Moi thay co giao la mot tam guong dao duc tu hoc va sang taoThi dua xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc

(VnMedia) - Nhan Ngay Nha giao Viet Nam (20/11), Pho Thu tuong, Bo truong Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan da co thu gui cac thay co giao, cac bac cha me hoc sinh va cac em hoc sinh, sinh vien.

Toan
van buc thu:

Nam nay, khi ca nuoc cung nganh giao duc don chao Ngay Nha giao Viet Nam, dat nuoc se dat mot thanh tuu quan trong, mot moc dang ghi nho trong phat trien cua dan toc: nam 2008 lan dau tien, tong san pham noi dia theo dau nguoi se vuot 1.000 dola My/nguoi/nam, Viet Nam chung ta se ra khoi danh sach cac nuoc ngheo cua the gioi. Trong thanh tuu nay cua qua trinh doi moi duoi su lanh dao cua Dang, co su dong gop quan trong cua nganh giao duc va dao tao, do la cung cap nhan luc can thiet cho nen kinh te trong suot 22 nam qua. Chu tich nuoc vua ky Quyet dinh cong nhan danh hieu cao quy Nha giao nhan dan va Nha giao uu tu cho 917 thay co giao. Day la dot cong nhan co so luong nha giao nhan dan va nha giao uu tu cao nhat tu truoc toi nay.

Nganh giao duc va dao tao da buoc vao nam thu 3 thuc hien cuoc van dong “Hai khong” de thiet lap lai moi truong su pham voi 6 dac trung: trat tu ky cuong, trung thuc, khach quan, cong bang, tinh thuong va khuyen khich sang tao, hieu qua. Chung ta phan dau de den nam 2010 se ket thuc cuoc van dong “Hai khong” khi moi truong su pham nhu vay da duoc tai lap o hau het cac truong.

Mua thi he nam 2008 da duoc to chuc nghiem tuc, ty le tot nghiep THPT qua hai lan thi dat 86%, tang 6% so voi nam 2007. Voi da tien bo nay, he nam 2009 se khong can thiet to chuc thi lan thu hai nua. Nam hoc vua qua, cac truong dai hoc, cao dang, trung cap chuyen nghiep va day nghe da bat dau buoc vao mot giai doan moi: chuyen manh tu dao tao theo kha nang, sang dao tao theo nhu cau cua xa hoi, cua doanh nghiep. Hon 500 thoa thuan, hop dong dao tao giua cac doanh nghiep va cac truong dai hoc, cao dang, day nghe da duoc ky ket, co nhung hop dong co gia tri trong thoi han 10 nam, dao tao hang nghin lao dong theo dat hang cua doanh nghiep.

Nam hoc vua qua, Chinh phu da trien khai chuong trinh cho gia dinh sinh vien, hoc sinh hoc nghe dien ngheo va can ngheo duoc vay tien de cho con em minh co dieu kien duoc an, hoc. Gan 800.000 sinh vien, hoc sinh da duoc vay hon 5.000 ty dong. Voi chuong trinh nay, Viet Nam thuoc vao mot trong so it quoc gia tren the gioi co mot chuong trinh cho vay de hoc to lon, phu kin dien ngheo va can ngheo.

Nganh Giao duc da buoc vao nam thu 2 thuc hien cuoc van dong “Moi thay co giao la mot tam guong dao duc, tu hoc va sang tao”. Chung ta da thay ngay cang ro hon, sau sac hon nhung tam guong thay co giao tan tuy voi nghe, miet mai sang tao de viec day va hoc hieu qua hon, de cac em hoc sinh nhanh chong truong thanh, tro thanh cong dan tot cua nuoc Viet Nam trong thoi ky hoi nhap voi the gioi.

Co giao day toan Do Thi Hong Ha, Truong THCS Dong Da, Ha Noi mac du khong con tre, suc khoe rat han che, ba lan len ban mo nhung van tu hoc ve may tinh, ung dung cac phan mem tin hoc de thiet ke bai giang rat sinh dong, hieu qua.

Thay giao day mon Giao duc cong dan Tran Tuan Anh, Truong THCS Bach Dang, Thanh pho Ho Chi Minh bang cach dua cac hinh anh, thong tin cua cuoc song thuc te va lich su dan toc mot cach hop ly vao gio hoc, luon to chuc cho hoc sinh tham gia tich cuc vao cac hoat dong khac nhau trong gio hoc, coi hieu biet va suy luan cua cac em chinh la mot tai nguyen cua qua trinh day hoc, da lam cho moi gio hoc mon Giao duc cong dan la mot gio hoc hung thu, bo ich.

Co Hong Ha, Thay Tuan Anh va biet bao thay co khac o moi nha truong dang hang ngay, hang gio la nhung tam guong dao duc, tu hoc va sang tao cho hoc sinh, sinh vien.

Cac thay co giao da cong hien rat lon cho su nghiep trong nguoi

Nganh Giao duc da buoc vao nam dau tien trien khai phong trao thi dua “Xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc”. Ngay 19 thang 8 nam 2008 Bo Giao duc va Dao tao, Bo Van hoa, The thao va Du lich va Doan TNCS Ho Chi Minh da ky ket Ke hoach lien nganh trien khai phong trao thi dua “Xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc” giai doan 2008-2013. Theo do, ngay Di san van hoa Viet Nam 23 thang 11 se la “Ngay ve nguon” de tuyen truyen, to chuc cac hoat dong dac biet cua Doan TNCS Ho Chi Minh, Doi Thieu nien tien phong Ho Chi Minh va cua cac truong.

Cung tu nam hoc nay, cac truong tieu hoc, trung hoc se nhan cham soc cac di tich lich su, van hoa va cach mang o dia phuong, gop phan lam cho di tich sach dep hon, hap dan hon, tuyen truyen, phat huy gia tri cac di tich de giao duc hoc sinh va cong dong dan cu. Chia se sau sac voi su nghiep trong nguoi cua dan toc, Tong Cong ty Vien thong quan doi da quyet dinh tu nam hoc 2008-2009 cho phep tat ca cac truong pho thong cua ca nuoc ket noi va su dung Internet mien phi de hien dai hoa viec day va hoc, viec quan ly nha truong. Sang kien cua moi thay co giao se tro thanh tai san quy gia cua toan nganh de phat trien, kho khan cua moi truong se duoc toan nganh va ca nuoc biet va chia se, moi hoc sinh, sinh vien co the doi thoai, trao doi thong tin binh dang voi hang trieu nguoi tren the gioi. Do la nho dua Internet vao nha truong mien phi. Rat hien dai va cung rat Viet Nam.

Chung ta rat lo lang khi tieu cuc, benh thanh tich, hay rong hon la su gia doi van dang ton tai trong nganh va xa hoi. Chung ta rat day dut khi hang van thay co giao phai chap nhan su khong cong bang de dem cai chu, anh sang cuoc doi cho cac em hoc sinh nguoi dan toc, cac gia dinh co hoan canh het suc kho khan. Bat dau tu nam hoc nay, toan nganh giao duc phat dong phong trao quyen gop hang nam, vao moi mua he, de co sach vo, do dung hoc tap va quan ao cho hoc sinh vung mien nui, vung kho khan.

Nha nuoc da cam ket khong de dan doi, nganh Giao duc se bang no luc cua minh va van dong xa hoi de cac em du sach vo, du quan ao. Bat dau tu nam 2009, Bo Giao duc va Dao tao se cung voi Uy ban nhan dan cac tinh dua cac thay co giao da day hoc tu 10 nam tro len, roi 5 nam tro len o cac vung rat kho khan duoc tro ve cong tac o noi thuan loi hon, neu co nguyen vong.

Cuoc van dong “Hai khong” la cuoc van dong cua nganh va ca xa hoi de tai tao moi truong su pham lanh manh, lam nen tang cho doi moi giao duc. Cuoc van dong “Moi thay co giao la mot tam guong dao duc, tu hoc va sang tao” la nham khang dinh vi tri quyet dinh cua nguoi thay, cua hon mot trieu thay co giao la dau tau cua su nghiep doi moi giao duc hom nay. Phong trao thi dua “Xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc” do Bo Giao duc va Dao tao, Bo Van hoa, The thao va Du lich va Doan TNCS Ho Chi Minh phoi hop trien khai la co che nha nuoc va nhan dan cung lam de giao duc toan dien dao duc, nhan cach cho hoc sinh Viet Nam. Do chinh la su cu the hoa doi hoi thi dua “Day tot, hoc tot” trong giao duc hien nay.

Lich su hang ngan nam xay dung va bao ve To quoc cua dan toc Viet Nam dam mo hoi, nuoc mat va mau cua bao the he di truoc. Nhung dan toc Viet Nam, du phai duong dau voi nhung giac ngoai xam to lon, khong bao gio be tac. Khong co ly do gi de giao duc Viet Nam be tac, neu moi nguoi dan Viet Nam deu danh tri tue va suc luc cho su nghiep thieng lieng nay. Bo Giao duc va Dao tao da trien khai xay dung “Chien luoc giao duc Viet Nam 2008-2020”, se cong bo trong thang 11 nam 2008 de ca xa hoi tham gia y kien, hoach dinh con duong di cua nen giao duc Viet Nam.

Nhan ngay Nha giao Viet Nam, xin gui toi cac thay, cac co, cac anh chi, cac bac da va dang lam trong nganh Giao duc o tat ca cac Bo, nganh, o tat ca cac dia phuong, gui toi cac bac cha me da quan tam den viec hoc hanh cua con em va su nghiep giao duc nuoc nha, su biet on sau sac va nhung loi chuc tot dep nhat. Chuc cac em hoc sinh, sinh vien nang dong, tu tin, khong ngung truong thanh, tien bo.

Tuong lai cua dan toc Viet Nam trong the ki XXI la nam o khoi oc va trai tim cua cac thay co giao.


P.H

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Doan TNCS Ho Chi Minh, bo giao duc va dao tao, Ngay Nha giao Viet Nam, tong san pham noi dia, Nha giao Nhan dan, Nha Giao Uu Tu, phong trao thi dua, cuoc van dong, theo dau nguoi, truong su pham, dang ghi nho, co giao, day

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Moi thay co giao la mot tam guong dao duc tu hoc va sang tao

Nhan xet, hay lien he ve tin Moi thay co giao la mot tam guong dao duc tu hoc va sang tao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Moi thay co giao la mot tam guong dao duc tu hoc va sang tao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0