Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh



Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh
Dong dao thi sinh den tham du buoi tu van.
Ngay 6/3, moi sang som hang ngan hoc sinh cung voi dai dien cua cac truong Trung hoc, Cao dang, Dai hoc da te tuu dong du tai truong Cao dang Su pham Tra Vinh nong long cho doi buoi tu van mua thi truc tiep do bao Thanh Nien va But bi Thien Long phoi hop to chuc.


Dung 8h chuong trinh bat dau, Phat thanh vien Tran Binh gioi thieu ve chuong trinh, khach moi cua T.U va dia phuong. Sau do phong vien Trong Phuoc (dai dien bao Thanh Nien) truong doan len gioi thieu nhung thong tin moi nhat ve quy che tuyen sinh nam 2004 vua duoc bo giao duc dao tao trien khai.

Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh

Phong vien Trong Phuoc.

Phong vien Trong Phuoc cung dua ra mot so loi khuyen cho cac ban hoc sinh. Anh noi: "Cac ban nen chu trong vao nguyen vong 1, dung cho rang rot nguyen vong 1 thi nguyen vong 2 va 3 se de dau, vi khi xet nguyen vong 1 khong du, nha truong se lay them nguyen vong 2, 3 va vi the so diem nguyen vong 2, 3 se phai cao hon nguyen vong 1 do do se kho dau hon, cac ban cung nen tham khao them sach bao va thong tin tuyen sinh tren mang internet, nhat la trang web http://www.thanhnien.com.vn de biet ro hon vi thong tin o day duoc cap nhat thuong xuyen lien tuc".
Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh

Ong Dang Thanh Nam.


8h45 ong Dang Thanh Nam giang vien khoa Hang hai truong DH Giao Thong Van Tai gioi thieu nganh nghe dao tao, chi tieu tuyen sinh 2004. Ong Nam cung khuyen cac ban nen chon ngang nghe phu hop voi kha nang, so thich, va nhu cau ma xa hoi dang can.
Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh

Ong Nguyen Anh Duc.

Tiep theo, ong Nguyen Anh Duc - Truong phong cong tac sinh vien truong Cao dang Su pham Ky thuat gioi thieu nganh nghe dao tao, chi tieu tuyen sinh cua truong. Truong DH Su pham Ky thuat co dao tao cac bac nhu Cao hoc, Dai hoc, Cao dang, He chuyen tiep dai hoc, Cao dang, Trung hoc chuyen nghiep, va dac biet co he cong nhan ky thuat danh cho cac ban tot nghiep 12, sau khi hoc xong cac ban co the di lam hay thi tiep vao he dai hoc khoi K de lay bang ky su he chinh quy. Ong noi: "Truong DH Su pham Ky thuat luon rong cua don chao cac em, hy vong trong so cac em ngoi day se co nhieu em se la sinh vien cua truong".

Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh

Pho giao su Nguyen Van Lam.



Pho giao su Nguyen Van Lam, Pho hieu truong truong Dai hoc Dan lap Lac Hong gioi thieu nganh nghe dao tao, chi tieu tuyen sinh 2004 cua truong minh.




Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh

Cac chuyen gia tu van dang lam viec tich cuc.

Hien gio, khong chi co tren 300 hoc sinh dang co mat tai giang duong cua Truong Cao dang Su pham ma tat ca cac truong trung hoc pho thong cua tinh Tra Vinh deu to chuc cho hoc sinh lop 12 xem truyen hinh truc tiep tai cac diem truong cua minh. Nhung thac mac cua hoc sinh cac truong duoc chuyen den 2 duong day nong cua chuong trinh tu van mua thi theo cac so dien thoai: 074.851.618; 074.853.706

Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh

Nha bao Nhut Quang va Hong Hanh - nhung nguoi da nhieu lan tham gia tu van.

Chuong trinh tu van mua thi tai Tra Vinh la chuong trinh mo dau cho chuoi tu van mua thi se tien hanh tai 17 tinh thanh tu Hue den Ca Mau. Nam nay la nam thu 7 bao Thanh Nien thuc hien chuong trinh nay (bat dau tu nam 1998).


Cau hoi chat van duoc gui den som nhat ma chung toi ghi nhan duoc la cua phu huynh Hoang Long, cong tac tai cong ty phat trien nha Tra Vinh, vao luc 7h40; va hien tai tat ca cac duong day nong chuong dien thoai reo lien tuc.

Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh

Ong Tran Van Thanh.

Noi tiep chuong trinh, ong Tran Van Thanh - Pho phong dao tao Truong Dai hoc An Giang gioi thieu ve chuong trinh tuyen sinh nam 2004 cua DH An Giang voi cac noi dung: so luoc ve tinh hinh day va hoc hien tai cua truong, cac nganh tuyen sinh, chi tieu tuyen sinh nam nay, nhung dieu kien hoc tap va sinh hoat ma Truong DH An Giang danh cho sinh vien cua truong…
Ong Lam Tan Phat, Pho hieu truong Truong Cao dang Cong dong Tra Vinh da len gioi thieu ve cac nganh nghe dao tao, chi tieu tuyen sinh
cua truong nam 2004
Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh

Ong Vo Hoang Khai dang tra loi thac mac cua mot hoc sinh.

Sau khi gioi thieu mot so thong tin co ban ve chuong trinh tuyen sinh cua Truong Cao dang Su pham Tra Vinh, ong Vo Hoang Khai - Pho hieu truong nha truong da truc tiep tra loi cac cau hoi chi tiet ve ke hoach tuyen sinh truong va giai dap cac thac mac chung ve quy che tuyen sinh nam 2004.

Truc tuyen tu van mua thi tai Tra VinhSau 15 phut giai lao, duoc si Bui Van Minh, Pho hieu truong Truong trung hoc y te Tra Vinh tiep tuc chuong trinh tu van bang viec gioi thieu nganh nghe dao tao, chi tieu tuyen sinh 2004 cua truong minh. Tiep den ong Tran Van Tam, Pho hieu truong Truong trung hoc Van hoa nghe thuat Tra Vinh da len gioi thieu nhung nganh dac trung cua truong minh. Khong khi trong hoi truong luc nay dang nong dan len.

Truc tuyen tu van mua thi tai Tra VinhBen le: Hoc sinh Tra Vinh keo den truong Cao dang Su pham Tra Vinh rat dong nen chua den gio khai mac ma hoi truong da chat cung, vi vay nhieu hoc sinh den sau danh phai dung ben ngoai, thap tho mai, cac em lien keo den ban tu van qua dien thoai de hoi, cac cau hoi ve DH Ngan hang, Y duoc... duoc cac em dat ra va deu duoc tra loi thoa dang. Cac em khao voi nhau "o ben ngoai, ma hoi duoc tra loi ngay thi tot qua".
Nha bao Quang Minh Nhat da dua ra mot so thong tin ve nhung chuong trinh ho tro mien phi cho hoc sinh tai khu vuc dong bang song Cuu Long. Ong Ngo Van Tri, ban to chuc chuong trinh tu van mua thi cua T.U Hoi Sinh vien Viet Nam va bao Thanh Nien thong tin ve chuong trinh ho tro cac thi sinh tai TPHCM va nhung con duong khac de vao Dai hoc ngoai viec tham gia ky thi tuyen sinh Dai hoc. Ong Tri khang dinh: "Cac em chi can lo hoc that tot, nhung van de con lai chung toi se ho tro het minh".
Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh

Tham khao them tai lieu.

Thac si Huynh Ho, Giam doc So GDDT tinh Tra Vinh phat bieu: "Khong quan trong la hoc truong nao, cong lap hay dan lap, chinh quy hay tai chuc, quan trong la cac em tiep thu viec hoc nhu the nao. Cac em khong nen nghi rang voi tam bang chinh quy cac em se co mot cho lam tot tai co quan nha nuoc. Nha tuyen dung se dua vao nang luc cua cac em de tuyen dung".
Giang vien truong Trung hoc Kinh te TPHCM gioi thieu ve cac nganh hoc trong truong voi 6 chuyen nganh dao tao nhu Ngoai thuong, Ke toan...

Cac hoc sinh da dat ra cho cac nha tu van rat nhieu cau hoi ve ky thi tuyen sinh sap toi, chung toi xin trich luoc mot so cau hoi ma cac ban quan tam hien nay.

Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh* Neu khong dau DH thi co con con duong nao cho tui em nua khong?

- Nhom PV Giao duc: Neu ky thi nam nay khong dau DH, co the hoc Trung hoc chuyen nghiep, con duong khac la hoc lien thong, sau khi hoc xong trung hoc chuyen nghiep cac ban co the thi lien thong len Cao dang hay Dai hoc, chuong trinh thu 2 cua truong RMIT (hoc phi rat cao), chuong trinh 3 danh cho nhung ban quan tam linh vuc CNTT, tham gia cac khoa dao tao chuyen vien tai truong DH Quoc gia, sau khi hoc xong cac khoa hoc nay cac ban co the lien thong voi nhung truong tai nuoc ngoai.
* Em o huyen Cau Ke tinh Tra Vinh va duoc tuyen chon ve hoc truong chuyen cua tinh thi duoc tinh uu tien nhu the nao?

-
Nhom PV Giao duc: Huyen Cau Ke tinh Tra Vinh la khu vuc 1, neu hien nay em dang hoc lop chuyen trong truong chuyen cua tinh thi van duoc tinh uu tien khu vuc theo ho khau tai huyen Cau Ke. Neu khong phai lop chuyen thi uu tien khu vuc tinh theo noi tot nghiep.

* Em co ho khau thuong tru tai huyen Tra Cu tinh Tra Vinh, tot nghiep THPT nam 2003 va dang luyen thi tai TPHCM nhung muon ve thi tai Can Tho co duoc khong?

- Nhom PV Giao duc: Truong hop cua em phai ve du thi tai Can Tho neu truong em du thi co to chuc thi tai cum Can Tho.

* Em o tai huyen My Tu tinh Soc Trang, hoc luc trung binh nhung muon hoat dong trong linh vuc kinh te, nhat la phuc vu tai tinh nha thi nen thi vao truong nao cho vua suc?

- Nhom PV Giao duc: Voi hoc luc trung binh, kha nang vao dai hoc khong cao; em nen dang ky du thi vao mot so truong Cao dang hoac Trung hoc chuyen nghiep co dao tao ve kinh te nhu: Cao dang dan lap Kinh te Ky thuat Binh Duong, CD dan lap Cong nghe thong tin, CD Luong thuc thuc pham, Trung hoc Kinh te TPHCM...

* Em o huyen Tieu Can tinh Tra Vinh, rat thich day mon Ky thuat Nong nghiep. Xin hoi, truong CD Su pham Tra Vinh co dao tao nganh nay khong?

- Nhom PV Giao duc: Truong CD Su pham Tra Vinh co dao tao nganh Sinh - Ky thuat Nong nghiep, ma nganh la 04, thi khoi B.

* Nha em co truyen thong nghe bien, em muon tiep tuc theo nghe truyen thong cua gia dinh, nhung khong biet hoc nganh gi, truong nao?

- Nhom PV Giao duc: Em co the chon du thi 1 so nganh o truong DH Giao thong van tai TPHCM, co tuyen nu, nhu nganh Bao dam an toan hang hai, Kinh te van tai bien, Dien va tu dong tau thuy… Co 2 nganh khong tuyen nu la Dieu khien tau bien va Khai thac may tau thuy.

TNO

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Nhom PV Giao, Can Tho, Trong Phuoc, Thien Long, Truong Cao Dang Su Pham, Su pham ky thuat, truong trung hoc, Bao Thanh Nien, Tinh Tra Vinh, pho hieu truong, tu van, chuong trinh, tuyen sinh, em

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trực tuyến tư vấn mùa thi tại Trà Vinh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trực tuyến tư vấn mùa thi tại Trà Vinh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truc tuyen tu van mua thi tai Tra Vinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0