Nhung kinh nghiem on va thi tot nghiep mon Anh vanNhung kinh nghiem on va thi tot nghiep mon Anh van
Anh minh hoa.
Co Nguyen Thi Hoai Huong, To truong to Ngoai ngu Truong THPT chuyen DHSP chia se voi cac thi sinh nhung luu y quan trong cung nhu kinh nghiem de dat duoc ket qua tot nhat mon Anh Van ky thi tot nghiep THPT toi.

Ve mat noi dung on tap cac em nen on theo cac trong tam sau:

Ngu am: Phan biet cac chu cai giong nhau duoc phat am khac nhau.

Vi du: ‘o’ trong tu ‘hot’ duoc doc /ɒ/, trong tu ‘police’ duoc doc la /ə/, trong tu ‘cold’ duoc doc la /əu/, trong tu ‘son’ duoc doc la /۸/ va trong tu ‘more’ duoc doc la /ɔ:/.

‘c’ trong tu ‘cat’ duoc doc la /k/, trong tu ‘cinema’ duoc doc la /s/, trong tu ‘special’ duoc doc la /∫/ hay trong tu ‘science’ thi la am cam.

Cac chu cai khac nhau co the co cach doc giong nhau:

Vi du: ‘a’ trong tu ‘arrive’, ‘e’ trong tu ‘marvellous’, ‘i’ trong tu ‘possible’, ‘o’ trong tu ‘today’, ‘u’ trong tu ‘success’ deu duoc doc la /ə/.

‘d’ trong tu ‘educate’, ‘g’ trong tu ‘age’, ‘j’ trong tu ‘job’ deu doc la /dʒ/.

Luu y mot so quy tac danh dau trong am nhu:

Danh tu co duoi ‘tion’, ‘sion’, hay ‘cian’ va tinh tu co duoi ‘ic’ thi trong am roi vao am tiet ngay truoc no.

Vi du: ‘operation’/ɒpə’rei∫n/, ‘decision’ /di’siʒn/, ‘mathematician/ /mæθəmə’ti∫n/, ‘historic’ /his’tɒrik/, …

Tu vung:

Danh tu : dem duoc, khong dem duoc, danh tu so it, danh tu so nhieu.

Luu y: Mot so tu co hinh thuc so nhieu nhung dong tu di kem luon o ngoi thu ba so it va khong dung duoc mao tu ‘a’ hoac ‘an’ truoc nhung tu nhu ‘news’(tin tuc), mot so benh: ‘mumps’ (benh quai bi), ‘measles’(benh soi) hoac mot so linh vuc: ‘physics’ (mon vat ly), ‘mathematics’ (mon toan);

Mot so danh tu nhu ‘information’ (thong tin), ‘furniture’ (do dac) va ‘equipment’ (trang thiet bi) la danh tu khong dem duoc nen khong co hinh thuc so nhieu.

Mao tu: a, an, the

‘a’ duoc su dung dung truoc mot danh tu dem duoc so it hoac mot tu co am bat dau la mot phu am con ‘an’ duoc su dung dung truoc mot danh tu dem duoc so it hoac mot tu co am bat dau la mot nguyen am nhu:

a cat, a lovely cat

a girl, an honest girl (honest /’ɒnist/: chu ‘h’ cam nen tu nay co am bat dau la nguyen am /ɒ/)

Dai tu: dai tu nhan xung, tinh tu so huu, dai tu so huu, dai tu bat dinh ‘one’ va ‘ones’, …

Luu y: dai tu so huu thay the cho mot tinh tu so huu va danh tu

Vi du:

This is my book. That is yours. (yours = your book)

This is a friend of mine. (mine = my friends)

Dong tu : dong tu khuyet thieu, tro dong tu, dong tu thuong: noi dong tu, ngoai dong tu, dong tu o dang nguyen the va danh dong tu.

Mot so dong tu nhu ‘remember’, ‘forget’, ‘regret’, ‘mean’, ‘stop’, ‘try’, ‘go on’ co the theo sau bang dong tu nguyen the co ‘to’ hay danh dong tu nhung co nghia khac nhau.

Gioi tu: gioi tu chi vi tri va gioi tu chi su chuyen dong, …

Sau gioi tu dung danh tu hay danh dong tu

Luu y: ‘at night’ nhung ‘on Friday night’

Trong cau truc ‘get/be used to’ hoac ‘look forward to’ thi ‘to’ la gioi tu nen sau no phai dung danh tu hoac danh dong tu:

VD: He was not used to driving on the left when he was in England.

I’m looking forward to hearing from you.

Tinh tu: cac loai tinh tu, vi tri cua tinh tu

Vi du: Tinh tu dung sau dong tu noi va cac dong tu cam giac (be, become, seem, appear, feel, taste, sound, look)

Trat tu cua tinh tu co the duoc viet tat SASCOM tuong ung voi trat tu sau:

Kich co (Size) + Tuoi (Age) + Hinh dang (Shape) + Mau sac (Colour) + Nguon goc (Origin) + Chat lieu (Material)

Trang tu: cau tao trang tu (thuong la tinh tu them duoi ‘ly’)

Lien tu: Mot so ket hop can luu y:

Either + A + or + B + dong tu duoc chia theo ‘B’

Neither + A + nor + B + dong tu duoc chia theo ‘B’

Not only + A + but also + B + dong tu duoc chia theo ‘B’

VD: Neither John nor I am correct.

Not only they but Jane was also there at that time.

A + (along/together) with + B + dong tu chia theo ‘A’

A + as well as + B + dong tu chia theo ‘A’

A + accompanied by + B + dong tu chia theo ‘A’

VD: The captain, as well as the coaches, was disappointed with the team.

Su khac nhau trong cach dung tu ‘although’, ‘though’, ‘even though’ va ‘despite’, ‘in spite of’:

(Even) though/ Although + mot menh de, mot menh de.

VD: Although it rained heavily, he still went to school yesterday.

In spite of/ Despite + cum danh tu, mot menh de.

VD: In spite of the heavy rain, he still went to school yesterday.

Ngu phap:

Thoi thi cua dong tu: chu y su khac nhau giua thoi hien tai hoan thanh va thoi qua khu don; thoi tuong lai don va thoi tuong lai gan.

Cau dieu kien: cau dieu kien loai 1 va loai 2 cung dua ra cac dieu kien ve hien tai va tuong lai nhung loai 1 thi dieu kien dat ra co kha nang xay ra con loai 2 thi dieu kien dat ra khong hoac kho co kha nang xay ra.

Chu dong va bi dong: chu y su khac nhau giua cap dong tu ‘raise’ (ngoai dong tu, co nghia la nang len, nhac len) va ‘rise’ (noi dong tu, co nghia la tang len hoac moc len); ‘lay’ (ngoai dong tu, co nghia la dat, de cai gi) va ‘lie’ (noi dong tu, co nghia la nam).

Loi noi gian tiep: khi dong tu dan o cac thoi qua khu thi dong tu o loi noi gian tiep duoc lui mot thoi so voi loi noi truc tiep, cac dai tu va trang tu chi thoi gian va dia diem cung co nhung su thay doi. Cau dieu kien loai 2 va loai 3 trong loi noi gian tiep giu nguyen thoi so voi loi noi truc tiep.

So sanh tinh tu va trang tu: nhung tinh tu va trang tu co su thay doi khong theo quy tac nhu ‘good’ hoac ‘well’ chuyen thanh ‘better’ (so sanh hon) va ‘best’ (so sanh cao nhat; hay ‘bad’ hoac ‘badly’ chuyen thanh ‘worse’ (so sanh hon) va ‘worst’ (so sanh cao nhat).

Menh de quan he: ‘that’ co the duoc dung de thay the ‘which’ hoac ‘who’ trong menh de quan he han dinh nhung lai khong duoc dung de thay the trong menh de quan he khong han dinh.

Dao ngu: voi ‘only’, ‘not until’, ‘seldom’, ‘hardly’, ‘no sooner’ nhu trong mot so vi du sau:

Only by taking a taxi could we get there on time.

Not until she came did I know the truth.

Ve mat ky thuat lam bai thi cac em nen chu y cac diem sau:

Lam nhieu bai tap luyen de co ky nang lam bai va cung co kien thuc.

Cau truc de van thuong la 50 cau trac nghiem cho cac phan nhu sau:

+ Ngu am (5 cau)

+ Tu vung va Ngu phap (25 cau)

+ Doc hieu (10 cau): 5 cau doc va chon cau tra loi ve bai doc; 5 cau chon tu hoac cum tu de hoan thanh bai van)

+ Viet (10 cau): 5 cau chua loi sai; 5 cau hoan thanh cau bang mot menh de hay mot cum tu, hay chon mot cau hoan chinh tu nhung tu cho san, hay chon cau gan nghia nhat voi cau da cho)

Nen doc ky de bai de co dinh huong tot cho phan lam bai.

Dung but chi 2B de to kin mot dap an lua chon cho moi cau hoi tuong ung luon vao Phieu tra loi de tranh nham lan khi chuyen dap an tu nhap sang Phieu tra loi va tiet kiem duoc thoi gian. Co mot so hoc sinh con to chua dung ky thuat nhu to qua mo, khong kin o hoac to hon mot dap an nen bi mat diem do may cham khong nhan dang duoc cau tra loi.

Hay tu tin rang du de kho hay de minh chac chan se hoan thanh bai thi voi tat ca cac dap an duoc to kin dung theo quy dinh.Tu tin buoc vao phong thi giup thi sinh dat duoc ket qua cao nhat co the. Ket qua se la tong hop cua kha nang va ‘may man’.

Thoi gian lam bai la 60 phut. Trung binh moi cau hoi co 1,2 phut de hoan thanh. Hoc sinh khong nen danh qua nhieu thoi gian cho mot cau hoi nao do.

Cung nhu cac mon thi khac, cau nao de cac em nen lam truoc, cau nao kho hoac con phan van cau tra loi thi co the ghi so cau hoi vao nhap de quay lai lam sau, tranh de bi sot cau tra loi.

Khong nen hoang mang khi co mot so cau hoi lien tiep co cung dap an hoac A, hoac B, hoac C hay D. (Do trao bai tu dong nen nhung truong hop nhu vay co the xay ra)

Nen danh khoang 5 phut soat lai toan bo bai truoc khi het gio.

Theo Co Nguyen Thi Hoai Huong (Giao duc & Thoi dai)
Viet Bao

Video nổi bật

Chết Cười Với Những Sự Cố Hài Hước Trong Tiệc Cưới
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Anh Van, Truong THPT, Co Nguyen Thi Hoai Huong, ky thi tot nghiep, cau tra loi, su khac nhau, noi dong tu, ngoai dong tu, danh tu, tinh tu, mot so, kinh nghiem, co the, menh de, doc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những kinh nghiệm ôn và thi tốt nghiệp môn Anh văn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những kinh nghiệm ôn và thi tốt nghiệp môn Anh văn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung kinh nghiem on va thi tot nghiep mon Anh van

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung kinh nghiem on va thi tot nghiep mon Anh van co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung kinh nghiem on va thi tot nghiep mon Anh van de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0