Nhieu san pham co tinh sang tao va do hoan thien cao

Nhieu san pham co tinh sang tao va do hoan thien cao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Minh Tue (phai) voi cac ban cung di du hoc Singapore.

Nhu vay, sau 2 ngay thi lien tiep vong chung khao cuoc thi Nhan tai dat Viet da hoan thanh. Ngay sau khi buoi thi chieu 18/11 ket thuc, BGK da hop cham diem cho cac san pham va da co ket qua sau gan 2 tieng dong ho lam viec cang thang. Ket qua nay chac chan se duoc giu kin den dem chung ket 20/11. Dan tri se tiep tuc cap nhat cac thong tin moi nhat xung quanh cuoc thi cong nghe lon nhat trong nam nay.

He thong tong dai IP ung dung cho mang doanh nghiep va diem van hoa xa- mot san pham day chuyen nghiep.

“Mot san pham chuyen nghiep cua nhung nguoi chuyen nghiep”, do la nhan xet cua vi giam khao Bui Quang Do, khi phan thi cua nhom thi sinh nay ket thuc.

Thi sinh Nguyen Trung Thanh, dai dien nhom cho biet san pham nay co the thay the cho cac san pham khac cung loai cua cac doi tac nuoc ngoai, chi voi gia thanh re hon nhieu. Tuy nhien, re hon bao nhieu thi tac gia khong neu ra duoc con so chinh xac.

Hau nhu tat ca cac giam khao co mat deu xoay quanh tinh kha thi khi dem san pham nay ra ung dung trong thuc te. Ong Hoang Le Minh - PGD So Buu chinh vien thong TPHCM hoi thang: Neu chung toi co 200 trieu, dat hang cac ban lam tai 5 diem buu dien xa, co duoc khong?” Tac gia tra loi khong nao nung: "Lam duoc".

Thu truong bo Buu chinh Vien thong Vu Duc Dam danh gia: San pham nay rat sau ve chuyen nganh. Trong nganh buu dien, qua trinh nghien cuu lam tong dai rat kho khan. Day la san pham nhieu tiem nang.

He thong Phan mem ho tro tin hoc hoa don vi hanh chinh cap phuong xa- tien toi mot xa hoi dien tu.

Theo tac gia Do Viet Ha, phan mem nay co the su dung voi may moc co cau hinh thap. Day la phan mem mo va co the nang cap hoan thien theo nhu cau. Tinh uu viet cua phan mem la tin hoc hoa moi thu tuc hanh chinh cap phuong xa, xay dung duoc trang thong tin phuong va xay dung kho du lieu cho nguoi dan. Ngoai ra, phan mem con co phan huan luyen nghiep vu cho can bo phuong su dung va tu phat trien phan mem, dan dan pho cap tin hoc toi tung nguoi dan.

Ve dieu kien va bien phap nao de thong tin den duoc voi nguoi dan, theo thi sinh Do Viet Ha, do la can no luc cua cap quan ly, dac biet cai kho nhat la nhan thuc cua can bo phuong.

BGK danh gia cao tinh than tin hoc hoa nong thon cua nhom tac gia. Nhin chung, theo BGK, de xay dung duoc phan mem nay khong qua kho, nhung de nguoi dan nhan thuc duoc y nghia cua cong trinh thi la ca mot van de.

Moi truong thien nhien Viet Nam - Diem hen du lich sinh thai

Minh Tue da rat day cong suu tam duoc mot khoi luong lon kien thuc da dang, phong phu ve chu de moi truong thien nhien Viet Nam (tu hanh chinh, dia hinh den dong, thuc vat), phong phu ve loai hinh tu lieu (tu van ban, anh tinh, ban do den am thanh, hinh anh dong) phuc vu khoa hoc giao duc, du lich, co hieu qua giao duc tot. San pham du kien se su dung cho doi tuong la hoc sinh, sinh vien.

Phan mem cho phep xem cac thong tin duoi dang multimedia, ket hop hinh anh, am thanh, ban do, co mot so doan bang video.

Tue cho biet em muon dua nhung gi minh tich luy duoc de pho bien rong rai, tao duoc hieu qua kinh te, xa hoi qua viec muon chuyen hoa san pham nay thanh san pham thuong mai.

Bo phan mem giao duc bao ve moi truong cho hoc sinh pho thong

San pham cua Nhom tin hoc ung dung thuoc vien ITIMS, DHBK Ha Noi la mot bo phan mem bao gom 5 noi dung giang day ve moi truong, nuoc sach, cay xanh, khong khi, tieng on va rac thai. Noi dung giao duc bao ve moi truong duoc truyen dat duoi hinh thuc phim hoat hinh, dan xen cac thi nghiem, trac nghiem.

Phan mem co y nghia giao duc, dac biet trong linh vuc bao ve moi truong. Phan mem dat hieu qua ve hinh thuc trinh bay, mang tinh su pham trong chon loc tu lieu van ban, hinh anh. Tuy nhien san pham con don gian ve thiet ke do hoa va chua co su tham khao, doi sanh voi cac phan mem noi tieng cung loai tren the gioi.

San pham nay duoc nhom mang di du thi cuoc thi sang tao khoa hoc ky thuat 2005 nhung chua co ket qua. Cac tac gia cung dang co y tuong hoan thien san pham theo chuan e-learning.

He thong hien thi va kiem soat toc do doan tau - De khong con nhung “su co E1”

Nhieu nguoi trong chung ta chac han con nho vu tai nan tau E1 kinh hoang xay ra cach day khong lau. Van de kiem soat toc do doan tau dang dat ra cho cac nha quan ly mot cau hoi hoc bua. San pham nay cua nhom tac gia Tran Thi Thu Huong, giang vien khoa CNTT truong DHGTVT ket hop cung Xi nghiep dau may Ha Noi da giai quyet duoc van de phuc tap nay bang cong nghe GPS.


Thac si Tran Thi Thu Huong rat tam dac voi cac thuat toan do nhom da day cong xay dung de hien thi chinh xac gan nhu tuyet doi cac diem moc can thay doi toc do doan tau.

San pham nay cung cap cho nguoi lai tau nhung thong tin can thiet de dieu khien doan tau di dung ban do va lich trinh chay tau, tranh xay ra nhung tai nan dang tiec. He thong se hien thi cac thong so nhu van toc cho phep, van toc thuc te cua doan tau, van toc cho phep cua diem ke tiep, khoang cach den diem thay doi van toc ke tiep, thoi gian quy dinh cua hanh trinh…

So voi hop den duoc trang bi san tren cac doan tau, thiet bi nay co nhieu uu diem vuot troi hon han. He thong nay co do tu dong hoa cao, co kha nang dua ra nhung canh bao cho lai tau khi vuot qua van toc cho phep. Neu sau 5 giay lai tau khong giam toc do, he thong se tu dong cap tin hieu ngat he thong truyen luc, neu van toc doan tau van khong giam, he thong nay se gui thong tin den bo phan ham va tu dong dung doan tau.

Theo danh gia cua Hoi dong giam khao, he thong hien thi va kiem soat toc do doan tau khong phai la cong nghe moi, tuy nhien viec ap dung cong nghe nay vao trong linh vuc an toan cho cac doan tau la mot no luc lon cua cac tac gia. Trong phan trinh bay, tac gia Thu Huong rat tam dac voi cac thuat toan do nhom da day cong xay dung de hien thi chinh xac gan nhu tuyet doi cac diem moc can thay doi toc do doan tau.

He thong nay hoat dong dua tren ban do so cua duong sat Viet Nam thong qua ket noi GPS voi ve tinh va mot thiet bi gan voi dau truc cua doan tau. Khi tau di qua ham hoac mat tin hieu GPS he thong doc truc tiep tren dau truc se hoat dong va tiep tuc cung cap cac thong tin cho he thong. Mot trong nhung uu diem cua san pham nay la kha nang lap bao cao chi tiet ban do chay tau, he thong se liet ke va bao cao nhung vi pham ve toc do nhanh chong va chinh xac voi day du chi tiet nhu van toc, ly trinh, thoi gian, ten lai tau, so hieu doan tau…

Phan bien cua Hoi dong giam khao cho rang, van de can luu y doi voi san pham la do tin cay ve su an toan cua thiet bi cung nhu gia thanh va ty le noi dia hoa. Dieu nay co anh huong khong nho doi voi he thong duong sat neu no duoc co quan chuc nang lua chon va su dung dai tra trong thoi gian toi.

Cac san pham cham trong sang 18/11:

Phan mem quan tri toa soan - cong cu dac luc cho cac toa soan bao

Hien nay, cong tac quan ly nhan su va tin bai o nhieu toa soan gap rat nhieu phuc tap. Tin bai nhieu khi khong duoc quan ly chat che, gay kho khan cho nguoi quan ly cung nhu lam cham tien do cap nhat thong tin. Thay duoc thuc te nay, nhom tac gia Ha Kien Tan, Vu Van Quy va Bui Tuong Vu da day cong xay dung phan mem quan tri toa soan voi mong muon phan mem se ho tro dac luc cho nghiep vu quan tri cua toa soan.

Mo dau, thi sinh Ha Kien Tan khang dinh, phan mem quan ly toa soan khong phai mot toa soan dien tu, ma chi ho tro cong viec cho nguoi quan ly va phong vien. Phong vien thay vi phai go bai tren mot phan mem soan thao, co the viet truc tiep len phan mem, hoac cung co the gui kem file nhu gui thu dien tu.

Phan mem gom cac muc chinh nhu Quan ly tin bai, dua tin bai vao he thong, bao cao tuan, thao luan va lenh, theo doi hieu suat lam viec… Tren co so do, he thong se xuat ra bai vo (da bien tap) cho bao giay va bao in. Chuc nang tim kiem thong tin tren mang qua tu khoa cung to ra kha hay.

Nhom tac gia cung dua ra nhung chuc nang can hoan thien nhu Kho tu lieu ca nhan, Thong ke nhung hinh anh da su dung (chuc nang rat hay va can thiet doi voi cac TS bao), quy trinh xu ly cho nhieu an pham trong cung mot TS… Thi sinh Bui Tuong Vu khang dinh: Phan mem chi co mot quy chuan chung, con khi ap dung vao tung toa soan thi se theo dac thu cua toa soan do de co nhung dieu chinh thich hop.

O phan phan bien, BGK danh gia phan mem nay kha tiem nang, tuy nhien can phai co nhung cai tien dang ke hon. Nhung tien ich quan trong va can thiet nhu nhan tin, trao doi cong viec, co du lieu mo mang tinh thong bao de ngay ca nguoi khong co acount cung co the truy xuat. De them than thien, phan mem nay can tich hop them modun bao dien tu.

Mot so y kien cho rang phan mem nay kho cung va chua thuc su gan gui voi nhung cong viec dac thu cua cac toa soan bao. Dac biet, phan duoc phan bien nhieu nhat la tinh xac thuc cua nhung thong tin khi nhap vao. Lam sao de chung minh thong tin ay la dung, va nguoi gui chac chan phai chiu trach nhiem. Truoc nhung cau hoi nay, nhom tac gia da gap boi roi.

Ket thuc phan thi, BGK danh gia kha cao san pham. Nhom tac gia cung thua nhan, mot so goi y ve huong phat trien cua san pham la rat xac dang.

Giai phap VieBPM trong quan ly quy trinh nghiep vu va he thong quan ly ISO truc tuyen

Phan mem nay da the hien su “trung thanh” cua nhom voi Windows cua Microsoft khi tat ca cac ban demo trinh bay phan bien chi xoay quanh van de chung tu thanh toan truc tuyen va quan ly chat luong ISO voi CSDL duoc tao hoan toan bang MS Office trong moi truong Windows.

Cac thanh vien Hoi dong giam khao da tap trung chat van truong nhom Nguyen Vo Long ve nhung kha nang ung dung cua san pham ngoai moi truong cac ung dung cua Microsoft song rat tiec san pham chua the hoan thien duoc cac modul nay. Long kha ban linh truoc hang loat cau hoi hoc bua cua Hoi dong giam khao. Tuy nhien, qua tu tin nen nhieu luc nhung thuyet trinh cua anh ve san pham lai o “tuong lai gan” - chi moi la y tuong! Thuc te san pham chua cap nhat duoc nhung kha nang ung dung ma BGK dat ra.

San pham nay tap trung vao giai phap VieBPM trong quan ly tu dong hoa quy trinh nghiep vu the he 3 voi he thong website phan cap co 3 tang ro ret. He thong site nay co kha nang cung cap thong tin den tan tung may tram va ca cac thiet bi cam tay PDA rat thuan loi cho viec cap nhat cac thong tin phuc vu cong viec.

Mot van de dang quan tam cua san pham nay la kha nang quan ly tieu chuan chat luong ISO 9000 truc tuyen hien nay chua the ap dung doc lap tai Viet Nam. Kha nang ket noi va tuong thich voi he thong quan ly chat luong cua nha nuoc la van de can duoc trien khai hoan thien.

Hoi dong giam khao trong buoi lam viec sang nay, 18/11

IRP Solution - Quan tri tong the doanh nghiep theo mo hinh ERP

Quan tri doanh nghiep theo mo hinh ERP mot cach tong the la mot cong nghe con kha moi me tai Viet Nam. Phi Anh Tuan, dai dien cong ty A-Z cho biet, ngay ca khi ra nuoc ngoai trao doi nghiep vu va quang ba san pham, nhieu nguoi van nghi anh noi khoac.

San pham du thi Nhan tai dat Viet lan nay cua nhom Anh Tuan la cong suc cua hon 160 can bo, nhan vien thuoc cong ty A-Z tap trung xay dung, hoan thien. Day cung la san pham ton kha nhieu thoi gian va cong suc de xay dung cac modul nghiep vu rieng biet cung hoat dong tuong thich voi nhau. Mot kho khan nua la viec tap hop va nhap CSDL cho he thong het suc vat va, no doi hoi nhung thao tac ti mi, can than den tung chi tiet.

San pham cua nhom A-Z la mot he thong quan ly thong tin do so danh cho cac doanh nghiep vua va lon, hoac cac tong cong ty voi nhieu tinh nang: quan tri dat hang, ban hang, quan ly cong no, quan tri nhan su… Trinh bay truoc Hoi dong giam khao, Phi Anh Tuan tam su: “van de dang ky ban quyen cho san pham dang la noi buc xuc cua anh. Da nhieu lan cong ty A-Z tien hanh dang ky ban quyen nhung do qua nhieu thu tuc nen den nay van chua hoan tat duoc khau nay”.

Tuan cho biet, mac du san pham co hon 160 nguoi tham gia nhung anh khang dinh no la san pham cua ca cong ty nen se khong co chuyen bat ky ca nhan nao thac mac hay kien tung ve ban quyen.

Theo mot thanh vien Hoi dong giam khao, de san pham nay mang tinh ung dung rong rai thi van de bao mat tren cac trinh duyet can duoc luu y nang cap them.

Phan mem Midi Utility - huong toi cac nhac sy chuyen nghiep

Nhom tac gia Nguyen Anh Kiet va Tran Viet Hung (TPHCM) da mang toi hoi thi phan mem multimedia duy nhat, tinh toi thoi diem nay. Tinh nang uu viet nhat cua phan mem la kha nang tu tim giong, tu tim hop am, ngay ca doi voi giong phuc.

Nguoi su dung chi viec nhap vao mot file MIDI, he thong se tu nhan dang tat ca cac hop am co trong ban nhac, dong thoi phan ra cac loai nhac cu choi trong ban nhac. Phan mem tich hop 128 loai nhac cu, nguoi su dung co the thay doi cac che do choi theo y muon. Theo tac gia Tran Viet Hung, phan mem nay se tao moi truong ao ly tuong cho cac nhac sy sang tac, nhac sy co the nghe lai tac pham cua minh ngay sau khi sang tac, cung co the chon phong cach thich hop cho ban nhac.

BGK danh gia san pham co giao dien dep, kha chuyen nghiep. Midi Utility nhan dien chinh xac ban nhac. Tuy nhien, mot so chuc nang nho khong co nut tuy chinh, gay kho khan cho nguoi moi su dung. Giao dien bang tieng Anh cung la mot can tro voi nguoi dung khong biet ngoai ngu.

Mot so y kien cung cho rang san pham nay ap dung vao cac truong pho thong la khong hop ly, boi no huong toi nhung nguoi am hieu sau sac ve am nhac, phu hop voi cac nhac sy chuyen nghiep.

Truong nhom Nguyen Anh Kiet cho biet, san pham da duoc ban rong rai tren the gioi, tuy nhien o Viet Nam lai chua nhieu nguoi biet toi. Thoi gian toi, nhom se tiep tuc hoan thien san pham va day manh thuong mai hoa san pham.

GS.VS Nguyen Van Hieu danh gia day la san pham rat ly thu va co nhieu tiem nang thuong mai.

5 san pham cham trong chieu 17/11:

He quan tri CSDL XTF 1.0 tren Windows - pho bien lap trinh bang tieng Viet

Nguoi khai cuoc vong thi chung khao chieu nay la thi sinh Tran Van Thang voi san pham “He quan tri CSDL XTF 1.0 tren Windows”. Day la san pham cong cu lap trinh trong linh vuc co so du lieu. Uu diem cuan no la co the lap trinh song ngu nen rat tien dung cho tat ca moi nguoi. He quan tri nay la cong cu nen tang de cac nha lap trinh viet ra cac chuong trinh ung dung khac trong nen tang HDH Winddows nhu cac chuong trinh ke toan, tien luong, quan ly hanh chinh…

Trao doi cung phong vien DT truoc khi buoc vao phong bao ve, anh Thang cho biet: “Quan diem cua toi khi tham gia cuoc thi Nhan tai dat Viet khong phai la giai thuong ma mong muon duoc mang san pham nay pho bien kien thuc lap trinh cho moi nguoi. Chang han, hien nay trong cac truong hoc pho thong van day DOS, hoc sinh rat kho hieu, voi ngon ngu lap trinh nay, 100% se duoc viet bang tieng Viet, hoc sinh se de hieu hon”.

La san pham duoc trinh bay mo man trong vong chung ket nen BGK cung khong gianh nhieu cau hoi phan bien cho thi sinh. Tuy nhien, khi trinh bay ve san pham cua minh, thi sinh Tran Van Thang rat buc xuc truoc thuc trang pho bien san pham cong nghe do chinh cac nha lap trinh trong nuoc tam huyet viet nen hien nay con dang het suc kho khan, neu khong noi la it co co hoi pho bien.

“Van de buc xuc nhat doi voi chung toi la tiep can thi truong. Truoc day, san pham nay chi la mot cong cu kem theo nhung chuong trinh ung dung duoc viet tren nen tang cua he quan tri nay. Toi hoan toan co the tu kiem tien tu no nhung van mong muon pho bien san pham nay cho tat ca moi nguoi. Khi doc tren mang internet thay ton chi cua cuoc thi Nhan tai dat Viet toi lap tuc dang ky tham gia ngay cung khong ngoai muc dich nay”.

Thanh phan BGK

Chu tich Hoi dong chung khao: GS.VS Nguyen Van Hieu - Giam doc DH Cong nghe

Cac thanh vien BGK:

- Ong Tran Quoc Thang - Thu truong Bo KH va CN

- Ong Nguyen Long - Tong thu ky hoi tin hoc Viet Nam

- Ong Ta Quang Tien - Cuc truong Cuc Cong nghe tin hoc - Ngan hang nha nuoc
- Ong Vu Duc Dam - Thu truong bo Buu chinh Vien thong
- PGS.TS Le Hai Khoi - Vien truong Vien Cong nghe thong tin, vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam
- Ong Bui Quang Do - Chu tich hoi dong quan tri TCT dien tu - tin hoc Viet Nam

- Ong Hoang Le Minh - PGD So Buu chinh vien thong TPHCM
- GS.TS Hoang Van Kiem - GDTT phat trien cong nghe DH Tu nhien - DH Quoc gia TPHCM

Theo anh Thang, noi buon nhat cua nguoi lam cong nghe thong tin nhu anh la khong the pho bien san pham cua minh bang chinh ngon ngu me de, khi ma san pham nay da duoc tich hop day du cac tinh nang nhan biet va ho tro tieng Viet. “That buon khi san pham cua minh lam ra hoan toan thuan Viet nhung phai khuech truong, tiep thi bang tieng Anh, toi chon giai phap lap trinh song ngu nhung that kho khan khi pho bien no bang tieng me de” - anh Thang nghen ngao phat bieu truoc hoi dong giam khao.

MyVietNam.net - huong toi xuat khau phan mem

Nhom MyVietnam den tu TPHCM do Nguyen Ngoc Minh dai dien da trinh bay san pham “Giai phap cung cap thong tin truc tuyen tich hop cong thong tin mvnForum va mvnCMS” kha sinh dong, gay duoc chu y cua BGK voi van de gia cong xuat khau phan mem. Tuy nhien, theo ong Bui Quang Do, Chu tich hoi dong quan tri TCT dien tu - tin hoc Viet Nam, dieu dang quan tam nhat la y tuong sang tao den dau va van de thuong mai hoa cac san pham ma nguon mo.

Hoi dong phan bien da danh gia cao kha nang lam chu cong nghe cua nhom khi ap dung cong nghe da duoc su dung trong nhieu san pham noi tieng khac tren the gioi. Su sang tao va khac biet cua san pham nay so voi nhung san pham cung loai da duoc BGK chat van nhieu nhat doi voi Minh.

He thong thong tin Viet Nam (Vietnam.net) - “Ebay” cua Viet Nam?

Mot “su co” nho nho xay ra doi voi nhom The he tre khi san pham mang ra trinh bay lai khac voi san pham da cham tai so khao. Theo giai thich cua nhom, ho chi trinh bay mot trong 5 thanh phan cua He thong thong tin Viet Nam la chodientu.com va day cung la ban da duoc update so voi vong so khao. Truc trac nay co the se anh huong den ket qua cua nhom vi theo mot thanh vien BGK viec san pham chung khao khac han voi san pham so khao co the bi coi la “pham quy”.

"The he tre" gap chut rac roi voi bai thi cua minh

Tuy vay, dai dien nhom Tuan Anh van rat tu tin khi trinh bay troi chay y tuong “Cho dien tu”. Mot trong nhung diem dac biet cua san pham la kha nang dau gia truc tuyen cac mat hang duoc rao ban, day la tinh nang it thay o cac trang Mua ban - Rao vat hien nay.

Thu vien phat trien cac ung dung do hoa RADLib - san pham sang tao day tiem nang

San pham cua Pham Huu Ngon va nhom BK02, sinh vien nam cuoi den tu DH Bach Khoa TPHCM. Ngon buoc vao phan trinh bay voi phong cach kha tu tin. San pham duoc gioi thieu la cau noi cho nhung nguoi lam quen voi do hoa, von la linh vuc cuc ky phuc tap, doi hoi nguoi su dung phai co am hieu ve nhieu linh vuc.

O phan phan bien, hau het giam khao deu hoi nhieu cau kha phuc tap lien quan toi do hoa va Ngon ung doi troi chay. BGK danh gia san pham nay co nhieu sang tao va day tiem nang.

Ngon cho biet, em dang ap u rat nhieu du dinh. Phan viec truoc mat (cung la niem say me) la em se huong san pham toi giao duc, mo hinh hoa cac cong thuc toan hoc, vat ly, hoa hoc…

Ngon cung noi, truoc mat em va cac ban trong nhom khong ky vong vao tinh thuong mai cua san pham nay boi Ngon muon danh thoi gian va tam tri de phat trien ky thuat cho san pham hon la kiem tien voi no.

Buoi cham thi dau tien cua BGK ket thuc luc... 19h30"

He thong khai thac va quan ly dao tao truc tuyen JELS

Nhom cuoi cung tham gia cuoc thi chung khao trong chieu 17/11 la nhom Tu Lap. San pham “He thong khai thac va quan ly dao tao truc tuyen JELS.

Mo hinh dao tao truc tuyen da co kha nhieu tai Viet Nam. Theo danh gia cua BGK, san pham cua nhom Tu Lap dua ra lan nay khong co yeu to moi me, sang tao. San pham duoc xay dung tren co so du lieu MySQL. BGK cung co de cap toi mot so nhuoc diem cua phan mem nay: Chua co phan backup - phan dac biet quan trong doi voi mot he thong dao tao truc tuyen, tinh bao mat cua san pham cung chua cao.

Nhom PV

Viet Bao

Comment :Nhieu san pham co tinh sang tao va do hoan thien cao
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhieu san pham co tinh sang tao va do hoan thien cao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhieu san pham co tinh sang tao va do hoan thien cao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhieu san pham co tinh sang tao va do hoan thien cao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Many innovative products, and finish high
Vietnam, judges, Vietnam Talent, velocity allowed, the product, the product, finish, immediately after , software, information technology, author, administrator, can point
So, after 2 full days of consecutive final round Vietnam Talent contest has been completed. Immediately after the examination pm 18/11 finish, scoring jury met for products and has resulted in nearly 2 hours of work stress. The results ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhiều sản phẩm có tính sáng tạo và độ hoàn thiện cao

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhiều sản phẩm có tính sáng tạo và độ hoàn thiện cao bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhieu san pham co tinh sang tao va do hoan thien cao

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhieu san pham co tinh sang tao va do hoan thien cao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhieu san pham co tinh sang tao va do hoan thien cao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0