong co so 2 co tuyen sinh he DH bang 2 khong? bang chinh quy hay tai chuc va co nhung chuyen nganh nao?

- Thac si Nguyen Xuan Minh - Pho giam doc DH Ngoai thuong co so 2 tai TP.HCM: Nam 2007, tai co so II co tuyen sinh he van bang 2, nganh kinh te (chuyen nganh kinh te doi ngoai) voi hinh thuc dao tao phi chinh quy.

* Xin Thac si Nguyen Xuan Minh cho biet nganh kinh te doi ngoai khoi D thi tieng Anh hoc tieng Anh la hoc cac mon hoc bang tieng Anh hay la so tiet hoc ngoai ngu Anh nhieu hon cac nganh khac va chuong trinh co khac hon nganh kinh te doi ngoai khoi A khong.

- Ong Nguyen Xuan Minh - Pho giam doc DH Ngoai thuong co so 2 tai TP.HCM: "Nganh kinh te doi ngoai khoi D thi tieng Anh hoc tieng Anh" tuc la khi thi tuyen sinh thi sinh thi mon tieng Anh va neu trung tuyen, mon ngoai ngu se hoc la tieng Anh. Tai truong DH Ngoai thuong, so gio hoc mon ngoai ngu tuong doi lon. Du thi dau vao la khoi A hay D1, nhung vi cung chuyen nganh dao tao nen chuong trinh giong nhau.

* Em muon hoi neu muon dang ky vao hoc nganh chung khoan o trinh do DH, CD thi co the dang ky o dau duoc?

- Thay Nguyen Minh Tuan - Giam doc Trung tam Dao tao Tai chinh Alpha: Ban co the dang ky thi vao cac truong DH co cac khoa lien quan den chung khoan, vd: DH Ngan hang, DH Kinh te. Ngoai ra, neu ban muon co bang phan tich chung khoan quoc te, ban co the dang ky hoc va thi chuong trinh CFA cua My (dieu kien: tot nghiep DH).

* Em doc bao thay chuong trinh hoc hang hai cua truong Giao thong van tai em rat thich. Vay cho em biet cu the la cac truong tau phong van thi ho quan tam nhat toi yeu to gi? Lam sao de duoc chon?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Moi cong ty tau bien co mot tieu chi phong van rieng tuy nhien hau het cac cong ty deu quan tam toi nang luc chuyen mon, ngoai ngu (vi phai lam viec trong moi truong quoc te) va dac biet la long yeu nghe cua ung vien. Doi voi sinh vien nam thu nhat thi cac cong ty deu chua dat nang van de ve ngoai ngu.

* Sap toi em muon thi vao truong Ngan hang, chuyen nganh ke toan, kiem toan. Em muon biet nganh nay co hop voi nam hay khong? Va sau nay khoang 6 nam nua khi tot nghiep DH lieu co hoi viec lam cua em co cao hay khong? Va thu nhap co kha khong? Ngoai kien thuc o truong DH em can phai chuan bi them nhung ky nang gi de ra truong co the lam tot cong viec.

- Co Ngo Thi My Lan Pho truong phong Tuyen sinh DH Hoa Sen: Theo toi duoc biet, tren thuc te thi trong nganh ke toan - kiem toan, nam gioi co ty le thanh cong cao hon nu. Hien Viet Nam da gia nhap WTO, trong thoi gian sap toi, co hoi viec lam danh cho tat ca cac nganh nghe deu cao. Theo do, muc thu nhap cung tang theo. Ngoai kien thuc chuyen nganh o truong DH, can trau doi them ngoai ngu de co them co hoi nhan duoc mot cong viec tot, nhat la o cac doanh nghiep nuoc ngoai. Trong he thong cac truong DH, CD hien nay co rat nhieu truong co dao tao chuyen nganh Ke toan. Tai DH Hoa Sen cung co dao tao nganh Ke toan, trong do co noi dung Ke toan - tai chinh.

* Em muon hoi hinh thuc xet tuyen cac nganh cua TT dao tao Alpha la nhu the nao?

- Thay Nguyen Minh Tuan - Giam doc Trung tam Dao tao Tai chinh Alpha: Doi voi chuong trinh dao tao Chuyen vien Ke toan Quoc te (CAT): Thoi gian dao tao la 2 nam, dieu kien tot nghiep lop 12, co trinh do Anh ngu tuong duong bang B. Thoi gian tuyen sinh bat dau tu thang 5/2007. Em co the tham khao them thong tin tai Phong Dao tao Trung tam Alpha, 643 Dien Bien Phu, Q.3, TP.HCM (Nha van hoa Sinh vien), DT: (08) 2449866.

* Cac doi tau da quoc gia la nhu the nao a? Nghia la lam viec di den rat nhieu noi tren the gioi phai khong? Em da tot nghiep 1 truong DH nhung viec lam khong nhu y, em muon hoc truong Giao thong de duoc lam viec o cac doi tau do, thay cho em 1 loi khuyen?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Cac doi tau da quoc gia la cac doi tau co tru so o nhieu noi tren the gioi va nhung con tau cua ho cung hanh trinh toi khap noi. Khi lam viec tren nhung tau nay, em co the di toi rat nhieu quoc gia khac nhau. Neu em da tot nghiep mot truong DH (thi khoi A) em co the dang ky hoc he bang 2 hoac tai chuc tai truong GTVT de co the lam viec tren cac tau bien.

* Cho em hoi nganh hang hai co ti le choi la bao nhieu?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Ty le choi trung binh vao cac nam truoc cua nganh hang hai khoang: 8 choi 1 nhung luu y em la diem chuan trung tuyen lai khong cao.

* Em o xa neu thi truong Hoa Sen co ky tuc xa khong? Hinh nhu truong minh co lien ket voi Phap de cap bang gi do, co co the noi cu the hon khong?

- Co Ngo Thi My Lan Pho truong phong Tuyen sinh DH Hoa Sen: Truong Hoa Sen hien chua co ky tuc xa cho sinh vien. Tuy nhien, SV hoc tai truong se duoc Trung tam Phuc vu sinh vien va doanh nghiep ho tro tim cho tro cho SV voi muc gia hop ly. Truong Hoa Sen co ky ket hop tac voi CCIV (Phap) dao tao va cap bang o bac hoc ky thuat vien va cao dang. Ngoai ra, SV co ket qua hoc tap kha duoc lam de an tot nghiep se duoc cap bang hop tac giua Truong Hoa Sen va mot trong cac truong thuoc he thong CCIV.

* Ba em noi hoc giao thong van tai chi co nam hoc, nhung em thay em co du suc khoe va niem dam me, vi the nam nay em da nop ho so vao nganh hang hai. Thay cho em hoi lieu em co the xin viec nhu cac ban nam khong hay la nu thi kho xin viec hon?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Hien nay nhu cau ve thuyen vien nu tai cac doi tau chau Au la rat cao nhung rat tiec trong thong bao tuyen sinh nam nay truong khong tuyen nu cho nganh hang hai. Em nen tham khao lai quyen "Nhung dieu can biet trong tuyen sinh" cua Bo GD&DT.

* DH Ngoai Thuong co so 2 co duoc hoc cung nhung thay co nhu co so 1 phia bac khong? Truong co bo phan gioi thieu viec lam cho SV khong?

- Ong Nguyen Xuan Minh - Pho giam doc DH Ngoai thuong co so 2 tai TP.HCM: Cac thay co o co so I (Ha Noi) co tham gia giang day tai co so II (TPHCM). Doan truong va Hoi sinh vien co trung tam gioi thieu viec lam cho sinh vien va to chuc cac hoat dong huong nghiep bo ich khac.

* Em muon biet SV gioi cua DH Ngoai thuong co duoc nhan nhieu hoc bong cung 1 luc?

- Ong Nguyen Xuan Minh - Pho giam doc DH Ngoai thuong co so 2 tai TP.HCM: Ngoai hoc bong theo quy dinh chung cua Bo GD-DT, tai co so II sinh vien van thuong duoc nhan hoc bong tu cac doanh nghiep, co quan... Cac hoc bong khac nhau co cac tieu chi xet chon khac nhau. Neu sinh vien dat ket qua hoc tap tot, tich cuc tham gia nghien cuu khoa hoc va cac hoat dong Doan Hoi khac thi kha nang nhan hoc bong rat cao.

* Truong DH GTVT co nhung nganh nao? Em chi hay nghe toi nganh hang hai, vi nganh nay hinh nhu noi tieng nhat. Nhung em lai khong thich di bien, vi the goi y cho em mot nganh khac duoc khong?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Nganh hang hai la nganh co nhieu co hoi viec lam co luong cao. Ve nganh khac em co the tham khao tai trang web cua truong: www.hcmutrans.edu.vn .

* Em thi dat giai khuyen khich ky thi hoc sinh gioi mon Vat Ly quoc gia, vay truong DHGTVT co uu tien tuyen thang khong a?

- TS Nguyen Van Thu - Pho hieu truong Truong DH Giao thong Van tai TP.HCM: Voi nhung SV dat giai quoc gia cac mon Toan, Ly, Hoa, truong se tuyen neu ket qua thi DH dat tu diem san tro len.

Thanhnien Online - Ban Giao duc
(thuc hien)

Viet Bao
Comment :Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Live Help: The discipline "hot" in the
TS Nguyen Van Thu, University Communications, University of Foreign, College Nguyen Tat Thanh, Nguyen Xuan Minh, Mr Nguyen Minh Tuan, HCMC University of Transport, Finance - Banking , training center, external economic relations, employment opportunities, associate dean, vice president, industry economics, N
14.30 17/4, Thanh Nien held online exam season consultancy program 2007 11th to answer, advising candidates with information about enrollment regulations, the training industry "hot" today, such as stocks, marine, ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư vấn trực tuyến: Những ngành học "hot" nhất

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư vấn trực tuyến: Những ngành học "hot" nhất bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu van truc tuyen Nhung nganh hoc hot nhat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0