Mittinh ky niem 35 nam Ngay chien thang bien gioi TayNam

Mittinh ky niem 35 nam Ngay chien thang bien gioi TayNam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hom qua (5/1), tai Hoi truong Bo Quoc phong, Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam da to chuc trong the Le mittinh ky niem 35 nam Ngay chien thang chien tranh bao ve bien gioi Tay-Nam va cung quan dan Campuchia Chien thang che do diet chung (7/1/1979-7/1/2014).

Anh minh hoa

Chu tich nuoc Truong Tan Sang phat bieu tai le mittinh. (Anh: Trong Duc/TTXVN)


Den du le mittinh co Chu tich nuoc Truong Tan Sang; Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Nguyen Thien Nhan; cac vi lanh dao Dang, Nha nuoc, lanh dao cac bo, ban, nganh, doan the, cac tuong linh, ban be quoc te, dai dien cac gia dinh thuong binh liet sy, cac cuu chuyen gia, va cuu quan tinh nguyen Viet Nam da tung lam nghia vu quoc te.

Ong Heng Samrin, Chu tich Quoc hoi Vuong quoc Campuchia, Chu tich Mat tran Doan ket Phat trien To quoc Campuchia; Ba Men Sam An, Pho Thu tuong Chinh phu, Chu tich Hoi huu nghi Campuchia-Viet Nam, dan dau doan dai bieu cap cao Vuong quoc Campuchia, dai dien can bo, hoc sinh Vuong quoc Campuchia dang hoc tap, cong tac tai Viet Nam den du.

Den du buoi le con co nguyen Tong Bi thu: Le Kha Phieu, Nong Duc Manh; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An.

Nguyen Chu tich nuoc, Dai tuong Le Duc Anh da gui lang hoa chuc mung.

Cac dai bieu da danh mot phut mac niem anh linh cac anh hung liet sy quan tinh nguyen Viet Nam, quan va dan Campuchia da hy sinh vi su nghiep cao ca.

Phat bieu khai mac buoi le, Chu tich nuoc Truong Tan Sang neu ro, sau chien thang nam 1975, nhan dan Viet Nam va nhan dan Campuchia thiet tha mong muon duoc song trong hoa binh de khoi phuc va phat trien dat nuoc nhung tap doan Pol Pot da phan boi lai nhan dan Campuchia va pha hoai truyen thong doan ket huu nghi cua nhan dan hai nuoc, thuc hien chinh sach diet chung o Campuchia va xam luoc bien gioi Tay-Nam Viet Nam.

Truoc nhung hanh dong xam luoc va diet chung tan bao cua che do Pol Pot, dap loi keu goi khan thiet cua Mat tran Doan ket Cuu nuoc Campuchia, cua nhan dan Campuchia anh em, Dang, Nha nuoc, nhan dan va Quan doi Viet Nam da thuc hien quyen tu ve chinh dang, dap tan cac hanh dong xam luoc, cung voi luc luong vu trang, nhan dan Campuchia va su ung ho cua ban be tren the gioi danh do che do diet chung vao ngay 7/1/1979.

Chu tich nuoc khang dinh, day la chien thang chung, niem vui chung cua nhan dan hai nuoc, bao ve vung chac doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho cua Campuchia va Viet Nam, khep lai mot trang su den toi nhat cua dat nuoc Campuchia, cuu nhan dan Campuchia thoat khoi tham hoa diet chung, mo ra ky nguyen doc lap, tu do, hoa binh, trung lap va phat trien cua nhan dan Campuchia.

Chu tich nuoc bay to long biet on sau sac doi voi cac anh hung liet sy Viet Nam va Campuchia da anh dung hy sinh vi nen doc lap, tu do cua moi nuoc, vi van menh chung va tinh huu nghi, doan ket cua hai dan toc Viet Nam-Campuchia, vi hoa binh, on dinh va phat trien o khu vuc Dong Nam A va tren the gioi.

Chu tich nuoc nhan manh Dang, Nha nuoc va nhan dan Viet Nam mai mai ghi nho cong lao to lon cua cac dong chi quan tinh nguyen, can bo chuyen gia Viet Nam da khong quan ngai hy sinh, vuot muon van kho khan gian kho trong cuoc dau tranh chinh nghia bao ve bien gioi Tay-Nam cua To quoc va ke vai sat canh cung quan dan Campuchia danh do che do diet chung Pol Pot tan bao, hoan thanh nhiem vu quoc te cao ca.

Chu tich nuoc khang dinh, tinh doan ket chien dau trong sang giua nhan dan hai nuoc se mai mai duoc lich su khac ghi va khong mot the luc nao co the xuyen tac duoc.

Chu tich nuoc bay to vui mung truoc nhung thanh tuu to lon, toan dien, dang tu hao cua Vuong quoc Campuchia ke tu sau chien thang 7/1/1979 den nay. Chinh phu va nhan dan Campuchia do Dang Nhan dan Campuchia lanh dao, voi chinh sach hoa giai dan toc va tinh than lao dong can cu, sang tao, da xay dung Campuchia ngay nay la mot dat nuoc hoa binh, kinh te phat trien lien tuc voi toc do cao, la thanh vien cua nhieu to chuc Quoc te va khu vuc.

Chu tich tin tuong duoi su tri vi anh minh cua Quoc vuong Norodom Sihamoni va su lanh dao sang suot cua Thuong vien, Quoc hoi, Chinh phu Hoang gia Campuchia, nhan dan Campuchia anh em nhat dinh se vuot qua moi kho khan, gianh duoc nhieu thanh tuu moi, to lon hon nua.

Chu tich nhan manh, nhin lai chang duong 35 nam qua, chung ta tu hao va vui mung nhan thay quan he “Lang gieng tot dep, huu nghi truyen thong, hop tac toan dien, ben vung lau dai” giua Viet Nam va Campuchia duoc cac the he lanh dao va nhan dan hai nuoc day cong vun dap dang tiep tuc khong ngung duoc cung co va phat trien tot dep, mang lai loi ich thiet thuc cho nhan dan hai nuoc.

Nhan dip nay, Chu tich nuoc cam on su ung ho va giup do quy bau cua nhan dan Campuchia anh em da danh cho nhan dan Viet Nam trong su nghiep dau tranh giai phong dan toc truoc day cung nhu trong cong cuoc xay dung va bao ve To quoc ngay nay.

Phat bieu tai buoi le, Chu tich Quoc hoi Vuong quoc Campuchia Heng Samrin bay to vui mung duoc thay mat nhan dan Campuchia tham du Le mit tinh trong the ky niem 35 nam su kien quan tinh nguyen Viet Nam da thuc hien mot su menh cao ca, giup giai phong nhan dan Campuchia thoat khoi che do diet chung Pon Pot gianh dai thang vao ngay 7/1/1979, ngay sinh thu hai cua nhan dan Campuchia.

Chu tich Quoc hoi nhan manh, neu khong co su hy sinh cao ca cua bo doi Viet Nam, dan toc Campuchia se khong co co hoi de co ngay chien thang lich su 7/1/1979. Chien thang nay duoc nhan dan Campuchia to chuc ky niem de chao mung dong thoi de on lai nhung ky niem dang cay cung voi long biet on mai mai doi voi nhung nguoi da cuu dat nuoc va nhan dan Campuchia.

Nhan dan Campuchia mai mai tri an cong lao do va xin khac ghi trong lich su cua minh de nhac nho con chau muon doi sau. Neu khong co su cuu giup cua Dang Cong san Viet Nam thi nhan dan Campuchia se khong con ten tuoi cua minh tren the gioi nay. - Chu tich Quoc hoi Vuong quoc Campuchia Heng Samrin nhan manh.

Chu tich Quoc hoi Vuong quoc Campuchia khang dinh, ke tu chien thang 7/1/1979, Vuong quoc Campuchia da thay doi nhieu tren cac linh vuc. Viet Nam va Campuchia luon no luc xay dung moi quan he tot dep, hop tac toan dien va luon ung ho lan nhau tren cac dien dan quoc te.

Trong nhiem ky lanh dao cua Chinh phu hai nuoc hien nay, Campuchia va Viet Nam da ky Hiep dinh xay dung duong bien gioi tren bo va xay dung quan he hop tac kinh te ngay cang phat trien, tren co so ton trong chu quyen va toan ven lanh tho cua nhau. Campuchia luon coi moi quan he huu nghi, doan ket dac biet giua hai nuoc duoi su lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam va Dang Nhan dan Campuchia la tai san vo cung quy gia, doi hoi dat nuoc Campuchia phai co gang gin giu, bao ve truong ton.

Tai buoi le, Dai ta Nguyen Huy Phuong, Pho Chu tich Hoi Cuu chien binh Ha Noi, dai dien cuu chien binh chuyen gia Campuchia da on lai nhung nam thang gian kho, vinh quang cua hon 3 thap nien truoc, bay to vui mung truoc su phat trien cua Vuong quoc Campuchia, nguyen phat huy truyen thong Bo doi Cu Ho, gop phan gin giu tinh doan ket huu nghi Viet Nam-Campuchia.

Dai ta Nguyen Huy Phuong tin tuong the he tre hom nay hieu ro lich su, tran trong va ke tuc xung dang truyen thong cha anh xay dung nuoc nha, gop phan cung co tinh huu nghi Viet Nam-Campuchia cung nhu cac nuoc tren the gioi.

Sinh vien Dang Thai Tra, Hoc vien Quan y, la con em cua cuu chien binh tinh nguyen Campuchia, dai dien the he tre Viet Nam da bay to tu hao ve trang su dau tranh anh dung cua dan toc, lich su hao hung cua quan doi Viet Nam, ve tinh huu nghi anh em trong sang cua Viet Nam voi Campuchia, de hom nay tuoi tre Viet Nam duoc song trong hoa binh, tu do; nguyen phan dau hoc tap, trau doi tri thuc, ke thua truyen thong, xay dung dat nuoc Viet Nam phon vinh, hanh phuc.

Chu tich Quoc hoi Campuchia ket thuc chuyen tham Viet Nam


Chu tich Quoc hoi, Chu tich Mat tran Doan ket Phat trien To quoc Campuchia Heng Samrin da ket thuc tot dep chuyen tham Viet Nam sau khi du Ky niem 35 nam Ngay Chien thang chien tranh bao ve bien gioi Tay-Nam va cung quan dan Campuchia Chien thang che do diet chung (7/1/1979-7/1/2014 ).

Trong hai ngay tham (4-5/1) Viet Nam, Chu tich Quoc hoi Heng Samrin da duoc Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung don tiep than mat. Chu tich Quoc hoi Campuchia da toi chao xa giao Tong Bi thu Nguyen Phu Trong va Chu tich nuoc Truong Tan Sang.

Trong cac cuoc tiep xuc, Chu tich Quoc hoi Campuchia on lai nhung ky niem sau sac trong nhung nam thang hai nuoc ke vai sat canh, chien thang che do diet chung; khang dinh su hy sinh, mat mat lon lao cua quan tinh nguyen Viet Nam vi tu do, doc lap dan toc cua nhan dan Campuchia; tran trong gui loi biet on sau sac toi Dang, Nha nuoc va nhan dan Viet Nam da cuu Campuchia thoat khoi tham hoa diet chung, dong thoi khoi phuc va xay dung dat nuoc.

Cac nha Lanh dao hai nuoc cung thong nhat khang dinh, hai nuoc Viet Nam va Campuchia cung to chuc Le ky niem ngay 7/1 la de ghi nhan va bay to su tri an doi voi cac anh hung liet sy Campuchia-Viet Nam da anh dung hy sinh vi nen doc lap, tu do cua moi nuoc, vi van menh chung cua hai dan toc Viet Nam-Campuchia.

Tinh doan ket chien dau trong sang giua nhan dan hai nuoc Viet Nam-Campuchia, mai mai duoc lich su khac ghi va khong mot the luc nao co the xoa mo duoc.

Hai ben tiep tuc khang dinh Viet Nam luon coi trong va danh uu tien hang dau cho viec cung co va phat trien moi quan he lang gieng tot dep, huu nghi truyen thong, hop tac toan dien, ben vung lau dai giua Viet Nam va Campuchia, coi day la tai san vo gia cua hai dan toc, can phai giu gin, phat huy va truyen tiep cho cac the he mai sau vi su phat trien phon vinh cua moi nuoc, vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi tren the gioi.

Nhan dip sang tham Viet Nam va du Ky niem 35 nam Ngay Chien thang chien tranh bao ve bien gioi Tay-Nam va cung quan dan Campuchia Chien thang che do diet chung (7/1/1979-7/1/2014), Chu tich Quoc hoi Vuong quoc Campuchia da gap go Hoi huu nghi Viet Nam-Campuchia.

(tong hop tu TTXVN)

Viet Bao
Comment :Mittinh ky niem 35 nam Ngay chien thang bien gioi TayNam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mittinh ky niem 35 nam Ngay chien thang bien gioi TayNam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mittinh ky niem 35 nam Ngay chien thang bien gioi TayNam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mittinh ky niem 35 nam Ngay chien thang bien gioi TayNam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Míttinh kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng biên giới Tây-Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Míttinh kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng biên giới Tây-Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mittinh ky niem 35 nam Ngay chien thang bien gioi TayNam

Nhan xet, hay lien he ve tin Mittinh ky niem 35 nam Ngay chien thang bien gioi TayNam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mittinh ky niem 35 nam Ngay chien thang bien gioi TayNam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Van de trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Van de
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0