Phan luong hoc sinh sau trung hoc Nen triet de ngay sau THCS

Phan luong hoc sinh sau trung hoc Nen triet de ngay sau THCS

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Phan luong hoc sinh (HS) sau THCS duoc xem la giai phap de nang cao chat luong bac hoc THPT va huong toi nang cao chat luong nguon nhan luc tuong lai. Tuy nhien de phan luong hieu qua hon thi van con nhieu van de can giai quyet va quan trong nhat la lam sao de “luong” hut duoc nguoi hoc… 

Mot khao sat ve van de phan luong HS sau THCS o 4 tinh Long An, Tien Giang, Ben Tre, Dong Thap nam 2010 cung cap con so kem vui: Ty le HS tot nghiep THCS vao hoc trung cap chuyen nghiep va day nghe moi chi chiem khoang 10%. Gan 5%  vao doi som voi tu the la nguoi lao dong gian don. Mot bo phan HS hoc luc yeu kem van quyet tam theo duoi THPT nhu hoc lai, thi lai, mot so theo hoc GDTX (khoang 10-12%). Hau nhu khong co HS kha gioi vao hoc TCCN… 

Thuc trang HS bo hoc o DBSCL da len den muc bao dong, dac biet la tinh trang HS sau THCS bo hoc de “vao doi” lam xa hoi lo ngai, trong do “nang ganh” nhat van la nganh GD. Voi phan lon HS hoc luc yeu kem, HS hoan canh gia dinh kho khan, HS chan hoc thi bo hoc di lam kiem tien la lua chon duy nhat.

Bai hoc o Tay Nam Bo: Linh dong phan luong 

Nhung ngay nay den mot so TT GDTX cua TP Can Tho se gap hinh anh cac em dang no luc de tap trung on tap chuan bi cho ky thi tot nghiep THPT va ky thi DH. Day la so 20% HS khong trung tuyen hoac khong duoc xet tuyen vao he THPT. Thanh pho chu truong hang nam co khoang 70-80% HS sau THCS duoc tuyen vao he THPT.  

Phan luong hoc sinh sau trung hoc Nen triet de ngay sau THCS
Nhieu mo hinh trung tam hoc nghe phat trien theo huong vua hoc nghe vua hoc van hoa

Truoc day nhieu phu huynh va HS lo lang neu sau THCS khong trung tuyen vao THPT thi se ra sao? Lieu truong nghe, hoc he GDTX co the giup con em ho vung buoc vao doi?... Sau thoi gian trien khai cong tac phan luong HS voi nhieu giai phap, dac biet la ca qua trinh dau tu dai hoi ve nhan luc, vat luc va quan trong nhat la thay doi suy nghi cua phu huynh, HS, den nay co the noi rang ho da yen tam vi con duong sau THCS rat “thenh thang”. Den nay cac TT GDTX, cac Trung tam day nghe da co mat deu khap cac quan, huyen cua thanh pho. Tu do mo rong con duong hoc tap sau THCS cho HS, dac biet la doi tuong HS hoc luc yeu kem, HS hoan canh gia dinh kho khan va HS co nguy co bo hoc… 

Ba Phan Thi Thu Ha – Pho GD So GD&DT Dong Thap cho biet, viec phan luong HS trong thoi gian qua o tinh nay kha hieu qua. Tinh to chuc day nghe huong nghiep cho 100% HS lop 11 va HS lop 8. Giong nhu Can Tho, hang nam  tinh chi tuyen 80% hoc sinh tot nghiep THCS vao THPT so con lai se hoc GDTX hoac hoc nghe… Nganh GD da phoi hop voi So LDTB-XH to chuc cac lop day nghe cho HS tot nghiep THCS tai cac trung tam day nghe huyen. So cung chi dao co so GD thuc hien day du cong tac GD huong nghiep cho HS qua hoat dong day nghe huong nghiep va qua tiet day huong nghiep theo chuong trinh quy dinh; To chuc tu van nghe nghiep cho HS cuoi cap; Phoi hop voi truong CD nghe tuyen truyen, gioi thieu tuyen sinh cho HS THCS va THPT vao cuoi nam hoc...

De phan luong di vao thuc te va co hieu qua, cac dia phuong o DBSCL da linh dong tim hang loat giai phap de phan luong HS sau THCS. An Giang la mot trong nhung dia phuong trien khai phan luong HS sau THCS mot cach manh me. Muc tieu “kep” ma tinh huong den la nang cao chat luong GD va keo giam ty le HS bo hoc. Tu nam hoc 2010-2011 tinh ap dung thi tuyen vao lop 10 o tat ca cac truong THPT. Chu truong nay khong phai de day HS hoc luc yeu kem ra ben le lop hoc ma nha truong co trach nhiem huong cac em vao he GDTX, hoc nghe. De nang cao chat luong GDTX, tinh chu truong: Cac TT GDTX ket hop voi cac truong THPT lan can de tang cuong nguon GV giang day; Trung dung GV day gioi o cac truong THPT de day GDTX. Theo thong ke, hang nam co khoang 21.600 HS tot nghiep THCS, trong do 78% vao THPT, 4,1% hoc GDTX va 4% hoc nghe, TCCN. 

Ba Nguyen Thi Minh Giang - GD So GD&DT Kien Giang cho biet, nho lam tot cong tac phan luong HS sau THCS, dac biet la huong nghiep, dinh huong cho HS o cac truong THPT nen ket qua nam 2012 so HS cua tinh trung tuyen va dat diem san DH, CD la 6.896 em, dat 65,85% so thi sinh du thi (so voi nam 2011 tang 24,6%). 

"Luong" van chua hap dan 

Mac du co nhieu chuyen bien tich cuc trong it nam qua nhung theo bao cao cua Ban chi dao Tay Nam Bo: DBSCL dan so hon 17 trieu nguoi voi 174 co so day nghe gom 11 truong CD nghe, 35 truong TC nghe va 128 trung tam day nghe.  Tuy nhien, ty le lao dong qua dao tao nghe chi chiem 26,49%. Dac biet dan so tu 15 tuoi tro len chua di hoc, khong co bang cap con cao (chua di hoc la 7,8%, khong co bang cap la 26,6%). Cong tac day nghe chi moi dap ung khoang 15% nhu cau hoc nghe trong xa hoi, chua dong gop dang ke vao viec dao tao nghe, giai quyet viec lam cho thanh nien. Van de la chua co chinh sach thuc su phu hop de khuyen khich cac co so day nghe mo rong quy mo tuyen sinh. Cong tac xa hoi hoa GD&DT, day nghe chua duoc day manh…

Nhu Kien Giang hien co 14 trung tam GDTX, 1 trung tam NN - TH va 1 truong trung cap ky thuat nghiep vu; 6 co so GDTX lien ket dao tao voi cac truong DH, CD trong va ngoai tinh. Tuy nhien tinh den hoc ky 1 nam hoc 2012-2013, tinh to chuc day nghe ngan han cho khoang 1.142 hoc vien, con so van con qua it so voi quy mo cung nhu yeu cau cua viec phan luong HS. 

- Nam hoc 2012-2013 tinh Vinh Long co 13 truong THPT tiep nhan HS vao hoc he GDTX. O Tien Giang HS tot nghiep THCS co the dang ky du tuyen vao cac truong CD, TCCN va TC nghe trong tinh nhu: truong CD Nong nghiep Nam Bo, CD nghe Tien Giang, truong TC nghe Kinh te - Ky thuat Cong doan Tien Giang; cac truong TC nghe Khu vuc Cai Lay, Khu vuc Go Cong... 

- Theo ba Phan Thi Thu Ha – Pho GD So GD&DT Dong Thap, han che hien nay cua tinh la: He thong truong day nghe tren dia ban con mong va chi tap trung tai trung tam thanh pho, thi xa, thi tran. Tru truong CD nghe la co ky tuc xa, do vay HS o nong thon rat kho theo hoc he trung cap hoac CD nghe. Sau khi hoc nghe, cac em cung kho tim viec vi Dong Thap la tinh chua phat trien nhieu ve dich vu va cong nghiep. Chinh vi vay nen chua du suc thu hut HS hoc nghe dap ung muc tieu phan luong HS...

Theo ong Nguyen Qui Don - Pho GD So GD&DT Can Tho, dia phuong nay hang nam chu truong phan luong HS sau THCS theo ty le 80 - 20 (80% HS vao THPT va 20% vao hoc GDTX, hoc nghe…). Tuy nhien, trong so 20% HS duoc phan luong nay chi co khoang 2% theo hoc nghe, con lai da so hoc GDTX. Tuc la, HS theo luong hoc nghe van con qua thap.

Ong Don nhan dinh, truoc het la tam ly phu huynh, hau nhu ai cung muon con em minh hoc het THCS se vao hoc THPT roi hoc DH. Nhieu nguoi cho rang o do tuoi 14, 15 khi vua xong THCS van con qua nho de theo huong hoc nghe va lam viec. Khong chi phu huynh ma nhieu em HS cung co tam ly nay, ke ca nhung em hoc luc yeu, trung binh, HS gia dinh khong co dieu kien... HS chua tha thiet theo "luong" co thuc te la "luong" chua hap dan. Cac truong nghe, day nghe, trung tam day nghe, truong trung cap… noi dung chuong trinh dao tao chua phu hop, chua thuc te. Nhieu em hoc nghe ra kho tim viec lam hay co truong hop chua lam duoc viec tu nghe da hoc. So truong day nghe khong nhieu, tap trung o trung tam thanh pho, noi o quan, huyen con o vung nong thon, vung sau vung xa chua nhieu.

Con ba Nguyen Thi Minh Giang - GD So GD&DT Kien Giang thi cho rang, quy mo, hinh thuc, bo may to chuc va nhan su cua cac TT GDTX hien con nhieu bat cap. Viec phoi hop, long ghep giua GDTX va day nghe, giua hoat dong van hoa va xa hoi hoc tap o cap xa tuy co hieu qua buoc dau nhung ve co che, noi dung, hinh thuc con nhieu lung tung, bat cap… Ba Giang de xuat, can som co huong dan thuc hien dinh muc bien che, bien soan, phat hanh noi dung, chuong trinh, tai lieu GDTX theo huong doi moi nham dap ung nhu cau hoc tap. Dong thoi co co che phoi hop voi nganh LD-TB&XH trong long ghep thuc hien chuc nang GDTX va day nghe tai cac trung tam GDTX va day nghe o dia phuong…

VietBao.vn (Theo GD&TD)

Comment :Phan luong hoc sinh sau trung hoc Nen triet de ngay sau THCS
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phan luong hoc sinh sau trung hoc Nen triet de ngay sau THCS bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phan luong hoc sinh sau trung hoc Nen triet de ngay sau THCS ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phan luong hoc sinh sau trung hoc Nen triet de ngay sau THCS ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Streaming postsecondary students: Should thoroughly immediately after secondary school
TT continuation education, Tien Giang, improve the quality, vocational training centers, especially, most important, human resources, distribution channels, apprentices, students, effective, graduation, however, students, school
Streaming pupils (HS) after secondary school is seen as a solution to improve the quality of high school courses and aims to improve the quality of human future force. However for streaming more efficient, there are still many problems to be solved and most importantly ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phân luồng học sinh sau trung học: Nên triệt để ngay sau THCS

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phân luồng học sinh sau trung học: Nên triệt để ngay sau THCS bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phan luong hoc sinh sau trung hoc Nen triet de ngay sau THCS

Nhan xet, hay lien he ve tin Phan luong hoc sinh sau trung hoc Nen triet de ngay sau THCS co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phan luong hoc sinh sau trung hoc Nen triet de ngay sau THCS de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0