Than trong voi bang xep hang cua WebometricsVua qua, mot so co quan truyen thong dua tin ve ket qua xep hang nam 2007 cua Webometrics doi voi cac truong dai hoc thuoc khu vuc Dong Nam A, theo do Viet Nam co 7 truong lot vao 100 truong dai hoc hang dau cua khu vuc. Su xuat hien cua thong tin noi tren, trong boi canh chat luong giao duc dai hoc Viet Nam dang la chu de nong, ngay lap tuc da tao ra hieu ung doi voi du luan xa hoi.

Mo ta anh. Nguon: www.vsolutions.vn

Doi voi cac truong dai hoc Viet Nam, co le can phat dong “noi co voi Webometrics”. Trong anh la hoi thao toan quoc ve chat luong giao duc dai hoc to chuc tai dai hoc Su pham ky thuat TP.HCM ngay 5.1.2008. Anh: Le Quang Nhat

Nhieu nguoi phan khoi vi cuoi cung thi Viet Nam cung da co duoc nhung truong “co hang” vi duoc lot vao danh sach 100 truong hang dau cua khu vuc, nhung cung khong it nguoi to ra nghi ngo ket qua xep hang cua Webometrics. Dieu dang noi hon la thu hang cua cac truong co trong danh sach vua neu da duoc nhac den trong bao cao cua Bo GD-DT tai hoi nghi chat luong giao duc dai hoc ngay 5.1.2008.

Sai lech qua lon

That vay, trong bang xep hang thang 7.2007, trong so bay truong cua Viet Nam da co den bon truong hop mo ho hoac nham lan! Chang han, truong co vi tri thu hai trong so bay truong cua Viet Nam co ten tieng Anh mo ho la “Ho Chi Minh City University of Technology”. Dieu nay dan den hai cach hieu khac nhau: nguoi thi khang dinh day la dai hoc Bach khoa thuoc dai hoc Quoc gia TP.HCM, nhung cung co nhung nguoi ca quyet rang do la dai hoc dan lap Ky thuat va cong nghe TP.HCM vi ten tieng Anh tren trang web cua truong nay chinh la “Ho Chi Minh City University of Technology”.

Tuong tu, truong so 54 trong danh sach tren co ten tieng Anh la Viet Nam National University tuc la dai hoc Quoc gia, nhung khong he neu ro day la dai hoc Quoc gia Ha Noi hay dai hoc Quoc gia TP.HCM. Roi truong co so thu tu 90 lai mot lan nua mang ten goi mo ho University of Technology ma khong ai co the doan duoc day la truong nao, vi ca hai truong dai hoc lon co ten tieng Viet co the dich ra thanh University of Technology la dai hoc Bach khoa Ha Noi va dai hoc Bach khoa TP.HCM deu da co mat trong danh sach (so 62 va 36).

Va co le nham lan gay kho chiu lon nhat cho cac nha lanh dao va quan ly cua dai hoc Quoc gia TP.HCM la sau khi da xep hang hai truong thanh vien la dai hoc Khoa hoc tu nhien va dai hoc Bach khoa, Webometrics lai rat uu ai xep luon dai hoc Quoc gia TP.HCM, tuc don vi “me” cua hai thanh vien vua neu, vao danh sach voi vi tri thu bay trong so bay “truong” cua Viet Nam ma Webometrics “cong nhan”, va la vi tri so 96 tren so 100 truong hang dau cua Dong Nam A.

Khi vao trang chu cua Webometrics tim danh muc (catalogue) cac truong dai hoc Viet Nam trong co so du lieu cua Webometrics, ta se thay chi co thong tin ve 71 don vi, bao gom mot cach khong phan biet vua cac truong dai hoc/cao dang va cac vien nghien cuu, vua cac khoa/bo mon hoac trung tam nam trong cac truong dai hoc hoac cac vien da neu. Trong khi chi tinh rieng so truong dai hoc va cao dang cua Viet Nam thi tong so da den 322 don vi, mot su chenh lech qua lon dan den su sai lech tat yeu cua cac ket qua xep hang ma Webometrics da thuc hien doi voi cac truong dai hoc cua Viet Nam.

Nguyen nhan cua su thieu chinh xac

That ra, muc tieu va phuong phap cua Webometrics da duoc neu rat ro rang va minh bach tren trang chu cua Webometrics. Theo do, muc tieu cua Webometrics truoc het la nham “co vu cac truong dai hoc va cac vien, trung tam nghien cuu cong bo thong tin tren mang internet”. Va de phuc vu muc tieu tren, cac tac gia cua Webometrics da xay dung mot cong thuc de cham diem va xep hang trang web cua cac truong dai hoc voi bon chi so:

Kich thuoc (Size), tinh theo so luong trang web xuat hien duoi cung mot ten mien (domain) tren 4 cong cu tim kiem Google, Yahoo!, Live Search va Exalead.

Kha nang nhan dien (Visibility), tinh theo so cac duong dan tu ben ngoai den cac ket noi ben trong tren mot ten mien.

So luong “file giau” (Rich File), tinh theo so luong cac loai file .doc, .pdf, .ps va .ppt co the truy xuat tu mot ten mien.

Thu tich nghien cuu tren mang (Scholar) tinh theo so luong cac thu tich khoa hoc (academic records), tuc cac bai bao, luan van luan an, cac an pham khoa hoc, cung cac trich dan (citations) tren mot ten mien thong qua viec tim kiem voi cong cu Google Scholar, la mot dich vu moi cua Google danh cho gioi khoa hoc ma hien nay van con trong giai doan thu nghiem.

Tat ca cac chi so neu tren deu duoc tinh toan mot cach tu dong de dua ra cac ket qua xep hang ma Webometrics da cong bo tu nam 2004 den nay.

Chinh nho kha nang phu kin (coverage) do viec tinh toan tu dong nay ma Webometrics da dua duoc cac quoc gia hoac cac khu vuc duoc xem la vung trung cua giao duc dai hoc nhu khu vuc Nam My, chau Phi hoac cac quoc gia cua khu vuc Dong Nam A, trong do co Viet Nam, vao bang xep hang cua minh. Tuy nhien, khi lua chon cach phan tich va xep hang tu dong nhu tren thi Webometrics cung dong thoi da chap nhan mot cach tat yeu su rui ro la se co nham lan hoac thieu sot thong tin vi nhieu ly do khac nhau. Chang han, cac quoc gia hoac don vi it su dung tieng Anh chac chan se bat loi so voi nhung quoc gia hoac nhung don vi su dung tieng Anh la ngon ngu giao tiep chinh. Cung vay, nhung khac biet ve thoi quen lua chon va dat ten mien cua cac quoc gia/don vi khac nhau se dan den nhung sai lech mang tinh he thong trong ket qua xep hang cua Webometrics.

Muc tieu ban dau cua Webometrics duoc the hien ro ngay trong y nghia cua tu “webometrics” ma bat cu ai biet tieng Anh cung co the chiet tu ra thanh “web” va “metrics”, tuc la “do luong trang web”, hoan toan tuong tu voi cac tu “psychometrics” – do luong tam ly, “edumetrics” – do luong (trong) giao duc, hoac mot tu khac quen thuoc hon nhieu o Viet Nam la “econometrics” ma cac nha khoa hoc kinh te o Viet Nam da dich rat dat thanh tu “kinh te luong”.

Nen su dung ket qua xep hang cua Webometrics nhu the nao?

Ket qua xep hang cua Webometrics chinh la su mo rong ap dung phuong phap “do luong trang web”, hay noi chinh xac hon la do luong chi so tac dong cua trang web (WIF, tu viet tat cua cum tu Web Impact Factor).

Nhu vay, hoan toan co the noi rang viec su dung ket qua xep hang cua Webometrics de xac dinh vi tri tuong doi xet ve chat luong cua cac truong dai hoc Viet Nam so voi nhau cung nhu so voi cac truong khac trong khu vuc va tren the gioi la cach lam hoan toan khac voi muc dich cua Webometrics. Cach hieu dung doi voi cac thu hang ma Webometrics dua ra chi co the la nhu the nay: nhung truong co vi tri cao la nhung truong co trang web tot xet theo chi so tac dong doi voi cong dong. Noi cach khac, day la nhung trang web cung cap doi dao cac thong tin khoa hoc, mot viec het suc dang lam va co y nghia rat quan trong doi voi mot truong dai hoc, dac biet la cac dai hoc nghien cuu. Neu lam tot dieu nay (tuc co trang web tot), chac chan vi the cua mot truong dai hoc doi voi cong dong khoa hoc trong va ngoai nuoc se ngay cang duoc nang cao.

Khi noi rang Viet Nam (chi) co bay truong lot vao khu vuc top 100 cua Dong Nam A, dieu do cung dong thoi co nghia rang su hien dien, va qua do la su tac dong, tren mang cung nhu tren thuc te cua cac truong dai hoc Viet Nam doi voi cong dong khoa hoc quoc gia, khu vuc va quoc te van con qua it oi so voi cac truong dai hoc khac trong khu vuc! Dieu nay la do dau, cau tra loi chinh xac chi co the den tu cac nha lanh dao va quan ly cap cao cua cac truong dai hoc, nhung co mot nguyen nhan co the chi ra ngay ma khong so sai, do la trinh do tieng Anh cua cac nha khoa hoc Viet Nam van con qua kem.

Vi vay, trong truong hop nay, thai do dung dan nhat la khong nen qua chu y bat be nhung thieu sot ve chi tiet cua Webometrics; dong thoi cung khong nen qua quan trong xem cac truong dai hoc cua Viet Nam ai dung tren, ai dung duoi trong bang xep hang nay. Mat khac, tung truong dai hoc cua Viet Nam can tim hieu de tan dung co che xep hang tu dong nay nham day manh su hien dien cua minh trong cong dong khoa hoc quoc gia, khu vuc va quoc te, truoc mat la su hien dien tren trang web, va lau dai la su hien dien bang cac san pham dao tao, nghien cuu va dich vu dat trinh do khu vuc va quoc te. De co duoc su hien dien tren trang web nay, 10 loi khuyen cua Webometrics ve “cac thuc tien tot” la dieu cac truong can quan tam thuc hien, vi du nhu loi khuyen ve viec tao phien ban tieng Anh cho cac trang web, hay loi khuyen ve viec cung cap cac bai bao khoa hoc len mang vv...

Cau hoi cuoi cung cua tac gia bai viet nay, la biet dau mot cuoc van dong “noi co” dau tien trong giao duc dai hoc cua Viet Nam do bo Giao duc va dao tao khoi xuong nham tang cuong su hien dien web cua cac truong dai hoc Viet Nam trong cong dong khoa hoc cua khu vuc va the gioi co the se dem lai nhung tac dong tich cuc trong viec nang cao chat luong va vi the cua cac truong dai hoc Viet Nam trong thap nien sap den? Mong lam thay!

TS. Vu Thi Phuong Anh (Giam doc Trung tam khao thi va danh gia chat luong dao tao - DHQG TP.HCM) - Theo Sai Gon Tiep Thi

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Viet Nam, Dong Nam A, Bo GD, giao duc dai hoc, Dai Hoc Quoc Gia, dai hoc bach khoa, truong dai hoc, cua khu vuc, su hien dien, trong danh sach, xep hang, doi voi, cua cac, khoa hoc, ket qua, noi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thận trọng với bảng xếp hạng của Webometrics

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thận trọng với bảng xếp hạng của Webometrics bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Than trong voi bang xep hang cua Webometrics

Nhan xet, hay lien he ve tin Than trong voi bang xep hang cua Webometrics co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Than trong voi bang xep hang cua Webometrics de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0