Nhung luu y thi sinh khi lam bai trac nghiemThi trac nghiem da duoc Bo GD&DT trien khai tai ky thi tot nghiep THPT va CD, DH kha nhuan nhuyen. Doi voi cac thi sinh cung da duoc lam quen, luyen tap cung phuong phap thi nay, tuy nhien, de dam bao bai lam chinh xac, dung quy che va dat diem cao, cac thi sinh hay cung TS tim hieu cach lam bai trac nghiem sao cho hieu qua va dung.

TS Nguyen An Ninh, Cuc truong Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc cho biet, so cau trac nghiem trong de thi tuy vao tung mon, chang han cac mon ngoai ngu co 80 cau/de thi; cac mon vat ly, hoa hoc, sinh hoc la 50 cau/de thi... Nam nay thi 4 mon trac nghiem la Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc va Ngoai ngu (rieng Ngoai ngu co 6 thu tieng la Anh, Phap, Nga, Trung, Nhat va Duc).

Cac thi sinh se lam bai tren phieu tra loi trac nghiem. Khi lam bai tren phieu nay, thi sinh chu y chi ghi nhung thong tin phieu yeu cau mot cach chinh xac, day du, khong ghi thua. Sau do, giam thi thu lai phieu, truong DH, CD quet bai thi va gui len Bo GD&DT truoc khi bai thi duoc cham bang may.

De thi trac nghiem co nhieu cau, moi cau co 4 phuong an tra loi. Neu danh dai vao mot phuong an nao do, may man thi co the dat duoc mot so diem nhat dinh, nhung chac chan so diem nay khong du de giup thi sinh tot nghiep THPT hay trung tuyen DH, CD. Boi nam nay, Bo con ap dung phuong phap tru diem theo luat xac suat doi voi nhung truong hop doan mo.

Viec cham diem mon thi trac nghiem duoc quy dinh theo quy trinh cham thi ap dung tai dieu 28 cua Quy che tuyen sinh DH, CD 2008 da ban hanh.


Cu the: "Thang diem cham thi la thang diem 10. Doi voi cac mon thi theo phuong phap tu luan, can bo cham thi chi cham theo thang diem 10. Cac y nho duoc cham diem le den 0,25 diem. Rieng cac mon nang khieu va cac mon thi theo phuong phap trac nghiem co the theo thang diem khac, nhung diem toan bai phai quy ve thang diem 10. Viec tinh he so do may tinh thuc hien.

Chi cac mon nang khieu va ngoai ngu moi nhan he so. Trong giay chung nhan ket qua thi, chi ghi diem mon thi chua nhan he so. Khi thong bao diem trung tuyen (tong diem 3 mon thi), phai noi ro mon nao nhan he so va he so may.


Khi cham thi khong quy tron diem tung bai thi. Viec quy tron diem do may tinh tu dong thuc hien theo nguyen tac: Neu tong diem 3 mon thi co diem le tu 0,25 den duoi 0,5 thi quy tron thanh 0,5; co diem le tu 0,75 den duoi 1,0 thi quy tron thanh 1,0.


Dien vao phieu tra loi trac nghiem

Truoc gio lam bai thi sinh duoc phat mot phieu tra loi trac nghiem. Day la to giay duoc in dac biet, la bai lam cua thi sinh.

Thi sinh co the dung but muc, but bi de lam bai va chi duoc dung mot thu muc (khong phai la muc do). Tuy nhien, nen dung but muc, but bi de viet chu va dung but chi den loai mem (2B .. 6B) de to kin cac o tron nho; nhu vay, khi to sai co the tay chi de hon tay muc.

Thi sinh dung but muc dien day du vao cac muc de trong nhu dia diem thi, ngay thi, mon thi,...; dac biet luu y ghi chinh xac ho va ten thi sinh bang chu in hoa, ngay sinh, chu ky va ghi day du, chinh xac phan so cua so bao danh vao cac o vuong nho tren dau cac cot cua khung danh cho So bao danh. Sau do, dung but chi, lan luot theo tung cot to kin o tron co chu so tuong ung voi chu so o dau cot.

Tren phieu tra loi trac nghiem chi duoc viet mot thu muc khong phai la muc do va to chi den o o tra loi; khong duoc to bat cu o nao tren phieu tra loi trac nghiem bang but muc, but bi. Khi to cac o bang but chi, phai to dam va lap kin dien tich ca o; khong gach cheo hoac chi danh dau vao o duoc chon.


Thi sinh tuyet doi khong duoc viet gi them hoac de lai dau hieu rieng tren phieu tra loi trac nghiem. Bai co dau rieng se bi coi la pham quy va khong duoc cham diem.

Nhan de thi

Khi nhan duoc de thi, thi sinh ghi ten va so bao danh cua minh vao de thi; phai kiem tra chac chan rang: De thi co du so luong cau hoi nhu da ghi trong de; Noi dung in ro rang, khong thieu chu, mat net; tat ca cac trang cua de thi deu co ghi cung mot so ma de thi.

Neu co nhung chi tiet bat thuong, thi sinh phai bao ngay cho giam thi de xu ly.

Thi sinh xem Ma de thi (in tren dau De thi) va ghi ngay 3 chu so cua Ma de thi vao 3 o vuong nho o dau cac cot cua khung chu nhat danh cho Ma de thi; lan luot theo tung cot to kin o tron co chu so tuong ung voi chu so dau moi cot.

Lam bai

Khi lam tung cau trac nghiem, thi sinh can doc ky noi dung cau trac nghiem, chon phuong an dung nhat (A hoac B, C, D), to kin o tron tuong ung voi chu cai A hoac B, C, D trong Phieu tra loi trac nghiem.

- Khi to cac o tron, phai to dam kin ca o (tuong duong do dam cua vach ben mep trai to phieu) de may cham co the ghi nhan duoc. Tuyet doi khong duoc gach cheo, hoac danh dau vao o duoc chon.

- Ung voi moi cau trac nghiem chi duoc to 1 o tron; Tranh viec to 2 o tro len cho mot cau trac nghiem (vi cau trac nghiem chi co mot phuong an tra loi).

- Trong truong hop to nham hoac muon thay doi cau tra loi, thi sinh dung tay tay that sach o cu va to kin o khac (neu tay khong sach, may cham se xem nhu co 2 o den va cau do se khong duoc cham diem)

- Tranh truong hop tra loi cau hoi nay nhung to vao hang cua cau hoi khac tren phieu tra loi trac nghiem.

- Chi co Phieu tra loi trac nghiem moi duoc coi la bai lam cua thi sinh, do do neu thi sinh chi tra loi ngay tren de thi hoac giay nhap thi bai lam se khong duoc cham.

- Thi sinh phai giu can than phieu tra loi trac nghiem, khong de phieu bi rach, bi gap, bi nhau vi may khong cham nhung phieu nay.

Tuy nhien, thi sinh dac biet luu y nhung diem sau khi lam bai trac nghiem: Lam den cau trac nghiem nao, thi sinh dung but chi to ngay o tra loi tren phieu tra loi trac nghiem, ung voi cau trac nghiem do. Tranh lam toan bo cac cau cua de thi tren giay nhap hoac tren de thi roi moi to vao phieu tra loi trac nghiem, vi de bi thieu thoi gian. Chi to cac o bang but chi...


Khong nen dung lai qua lau truoc mot cau trac nghiem nao do; neu khong lam duoc cau nay, thi sinh nen tam thoi bo qua de lam cau khac; cuoi gio co the quay tro lai lam cau trac nghiem da bo qua, neu con thoi gian.


Nop bai

Ngay sau khi het gio thi, thi sinh phai ngung lam bai, cho nop phieu tra loi trac nghiem va de thi theo huong dan cua giam thi. Thi sinh khong lam duoc bai van phai nop phieu tra loi trac nghiem va de thi. Thi sinh khong nop lai de thi va giay nhap se bi xu ly ky luat qui dinh trong Qui che thi.

Kinh nghiem can tich luy

De thi gom nhieu cau, rai khap chuong trinh, khong co trong tam cho moi mon thi, do do can phai hoc toan bo noi dung mon hoc, tranh doan "tu", hoc "tu".

Gan sat ngay thi, nen ra soat lai chuong trinh mon hoc da on tap; xem ky hon doi voi nhung noi dung kho; nho lai nhung chi tiet cot loi. Khong nen lam them nhung cau trac nghiem moi vi de hoang mang neu gap nhung cau trac nghiem qua kho.

Dung bao gio nghi den viec mang "tai lieu tro giup" vao phong thi hoac trong cho su giup do cua thi sinh khac trong phong thi vi cac thi sinh co de thi hoan toan khac nhau.

Truoc gio thi, nen "on" lai toan bo quy trinh thi trac nghiem de hanh dong chinh xac va nhanh nhat, vi co the noi, thi trac nghiem la cuoc chay "marathon".

Thoi gian la mot thu thach khi lam bai trac nghiem. Thi sinh phai het suc khan truong, tiet kiem thoi gian, phai van dung kien thuc, ky nang de nhanh chong quyet dinh chon phuong an tra loi dung.

Nen de phieu tra loi trac nghiem phia tay cam but (thuong la ben phai), de thi de phia ben kia: tay trai giu o vi tri cau trac nghiem dang lam, tay phai do tim so cau tra loi tuong ung tren phieu va to vao o tra loi duoc lua chon (tranh to nham sang dong cua cau khac).

Khi lam mot cau trac nghiem, phai danh gia de loai bo ngay nhung phuong an sai va tap trung can nhac trong cac phuong an con lai dau la phuong an dung.

Co gang tra loi tat ca cac cau trac nghiem cua de thi de co co hoi gianh diem cao nhat, khong nen de trong mot cau nao (khong tra loi).

Anh Thi

Viet Bao

Video nổi bật

Hành Động Ăn Vạ Chưa Từng Có Trên Sân Cỏ
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: ky thi tot nghiep, phieu tra loi, dung quy che, tuong ung voi, trac nghiem, thi sinh, de thi, lam bai, phuong an, tren phieu, cau, bo, dung, hoc, kin

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những lưu ý thí sinh khi làm bài trắc nghiệm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những lưu ý thí sinh khi làm bài trắc nghiệm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung luu y thi sinh khi lam bai trac nghiem

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung luu y thi sinh khi lam bai trac nghiem co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung luu y thi sinh khi lam bai trac nghiem de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0