Phan dau den 2020 Viet Nam co nen giao duc tien tien

Phan dau den 2020 Viet Nam co nen giao duc tien tien

Tags: Viet Nam, Ban Chap, Ðang Chinh, chien luoc phat trien kinh te, dap ung yeu cau, nang cao chat luong, nghi quyet hoi nghi, bo chinh tri, hien dai hoa, cong nghiep hoa, phu hop voi, doi moi, dao tao, su nghiep, den


- Ðe dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc trong boi canh hoi nhap quoc te, su nghiep giao duc va dao tao nuoc ta phai doi moi can ban, toan dien, manh me. Do do, Bo Chinh tri giao Ban can su Ðang Chinh phu thuc hien chu truong ve cai cach giao duc trong cac Nghi quyet Hoi nghi Ban Chap hanh T.U lan thu tu, bay va chin (khoa X), xay dung Chien luoc phat trien giao duc giai doan 2011 - 2020 (phu hop voi Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi giai doan 2011 - 2020) trinh Ðai hoi Ðang toan quoc lan thu XI) va hoan chinh Ðe an doi moi co che tai chinh giao duc, trinh Quoc hoi xem xet, quyet dinh.

Day la nhung noi dung trong thong bao ket luan so 242-TB/T.U cua Bo Chinh tri ve viec tiep tuc thuc hien Nghi quyet Trung uong 2 khoa 8, phuong huong phat trien GD&DT den nam 2020 vua duoc ong Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri ky ngay 15/4.

Nghi quyet T.U 2 (khoa VIII) duoc toan Ðang, toan dan hoan nghenh va tich cuc huong ung, mau chong di vao cuoc song. Sau 12 nam thuc hien, su nghiep giao duc va dao tao nuoc ta da co nhung chuyen bien tich cuc, dat duoc nhung ket qua quan trong, ve co ban da thuc hien duoc cac muc tieu, nhiem vu neu trong Nghi quyet T.U 2 (khoa VIII) va Ket luan Hoi nghi T.U 6 (khoa IX).

Tuy nhien, ban Ket luan cung chi ro: So voi yeu cau cua Nghi quyet va yeu cau phat trien cua dat nuoc, van con nhieu noi dung chua dat duoc. Giao duc va dao tao chua that su la quoc sach hang dau. Mac du duoc tang dau tu tai chinh nhung hieu qua su dung chua cao; cong tac to chuc, can bo, che do, chinh sach cham doi moi. Chat luong giao duc con thap va khong dong deu giua cac vung, mien; quan tam den phat trien so luong nhieu hon chat luong; chuong trinh, giao trinh, phuong phap giao duc cham doi moi, cham hien dai hoa. Cong tac quan ly giao duc con nhieu yeu kem va la nguyen nhan chu yeu cua nhieu yeu kem khac; dinh huong lien ket dao tao voi nuoc ngoai de xay dung mot nen giao duc tien tien, dan toc, xa hoi chu nghia con nhieu lung tung trong boi canh toan cau hoa, hoi nhap quoc te; mot so nganh, dia phuong chua nhan thuc day du va dung dan ve cong tac xa hoi hoa giao duc, lam han che kha nang thu hut cac nguon luc de cham lo cho su nghiep giao duc va dao tao...

Nhung han che, khuyet diem nhu tren la do quan triet khong day du, thieu su chi dao chat che, thuong xuyen trong qua trinh thuc hien Nghi quyet T.U 2. Cac co quan chuc nang cham cu the hoa nhung quan diem cua Ðang thanh co che, chinh sach cua Nha nuoc; thieu nhay ben trong viec tham muu voi Ðang ve nhung van de phuc tap moi nay sinh; thieu nhung quyet sach dong bo, hop ly o tam vi mo de thuc day phat trien giao duc; tu duy giao duc cham doi moi, chua theo kip yeu cau doi moi, phat trien dat nuoc, trong boi canh hoi nhap quoc te.

Truoc tinh hinh moi, Bo Chinh tri yeu cau cap uy, chinh quyen, Mat tran To quoc va cac doan the cac cap can tiep tuc quan triet sau sac tu tuong chi dao cua Ðang trong Nghi quyet T.U 2 (khoa VIII), phan dau den nam 2020 nuoc ta co mot nen giao duc tien tien, mang dam ban sac dan toc, dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc trong boi canh hoi nhap quoc te.

Theo do, cac nhiem vu chinh de phat trien giao duc den nam 2020 la: Nang cao chat luong giao duc toan dien, coi trong giao duc nhan cach, dao duc, loi song cho hoc sinh, sinh vien, mo rong quy mo giao duc hop ly.

Can coi trong ca ba mat giao duc: day lam nguoi, day chu, day nghe; dac biet chu y giao duc ly tuong, pham chat dao duc, loi song, lich su, truyen thong van hoa dan toc, giao duc ve Ðang. Phat trien nang luc, trinh do chuyen mon, nghiep vu, lam cho the he tre co du kha nang va ban linh thich ung voi nhung bien doi nhanh chong cua the gioi. Boi duong cho thanh thieu nien long yeu nuoc nong nan, tu hao, tu ton dan toc va khat vong manh liet ve xay dung dat nuoc giau manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Phat trien quy mo hop ly ca giao duc dai tra va mui nhon, xay dung xa hoi hoc tap, tao dieu kien thuan loi cho moi nguoi co the hoc tap suot doi; ra soat va bo sung co che, chinh sach, to chuc phat hien, boi duong nhan tai ngay tu bac hoc pho thong. Tang nhanh quy mo dao tao cong nhan va can bo ky thuat lanh nghe o nhung linh vuc cong nghe cao, tiep can trinh do tien tien the gioi.

7 nhiem vu, giai phap phat trien giao duc den nam 2020:

1. Nang cao chat luong giao duc toan dien, coi trong giao duc nhan cach, dao duc, loi song cho HS, SV, mo rong quy mo giao duc hop ly. Noi dung nay can coi trong ca 3 mat giao duc: day lam nguoi, day chu, day nghe.

2. Doi moi manh me quan ly nha nuoc doi voi GD-DT. Trong do, doi moi can ban chinh sach su dung can bo theo huong coi trong pham chat va nang luc thuc te. Nang cao chat luong va hieu qua cong tac quan ly. Tang cuong thanh, kiem tra, kiem dinh chat luong va giam sat cac hoat dong giao duc.

3. Xay dung doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc du ve so luong, dap ung yeu cau ve chat luong.

4. Tiep tuc doi moi chuong trinh, tao chuyen bien manh me ve phuong phap giao duc. Cu the, ra soat lai toan bo chuong trinh va SGK pho thong, som khac phuc tinh trang qua tai, nang ve ly thuyet, nhe ve thuc hanh, chua khuyen khich dung muc tinh sang tao cua nguoi hoc.

Nhiem vu nay neu ro, can cai tien va nang cao chat luong chuong trinh cac mon khoa hoc xa hoi, nhan van, nhat la cac mon khoa hoc Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh.

Bai bo doc quyen xuat ban va phat hanh SGK cua NXB Giao duc.

Tiep tuc doi moi phuong phap day va hoc, khac phuc co ban loi truyen thu mot chieu. Phat huy phuong phap day hoc tich cuc, sang tao, hop tac; giam thoi gian giang ly thuyet, tang thoi gian tu hoc, tu tim hieu cho HS, SV...

5. Tang cuong nguon luc cho giao duc. Uu tien cac chuong trinh muc tieu quoc gia, khac phuc tinh trang binh quan, dan trai...

6. Dam bao cong bang xa hoi trong giao duc. Nha nuoc se tap trung dau tu cho cac vung kho khan, vung co dong dong bao dan toc thieu so, tung buoc giam bot su chenh lech ve phat trien giao duc giua cac vung mien.

7. Tang cuong hop tac quoc te ve giao duc va dao tao.

Co co che, chinh sach thu hut cac nguon dau tu nuoc ngoai cho giao duc, nhat la linh vuc dao tao DH, sau DH va day nghe; thu hut cac nha giao, nha khoa hoc gioi nuoc ngoai tham gia dao tao, nghien cuu khoa hoc o cac co so giao duc DH, sau DH...

(Trich Thong bao ket luan cua Bo Chinh tri)


Anh Thi

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Nhốt trẻ ngoài cửa: Cách răn đe tệ hại nhất

Mới đây clip một bé trai học mầm non bị nhốt ngoài cửa khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ. Dù trẻ có quấy khóc thế nào đi chăng nữa thì cách làm này cũng sẽ phản tác dụng.

Vụ học sinh “hành hung” cô giáo trên bục giảng bị kỷ luật

Ngày 30-9, Thầy Trần Văn Sơn - Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải (phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh) cho biết , nhà trường vừa ra quyết định đình chỉ việc học của học sinh Ông Toàn Thịnh (lớp 12 A14) một tuần vì đã có hành vi hành hung, lăng mạ cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Xuân.

Trường thu sai Bảo hiểm y tế: Sự thật ra sao?

Trước thông tin phản ánh cha mẹ học sinh Trường tiểu học Kim Đồng - Hà Đông (Hà Nội) phải ngậm ngùi đóng Bảo hiểm y tế một lần từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kiểm tra và trả lời về việc này.

Bùng nổ đại học và những hệ lụy: Khó quá hóa liều

Dù tuyển sinh có sôi động, là vấn đề lớn của xã hội nhưng “đầu vào” vẫn khiến các trường ĐH, CĐ đau đầu khi số trường tăng nhanh mà nguồn tuyển lại không như mong muốn…

Trường học không phải là nơi phô diễn vẻ đẹp hình thức

Quy định cấm học sinh nữ không được tô son khi đến trường nhận được sự đồng tình của dư luận xã hội, bởi quy định này giúp học sinh nữ tránh được những tác dụng xấu của mỹ phẩm giả và khẳng định trường học không phải là nơi phô diễn vẻ đẹp hình thức.

Tìm hiểu: Viet Nam, Ban Chap, Ðang Chinh, chien luoc phat trien kinh te, dap ung yeu cau, nang cao chat luong, nghi quyet hoi nghi, bo chinh tri, hien dai hoa, cong nghiep hoa, phu hop voi, doi moi, dao tao, su nghiep, den

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phấn đấu đến 2020, Việt Nam có nền giáo dục tiên tiến

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phấn đấu đến 2020, Việt Nam có nền giáo dục tiên tiến bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phan dau den 2020 Viet Nam co nen giao duc tien tien

Nhan xet, hay lien he ve tin Phan dau den 2020 Viet Nam co nen giao duc tien tien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phan dau den 2020 Viet Nam co nen giao duc tien tien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0