Truong nao o Ha Noi chi xet tuyen ma khong phai thiTruong nao o Ha Noi chi xet tuyen ma khong phai thi
Thi sinh tham du ky thi tuyen sinh DH, CD 2006. (Anh: Huu Nghi).

Dieu chinh khu vuc uu tien nhu the nao? Co duoc hoc lien thong? Truong DH nao xet tuyen vao he DH tai chuc? Lop trung hoc trong Benh Vien Bach Mai?... Day la nhung cau hoi thac mac cua cac ban thi sinh gui ve bao Toa Soan.

Hoi: Em muon hoi ve viec dieu chinh ho so thi DH. Em co ho khau tai KV1(thuoc tinh Thanh hoa), em dang hoc tai ban Pho thong Dan toc Noi tru Truong DH Lam nghiep thuoc Thi Tran Xuan Mai - Chuong My - Ha Tay, la KV2-NT.

Ban dau khi lam ho so thi DH em da khoanh vao KV1, va da di nop tai truong (em DKDT tai Hoc vien Hanh chinh Quoc gia). Sau do em nghe cac ban bao la sai, vi hoc o dau lay theo khu vuc do vay la em da den truong de sua thanh KV2-NT. Nhung moi day em duoc biet hoc sinh cac truong Noi tru duoc lay theo KV1.

Nhu vay, den ngay lam thu tuc du thi em co the dieu chinh lai ho so thanh KV1 nua hay khong? (vi em da dieu chinh 1 lan). Em phai lam nhu the nao de duoc huong che do uu tien KV1? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó .vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

Em khong nen lo lang. Theo quy che tuyen sinh DH, CD thi hoc sinh cac truong THPT Dan toc noi tru duoc phep dang ki khu vuc uu tien theo khu vuc truong dang thuong tru hoac theo ho khau cua minh. Do em co ho khau KV1 va day la quyen uu tien diem khu vuc cao nhat chinh vi vay em can phai dieu chinh ho so.

Viec dieu chinh ho so tu KV2-NT sang KV1 rat don gian, em nen lam trinh tu nhu sau:


Trong ngay den lam thu tuc dang ki du thi em trinh bao xin dieu chinh thong tin ho so DKDT. Khi den dieu chinh ho so DKDT em bat buoc phai mang theo so ho khau thuong tru de doi chieu, mang theo Chung minh thu, giay tot nghiep tam thoi ( vi nam nay em moi tot nghiep) cung phieu so 2 DKDT.

Viec dieu chinh thong tin sua doi uu tien khu vuc chi co hieu luc khi can bo xac nhan dieu chinh ho so DKDT ky vao to phieu so 2 DKDT. Em bat buoc phai giu phieu so 2 nay de doi chung khi can thiet.

Hoi: Em tot nghiep he trung cap cua truong DH Cong nghe Thong tin thuoc DH Quoc gia TPHCM thi co duoc thi lien thong o truong khac khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

He TCCN cua truong DH Cong nghe Thong tin thuoc DH Quoc gia TPHCM la he TCCN chinh quy nen em duoc phep hoc lien thong len cac he cao hon o bat ky truong DH, CD nao dao tao lien thong chuyen nganh em da tot nghiep.

Tuy nhien em can luu y: De duoc dao tao lien thong em bat buoc phai tot nghiep he TCCN loai kha, gioi hoac tot nghiep loai TB va TB kha va co it nhat 2 nam kinh nghiem trong linh vuc minh da tot nghiep.

Hoi: Em muon hoi quy bao la, hien nay co truong Dai hoc nao o Ha Noi xet tuyen he Dai hoc tai chuc cac nganh Ke toan, Kinh doanh hoac Marketing doi voi hoc sinh tot nghiep PTTH (chi xet tuyen ma khong bat thi dau vao).

Nhung truong Dai hoc, Cao dang, Trung cap nao o tai Ha Noi xet tuyen hoc sinh tot nghiep PTTH? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Khong co truong DH nao o HN tuyen sinh he DH tai chuc ma khong thi tuyen.

Hien nay o Ha Noi chi co cac truong TCCN hoac he TCCN cua cac truong DH, CD moi xet tuyen hoc sinh tot nghiep THPT dua tren hoc ba lop 12. Cu the o Ha Noi co cac truong sau day:

1. He trung cap trong Truong CD Kinh te- ky thuat Cong nghiep I (456 Minh Khai - Ha Noi):

Dao tao cac nganh: Cong nghe det; Cong nghe soi; Ky thuat cong nghe may va thiet ke thoi trang; Cong nghe da day; Cong nghe hoa nhuom; Cong nghe hoa thuc pham; Hach toan ke toan; Tin hoc; Quan tri kinh doanh; Cong nghe ky thuat dien; Cong nghe co khi; Cong nghe dien tu.

2. He trung cap trong truong DH Cong nghiep Ha Noi ( Xa Minh Khai - Huyen Tu Liem - Ha Noi):

Dao tao cac nganh: Sua chua khai thac thiet bi co khi; Sua chua o to-xe may; Dien cong nghiep va dan dung; Nhiet cong nghiep; Dien tu; Hach toan ke toan; Tin hoc; Ky thuat cong nghe may; Hoa vo co; Hoa huu co va che pham; Hoa phan tich.

3. He trung cap trong truong CD Kinh te Cong nghiep Ha Noi (Cau Buou, Thanh Tri, Ha Noi):

Dao tao cac nganh: Ke toan tong hop; Ke toan doanh nghiep san xuat; Tin hoc; Nghiep vu kinh doanh o co so san xuat; Lao dong tien luong; Quan tri doanh nghiep san xuat cong nghiep.

4. Truong trung hoc Cong nghe che tao may ( 131 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi):

Dao tao cac nganh: Co khi; Lap dat thiet bi cong nghiep tu dong hoa; Bao duong thiet bi cong nghiep; Dien cong nghiep; Dien tu; Tin hoc; Hach toan ke toan; Duc.

5. He trung cap trong truong DH Dien Luc (235 duong Hoang Quoc Viet, Tu Liem, Ha Noi):

Dao tao cac nganh: He thong dien; Nhiet dien; Thuy dien; Tu dong hoa; Tin hoc.

6. Truong trung hoc Luong thuc Thuc pham va Vat tu Nong nghiep (xa Dong Xuan, Soc Son, Ha Noi):

Dao tao cac nganh: Che bien va bao quan luong thuc; Che bien va bao quan thuc pham; Kiem nghiem chat luong Luong thuc Thuc pham; Hach toan ke toan; Kinh doanh thuong mai va dich vu; Dien cong nghiep va dan dung; Sua chua o to-xe may.

7. Truong trung hoc Giao thong Van tai mien Bac (Xa Kieu Ky, Gia Lam, Ha Noi):

Dao tao cac nganh: Xay dung cau duong bo; Sua chua va khai thac thiet bi co khi; Ke toan doanh nghiep.

8. Truong trung hoc Ky thuat va Nghiep vu Ha Noi (169 Nguyen Ngoc Vu, Cau Giay, Ha Noi):

Dao tao cac nganh: Xay dung dan dung va cong nghiep; Hach toan ke toan; Tin hoc.

9. He trung cap trong truong CD Xay dung Cong trinh do thi (Xa Yen Thuong, Gia Lam, Ha Noi):

Dao tao cac nganh: Cap thoat nuoc; Xay dung dan dung va cong nghiep; Dien chieu sang do thi.

10. He trung cap trong truong CD Xay dung so 1 (Xa Trung Van, Tu Liem):
Dao tao cac nganh: Xay dung dan dung va cong nghiep; Cap thoat nuoc; Hach toan ke toan; Kien truc.

11. He trung cap trong truong CD Tai Nguyen va Moi truong HN (Cau Dien, Tu Liem):

Dao tao cac nganh: Trac dia; Bien ve ban do; Quan ly dat dai.

12. Truong Trung hoc ky thuat in (Phu Dien, Tu Liem)

Nganh Ky thuat in.

13. He trung cap trong Vien DH Mo (Ngo 46 pho Ta Quang Buu, Hai Ba Trung):
Dao tao cac nganh: Dien tu vien thong; Dien dan dung va cong nghiep; Ke toan; Ngan hang.

14. He trung cap trong DH Dan lap Quan ly va Kinh doanh Ha Noi (Phuong Vinh Tuy, Hai Ba Trung):

Dao tao cac nganh: Hach toan ke toan; Tin hoc.

15. He trung cap trong DH Dan lap Phuong Dong ( Minh Khai, Hai Ba Trung):
Dao tao cac nganh: Hach toan ke toan, Tin hoc, Du lich.

Luu y:Ngoai cac truong tren con co khoang 30 truong TCCN, he trung cap cac truong DH, CD cu tru tai HN xet tuyen hoc sinh tot nghiep THPT nhung chi xet doi voi nhung thi sinh co ho khau HN hoac co ho khau KV3 Ha Noi. Do han che ve vung tuyen nen Ban Tu van khong liet ke ra o day.

Hoi: Nam 2007, lop trung hoc trong Benh vien Bach Mai tuyen sinh theo phuong thuc nao? Ho so tuyen sinh co giong nhu ho so cua Bo GD-DT khong? Khi nao het han nop ho so? ( Tot nghiep he DH tai chuc duoc hoc cao hoc? )

Lop trung hoc trong Benh vien Bach Mai to chuc thi tuyen o hai mon Toan, Sinh. Ngay thi 9-10/8/2007.

Ho so tuyen sinh theo mau ho so DKDT vao cac truong TCCN do Bo GD-DT an hanh.

Ve thoi gian thu nhan ho so:

- Theo he thong cac So GD-DT: Tu ngay 25/3/2007 den het ngay 30/5/2007.

- Tai cac truong: Thoi gian thu nhan ho so do Hieu truong quy dinh, tuy theo ke hoach tuyen sinh cua tung truong.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Ha Noi, Tu Liem, Hai Ba Trung, Benh Vien Bach Mai, Truong DH, DH Cong, Xay dung dan dung va cong nghiep, hach toan ke toan, truong trung hoc, trong benh vien, nhu the nao, viec dieu chinh, dao tao, trung cap, cong nghe, em

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trường nào ở Hà Nội chỉ xét tuyển mà không phải thi?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trường nào ở Hà Nội chỉ xét tuyển mà không phải thi? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truong nao o Ha Noi chi xet tuyen ma khong phai thi

Nhan xet, hay lien he ve tin Truong nao o Ha Noi chi xet tuyen ma khong phai thi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truong nao o Ha Noi chi xet tuyen ma khong phai thi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0