Sinh vien bi bat chet khi muon rut ho so hoc tapQuy dinh “sinh vien nao nghi hoc phai nop du phi dao tao ca khoa moi duoc rut ho so goc”, khien nhieu sinh vien buc xuc… Dieu do chang khac nao bat chet sinh vien theo kieu: “da vao truong thi dung hong ra duoc, neu muon ra thi phai dong tien”. 


Muon rut ho so goc phai nop tien ca khoa hoc

Theo phan anh cua mot so cuu sinh vien, sinh vien cua mot so truong dai hoc: Dai hoc Dan lap Hai Phong, Dai hoc Y Thai Binh, Dai hoc Hong Duc, Dai hoc Can Tho, Cao dang nghe giao thong van tai Ha Noi… thi khi dang ky nhap hoc, nha truong yeu cau ho phai nop toan bo ho so goc, trong do quan trong nhat la ban chinh bang tot nghiep THPT va phai ky vao mot ban cam ket gi do ma ho khong nho noi dung. 

Qua trinh hoc, vi nhieu ly do khac nhau, nhung sinh vien nay khong the theo hoc; nguoi thi chuyen sang hoc truong khac, nguoi thi di hoc nghe, nguoi thi nghi hoc de di lam phu giup kinh te gia dinh. Nhung, khi ho nop don xin thoi hoc, xin rut ho so thi nha truong yeu cau ho phai nop mot khoan tien duoc cho la phi boi thuong dao tao cho ca khoa hoc len den hang chuc trieu dong, moi cho rut ho so, khong thi “hay doi day”!

Chi Le Thi Thu Huyen, o so nha 101/88 Pham Huu Dieu, quan Le Chan, Hai Phong buc xuc cho biet: Vi hoan canh kinh te gia dinh kho khan, khong co tien de theo hoc 2 nam tiep theo nen phai thoi hoc, gio rut ho so de di lam phu giup cha me ma phai nop lai cho nha truong nhung 20 trieu dong thi toi biet “dao” dau ra.

Nam 2011, Huyen thi do vao Khoa Van hoa Du lich he chinh quy (Truong Dai hoc Dan lap Hai Phong). Thoi gian gan day, kinh te gia dinh gap “giong bao” khien ca nha kiet que, Huyen lam don xin thoi hoc, don rut ho so de di lam phu giup cha me nhung khi den nha truong nop don, Huyen “phat hoang” vi duoc can bo o Phong Cong tac sinh vien va Phong Dao tao nha truong cho biet: “Muon rut ho so thi phai den bu chi phi dao tao cho ca khoa hoc (tuc 2 nam con lai chua hoc, voi so tien len toi xap xi 20 trieu dong).

Cung chung canh ngo bi nha truong bat nop phi dao tao cho ca khoa hoc 4 nam, gia dinh anh Nguyen Quang H, o tinh Quang Ninh (H la ban hoc cung lop voi Huyen) da phai “nghien rang” nop 29 trieu dong, tien “boi thuong” chi phi dao tao cua ca khoa cho nha truong, moi rut duoc ho so goc de H co co hoi theo hoc tai mot Truong trung hoc chuyen nghiep o Ha Noi.

Theo Bui Van Q – cuu sinh vien truong CD Giao thong Van tai Ha Noi, hien dang hoc tap tai truong DH Su pham Ky thuat Hung Yen, thu tuc de mot sinh vien rut ho so khoi truong CD Giao thong Van tai Ha Noi kha phuc tap: Phai viet hai loai don (mot xin thoi hoc va mot xin rut ho so), cho Truong khoa ky xac nhan, roi gui len Phong Quan sinh phe chuan, truoc khi gui len Ban Giam hieu ky quyet dinh cuoi cung. Ngoai nhung thu tuc do, moi sinh vien se phai nop mot khoan tien “phat”, tuong duong hoc phi cua ca mot nam hoc tiep theo. De rut duoc mot bo ho so ra truong, khong it sinh vien da mat den vai thang.

So tien tren khong phai la nho doi voi nhieu sinh vien, nhat la cac ban sinh vien ngoai tinh. Chinh vi vay, khoan thu khong ro rang nay dang khien nhieu sinh vien kho xu: Chap nhan mat tien de mua “tu do” hay tu bo uoc mo vao dai hoc?

Truoc do nhu thong tin phan anh cua anh P.V.M o Thanh Hoa, co em trai ten P.V.T theo hoc tai Khoa Nong hoc- Truong Dai hoc Hong Duc - Thanh Hoa duoc 2 nam, thi T bi dau mat va duoc gia dinh chuyen len Ha Noi chua tri nen da lam thu tuc xin bao luu ket qua hoc tap trong vong 1 nam. Sau khi T khoi benh, anh M va gia dinh den Truong Dai hoc Hong Duc hoi thu tuc rut ho so (Bang tot nghiep THPT va Hoc ba THPT) cho T, nhung duoc can bo nha truong tra loi: Neu muon rut ho so ra thi phai dong phi dao tao cho nha truong so tien la 14 trieu dong.

Quy che cua truong to hon quy che cua Bo Giao duc va Dao tao

Trao doi voi phong vien xung quanh viec Truong dai hoc Dan lap Hai Phong thu phi dao tao ca khoa doi voi nhung sinh vien xin thoi hoc, ong Tran Huu Nghi – Hieu truong nha truong cho biet: Sinh vien thoi hoc giua khoa phai boi thuong chi phi dao tao ca khoa cho nha truong. Day la thoa thuan giua sinh vien voi nha truong (co cam ket) khi sinh vien nhap hoc de dam bao on dinh cong tac dao tao. Dau phai nha truong noi the ma thu du, thu 100% so tien boi thuong theo quy dinh cua truong. Nhung sinh vien hoan canh kinh te kho khan xin thoi hoc, sau khi nha truong ve tan nha xac minh dung nhu vay se giam xuong con khoang 70% so tien phai nop cho cac em.

Ong Nghi ly giai them: “Ngay tu dau, chung toi da quan triet voi sinh vien rang, chi tieu tuyen sinh cua nha truong la do Bo GD – DT giao hang nam. Cac em khong xac dinh hoc tap tai truong thi nen thoi ngay tu dau de danh co hoi cho nhung sinh vien khac. Hon nua, nha truong da phai can doi tat ca cac khoan chi tieu trong hoc phi, neu cac sinh vien xin nghi hoc thi khoan can doi do chung toi van phai thuc hien. Trung binh moi nam chi co 5-7 em xin thoi hoc".

Con ong Do Ngoc Vien – Hieu truong truong CD Giao thong Van tai Ha Noi khang dinh: Viec thu hay khong thu khoan tien “phat” do la do quy dinh cua tung truong. Ve phia nha truong se chi giai quyet cac truong hop xin thoi hoc sau nam thu nhat, vao khoang thang 11, tuc la sau khi cac truong dai hoc, cao dang tren ca nuoc da hoan tat viec lam thu tuc nhap hoc cho cac tan sinh vien. Dieu nay dong nghia voi viec, nhieu sinh vien truong CD Giao thong Van tai Ha Noi, neu co thi do truong khac cung se khong co ho so de nop cho truong moi. Doi voi nhung truong hop xin thoi hoc vao giai doan cuoi nam hoc dau tien (khoang thang 7), neu “tu nguyen” tra khoan tien “phat” bang hoc phi cua toan bo nam tiep theo thi se duoc rut ho so ngay…

Duoc biet, theo Quy che dao tao Dai hoc cua Bo GD – DT, chi co nhung sinh vien hoc o cac truong DH duoc huong chinh sach mien hoc phi theo quy dinh cua nha nuoc (cac truong DH Su pham, Cac truong DH, Hoc vien thuoc khoi cong an, quan su), khi nghi hoc giua chung khong co ly do chinh dang (rut ho so di hoc o mot truong khac), thi moi phai boi thuong toan bo chi phi dao tao do nha nuoc bao cap, truong hop sinh vien nghi hoc chi phai nop mot khoan le phi khi lam thu tuc rut ho so

Quy che kha ro rang nhung hien nay cac truong dai hoc, cao dang: Dai hoc Dan lap Hai Phong, Dai hoc Y Thai Binh, Dai Hoc Hong Duc- Thanh Hoa, Dai hoc Can Tho, CD Giao thong Van tai Ha Noi va mot so truong khac da tu soan cho minh mot quy che rieng “bat chet” sinh vien va gia dinh sinh vien phai theo hoc den cung, con khong chi co con duong “tu nguyen” tra het 100% tien hoc phi cho ca khoa dao tao se duoc rut ho so ngay, nguoc lai thi se phai cho (?!). Do la viec lam trai voi quy che dao tao dai hoc cua Bo GD & DT,

Nhu vay, viec sinh vien thoi hoc giua khoa tai mot so Truong Dai hoc bi bat phai boi thuong chi phi dao tao cho ca khoa hoc la co that. De khang dinh, quy dinh tren cua cac Truong Dai hoc, cao dang dung hay sai, de nghi cac co quan chuc nang cua cac tinh, thanh pho lien quan, Bo Giao duc va Dao tao tien hanh xac minh, lam ro vu viec dam bao dung quyen loi cua nha truong; quyen, loi ich hop phap cua cac sinh vien.

Hon 1.000 SV bo hoc vi khong co tien dong hoc phi

Thuc hien su chi dao cua Thu tuong Chinh phu "khong de truong hop hoc sinh, sinh vien (HS, SV) nao phai bo hoc, thoi hoc vi ly do khong co kha nang dong hoc phi va bao dam cuoc song toi thieu", Bo GD-DT vua thong ke. Theo do, trong 180 truong DH, CD co 1.163 em (556 SV hoc he DH va 607 SV hoc he CD), nghi hoc vi khong co kha nang dong hoc phi, chiem ty le khoang 0,12% tren tong so SV. Thoi diem SV bo hoc tap trung vao nam thu nhat hoac nam thu hai (1.029 SV, chiem 88%).

Khac phuc tinh trang sinh vien bo hoc vi khong co tien dong hoc phi, Bo GD-DT da dua ra bien phap yeu cau cong khai muc hoc phi khi thong bao tuyen sinh, giu on dinh muc hoc phi trong toan khoa hoc; cho phep gian nop hoc phi hoac nop hoc phi le theo tung thang; ho tro cho o noi tru; ho tro hoat dong cua cac cang tin, nha an tap the trong nha truong de phuc vu SV voi gia re.

VietBao.vn (Theo ANTD)

Video nổi bật

Khám Phá Sức Mạnh Quân Sự Nga Trong 3 Phút
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Ha Noi, Bo GD, Thanh Hoa, Dai hoc dan lap Hai Phong, CD Giao thong Van tai, chi phi dao tao, Dai hoc Hong Duc, kinh te gia dinh, truong dai hoc, lam thu tuc, khong co tien, chang khac nao, sinh vien, rut

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Sinh viên bị "bắt chẹt" khi muốn rút hồ sơ học tập

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Sinh viên bị "bắt chẹt" khi muốn rút hồ sơ học tập bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Sinh vien bi bat chet khi muon rut ho so hoc tap

Nhan xet, hay lien he ve tin Sinh vien bi bat chet khi muon rut ho so hoc tap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Sinh vien bi bat chet khi muon rut ho so hoc tap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0