Tot nghiep bang bo tuc THPT co duoc thi DHTot nghiep DH nuoc ngoai muon lam giao vien? Tot nghiep TCCN duoc uu tien gi khi thi DH? Dang lam cong an thi tuyen sinh duoc uu tien gi? Bo sung anh vao ho so DKDT nhu the nao?...

Hoi: Toi la ky su nganh dien - dien tu hien dang song va cong tac o My. Toi co hai bang DH (1 BS va 1 Associaiton of Science)… Truoc day khi con o VN toi co mo uoc lam mot thay giao day Toan hoac Ly hoac Anh van cho cap 2 hoac 3. Vay xin hoi neu trong tuong lai toi muon tro ve VN sinh song va lam viec thi toi co the xin day o truong cap 2 hoac cap 3 khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Truoc het xin cam on anh vi nhung tinh cam danh cho que huong. Theo quy dinh dao tao o VN thi de dung lop giang day bat buoc phai co bang DH tot nghiep nganh dao tao Su pham. Con voi nhung nguoi tot nghiep chuyen nganh dao tao ngoai Su pham thi phai hoc qua khoa "Chuyen mon nghiep vu su pham" khoang 6 thang. Khoa nghiep vu nay se nang cao ve ky nang dung lop, lam giao an...

Nhu vay anh hoan toan co the dung lop khi tro ve VN, tuy nhien anh phai hoc qua khoa nghiep vu ngan han noi tren.

Hoi: Toi da co bang trung cap ra truong va di lam da duoc 3 nam, bay gio toi muon hoc tiep DH (tai chuc hoac chinh quy) thi toi co duoc uu tien thi tuyen khong? va toi co the duoc hoc lien thong khong hay hoc lai tu dau? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Tuy nhien, neu ban hoc lien thong thi ban se huong mot so uu tien nhat dinh nhu hoc ngay vao chuyen nganh dao tao, khong phai hoc mot so mon hoc da hoc o TCCN.

Voi viec ban da ra truong 3 nam va tot nghiep TCCN thi ban hoan toan duoc phep hoc lien thong len CD hoac DH voi dieu kien bang TCCN cua ban la bang tot nghiep he chinh quy. Khi dang ki thi tuyen hoc lien thong ban chi duoc phep dang ki chuyen nganh ma minh da tot nghiep truoc do. Danh sach cac truong dao tao lien thong ban co the tham khao tai day.

Hoi: Em la con benh binh thuoc doi tuong 06, va vung 2 (nong thon). Vay em duoc bao nhieu diem uu tien? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em thuoc nhom uu tien 2 doi tuong 06 nen duoc cong toi da diem uu tien doi tuong la 1 diem. Ben canh do em thuoc khu vuc 2 nong thong nen se duoc cong diem uu tien khu vuc la 1 diem. Nhu vay neu DKDT dai hoc em duoc cong 2 diem vao ket qua tuyen sinh.

Hoi: Truong DH Kinh te Quoc dan co lop tai chuc quan tri kinh doanh khong? Neu co thi khoang thoi gian nao to chuc thi tuyen? Diem trung tuyen nam 2006 la bao nhieu? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nam 2007 truong DH Kinh te Quoc dan tiep tuc tuyen sinh he tai chuc trong do co dao tao chuyen nganh Quan tri kinh doanh. Thoi gian thi tuyen doi voi cac co so lien ket dao tao cua Truong tai Ha Noi va cac bo, ban, nganh va tai truong se duoc to chuc thi tuyen vao ngay 17 va ngay 18/6/2007.

Diem trung tuyen nam 2006 ban co the lien he truc tiep voi Khoa tai chuc cua truong theo so may (04) 8 692173 de duoc ho tro thong tin. Ngoai ra ban co the truy cap vao website http://www.neu.edu.vn de nhan duoc nhung thong tin bo ich.

Hoi: Em da tot nghiep he Cao Dang cua truong DH Cong Nghiep Ha Noi. Em nghe thay giao noi rang phai sau 1 nam kinh nghiem thi moi duoc thi lien thong- doi voi tat ca cac loai bang (chau duoc bang gioi)? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Thong tin nay hoan toan khong chinh xac. Theo quy dinh tam thoi ve dao tao he lien thong thi neu sinh vien tot nghiep loai kha, gioi tro len thi co the duoc dao tao lien thong ngay len he cao hon. Do do, em can lien he truc tiep voi Phong dao tao cua truong de duoc nhan duoc su ho tro tot hon.

Hoi: Em da nop ho so tai Phong giao duc va dao tao nhung con thieu 2 anh the. Hien nay ho so da duoc chuyen xuong So giao duc, em muon bo sung anh thi phai lam the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Viec Phong GD noi em dang cu tru thu ho so DKDT cua em trong khi ho so con thieu 2 anh la sai nguyen tac. Em nen lien he truc tiep voi Phong GD, noi em da nop ho so de duoc su ho tro kip thoi.

Theo Ban thu van do den hom nay ho so da chuyen xuong So GD-DT nen em rat kho de bo sung anh. Tuy nhien, em khong nen qua lo lang, em co the nop bo sung anh vao ngay den lam thu tuc du thi tai truong DKDT.

Hoi: Em co cau em trai hien dang lam cong an nhung van muon co nguyen vong thi DH. Vay em trai cua em co duoc huong diem uu tien nao khong? Neu co thi can nhung thu tuc gi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do ban khong ro la em trai ban dang lam cong an chuyen nghiep hay la nghia vu cung voi viec dinh thi DH khoi cac truong khoi cong an, quan doi hay ngoai khoi nay nen Ban tu van khong the cho ban nhung thong tin chinh xac nhat. Do do Ban tu van se ho tro ban mot so thong tin de tren co so do ban danh gia em trai ban co duoc huong uu tien hay khong.

Co hai loai diem uu tien doi voi thi sinh tham du ki thi tuyen sinh DH gom diem uu tien doi tuong va diem uu tien khu vuc. Em ban hien dang lam cong an nen Ban tu van chi dua ra nhung uu tien lien quan, cu the nhu sau:

Diem uu tien doi tuong

Nhom uu tien 1: ( duoc cong toi da la 2 diem)

Doi tuong 03

- Cong an nhan dan tai ngu duoc cu di hoc co thoi gian phuc vu tu 12 thang tro len tai khu vuc 1 (Khu vuc 1 bao gom cac dia phuong thuoc mien nui, vung cao, vung sau, hai dao, trong do co cac xa thuoc vung co dieu kien kinh te- xa hoi dac biet kho khan theo quy dinh cua Chinh phu)

- Cong an nhan dan hoan thanh nghia vu da xuat ngu co thoi gian phuc vu tu 18 thang tro len.

Nhom uu tien 2: (duoc cong toi da la 1 diem)

Doi tuong 06

- Cong an nhan dan tai ngu duoc cu di hoc co thoi gian phuc vu duoi 18 thang khong o khu vuc 1.

Diem uu tien khu vuc

Ngoai viec duoc diem uu tien khu vuc nhu cac thi sinh binh thuong khac. Em cua ban co loi the sau:

Cong an nhan dan duoc cu di du thi, neu dong quan tu 24 thang tro len tai khu vuc nao thi duoc huong uu tien theo khu vuc do hoac theo ho khau thuong tru truoc khi nhap ngu, tuy theo khu vuc nao co muc uu tien cao hon; Neu duoi 24 thang thi duoc huong uu tien theo ho khau thuong tru truoc khi nhap ngu.

Diem cong uu tien khu vuc nhu sau:

KV1: Da liet ke o tren. Diem cong khu vuc nay la 1,5 diem.

KV3: Cac quan noi thanh cua thanh pho truc thuoc trung uong. Thi sinh thuoc dien KV3 khong duoc huong uu tien khu vuc.

KV2: Cac thanh pho truc thuoc tinh ( Khong truc thuoc trung uong); cac thi xa; cac huyen ngoai thanh cua thanh pho truc thuoc trung uong se duoc cong 0,5 diem.

Khu vuc 2-nong thon (KV2-NT) gom: Cac dia phuong khong thuoc KV1, KV2, KV3 duoc cong 1 diem.

Hoi: Quy dinh ve tuoi de thi DH nhu the nao? tot nghiep bang bo tuc cap 3 co duoc thi DH? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo quy che tuyen sinh thi cac truong DH khong han che tuoi thi sinh DKDT tru mot so truong thuoc khoi quan doi, cong an, san khau dien anh...do dac tinh dao tao cua nganh. Cung theo quy che nay thi nhung thi sinh da tot nghiep THPT, TCCN, Bo tuc THPT, Trung hoc nghe deu duoc phep dang ki du thi DH.

Hoi: Em nhan duoc tin tu ban lop truong la van phong truong lam that lac ho so du thi dai hoc cua em va cac ban khac, em xin hoi phai lam sao bay gio? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Viec lam that lac ho so cua hoc sinh la rat nghiem trong, em co the kien nghi truc tiep len Vu DH ve van de tren hoac co don kien nghi truc tiep den bao Toa Soan de duoc ho tro kip thoi. Em van con co hoi nop ho so DKDT truc tiep cho truong minh DKDT den het ngay 17/4.

Chuc em thanh cong!

Ban tu van tuyen sinh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: cong an nhan dan, truc thuoc trung uong, thoi gian phuc vu, duoc uu tien, nhu the nao, theo quy dinh, tot nghiep, khu vuc, ho so, dao tao, diem uu, thi tuyen, DH, ban, hoc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tốt nghiệp bằng bổ túc THPT có được thi ĐH?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tốt nghiệp bằng bổ túc THPT có được thi ĐH? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tot nghiep bang bo tuc THPT co duoc thi DH

Nhan xet, hay lien he ve tin Tot nghiep bang bo tuc THPT co duoc thi DH co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tot nghiep bang bo tuc THPT co duoc thi DH de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0