Loi giai tham khao mon Lich su khoi C

Loi giai tham khao mon Lich su khoi C

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Loi giai tham khao mon Su khoi C ky thi DH 2006-2007 do nhom giao vien truong THPT Chu Van An (Ha Noi) thuc hien. Day chi la loi giai co tinh chat tham khao. Dap an chinh thuc se duoc Bo GD-DT cong bo sau khi dot thi DH ket thuc vao ngay 10/7.

Loi giai tham khao mon Lich su khoi C
Xem lai bai truoc khi buoc vao phong thi.
Cau I (Phan chung)

Nhung thang loi cua quan Dong minh trong viec tieu diet phat xit Nhat va tac dong cua nhung thang loi do doi voi Viet Nam nam 1945?

a, Nhung thang loi cua quan Dong minh trong viec tieu diet phat xit Nhat:

Buoc sang nam 1943, lien quan Mi - Anh da bat dau nhung hoat dong quan su chong phat xit Nhat o mat tran Chau A - Thai Binh Duong.

+ Mua kho 1943, Quan dong minh tien vao Mien Dien, chiem Ranggun tu tay Nhat.

+ Dau nam 1944, lien quan My - Anh lai mo nhieu cuoc tan cong Nhat tren Thai Binh Duong, chiem mot so dao, quan dao, sau do tan cong Philippin. Cung voi Mi, Anh danh chiem cac dao cua Indonexia.

+ Tu thang 3/1945 den 6/1945, Mi da do bo len dao Okinaoa cua Nhat.

Ngay 9/8/1945, quan doi Lien xo da mo cac cuoc tan cong cao cac muc tieu cua Nhat trai dai tu dong bac Trung Quoc, sang Trieu Tien va mot so dao nhu: Curin, Xakhatin... Sau gan mot tuan, dao quan chu luc gan mot trieu quan tinh nhue cua Nhat da bi danh tan.

Cung trong thoi gian do, Mi da nem hai qua bom nguyen tu xuong Nhat lam hon 40 van nguoi chet.

Ngay 14/8/1845, Nhat tuyen bo dau hang quan Dong minh khong dieu kien.

b, Tac dong cua thang loi cua quan Dong minh trong viec tieu diet phat xit Nhat doi voi Viet Nam 1945:

Viec quan Nhat dau hang Dong minh khong dieu kien da lam cho quan Nhat o Dong Duong bi te liet, chinh phu bu nhin Tran Trong Kim hoang mang tan ra cuc do.

Truoc tinh hinh khan truong do hoi nghi toan quoc cua Dang Cong San Dong Duong da hop tu 13 - 15/8/1945 da quyet dinh phat dong Tong khoi nghia gianh chinh quyen truoc khi quan Dong minh vao.

Dai hoi Quoc dan do Tong bo Viet Minh trieu tap cung nhom hop, tan thanh lenh tong khoi nghia va lap ra Uy ban dan toc giai phong Viet Nam

Cach mang thang tam da hoan toan thang loi, khai sinh ra nuoc Viet Nam dan chu cong hoa. Su thuc, chung ta da gianh duoc chinh quyen tu tay phat xit Nhat.

Tuy nhien, sau do quan Dong minh da lu luot keo vao nuoc ta tren danh nghia giai giap quan Nhat. Ngay 23/9/1945, Nam Bo da dung len chong cuoc chien tranh xam luoc lan thu 2 cua thuc dan Phap. O mien Bac, 20 van quan Tuong keo vao, dat nuoc ta trong the thu trong giac ngoai.

Cung tu day, tu nen doc lap non tre, Dang chinh phu va Ho Chu Tich da phai co nhung bien phap, sach luoc linh hoat, dung dan de doi pho voi ke thu, tung buoc dua nuoc ta ra khoi nguy co, "ngan can treo soi toc".

Cau II (Phan chung)

Nhung thang loi cua quan Dong minh trong viec tieu diet phat xit Nhat va tac dong cua nhung thang loi do doi voi Viet Nam nam 1945?

a, Nhung thang loi cua quan Dong minh trong viec tieu diet phat xit Nhat:

Buoc sang nam 1943, lien quan Mi - Anh da bat dau nhung hoat dong quan su chong phat xit Nhat o mat tran Chau A - Thai Binh Duong.

+ Mua kho 1943, Quan dong minh tien vao Mien Dien, chiem Ranggun tu tay Nhat

+ Dau nam 1944, lien quan My - Anh lai mo nhieu cuoc tan cong Nhat tren Thai Binh Duong, chiem mot so dao, quan dao, sau do tan cong Philippin. Cung voi Mi, Anh danh chiem cac dao cua Indonexia.

+ Tu thang 3/1945 den 6/1945, Mi da do bo len dao Okinaoa cua Nhat.

Ngay 9/8/1945, quan doi Lien xo da mo cac cuoc tan cong cao cac muc tieu cua Nhat trai dai tu dong bac Trung Quoc, sang Trieu Tien va mot so dao nhu: Curin, Xakhatin....Sau gan mot tuan, dao quan chu luc gan mot trieu quan tinh nhue cua Nhat da bi danh tan.

Cung trong thoi gian do, Mi da nem hai qua bom nguyen tu xuong Nhat lam hon 40 van nguoi chet.

Ngay 14/8/1845, Nhat tuyen bo dau hang quan Dong minh khong dieu kien.

b, Tac dong cua thang loi cua quan Dong minh trong viec tieu diet phat xit Nhat doi voi Viet Nam 1945:

Viec quan Nhat dau hang Dong minh khong dieu kien da lam cho quan Nhat o Dong Duong bi te liet, chinh phu bu nhin Tran Trong Kim hoang mang tan ra cuc do.

Truoc tinh hinh khan truong do hoi nghi toan quoc cua Dang Cong San Dong Duong da hop tu 13 - 15/8/1945 da quyet dinh phat dong Tong khoi nghia gianh chinh quyen truoc khi quan Dong minh vao.

Dai hoi Quoc dan do Tong bo Viet Minh trieu tap cung nhom hop, tan thanh lenh tong khoi nghia va lap ra Uy ban dan toc giai phong Viet Nam

Cach mang thang tam da hoan toan thang loi, khai sinh ra nuoc Viet Nam dan chu cong hoa. Su thuc, chung ta da gianh duoc chinh quyen tu tay phat xit Nhat.

Tuy nhien, sau do quan Dong minh da lu luot keo vao nuoc ta tren danh nghia giai giap quan Nhat. Ngay 23/9/1945, Nam Bo da dung len chong cuoc chien tranh xam luoc lan thu 2 cua thuc dan Phap. O mien Bac, 20 van quan Tuong keo vao, dat nuoc ta trong the thu trong giac ngoai.

Cung tu day, tu nen doc lap non tre, Dang chinh phu va Ho Chu Tich da phai co nhung bien phap, sach luoc linh hoat, dung dan de doi pho voi ke thu, tung buoc dua nuoc ta ra khoi nguy co, "ngan can treo soi toc"

Cau II (2,5 diem)

Trinh bay nhung thuan loi co ban cua Viet Nam sau cach mang thang Tam nam 1945. Nhiem vu cung co chinh quyen dan chu nhan dan duoc thuc hien nhu the nao trong nhung nam 1946?

1, Thuan loi.

+ The gioi: Sau chien trianh the gioi thu hai, phong trao dau tranh giai phong dan toc phat trien manh me, phong trao dau tranh vi hoa binh, dan chu phat trien o nhieu nuoc tu ban.... he thong cac nuoc tu ban( tru Mi giau len) da suy yeu nhieu. Luc luong so sanh giua cach mang va phan cach mang co loi cho ta.

+ Trong nuoc: Nhan dan ta da gianh quyen la chu, buoc dau duoc huong tu do nen rat phan khoi, gan bo voi che do. Cach mang nuoc ta co Dang lanh dao day dan kinh nghiem, co lanh tu sang suot la Chu tich Ho Chi Minh vung tay lai dua con thuyen cach mang Viet Nam vuot qua thac ghenh nguy hiem.

2, Nhiem vu cung co chinh quyen..

Sau cach mang thang Tam thanh cong. Chung ta dung truoc nhieu kho khan thu thach, o vao tinh the hiem ngheo nhu "ngan can treo soi toc". Phai doi pho voi nhieu moi de doa lon nhu: Ngoai xam, Noi phan, nan doi, nan dot va tai chinh kho kiet, chinh quyen non tre... Nhung nhung kho khan do chi la truoc mat va tam thoi con thuan loi chung ta co duoc la co ban va lau dai. Tren co so phat huy thuan loi khac phuc kho khan ta de ra nhung nhiem vu cu the de cung co chinh quyen dan chu va nhan dan, xay dung nen mong cho che do moi.

* Chinh tri: Bau cu Quoc hoi (6/1/1946), voi tren 90% cu tri ca nuoc, bau duoc 333 dai bieu vao Quoc hoi (dai dien ba mien Bac - Trung - Nam). Hien phap 1946, Quoc hoi thong qua chinh thuc do Ho Chi Minh dung dau.

+ Bau cu Hoi dong nhan dan cac cap, thanh lap Uy ban hanh chinh cac cap, ban hanh mot so chinh sach dan chu va tien bo...

+ Thang loi cua cuoc Tong tuyen cu dem lai y nghia to lon;

Giang mot don manh vao am muu chia re, lat do va xam luoc cua de quoc va tay sai

Nang cao uy tin cua nuoc ta tren truong quoc te

Bieu lo suc manh va y chi sat da cua khoi doan ket toan dan.

* Kinh te: + Cac bien phap de giai quyet "nan doi" va tang gia san xuat, khai hoang phu hoa, boi dap de dieu...

+ Chia lai ruong cong, giam to 25%, bai bo thue than, thue cho, thue do...

* Nan dot: + 8/9/1945 lap co quan Binh dan hoc vu, phat dong phong trao xoa mu chu. Den thang 3/1946, rieng o Bac Bo va Bac Trung Bo co 3 van lop hoc voi 81 van hoc vien. Cac truong Trung - Tieu hoc phat trien, doi moi chuong trinh theo tinh than dan toc dan chu.

* Tai chinh: + Phat dong "tuan le vang", " Quy doc" , phat hanh tien Viet Nam...

Ket luan:

Nho nhung bien phap tich cuc tren, ta da dat duoc nhiem vu cung co chinh quyen dan chu nhan dan bao ve duoc thanh qua cua cach mang thang Tam nam 1945.

Cau III (2,5 diem)

Chu tich Ho Chi Minh voi viec giai quyet quan he Viet - Phap bang con duong hoa binh tug ngay 6.3.1946 den truoc 19.12.1946

Hoan canh:

Sau khi cach mang thang Tam thanh cong, dat nuoc ta phai doi pho voi nhieu ke thu. Vi vay, quan diem cua Chinh phu va Chu tich Ho Chi Minh la phai het suc tranh truong hop mot minh duong dau voi nhieu ke thu trong cung mot luc. Giai phap tren duoc thuc hien cu the nhu sau:

Tu 2.9.1945 den 6.3.1946: Hoa voi Tuong o mien Bac de danh Phap o mien Nam.

Tu 6..3.1946 den truoc 19.12.1946: Hoa voi Phap o mien Nam de duoi Tuong ve nuoc.

Vay tai sao ta phai hoa voi Phap?

Dieu do bat nguon tu ly do sau: Do la su kien ngay 28.02.1946, hiep uoc Hoa - Phap duoc ky ket, ghi nhan su thoa hiep giua Phap va Tuong. Tuong nhuong cho Phap duoc dua quan ra mien Bac Viet Nam thay the quan Tuong lam nhiem vu giai giap quan Nhat. Phap nhuong cho Tuong mot so quyen loi kinh te, chinh tri o Trung Quoc.

Sau khi ki ket, quan Tuong khong chiu ve nuoc ma van co tinh o lai VN tranh thu vo vet. Quan Phap duoc quyen hop phap ra mien Bac. Nhung do luc luong co han nen muon dam phan voi ta de duoc hoa binh dem quan ra mien Bac. Trong khi do, bon tay sai cua Tuong (Viet quoc, Viet cach) lai ra suc kich dong, ngan can ta dam phan voi Phap, am muu day ta vao cuoc chien tranh qua som khi luc luong cua ta chua chuan bi xong.

Hiep uoc voi Hoa - Phap da day cach mang VN vao mot tinh the hiem ngheo. Nhan dan VN dung truoc su lua chon giua mot trong 2 con duong: danh hay la hoa voi Phap. Cuoi cung, Dang, Chinh phu va Ho Chu tich quyet dinh: hoa voi Phap (hoa de tien). Ngay 06/03.1946, Hiep dinh so bo giua Chinh phu VN dan chu cong hoa voi chinh phu cong hoa Phap (dai dien la Xanh -to-nuy) da duoc ky ket.

Noi dung hiep dinh so bo:

Chinh phu Phap cong nhan nuoc VN dan chu cong hoa la mot quoc gia tu tri co chinh phu, quan doi, nghi vien va tai chinh rieng trong khoi lien hiep Phap.

Chinh phu VN thoa thuan cho 15.000 quan Phap ra mien Bac thay the quan Tuong lam nhiem vu giai giap quan Nhat va se rut dan trong thoi han 5 nam.

Hai ben thuc hien ngung ban ngay o Nam Bo, tao khong khi thuan loi cho viec mo cua dam phan chinh thuc o Paris.

Sau khi ki hiep dinh so bo, Phap van tiep tuc khieu khich ta. Truoc tinh hinh tren, de keo dai them thoi gian hoa hoan, de cung co xay dung luc luong va to ro thien chi, Chu tich Ho Chi Minh da ki voi Chinh phu Phap ban tam uoc 14.9.1946, tiep tuc nhuong bo cho Phap mot so quyen loi ve kinh te - van hoa o VN (day la gioi han cuoi cung cua su nhan nhuong).

Y nghia cua hiep dinh so bo 6.3.1946:

Lam that bai am muu tham doc cua bon Tuong va tay sai, tranh duoc tinh the bat loi cung mot luc chong lai nhieu ke thu.

Ta muon ban tay quan Phap duoi 20 van quan Tuong ve nuoc ma khong phi mot vien dan nao.

Buoc Chinh phu Phap phai cong nhan tren phap ly VN la mot quoc gia tu do.

Keo dai them mot thoi gian hoa binh quy bau de xay dung luc luong, chuan bi cuoc khang chien ma ta biet rang se khong tranh khoi.

The hien thien chi hoa binh cua ta, tranh thu them su dong tinh ung ho cua du luan tien bo tren the gioi.

Cau IV a (Theo chuong trinh THPT khong phan ban)

Hoan canh ky ket, noi dung va y nghia lich su cua Hiep dinh Gionevo ve Dong Duong ngay 21.7.1954

Ngay tu dau cuoc khang chien, Chu tich Ho Chi Minh da neu ro lap truong truoc sau nhu mot cua nhan dan ta la san sang thuong luong de giai quyet hoa binh van de VN tren co so doc lap chu quyen thong nhat va toan ven lanh tho.

Tuy nhien, thuc dan Phap van ngoan co tiep tuc cuoc chien tranh xam luoc. Phai den dong xuan 1953-1954, voi nhung cuoc tien cong quan su cua ta, Phap that bai nang ne va gap nhieu kho khan thi moi chiu thay doi thai do.

Thang 1/1954, hoi nghi ngoai truong 4 nuoc la Lien Xo, My, Anh, Phap da thoa thuan trieu tap hoi nghi quoc te tai Gionevo (Thuy Si) de giai quyet van de Trieu Tien va lap lai hoa binh o Dong Duong.

Hoi nghi khai mac vao 26/4/1954 giua luc quan ta chuan bi mo dot tan cong thu 3 o Dien Bien Phu. Ngay 8/5/1954, sau chien dich lich su Dien Bien Phu ket thuc thang loi, phai doan ta buoc vao ban hoi nghi voi tu the dai bieu cho mot dan toc chien thang.

Trong suot qua trinh hoi nghi, ta da kien tri dau tranh chong am muu pha hoai cua Phap - My va cac the luc phan dong. Ngay 21/7/1954, hiep dinh Gionevo da duoc ky ket.

b, Noi dung Hiep dinh Gionevo

1.Cac nuoc tham du hoi nghi cam ket ton trong cac quyen dan chu co ban cua nhan dan Dong Duong, khong can thiep vao cong viec noi bo cua ba nuoc do.

2.Cac ben tham chien thuc hien ngung ban, lap lai hoa binh, thuc hien tap ket, chuyen quan va chuyen giao khu vuc, lay vi tuyen 17 lam gioi tuyen quan su tam thoi.

Hiep dinh cam viec dua quan doi, nhan vien quan su, vu khi nuoc ngoai vao 3 nuoc Dong Duong. Cac nuoc Dong Duong khong duoc gia nhap lien minh quan su va nuoc ngoai khong duoc dat can cu quan su o Dong Duong.

3.Viet Nam se thuc hien thong nhat bang tong tuyen cu tu do trong ca nuoc vao thang 7/1956, duoi su kiem soat cua mot Uy ban quoc te.

c.Y nghia lich su cua Hiep dinh:

Mac du con nhung han che, song Hiep dinh Gionevo co y nghia lich su rat lon.

La van ban phap ly quoc te ghi nhan cac quyen dan toc co ban cua nhan dan cac nuoc Dong Duong va duoc cac cuong quoc cac nuoc tham du hoi nghi cam ket ton trong.

Cung voi chien thang Dien Bien Phu, da cham dut cuoc chien tranh xam luoc cua Phap co My giup suc o Dong Duong. Phap phai rut quan vien chinh ve nuoc. Mien Bac duoc hoan toan giai phong va chuyen sang giai doan cach mang xa hoi chu nghia.

Cau IV.b (Theo chuong trinh THPT phan ban thi diem)

Khai quat tinh hinh hai mien Bac, Nam Viet Nam tu khi hiep dinh Pari duoc ky ket (thang 1/1973) den truoc cuoc Tong tien cong va noi day nam 1945?

Nhu chung ra da biet, Hiep dinh Pari duoc ki ket ngay 27/1/1973 la mot thang loi lich su quan trong mo ra buoc ngoat cua su nghiep khang chien chong Mi cuu nuoc cua ca dan toc.

a, Doi voi mien Bac: Hiep dinh Pari ve cham dut chien tranh lap lai hoa binh o Viet Nam nen trong suot giai doan tu 1/1973 den truoc tong tien cong mua xuan nam 1975, mien Bac co thoi gian de khoi phuc va phat trien kinh te- xa hoi, ra suc chi vien cho mien Nam.

Khoi phuc va phat trien kinh te - xa hoi:

+ Den cuoi thang 6/1973, mien Bac co ban thao go xong bom, min tren song, bien.

+ Sau hai nam 1973 - 1974, mien Bac cung co ban khoi phuc xong cac co so kinh te, van hoa

+ Kinh te da co buoc phat trien: den cuoi 1974 san xuat cong - nong nghiep o mot so mat quan trong da dat va vuot muc nam 1946 va nam 1971

Thuc hien nghia vu hau phuong lon, ra suc chi vien cho mien Nam:

+ Trong hai nam 1973 - 1974, mien Bac da dua vao chien truong mien Nam, chien truong Lao, Campuchia gan 20 van bo doi, hang van thanh nien xung phong... Rieng 2 thang dau nam 1975, mien Bac dua vao mien Nam 57 nghin bo doi

+ Ve vat chat- ky thuat: Mien Bac da no luc de dap ung day du va kip thoi nhu cau to lon va cap bach cua cuoc tong tien cong chien luoc o mien Nam. 26 van tan vu khi, dan duoc, thuoc men, luong thuc.... da duoc dua vao trong 2 mua kho 1973 - 1974 va 1974 - 1975

b, Doi voi mien Nam:Hiep dinh Pari da buoc Mi cut. Tuy vay, luc luong co van Mi van tiep tuc chi huy chinh quyen Sai Gon de ngang nhien pha hoai hiep dinh Pari, thuc chat la tiep tuc chien luoc " Viet Nam hoa chien tranh" o Viet Nam.

Cuoc chien tranh chong "binh dinh - lan chiem" va am muu "tran ngap lanh tho" cua dich o mien Nam: Quan dan mien Nam thu duoc nhung ket qua nhat dinh. Nhung do khong danh gia het su pha hoai cua dich nen tren mot so dia ban quan trong ta da bi mat dat, mat dan.

Hoi nghi 21 cua Ban Chap hanh Trung uong Dang neu ro nhiem vu co ban cua cach mang mien Nam la tiep tuc cuoc Cach mang dan toc dan chu nhan dan, kien tri cach mang bao luc, nam vung chien luoc tien cong tren ca 3 mat tran

Thuc hien Nghi quyet hoi nghi 21, quan dan mien Nam vua kien quyet danh tra dich, bao ve vung giai phong, vua chu dong mo nhung cuoc tien cong dich, mo rong vung giai phong.

+ Cuoi 1974, dau 1975, ta mo dot hoat dong quan su vao huong Nam Bo, gianh thang loi vang doi trong chien dich Duong 14 - Phuoc Long.

+ Day manh dau tranh chinh tri, ngoai giao nham to cao Mi va chinh quyen Sai Gon, doi thuc hien cac quyen tu do dan chu...

+ Tai vung giai phong, nhan dan ta ra suc khoi phuc va day manh san xuat. Cac nganh san xuat cong nghiep, thuong nghiep, thu cong nghiep.... duoc day manh, tang nguon du tru chien luoc cho cuoc chien dau giai phong mien Nam.

Cau IV.b (Theo chuong trinh THPT phan ban thi diem)

Khai quat tinh hinh hai mien Bac, Nam Viet Nam tu khi hiep dinh Pari duoc ky ket (thang 1/1973) den truoc cuoc Tong tien cong va noi day nam 1945?

Nhu chung ra da biet, Hiep dinh Pari duoc ki ket ngay 27/1/1973 la mot thang loi lich su quan trong mo ra buoc ngoat cua su nghiep khang chien chong Mi cuu nuoc cua ca dan toc.

a, Doi voi mien Bac: Hiep dinh Pari ve cham dut chien tranh lap lai hoa binh o Viet Nam nen trong suot giai doan tu 1/1973 den truoc tong tien cong mua xuan nam 1975, mien Bac co thoi gian de khoi phuc va phat trien kinh te- xa hoi, ra suc chi vien cho mien Nam.

Khoi phuc va phat trien kinh te - xa hoi:

+ Den cuoi thang 6/1973, mien Bac co ban thao go xong bom, min tren song, bien.

+ Sau hai nam 1973 - 1974, mien Bac cung co ban khoi phuc xong cac co so kinh te, van hoa

+ Kinh te da co buoc phat trien: den cuoi 1974 san xuat cong - nong nghiep o mot so mat quan trong da dat va vuot muc nam 1946 va nam 1971

Thuc hien nghia vu hau phuong lon, ra suc chi vien cho mien Nam:

+ Trong hai nam 1973 - 1974, mien Bac da dua vao chien truong mien Nam, chien truong Lao, Campuchia gan 20 van bo doi, hang van thanh nien xung phong... Rieng 2 thang dau nam 1975, mien Bac dua vao mien Nam 57 nghin bo doi

+ Ve vat chat- ky thuat: Mien Bac da no luc de dap ung day du va kip thoi nhu cau to lon va cap bach cua cuoc tong tien cong chien luoc o mien Nam. 26 van tan vu khi, dan duoc, thuoc men, luong thuc.... da duoc dua vao trong 2 mua kho 1973 - 1974 va 1974 - 1975

b, Doi voi mien Nam:Hiep dinh Pari da buoc Mi cut. Tuy vay, luc luong co van Mi van tiep tuc chi huy chinh quyen Sai Gon de ngang nhien pha hoai hiep dinh Pari, thuc chat la tiep tuc chien luoc " Viet Nam hoa chien tranh" o Viet Nam.

Cuoc chien tranh chong "binh dinh - lan chiem" va am muu "tran ngap lanh tho" cua dich o mien Nam: Quan dan mien Nam thu duoc nhung ket qua nhat dinh. Nhung do khong danh gia het su pha hoai cua dich nen tren mot so dia ban quan trong ta da bi mat dat, mat dan.

Hoi nghi 21 cua Ban Chap hanh Trung uong Dang neu ro nhiem vu co ban cua cach mang mien Nam la tiep tuc cuoc Cach mang dan toc dan chu nhan dan, kien tri cach mang bao luc, nam vung chien luoc tien cong tren ca 3 mat tran

Thuc hien Nghi quyet hoi nghi 21, quan dan mien Nam vua kien quyet danh tra dich, bao ve vung giai phong, vua chu dong mo nhung cuoc tien cong dich, mo rong vung giai phong.

+ Cuoi 1974, dau 1975, ta mo dot hoat dong quan su vao huong Nam Bo, gianh thang loi vang doi trong chien dich Duong 14 - Phuoc Long.

+ Day manh dau tranh chinh tri, ngoai giao nham to cao Mi va chinh quyen Sai Gon, doi thuc hien cac quyen tu do dan chu...

+ Tai vung giai phong, nhan dan ta ra suc khoi phuc va day manh san xuat. Cac nganh san xuat cong nghiep, thuong nghiep, thu cong nghiep.... duoc day manh, tang nguon du tru chien luoc cho cuoc chien dau giai phong mien Nam.

Viet Bao

Comment :Loi giai tham khao mon Lich su khoi C
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Loi giai tham khao mon Lich su khoi C bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Loi giai tham khao mon Lich su khoi C ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Loi giai tham khao mon Lich su khoi C ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Reference Solution C block subjects History
Vietnam, Indochina, South Pacific, The IV, Dien Bien Phu, Ho Chi Minh, Cach Mang Thang Tam, Saigon government, aggressive war, the allies, the war, offensive, liberated area, northern Japan
Solving History to block C refer to the University 2006-2007 exam schools by groups of teachers Chu Van An ( Hanoi) performance. This is only solution is for reference. Answers will be officially announced Ministry of Education and Training University after the test sessions ended on 10/7 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lời giải tham khảo môn Lịch sử khối C

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lời giải tham khảo môn Lịch sử khối C bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Loi giai tham khao mon Lich su khoi C

Nhan xet, hay lien he ve tin Loi giai tham khao mon Lich su khoi C co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Loi giai tham khao mon Lich su khoi C de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0