Kinh nghiem hay lam bai thi tot nghiep mon Vat ly

Kinh nghiem hay lam bai thi tot nghiep mon Vat ly

Tags: Bo GD&DT, cac dai luong vat ly, dao dong duoc duy tri, dong dien xoay chieu, cuong do dong dien, thuyet tuong doi hep, thi tot nghiep, tia tu ngoai, phu thuoc vao, song co hoc, phuong an, cong thuc, chung ta, mon vat, lam bai, em
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Kinh nghiem hay lam bai thi tot nghiep mon Vat ly
Voi mon Vat ly, theo tai lieu on thi TNPT cua Bo GD&DT nam hoc 2010– 2011, chuong trinh thi mon Vat ly gom cac phan: Dao dong va song co hoc; Dao dong dien tu va dong dien xoay chieu; Tinh chat song cua anh sang; Luong tu anh sang; So luoc ve thuyet tuong doi hep; Hat nhan nguyen tu; Vi mo, vi mo; Dong luc hoc vat ran.

Vi vay, cac em co the dua vao phan chia do de bo tri va sap xep thoi gian hoc on tung phan trong khoang thoi gian hop ly. Cuoi dot on tap, cac em nen bo tri thoi gian on tap tong hop tat ca cac phan.

Thu hai, doi voi mon Vat ly, cac em can on tap ly thuyet va luyen lam bai tap.

Ve ly thuyet vat ly.

Dau tien, cac em can nho cac khai niem, dinh nghia, dinh luat trong sach giao khoa chinh xac ve mat y nghia vat ly. Neu cac em hoc khong ky, chi nho mang mang hoac hoc vet thi cac em de mac phai sai lam khi lam bai.

Vi du: Trong cac khai niem dao dong co hoc. Phat bieu nao sau day la dung:

A. Dao dong tuan hoan la dao dong ma vi tri cua vat duoc lap lai nhu cu sau nhung khoang thoi gian bang nhau.

B. Dao dong tu do la dao dong chi phu thuoc vao cac dac tinh cua he, khong phu thuoc vao yeu to ben ngoai.

C. Dao dong duoc duy tri khong can tac dung cua ngoai luc tuan hoan duoc goi la tu dao dong.

D. Dao dong cuong buc la dao dong duoc duy tri do tac dung cua mot ngoai luc bien doi.

Tu de bai, cac em thay phuong an A noi ve khai niem dao dong tuan hoan. O day, trang thai duoc lap lai bao gom vi tri va huong chuyen dong cua vat. Vi vay, phuong an A chua chinh xac. Phuong an B noi ve khai niem dao dong tu do. Chu ky cua dao dong tu do phu thuoc vao cac dac tinh cua he va khong phu thuoc vao cac yeu to ben ngoai. Vi vay, phuong an B cung chua chinh xac. Phuong an D noi ve khai niem dao dong cuong buc.Trong do, ngoai luc phai bien doi tuan hoan. Vi the, phuong an D khong dung. Phuong an C noi ve tu dao dong. Dao dong duoc duy tri khong can tac dung cua ngoai luc tuan hoan duoc goi la tu dao dong. Vi vay, phuong an dung la phuong an C.

Vi du: cau 30, de thi tot nghiep THPT 2009 ma de M134.

Khi noi ve song co hoc, phat bieu nao sau day sai?

A.Song trong do cac phan tu cua moi truong dao dong theo phuong vuong goc voi phuong truyen song goi la song ngang.

B.Buoc song la khoang cach giua hai diem gan nhau nhat tren cung mot phuong truyen song ma dao dong tai hai diem do nguoc pha nhau.

C.Song trong do cac phan tu cua moi truong dao dong theo phuong trung voi phuong truyen song goi la song doc.

D. Tai moi diem cua moi truong co song truyen qua, bien do cua song la bien do dao dong cua phan tu moi truong.

Doc de bai, cac em thay phuong an A noi ve song ngang, phuong an B noi ve buoc song, phuong an C ve song doc, phuong an D ve bien do song. Cac em nho lai chinh xac cac khai niem se thay phuong an B la sai va chon phuong an do. Vi buoc song la khoang cach giua hai diem gan nhau nhat tren cung mot phuong truyen song ma dao dong tai hai diem do cung pha nhau.

Ve ly thuyet, chung ta can phai hieu dac diem cua cac khai niem va cac dai luong vat ly. Doi voi cac dai luong vat ly, chung ta can nho cong thuc (neu co) va cac cong thuc lien he giua cac dai luong vat ly do. Vi trong de thi, cac cong thuc deu duoc bien doi.

Doi voi dac diem cua cac khai niem, cac dai luong vat ly, cac em can hieu dac diem rieng cua tung khai niem, dai luong vat ly va so sanh giua cac dai luong gan giong nhau.

Vi du: cau 39, de thi tot nghiep THPT 2010 ma de M137.

Tia tu ngoai:

A. khong truyen duoc trong chan khong.

B. duoc ung dung de khu trung, diet khuan.

C. co kha nang dam xuyen manh hon tia gamma.

D. co tan so tang khi truyen tu khong khi vao nuoc.

Theo dac diem cua tia tu ngoai, cac em biet chung co ung dung de khu trung, diet khuan. Nhung chung ta co the hoc cac kien thuc theo cach lien ket voi nhau va he thong cac don vi kien thuc cung dang voi nhau. Trong thang song dien tu, chung ta biet buoc song cua tia tu ngoai dai hon buoc song cua tia gamma. Song dien tu co the lan truyen trong chan khong nen tia tu ngoai cung truyen duoc trong chan khong. Ma ta biet buoc song cang lon thi nang luong cang nho va kha nang dam xuyen cang kem. Vi vay, tia tu ngoai co kha nang dam xuyen kem hon tia gamma. Ngoai ra, chung ta biet khi buc xa song dien tu truyen tu moi truong nay sang moi truong khac thi tan so khong thay doi. Vay nen, tan so cua tia tu ngoai khong thay doi khi truyen tu khong khi vao nuoc. Nhu vay, phuong an dung la B.

Vi du: cau 24, de thi tot nghiep THPT 2009 ma de M134.

Dat mot dien ap xoay chieu vao hai dau doan mach chi co tu dien thi

A. tan so cua dong dien trong doan mach khac tan so cua dien ap giua hai dau doan mach.

B. cuong do dong dien trong doan mach som pha π/2 so voi dien ap giua hai dau doan mach.

C. cuong do dong dien trong doan mach tre pha π/2 so voi dien ap giua hai dau doan mach.

D. dong dien xoay chieu khong the ton tai trong doan mach.

Theo dac diem cua mach dien xoay chieu chi chua tu dien, chung ta biet tan so cua dong dien bang tan so cua dien ap, cuong do dong dien xoay chieu chay qua tu dien som pha π/2 so voi dien ap giua hai dau doan mach. Vay, phuong an dung la phuong an B.

Ve bai tap vat ly

Truoc tien, cac em can doc ky dau bai, tom tat noi dung bai toan, doi don vi (trong truong hop su dung cong thuc lien he giua cac dai luong vat ly khac loai), khong can doi don vi (trong truong hop su dung cong thuc ti le giua cac dai luong vat ly cung loai). Neu so xuat cac em se tinh toan sai bai toan. Khi tinh toan voi phep tinh co so mu, cac em nen tinh cac so rieng va tinh phan so mu rieng. Nhu vay, cac em se giam bot muc do phuc tap cua phep tinh va han che su nham lan trong tinh toan.

Ngoai ra, khi doc mot bai toan vat ly, cac em can chuyen duoc tu cac du kien bai cho thanh cac dai luong vat ly tuong ung va lien he voi cac cong thuc hay dinh luat tuong ung. Vi vay, khi hoc mot cong thuc vat ly, cac em can hieu ro y nghia vat ly cua cac dai luong vat ly trong cong thuc va don vi co ban theo he SI. De khi ap dung, cac em biet van dung cong thuc tuong ung va doi don vi cua cac dai luong vat ly phu hop voi bai toan.

Vi du: cau 26, de thi tot nghiep THPT 2009 ma de M134.

Mot song ngang truyen theo chieu duong truc Ox, co phuong trinh song la: u = 6cos(4πt – 0,02πx); trong do x tinh bang cm, t tinh bang s. Song nay co buoc song la
A.100cm. B. 150cm. C. 50cm. D. 200cm.

Tu dau bai, chung ta nho lai phuong trinh song truyen theo chieu duong truc Ox:
u = A.cos(2πft 2πx/). Trong do, f la tan so song co don vi la Hz; la buoc song co don vi la m hoac cm; x la toa do cua diem khao sat so voi nguon O co don vi la m hoac cm. Doi chieu cong thuc tong quat va cong thuc de bai cho, chung ta thu duoc f = 2Hz; = 100cm. Vay, phuong an dung la phuong an A.

Vi du: cau 16, de thi tot nghiep THPT 2010 ma de M137.

Dat dien ap u = Ucost (voi U va khong doi) vao hai dau mot doan mach co R,L,C mac noi tiep. Biet dien tro thuan R va do tu cam L cua cuon thuan cam deu xac dinh con tu dien co dien dung C thay doi duoc. Thay doi dien dung cua tu dien den khi cong suat cua doan mach dat cuc dai thi thay dien ap hieu dung giua hai ban tu dien la 2U. Dien ap giua hai dau cuon cam thuan luc do la:
A. 2U. B. 3U. C. 2U. D. U.

Chu y: trong bai toan khao sat bien thien, cac em nen su dung cong thuc co chua phan lon cac dai luong la hang so, chi co mot dai luong bien thien.

Doc de bai, chung ta thay hien tuong xay ra khi thay doi C de cong suat cua doan mach dat cuc dai la hien tuong cong huong. Cac em ap dung cong thuc P = I2.R. Khi R khong thay doi, de cong suat cua doan mach dat cuc dai thi cuong do dong dien trong mach phai dat gia tri cuc dai. Neu cac em su dung cong thuc: P = U.I.cos, chung ta chi biet co U la hang so con I va chua biet ro, nen chung ta khong su dung cong thuc nay. Khi da xac dinh duoc hien tuong xay ra la cong huong, chung ta dua vao dac diem cua hien tuong cong huong, ta co: ZL = ZC hay UL = UC. Vay, dien ap giua hai dau cuon cam thuan luc do la 2U. Phuong an dung la phuong an C.

Sau khi on tap chu dao, cac em da nam vung duoc cac kien thuc co ban. Cac em nen tu bo tri thoi gian luyen tap ve tam ly thi va toc do lam bai. Thoi gian lam mot de thi o nha chi duoc phep bang 2/3 thoi gian thi chinh thuc, de trong luc thi chinh thuc do tam ly, chung ta se lam cham hon o nha.

Cuoi cung, ve kinh nghiem khi lam bai thi trac nghiem, cac em nen doc ky tung cau hoi va phan tich de bai can than trong thoi gian ngan it hon 1phut. Va lam duoc cau nao, cac em phai dam bao chac chan cau do. Do so luong cau hoi nhieu va thoi gian lam bai moi cau cho phep trong khoang thoi gian mot phut ruoi. Neu cac em lam bai cau tha, nhanh chong thi khi xem lai cac em se mat binh tinh va khong the xem lai duoc toan bo bai lam cua minh.

Theo Ths Nguyen Duc Lam (Giao duc & Thoi dai)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Dạy bơi cho trẻ: Sao mãi chần chừ!

Mỗi ngày trung bình có hơn 9 trẻ em Việt Nam chết đuối. Bộ GD-ĐT đã đặt mục tiêu dạy đại trà bơi lội cho học sinh tiểu học nhưng hơn 5 năm qua, đề án mới dừng ở việc thí điểm

Phụ huynh “chịu chết” với lời khen danh hiệu cuối năm của con

Đã sang năm thứ hai các trường thực hiện đánh giá khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Thay vì đánh giá xuất sắc, giỏi, tiên tiến như trước đây, cách ghi giấy khen theo phương thức mới khiến nhiều phụ huynh... “chịu chết” với các loại kiểu danh hiệu “hiểu sao cũng được”.

Tìm hiểu: Bo GD&DT, cac dai luong vat ly, dao dong duoc duy tri, dong dien xoay chieu, cuong do dong dien, thuyet tuong doi hep, thi tot nghiep, tia tu ngoai, phu thuoc vao, song co hoc, phuong an, cong thuc, chung ta, mon vat, lam bai, em

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kinh nghiệm hay làm bài thi tốt nghiệp môn Vật lý

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kinh nghiệm hay làm bài thi tốt nghiệp môn Vật lý bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Kinh nghiem hay lam bai thi tot nghiep mon Vat ly

Nhan xet, hay lien he ve tin Kinh nghiem hay lam bai thi tot nghiep mon Vat ly co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Kinh nghiem hay lam bai thi tot nghiep mon Vat ly de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0