Nganh Quan tri kinh doanh Nhieu lua chonNganh Quan tri kinh doanh: Nhieu lua chon
Thac si Hua Minh Tuan, Truong DH Tai chinh marketing, tu van cho hoc sinh tai Binh Phuoc sang 20-2.
Voi khoang 100 co so dao tao trinh do dai hoc tuyen sinh o hai khoi thi tuyen pho bien la khoi A, D1, quan tri kinh doanh la nhom nganh duoc rat dong thi sinh chon lua. Ti le trung tuyen nguyen vong 1 la 10,5%, voi diem trung binh 17,2 diem.

Nganh quan tri kinh doanh duoc tuyen sinh, dao tao theo dien rong, voi ten goi chung la quan tri kinh doanh hoac chuyen sau nhu kinh te buu chinh vien thong, quan tri kinh doanh lu hanh va huong dan du lich, quan tri doanh nghiep thuong mai, quan tri chat luong, quan tri kinh doanh bao hiem, quan tri kinh doanh buu chinh vien thong, quan tri du lich nha hang khach san… nham dao tao cu nhan quan tri kinh doanh co kha nang hoach dinh chinh sach, chien luoc, ke hoach kinh doanh, biet to chuc hoat dong kinh doanh, co ky nang chuyen sau ve quan tri doanh nghiep va tao lap doanh nghiep moi.

Nhieu chuyen nganh

Tai nhung truong khac nhau, nganh nay duoc dao tao voi cac chuyen nganh khac nhau. Trong do, chuyen nganh quan ly doanh nghiep chuyen ve ky nang quan ly, co kien thuc rong ve kinh te va chuyen sau ve quan tri kinh doanh, nang dong, sang tao, co kha nang tu lap nghiep.

Nhieu vi tri tuyen dung

Sau khi tot nghiep, cu nhan nganh nay co the duoc tuyen dung vao mot so vi tri nhu: nhan vien ke hoach dau tu, nhan vien bo phan nhan su, nhan vien ban hang, nhan vien to chuc hanh chinh, nhan vien bo phan ke hoach ban hang, nhan vien phat trien he thong, nhan vien kinh doanh, nhan vien xuat nhap khau... Cac vi tri co chuc danh truong, pho phong hoac cao hon thuong yeu cau kinh nghiem cong tac.

Chuyen nganh quan tri chat luong chuyen ve lap ke hoach, chuong trinh quan ly chat luong va chi dao thuc hien tai cac cong ty, xay dung mot chinh sach hop ly ve chat luong.

Chuyen nganh thuong mai chuyen ve linh vuc kinh doanh thuong mai trong nuoc va quoc te.

Chuyen nganh kinh doanh quoc te chuyen ve ky nang kinh doanh trong moi truong quoc te, co cai nhin toan cau, co kha nang dam phan, phan tich, tim ra nhung diem khac biet va tuong dong giua cac thi truong.

Chuyen nganh ngoai thuong dao tao nen tang ve quan ly kinh te va quan tri kinh doanh, quan tri kinh doanh quoc te va chinh sach ngoai thuong. Chuyen nganh marketing dao tao cu nhan kinh te co tham gia to chuc cac cuoc dieu tra, nghien cuu, tu do vach ra cac chien luoc marketing cho cac doanh nghiep...

65% mon hoc giong nhau

Nhung pham chat va ky nang can thiet de thanh cong trong linh vuc kinh te noi chung hoac quan tri kinh doanh noi rieng la: nam vung kien thuc tu nhien, xa hoi, kien thuc kinh doanh; thanh thao ngoai ngu va tin hoc; co khat vong lam giau chinh dang, dao duc kinh doanh; tu duy sang tao; co nang luc to chuc va quan ly, tu tin, biet cach khac phuc rui ro.

Cac ban thi sinh khong nen qua lo lang ve chuong trinh dao tao va bang cap. Hien nay voi quy dinh ve chuong trinh khung, cung mot nganh hoc cac truong se co khoang 65% so mon hoc la giong nhau (50% giong nhau la do chuong trinh khung quy dinh). Phan kien thuc chuyen nganh se do cac truong quy dinh tuy the manh, dinh huong phat trien cua tung don vi. Vi vay, chon truong nao de du thi lien quan den cac yeu to tien ich, hoat dong bo tro nhieu hon. Ngoai dia diem hoc tap, hoc phi, ky tuc xa, co hoi thuc tap o cac doanh nghiep, cac ban can can nhac chuan dau ra cua tung truong de chon mot truong vua voi suc minh, suc o day bao gom suc hoc va thuc luc cua ban than va gia dinh.

Tinh hinh tuyen sinh nganh quan tri kinh doanh

Ten truong

Ðiem chuan nam 2010

ÐTB trung tuyen NV1

Ti le trung tuyen NV1

Khoi A

Truong ÐH Ngoai thuong -
co so TP.HCM

24

24,9

24,2%

Truong ÐH Kinh te quoc dan

21

22,3

25,8%

Hoc vien Ngan hang

21

23,0

6,8%

Truong ÐH Kinh te (ÐHQG Ha Noi)

21

23,0

12,4%

Truong ÐH Kinh te TP.HCM

19

20,5

16,8%

Truong ÐH Kinh te - luat (ÐHQG TP.HCM)

19

20,0

17,1%

Truong ÐH Thuong mai

19

19,7

12,7%

Truong ÐH Ngan hang TP.HCM

18

19,2

18,6%

Truong ÐH Thuong mai

18

18,8

8,5%

Hoc vien Cong nghe buu chinh vien thong

17

18,8

26,4%

Truong ÐH Can Tho

17

17,8

5,7%

Truong ÐH Tai chinh - marketing

16,5

17,1

2,8%

Truong ÐH Quoc te (ÐHQG TP.HCM)

16,5

18,9

23,7%

Truong ÐH Sai Gon

16,5

17,0

4,1%

Truong ÐH Ton Ðuc Thang

16

16,7

3,3%

Truong ÐH Ton Ðuc Thang(QTKD quoc te)

16

17,2

5,7%

Truong ÐH Ton Ðuc Thang (quan tri kinh doanh nha hang khach san)

16

16,5

2,9%

Truong ÐH Hang hai

16

18,9

11,0%

Truong ÐH Hang hai(quan tri tai chinh - ke toan)

16

17,9

26,7%

Truong ÐH Hang hai(quan tri kinh doanh bao hiem)

16

16,8

14,7%

Truong ÐH Hang hai(kinh doanh van tai bien quoc te)

16

19,3

28,6%

Truong ÐH Cong nghiep TP.HCM

16

16,9

4,1%

Truong ÐH Thuong mai (quan tri doanh nghiep khach san, du lich)

16

17,0

13,9%

Truong ÐH Thuong mai(quan tri nguon nhan luc thuong mai)

16

16,7

13,9%

Truong ÐH Cong nghiep Ha Noi

15,5

16,0

8,6%

Truong ÐH Hoa Sen (quan tri kinh doanh nha hang khach san va du lich)

15,5

17,1

6,4%

Truong ÐH Ðien luc

15

15,6

11,4%

Truong ÐH Hoa Sen

15

16,7

11,2%

Truong ÐH Luat TP.HCM

15

17,4

36,6%

Truong ÐH Mo TP.HCM

15

15,9

5,7%

Truong ÐH Thuy loi

15

16,0

9,3%

Truong ÐH Thuong mai

15

16,1

16,7%

Hoc vien Cong nghe buu chinh
vien thong - co so phia Nam

14

16,7

41,1%

Truong ÐH Nong lam TP.HCM

14

14,8

10,6%

Truong ÐH Nong lam TP.HCM(quan tri kinh doanh thuong mai)

14

14,5

11,6%

Truong ÐH An Giang

14

14,8

9,5%

Truong ÐH Vinh

14

14,9

10,4%

Truong ÐH Quoc te (ÐHQG TP.HCM)

13,5

15,8

40,4%

Truong ÐH Tay nguyen

13,5

13,9

8,3%

Khoi D1

Truong ÐH Ngoai thuong -
co so TP.HCM

22

22,9

20,9%

Truong ÐH Kinh te (ÐHQG Ha Noi)

22

23,2

12,4%

Truong ÐH Kinh te quoc dan

20

21,5

25,8%

Truong ÐH Kinh te - luat (ÐHQG TP.HCM)

19

19,9

24,4%

Truong ÐH Tai chinh - marketing

17,5

18,4

3,3%

Truong ÐH Sai Gon

17,5

18,3

4,4%

Truong ÐH Cong nghiep TP.HCM

17

18,2

4,5%

Truong ÐH Can Tho

17

18,0

3,2%

Truong ÐH Quoc te (ÐHQG TP.HCM)

16,5

18,9

52,3%

Truong ÐH Ton Ðuc Thang

16

16,8

5,2%

Truong ÐH Ton Ðuc Thang(quan tri kinh doanh quoc te)

16

17,2

17,3%

Truong ÐH Ton Ðuc Thang (quan tri
kinh doanh nha hang khach san)

16

17,3

3,8%

Truong ÐH Cong nghiep Ha Noi

15,5

15,7

2,6%

Truong ÐH Hoa Sen (quan tri kinh doanh nha hang khach san va du lich)

15,5

17,6

17,9%

Truong ÐH Hoa Sen

15

16,8

21,4%

Truong ÐH Mo TP.HCM

15

16,3

12,2%

Truong ÐH Thuong mai

15

16,8

33,6%

Truong ÐH Luat TP.HCM

14,5

16,4

33,2%

Truong ÐH Nong lam TP.HCM

14

14,8

9,9%

Truong ÐH Nong lam TP.HCM(quan tri kinh doanh thuong mai)

14

14,9

14,5%

Truong ÐH An Giang

14

15,0

12,3%

Truong ÐH Quoc te (ÐHQG TP.HCM)

13,5

17,4

67,8%

Truong ÐH Tay nguyen

13,5

13,5

8,7%

(Theo Tuoi tre)
Viet Bao

Video nổi bật

Mãn Nhãn Với Màn Biểu Diễn Súng Ấn Tượng Của Quân Đội Belarus
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Truong ÐH Kinh, Truong ÐH Ton Ðuc Thang, Truong ÐH Thuong, ÐHQG TP, Nganh Quan, Truong ÐH Nong, quan tri kinh doanh, Quan tri doanh nghiep, kinh doanh thuong mai, nhieu lua chon, co kha nang, kinh te, quoc te, dao tao, chuyen nganh, TP.HCM

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngành Quản trị kinh doanh: Nhiều lựa chọn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngành Quản trị kinh doanh: Nhiều lựa chọn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nganh Quan tri kinh doanh Nhieu lua chon

Nhan xet, hay lien he ve tin Nganh Quan tri kinh doanh Nhieu lua chon co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nganh Quan tri kinh doanh Nhieu lua chon de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0