Loi dung hoi phu huynh de thu tienNhu thuong le, dau nam hoc moi nganh giao duc va chinh quyen cac cap lai co van ban yeu cau cac truong khong duoc thu tien cua hoc sinh (HS) ngoai nhung khoan da quy dinh.

Nhung thuc te, nhung khoan tien phai dong ngoai quy dinh van tang. Chi khac la, cac truong “day” cho hoi phu huynh van dong va thu, dan bien hoi nay thanh noi van dong thu kha nhieu khoan tien.

Loi dung hoi phu huynh de thu tien

Nhieu khoan thu phai doi hop phu huynh

Dau nam hoc moi, ngoai khoan thu hoc phi, hau het cac truong hoc tren dia ban TPHCM chua “dam” thu cac khoan khac vi chua to chuc duoc cuoc hop phu huynh.

Tuy nhien, theo tinh toan so bo cua mot phu huynh co con theo hoc o truong THPT cong lap tu chu tai chinh Marie Curie (quan 3) thi tong cong cac khoan dong gop dau nam hoc moi doi voi mot hoc sinh khong phai la it.

Cu the: Hoc phi moi thang 110.000 dong; Bao hiem y te: 60.000 dong; Bao hiem tai nan: 15.000 dong; co so vat chat: 45.000 dong; phu hieu, so lien lac, hoc ba: 30.000 dong, SGK: 165.000 dong va cac khoan khong ten khac nhu: tien hoc them buoi thu 2, tien may lanh, tien quy phu huynh…

Thay Nguyen Hoang Viet- Hieu truong truong THPT Phu Nhuan tam su: Chung toi hieu duoc noi lo lang cua phu huynh ve nhung khoan dong gop nen da cat giam toi da nhung khoan dong gop khong can thiet, trong do co khoan dong gop mua so lien lac, phu hieu, so hoc ba…

Rieng Quy Hoi cha me hoc sinh, chung toi de phu huynh quyet dinh. Khoan dong gop nay dung de dong vien, khen thuong hoc sinh dat thanh tich trong hoc tap, ren luyen, giup do nhung hoc sinh co hoan canh kho khan...

Thay Nguyen Thanh Loi- Hieu truong truong THCS Ngo Tat To cho biet: Ngoai cac khoan thu theo quy dinh cua So GD-DT TPHCM, truong con thu them tien hoc 2 buoi (40.000 dong/thang), tien ban tru (10.000 dong/ngay), tien phu hieu, so lien lac (20.000 dong/nam). Rieng tien bao hiem y te va bao hiem tai nan, neu phu huynh dong tinh moi duoc thu.

Truong THCS Ngo Tat To co 3.000 HS thi moi nam co den 1.500 HS dat loai gioi ve hoc tap. Trong khi do, quy thi dua khen thuong cua truong moi nam chi co vai trieu dong.

Vi vay, muon tang thuong cho hoc sinh gioi, nha truong danh phai trong cho vao Quy hoi cha me hoc sinh. Nam truoc, Quy Hoi Cha me hoc sinh cua truong thu 90.000 dong/hoc sinh. Nam nay, co the cao hon.

Phu huynh: Bat binh nhung khong dam ra mat

Loi dung hoi phu huynh de thu tien
Con di hoc, phu huynh hoc sinh phai lo nhieu khoan tien dong gop Anh: Hong Vinh
Chu nhat vua qua (10/9), cac phu huynh HS truong Tieu hoc Thuong Thanh (quan Long Bien, Ha Noi) khi di hop phu huynh da nhan duoc to roi truoc cong truong.

Trong to roi neu ra nhung nghi ngo ve cac khoan thu chi cua truong nam hoc truoc va van dong cac phu huynh khac chi dong tien 2 khoan: Tien quy phu huynh lop, tien xay dung truong.

Tac gia cua to roi tinh toan: Ca truong co 800 HS, moi HS dong 50.000 d quy phu huynh truong, vi chi truong thu 40 trieu dong (nhung nam truoc, khoan nay do nha truong dung ra thu), truong da chi vao viec gi? 72 trieu dong tien ho tro giao duc tieu hoc (90.000 d/ HS/ nam) duoc chi ra sao?

"Dieu 96 Luat Giao duc quy dinh: “Ban dai dien cha me hoc sinh (hoi phu huynh) duoc to chuc trong moi nam hoc o giao duc mam non va giao duc pho thong, do cha me hoac nguoi giam ho hoc sinh tung lop, tung truong cu ra de phoi hop voi nha truong thuc hien cac hoat dong giao duc”.

Tuy nhien, van chua co van ban nao huong dan cu the viec thuc hien dieu khoan nay cua luat.

Theo mot quan chuc Bo GD&DT, trong thoi gian qua o cac dia phuong co tinh trang lam dung trach nhiem cua minh o cac ban dai dien cha me hoc sinh; cac hoat dong cua ban dai dien nay o mot so noi di nguoc lai quyen loi cua so dong phu huynh hoc sinh.

Hien nay Bo GD&DT dang khan truong hoan thien du thao quy che huong dan hoat dong cua ban dai dien cha me hoc sinh, trong do quy dinh pham vi, muc do cac hoat dong trong nha truong ma ban dai dien nay duoc phep tham gia. Du kien, trong thang 9 quy che se duoc ban hanh"

Tuong tu, cau hoi con duoc dat ra cho nhieu quy khac nhu quy Doan Doi (18.000 d/ HS), quy tu thien (7.000 d/HS/nam), quy khuyen hoc.v.v...

Theo quy dinh cua Nha nuoc, dong gop (truong cong lap) cho moi HS bac pho thong cua cac gia dinh rat thap. Tuy nhien, tren thuc te, moi dip vao nam hoc moi, moi phu huynh phai dong cho con em minh so tien nhieu tram nghin dong, tham chi tren duoi ca trieu dong.

Nhieu khoan thu, chi can nhin vao danh muc va so tien phu huynh da nhan ra su vo ly. Vi du ve khoan tien an. Ve nguyen tac, cac truong deu phai quy dinh ro HS phai dong bao nhieu tien cho moi bua an va viec dong tien phai dua tren thuc te so bua an cua HS.

Nhung rat nhieu truong thu thang nao cung so tien nhu nhau, du thang do HS an 20 bua hay 22 bua, du thang do co nhieu ngay nghi le. Con viec HS nghi hoc (co phep) hay khong an o truong mot vai bua thi chuyen khong an van mat tien la duong nhien.

Do la chua ke den viec truong thu 6.000 d/bua nhung theo mo ta cua con em minh, khong it phu huynh nghi ngo ve chat luong tuong ung voi so tien cua bua an.

Hoac tien phuc vu (trong tre buoi trua) cung the hien su khong tuong xung giua so tien voi dau viec. Mot phu huynh truong Tieu hoc Hoang Hoa Tham (quan Ba Dinh) noi:

“Khoan nay con toi phai dong 40.000 d/thang. Lop chau co 40 chau, vi chi la 1,6 trieu dong. Cac chau nghi trua chua den 3 tieng dong ho. Toi lam quan quat ca ngay khong duoc 1,6 trieu d/thang. Vay ma nhan vien trong tre chi lam 3 tieng/ngay ma duoc tung ay tien. That vo ly!”.

Khong chi truong Hoang Hoa Tham. Phan nhieu nhung truong tieu hoc to chuc ban tru o cac quan cua Ha Noi deu thu muc ay.

Hoi phu huynh - ho la ai?

Trong khi du luan phu huynh nam nao cung buc xuc ve su thieu minh bach va hien tuong loan thu o cac truong pho thong thi doi tuong “tiep tay” cho tinh trang nay lai chinh la hoi phu huynh hoc sinh.

Mot phu huynh (xin duoc giau ten truong) ke: “Nam ngoai con toi vao lop 1. Buoi hop phu huynh dau tien, toi da thay co giao gioi thieu to chuc chi hoi phu huynh roi du chang thay ai bau ban gi.

Trong cac buoi don con, thinh thoang toi thay nhung nguoi trong chi hoi dang tham thi to nho gi do voi co giao hoac voi ban giam hieu nha truong.

Trong mot lan hop phu huynh khac, mot vi trong chi hoi dung len thong bao rang thoi gian qua da chi nhung khoan nay khoan kia nhu thay rem cua so, thay quat, quet voi lop hoc.v.v... Vi chi het 9 trieu dong, moi phu huynh dong 500.000 d. Trong khi do cac khoan thu theo quy dinh thi truong van thu may chuc nghin d/HS/nam”.

Theo loi ke cua nhieu phu huynh, trong cac cuoc hop phu huynh thuong co nhung nguoi nhan danh chi hoi phu huynh dung ra trinh bay va thuyet phuc cac phu huynh khac nen dong gop nhung khoan de cai thien dieu kien hoc cua con em ho.

Noi chung, cac phu huynh khac thuong nghe theo voi suy nghi “moi nguoi deu the”. Hon nua, khong ai muon con minh chiu su ky thi boi vi “cac ban deu dong tien, chi con con la chua dong”.

Trong khi do, chi hoi/hoi phu huynh thuc hien chuc nang nhiem vu cua minh den dau thi khong phu huynh khong duoc biet. Co phu huynh noi thang: “Cu nhu hien nay, theo toi nen giai tan cac hoi phu huynh. Cac vi ay lam duoc tro trong gi ngoai viec “co moi” de thu tien cho cac thay, cac co!”.

Thu khong dung, thu qua nhieu khoan (trong do nhieu khoan khong phuc vu hoat dong day hoc) khien nguoi dan khong an tam khi dong tien. Trong khi do nguoi dan it duoc biet ve ket qua cong tac giam sat, kiem tra tai chinh cua cac truong.

Vi the, nam nao cung vay, nha truong van thu duoc tien cua phu huynh thong qua hoi phu huynh hoc sinh, bang “chieu bai” van dong dong gop tu nguyen.

Nam nay, hoc phi cac cap va cac he truong o TPHCM khong tang so voi nam truoc. Cu the doi voi cac truong cong lap, hoc phi nha tre: 50.000 dong/chau/thang (noi thanh) va 30.000 dong/chau/thang (ngoai thanh); Hoc phi mau giao thap hon 10.000 dong so voi nha tre; Hoc sinh tieu hoc duoc mien hoc phi; Hoc sinh trung hoc co so: 15.000 dong/hoc sinh/thang (noi thanh) va 10.000 dong/hoc sinh/thang (ngoai thanh); Hoc sinh THPT: 30.000 dong/hoc sinh/thang (noi thanh) va 25.000 dong/hoc sinh/thang (ngoai thanh). Hoc phi cac truong tu chu tai chinh (noi thanh): nha tre: 250.000 dong/chau/thang; Mau giao: 200.000 dong/thang/chau; Tieu hoc: 80.000 dong/hoc sinh/thang; THCS: 90.000 dong/hoc sinh/thang; THPT: 110.000 dong/hoc sinh/thang.

Quy Hien - Ly Thanh Tam

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Hoi Cha Me Hoc Sinh, hoi phu huynh, truong tieu hoc, theo quy dinh, nhu thuong le, thu tien, dong gop, giao duc, nam hoc, hoc phi, khoan thu, dong, HS, quy, con

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lợi dụng hội phụ huynh để thu tiền

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lợi dụng hội phụ huynh để thu tiền bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Loi dung hoi phu huynh de thu tien

Nhan xet, hay lien he ve tin Loi dung hoi phu huynh de thu tien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Loi dung hoi phu huynh de thu tien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0