Mot ngoi truong ky quacMot ngoi truong ky quac
Mot goc Truong trung hoc Buu chinh vien thong - cong nghe thong tin III.

Khong chi de lo de va dap an rat nhieu mon hoc, co quan chuc nang tinh Tien Giang con phat hien cong tac tuyen sinh va dao tao tai Truong trung hoc Buu chinh vien thong - cong nghe thong tin III trong nhung nam qua chang… giong ai.

Theo phan anh cua nhieu giao vien dang cong tac tai Truong THBCVT&CNTT III (dong tren dia ban xa Tan My Chanh, TP My Tho, tinh Tien Giang), viec tuyen sinh va dao tao cac lop trung cap lien thong khoa 1 va 2 rat... bat binh thuong. Hoc vien rot ky thi tuyen so cap va con chau can bo nganh buu dien cac tinh khong thi lai da duoc “tuyen” vao lop trung cap nay.

Mot can bo phong dao tao cho biet cac lop trung cap lien thong nay ra doi tu su lien ket giua Truong THBCVT&CNTT III va Truong trung hoc dan lap Cong nghe vien thong va tin hoc Dong Nai. Khoa 1 (2004-2006) co 141 hoc vien vua thi tot nghiep. Con khoa 2 (2005-2007) co 199 hoc vien moi duoc tuyen cuoi nam 2005 dau nam 2006.

Mang tieng la lien ket nhung tren thuc te moi cong tac tuyen sinh, dao tao, quan ly hoc vien deu do Truong THBCVT&CNTT III lo tat tan tat, con Truong trung hoc dan lap Cong nghe vien thong va tin hoc Dong Nai chi chiu trach nhiem... cap bang va an chia hoc phi.

Tuyen sinh kieu moi: gui gam!

Chinh vi duoc “phan cong” dam duong hau het cong viec lien quan den lop trung cap lien thong, nen ban giam hieu Truong THBCVT&CNTT III da mac suc tung hoanh muon tuyen ai thi tuyen, muon day sao thi day chu chang co chuong trinh, giao trinh gi ca.

Nhieu giao vien cua truong cho biet ho khong he hay biet truong minh se mo cac lop trung cap lien thong, cung khong thay ke hoach tuyen sinh va tat nhien khong co chuong trinh dao tao cac lop nay. Vay ma dung mot cai, cac lop nay xuat hien ngay truoc mat ho ngay sau khi ket thuc ky thi tuyen sinh thuong nien. Moi day, ngay sau khi tuyen du chi tieu lop ky thuat va nghiep vu khoa 28 (so cap) thi ho da thay danh sach hoc vien lop... trung cap.

Theo dieu tra, khoa 2 trung cap lien thong co ba lop: 91 hoc vien lop K.6 (doanh thac), so con lai hoc o hai lop H.6 va H.7 (ky thuat). Phan lon hoc vien cac lop nay la nhung thi sinh thi rot vao lop so cap khoa 28, do ong Do Tam, pho hieu truong, tu lap danh sach dua vao. So con lai do cac truong pho phong, ban “gui” them. Cong tac xet tuyen dien ra trong thoi gian ngan ky luc: hai ngay. Hoi dong tuyen sinh truong nay lam nhanh den muc cac giao vien cong tac tai truong hay tin thi danh sach da duoc chot lai.

Theo tai lieu chung toi thu thap duoc, vao thang 9/2005 ong Do Tam da tu tay viet “Danh sach lop trung cap lien thong 2005-2007” voi hon 70 nguoi roi giao cho phong dao tao xep lop, phan cong giao vien giang day. Trong danh sach nay ong Tam ghi rat ro ten hoc vien, dia chi, so bao danh du thi khoa 28 (da rot), dac biet la ten va so dien thoai cua cac quan chuc buu dien tinh (tu Binh Thuan tro vao) phia sau ten cua hoc vien.

Mot ngoi truong ky quac
Thu tay do ong Do Tam viet cho ong Hoi o phong dao tao ngay 12/9/2005.

Chang han: L.P.Q. sinh nam 1981, o thi tran Vung Liem (Vinh Long), so bao danh 0971, con anh Hai M..., dien thoai 070.871...; V.M.D. Soc Trang, SBD 1648, anh N., giam doc ST; N.H.Tr., An Giang, SBD 1426, anh Bay S., giam doc AG... Ngoai so hoc vien nhap hoc tu “moi quan he” cua ong Do Tam, trong danh sach nay con co mot so hoc vien duoc “gui” cho hieu truong Nguyen Hoang Liet nhu truong hop T.T.D.T., T.T.M.H. o Can Tho...

Dang ne hon la vao ngay 12/9/2005, pho hieu truong Do Tam con viet thu tay gui ong Hoang Ngoc Hoi, truong phong dao tao, voi noi dung yeu cau ong Hoi sap xep cho so con em cua cac don vi co quan he (voi truong va ca nhan ong Tam) duoc hoc tai Truong THBCVT&CNTT III.

Danh sach nay co chin hoc vien, trong do co den nam truong hop la con chau cac quan chuc Buu dien Vinh Long gom: H.T.B.N. (chau ong T. o Cong ty Dien bao dien thoai Vinh Long), T.T.P.T. (chau giam doc Buu dien huyen Binh Minh, Vinh Long), D.T.V. (chau ong D. o Buu dien tinh Vinh Long), N.T.T.A. (chau ong M. o Buu dien tinh Vinh Long), P.T.T.T. (chau ong T., pho giam doc Buu dien Vinh Long).

So hoc vien ma ong Do Tam ghi trong hai ban danh sach neu tren hien dang hoc o ba lop trung cap lien thong khoa 2. Theo mot can bo phong dao tao, cho den nay du lop trung cap lien thong da hoc duoc gan sau thang, nhung chi co nhung hoc vien tung du thi khoa 28 moi co ho so, con lai so hoc vien duoc tuyen theo hinh thuc “gui” van chua hoan tat ho so hoc tap theo qui dinh.

Nhu da noi, cac lop trung cap lien thong xuat hien... bat ngo nen cac giao vien duoc phan cong giang day khong he co tai lieu, giao trinh, giao an rieng cho cac lop nay. Hau het giao vien buoc phai lay giao an, chuong trinh cua lop so cap day luon cho lop trung cap. Do la chua ke giao trinh cua mot so mon hoc, dac biet la tieng Anh chuyen nganh cua lop so cap hien cung sai be bet.

Mot giao vien co tham nien danh gia trinh do cua hoc vien lop trung cap lien thong khoa 2 nhu sau: “Khong the tin duoc nhung hoc sinh kem nhu vay ma duoc hoc lop trung cap 26 thang, con nhung em kha hon lai dang hoc... so cap cung truong. Tinh than thai do hoc tap cua nhieu hoc sinh thi khoi phai ban: di hoc chang them viet bai, coi thuong giao vien, di hoc som hay tre tuy thich... Chang biet nen vui hay buon cho mot the he nhan vien nganh buu chinh vien thong nhu the trong mot hai nam toi nhu vay nua!”.

Thi dau thi... rot, thi rot lai... dau!

Lien tuc trong nhung nam gan day du luan ram ran phan ung ve cong tac tuyen sinh khong minh bach cua Truong THBCVT&CNTT III (truc thuoc Tong cong ty Buu chinh vien thong Viet Nam - VNPT). Nhieu thi sinh dang ky thi vao truong nay lam bai dat diem cao nhung cuoi cung lai khong co ten trong danh sach trung tuyen.

Nguoc lai nhung thi sinh dat diem rat thap lai... duoc chon vao hoc. Tai ky tuyen sinh chinh qui khoa 2000-2002, tro “um ba la” cua hoi dong tuyen sinh truong nay qua lo lieu nen khong qua mat duoc giao vien va hoc sinh. O tinh Ca Mau, hai thi sinh Tran Thuy Trang va Lam Chi Huong chi co 3 diem lai trung tuyen, con cac thi sinh Pham Hong Dan 9,5 diem, Tran Hong Hien 9,25 diem, Lam Hoang Dinh 7 diem, Pham Van Den 7,5 diem thi... khong duoc goi nhap hoc.

O tinh Binh Duong, thi sinh Dang Thi Thanh Hien chi co 2,75 diem, Tran Van Tuan 4 diem cung co ten trong danh sach trung tuyen, con cac thi sinh diem cao hon gap nhieu lan lai... o nha. Do la truong hop cua thi sinh Le Thi Thu Van 11 diem, Cao Nguyen Hong Thao 10,5 diem, Nguyen Thanh Vu 9,5 diem, Cao Huu Thien 8,5 diem.

Ngoai ra, tai ky tuyen sinh nay Truong THBCVT&CNTT III (khi do la Truong Cong nhan buu dien III) da tu y tang so luong hoc vien trung tuyen vuot qua chi tieu dao tao duoc VNPT giao. Cu the: tinh Binh Duong co 44 chi tieu nhung truong da “uu ai” tuyen den 56 hoc vien; tinh Binh Phuoc chi tieu 40, nhung thuc te co den 63 hoc vien duoc goi nhap hoc...

Giai thich ve viec nay, ong Do Tam - pho hieu truong, chu tich hoi dong tuyen sinh - noi: “Do yeu cau ve quan he doi ngoai va quan he noi bo cua cac buu dien tinh nen moi tuyen vuot chi tieu. Viec xem xet goi nhap hoc bo sung nhu tren deu co su thong nhat trong toan the thanh vien hoi dong tuyen sinh”(?).

Cung trong nam 2000, Truong THBCVT&CNTT III con “dien tro” tai ky tuyen sinh va dao tao o Buu dien TP.HCM khoa 23. Ky thi nay co toi 600 thi sinh du thi de tuyen 230 hoc vien theo chi tieu dao tao duoc VNPT giao. Co le do “dien” qua kem nen VNPT da tien hanh thanh tra va phat hien mot so truong hop khong dat diem chuan lai trung tuyen (thi sinh Do Trong An, Nguyen Hoai Tan, Nguyen Ngoc Chau) va rat nhieu truong hop dat diem chuan lai bi danh rot (Nguyen Duc Dung, Phan Gia The Vinh, Tran Quang Minh...).

Nhung kieu tuyen sinh ky quac o Truong THBCVT&CNTT III khong co gi xa la doi voi he thong buu dien cac tinh tu Binh Thuan tro vao. Viec nay VNPT cung biet ro, du luan phan ung gay gat, nhung khong hieu sao no van duoc duy tri cho toi nay. Nhieu giao vien cho rang chinh do cong tac tuyen sinh dau vao bat nhao nhu the, nen da keo theo hang loat tieu cuc khac tai truong nhu: de thi va dap an bi lo nhu com bua, tu y cat xen chuong trinh dao tao theo hop dong tai cac buu dien tinh...

Theo Nhom PV mien Tay
Bao Tuoi Tre

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Truong THBCVT&CNTT III, Vinh Long, Do Tam, cong nghe thong tin, truong trung hoc, phong dao tao, Tinh Tien Giang, trong danh sach, hoc vien, tuyen sinh, trung cap, lien thong, thi sinh, giao vien, diem

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Một ngôi trường... kỳ quặc

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Một ngôi trường... kỳ quặc bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mot ngoi truong ky quac

Nhan xet, hay lien he ve tin Mot ngoi truong ky quac co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mot ngoi truong ky quac de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0