Lai nong chuyen benh thanh tich va tieu cuc trong truong hocLai nong chuyen benh thanh tich va tieu cuc trong truong hoc
Cac dai bieu trao doi ben le hoi nghi o TP.HCM - Anh: N.Quang
Hom qua 12/1, hoi nghi giao ban cuoc van dong "Noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc" tiep tuc duoc to chuc cho khu vuc dong bang song Cuu Long tai Can Tho. Truoc do tai TP.HCM, khu vuc duyen hai mien Trung - Tay Nguyen hoi nghi cung da dien ra tai Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM va Khanh Hoa.

Khoi DH - CD: Vi sao cham huong ung?

Truoc thuc trang chi co khoang 1/3 cac truong DH, CD, TCCN tren toan quoc tich cuc huong ung va co nhung hoat dong cu the trien khai cuoc van dong, PGS Nguyen Quang Dien (Pho giam doc DHQG TP.HCM) cho rang: "Luc phat dong, nhieu can bo giang vien cho rang cuoc van dong chu yeu la trong cac truong pho thong va viec chay theo thanh tich o DH, CD la khong co nen chua thuc su quan tam. Thuc ra, van con tinh trang mot so giang vien de dai trong danh gia hoc tap (dac biet voi he tai chuc, tu xa, cao hoc...); va dan dan tat ca moi thong nhat la tieu cuc trong DH van con va dong tinh day manh cuoc van dong nay". GS-TS Truong Dinh Kiet (Pho hieu truong Truong DH Y Duoc TP.HCM) nhan thieu sot la chua to chuc phat dong cuoc van dong "hai khong" nhung cho rang day la viec lam thuong xuyen cua truong tu rat nhieu nam truoc.

TS Kiet cho rang tuy khong nhieu, nhung van con nhung bieu hien tieu cuc trong truong va neu mot dan chung "nong hoi": Moi chieu 10.1, mot so hoc vien hoc cao hoc bi buoc mua tai lieu tai phong bo mon, ai mua thi phai ghi ten lai... de biet ai khong mua; van con tinh trang chay diem trong sinh vien (nhat la cac sinh vien lon tuoi). PGS-TS Ngo Huong (Pho hieu truong Truong DH Ngan hang TP.HCM) cung khang dinh khong the khong co tieu cuc trong truong, nhung da co nhieu bien phap de ngan chan tu 10 nam nay. PGS-TS Thai Ba Can (Hieu truong Truong DH Su pham ky thuat) cho rang o bac DH can phai trien khai manh viec chong tieu cuc cu the o 2 mat: trong kiem tra thi cu trong truong va trong danh gia cua cac giang vien. TS Can noi: "Truong toi lam rat nghiem trong thi cu. So di co duoc su nghiem tuc nay la do truong to chuc de cho sinh vien cung tham gia chong tieu cuc thong qua cac cuoc doi thoai thuong xuyen o ca cap khoa va cap truong suot 3 nam qua".

So voi cac cuoc hop truoc day, van de dao tao cua cac khoi TCCN duoc ban luan nhieu trong cuoc giao ban nay. Nhieu dai bieu khoi TCCN de nghi cong khai thu tuc hanh chinh trong viec giai quyet cua cac co quan o Bo GD-DT, tranh gay phien ha cho cac truong. Ong Do Huu Khoa (Chu tich Hoi dong quan tri Truong trung cap dan lap Cong nghe thong tin Sai Gon) cho biet da moi duoc mot so chuyen vien kiem dinh nuoc ngoai va lien ket voi nhieu truong day nghe de hinh thanh mot he thong danh gia chat luong trong khoi day nghe theo nhung tieu chi danh gia khach quan, chu trong nhieu ve ky nang cho hoc vien va de nghi Vu Giao duc chuyen nghiep cua Bo GD-DT ho tro cong viec nay.

Khanh Hoa: 3 van de nong

Tai hoi nghi tuong tu o Khanh Hoa, gan nhu xoay quanh ba van de nong.

1. Day them, hoc them da on? Theo bao cao cua Bo GD-DT, qua thanh tra, kiem tra da phat hien nhieu tieu cuc trong ky thi tot nghiep THPT nam hoc 2005- 2006, tieu cuc trong tuyen sinh, trong viec su dung van bang... nhung tieu cuc trong day them, hoc them thi chua thay neu cu the trong bao cao. Mot dai bieu dat van de: Tieu cuc trong day them, hoc them la van de buc xuc cua toan xa hoi, da tung duoc dat len ban nghi su cua Quoc hoi. Chung ta chua phat hien duoc, hay tieu cuc trong day them, hoc them khong con nua?

2. Benh thanh tich xuat phat tu thai do cua Bo GD-DT. Ong Luu Quoc Thanh, Giam doc So GD-DT Khanh Hoa noi: "Toi da tung la nan nhan cua benh thanh tich, bi phe binh, kiem diem vi ty le tot nghiep THCS thap. Benh thanh tich nay co phan trach nhiem cua Bo GD-DT, vi chinh Bo co van ban chi dao cho phep hoc sinh tieu hoc duoc thi lai 3 lan, de vot cac em len lop". Day la mot trong nhung nguyen nhan dan den tinh trang hoc sinh "ngoi nham" lop.

3. Giam sat va kiem dinh. Tai hoi nghi, nhieu dai bieu cho rang di doi voi chong tieu cuc trong giao duc can co nhung giai phap de phat trien, nhu: cai tien viec ra de thi, coi thi, cham thi; trien khai cuoc van dong chong tieu cuc trong giao duc doi voi toan bo he thong chinh tri... Phat bieu ket luan hoi nghi, Thu truong Bo GD-DT Pham Vu Luan cho biet: Sap toi, se trien khai viec giam sat xa hoi, truoc het la doi voi hoat dong thi cu, sau do la hoat dong day va hoc. Ben canh nha truong va cac co quan chuc nang, nganh giao duc se moi dai dien Hoi Cuu chien binh, thanh tra, kiem tra Dang, gia lang, truong ban... tham gia giam sat viec thi cu, giam sat viec danh gia ket qua hoc tap. Viec kiem dinh giao duc doc lap cung se duoc tien hanh. Co quan chuc nang cua Bo se cap giay chung nhan cho cac don vi kiem dinh, nhung hoat dong kiem dinh hoan toan doc lap voi cac truong, ke ca voi Bo GD-DT. Bo cung khuyen khich cac to chuc quoc te tham gia kiem dinh giao duc o Viet Nam.

Dong bang song Cuu Long: Nong voi bai hoc Bac Lieu
Tai TP.HCM, Bo truong Nguyen Thien Nhan da ung ho y tuong ve kiem dinh o truong THCN va cho biet se co thong bao som de ung ho viec nay, ke ca ung ho mot phan kinh phi. Bo truong cung cho biet da chi thi Vu Trung hoc pho thong, Vu Giao duc chuyen nghiep lam ngan hang de thi, vu DH sau DH xay dung ngan hang giao trinh dien tu de trong thang 3 nam nay cong bo rong rai tren mang dien tu cua Bo. Bo truong chi thi cac truong phai to chuc thi cac mon hoc that nghiem tuc, cham dut tinh trang den nha thay de "dua danh sach" truoc ngay thi. Mot so hoat dong sap toi cua Bo GD-DT la: trien khai dao tao theo yeu cau xa hoi, ban hanh cac che do chinh sach cham soc can bo giao vien cua nganh ve hoc tap nang cao trinh do, luong bong..., doi moi quan ly tai chinh cua nganh, phan cap trong quan ly giao duc, cong bo 12 quy trinh thu tuc hanh chinh cua Bo GD-DT...

Hoi nghi nong len khi thac si Nguyen Van Tan, Giam doc So GD-DT Bac Lieu phat bieu. Ai cung biet Bac Lieu dang bi chu y boi vu nang diem thi tu tai nam hoc 2005-2006 voi so luong cuc lon. Ong Tan voi sac mat khong vui da thua nhan: "Ket qua dau tu tai chung cua tinh ban dau chi dat khoang 55%, thay thap qua nen anh em can bo trong nganh da cho nang diem 1.700 hoc sinh nham dat ty le do gan 80%. So duoc nang diem gom 1.300 em THPT, con lai la bo tuc. 800 truong hop duoc nang diem co lien quan den tieu cuc tien bac len hon 600 trieu dong. 900 truong hop con lai do quen biet. 74 doi tuong lien quan den vu an, trong do can bo giao vien trong nganh la 38. Den gio, ket qua dieu tra vu an sap ket thuc. Toi xac dinh ro cac sai pham. Chung toi vi pham luat chong tham nhung. Toi du hoi nghi nay voi mot tam trang rat nang ne. Toi thanh that xin loi Bo truong, xin loi dong nghiep, xin loi Dang bo va nhan dan Bac Lieu. Toi da co don xin tu chuc Uy vien Ban chap hanh Tinh uy, tu chuc giam doc so va dang cho quyet dinh cua cap tren. Day la bai hoc dat gia cua chung toi, cac dia phuong khac nen nhin vao day rut kinh nghiem".

Ong Tan xuong giong that dau don. TS Thai Van Long, Giam doc So GD-DT Ca Mau tiep loi: "Chung toi chia se noi dau voi dong chi Tan. Phai chi, cuoc van dong "2 khong" trien khai truoc ky thi tu tai 2005-2006 thi su viec dau long cua Bac Lieu co the ngan chan duoc. Qua su viec Bac Lieu, chung ta nhan duoc mot bai hoc rat la quy bau". Giam doc So GD-DT Soc Trang Tran Viet Hung noi thang: Bac Lieu bi nan nhung chua chac chi moi tinh nay nang diem. Nhieu tinh khac chua bi lo do thoi. Chinh su ap dat ty le tot nghiep moi ra nong noi nay.

Thac si Ngo Tan Luc, Hieu truong Truong DH Tien Giang thi cho rang tieu cuc cua Bac Lieu khong xay ra o cac hoi dong thi, cung khong xay ra o hoi dong cham ma lai xay ra o bo phan tin hoc chiu trach nhiem len diem. Tom lai, nhung nguoi dinh tieu cuc o pham vi hep nhung lai la khau quyet dinh nen hau qua la qua lon.

Giam doc So GD-DT Soc Trang da lam khong khi hoi nghi them nhe nhom khi cho biet: "Thoi gian gan day lanh dao tinh khong de net gi ve chuyen ty le tot nghiep dat khong cao. Chinh su cam thong nay da lam cho chung toi an tam hon chu neu khong thi lam sao thuc hien cuoc van dong "2 khong", lam sao co ket qua dao tao thuc chat".

N.Q - V.L - Q.M.N

Viet Bao

Video nổi bật

Liệu Bạn Có Làm Được Như Anh Chàng Trong Clip?
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Bo GD, Bac Lieu, So GD, Khanh Hoa, Tay Nguyen, Can Tho, DH Su Pham Ky Thuat TP.HCM, dong bang song Cuu Long, Truong DH Su pham, cuoc van dong, trong truong hoc, tieu cuc, hoi nghi, thanh tich, giao duc, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lại nóng chuyện “bệnh thành tích và tiêu cực" trong trường học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lại nóng chuyện “bệnh thành tích và tiêu cực" trong trường học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lai nong chuyen benh thanh tich va tieu cuc trong truong hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Lai nong chuyen benh thanh tich va tieu cuc trong truong hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lai nong chuyen benh thanh tich va tieu cuc trong truong hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0