Kiem dinh chat luong dai hoc bang cach naoKiem dinh chat luong dai hoc bang cach nao
Sinh vien DH Mo ban cong TP.HCM tra cuu tai lieu trong thu vien. Anh: Ngoc Thach
Hoat dong kiem dinh chat luong (KDCL) dinh ky la mot trong nhung bien phap rat quan trong va duoc nhieu quoc gia tren the gioi ap dung de nang cao chat luong giao duc DH. Sau mot thoi gian thu nghiem voi 20 truong DH trong ca nuoc, moi day da co lien tiep hai cuoc hoi thao do DH quoc gia TP.HCM va Ban lien lac cac truong DH-CD Viet Nam (VUN) to chuc tai TP.HCM va Da Lat de dat ra nhieu van de ma cac truong DH-CD tai VN can quan tam ve tien trinh KDCL.

Lung tung

Tai hoi thao ve KDCL moi day tai Da Lat, khong it lanh dao cac truong DH-CD van to ra lung tung khi chuan bi trien khai cong viec nay o don vi minh. Trong nam 2005, Bo GD-DT da lua chon 10 truong DH cong lap tham gia KDCL dot 1; dot 2 trong nam 2006 co 10 truong tham gia, trong do co 2 truong dan lap la DHDL Hai Phong va DHDL Van Lang. Bo GD-DT yeu cau cac truong thanh lap don vi chuyen trach ve khao thi va dam bao chat luong de trien khai tu danh gia, xay dung ke hoach phan dau dat tieu chuan KDCL cho tung giai doan, trien khai xay dung co so du lieu (thong tin ve truong, ket qua dieu tra tinh hinh dao tao, tinh hinh sinh vien tot nghiep hang nam va sinh vien da co viec lam...).

Bo tieu chuan KDCL theo Quyet dinh 38 (KDCL-38) cua Bo GD-DT gom 10 tieu chuan va 40 tieu chi, quy trinh KDCL co 3 buoc co ban: 1) Tu danh gia cua truong DH (tuc "danh gia trong") - 2) Danh gia ngoai - 3) Tham dinh va cong nhan truong DH dat tieu chuan KDCL-38.

Cac truong DH tham gia KDCL dot 1 da hoan tat khau danh gia trong (tu danh gia cua truong DH), dang chuyen sang giai doan danh gia ngoai de duoc cong nhan ket qua kiem dinh trong nam 2006; du kien cac truong tham gia dot 2 se hoan tat khau danh gia trong truoc ngay 5/9 nam nay de sau do chuyen qua khau danh gia ngoai va cuoi nam duoc cong nhan. Sau do, Bo GD-DT se tien hanh KDCL voi tat ca cac truong DH con lai, du kien hoan tat vao nam 2010.

Ngoai bo tieu chuan cua Bo GD-DT, con co cac tieu chi danh gia khac tu cac bo tieu chuan chat luong cua mang DH Dong Nam A (AUN - gom 17 thanh vien, trong do VN co 2 thanh vien la DHQG Ha Noi va DHQG TP.HCM), to chuc kiem dinh cua Uy ban bang ky su Phap (CTI), kiem dinh theo tieu chuan ISO... De an KDCL khac cua DHQG TP.HCM duoc thong qua vao thang 3/2004, thoi diem cac bo tieu chuan chat luong cua Bo GD-DT va AUN van con chua duoc ban hanh va sau khi bo tieu chuan AUN duoc chinh thuc thong qua thi de an cua DHQG TP.HCM da bo sung them cac yeu cau cu the cua AUN, dong thoi cung da su dung cac cong cu va huong dan ky thuat cua AUN de thuc hien danh gia dong cap tai cac don vi thanh vien. Bo tieu chuan KDCL cua DHQG Ha Noi co mot so tieu chi dat muc yeu cau cao hon bo tieu chuan KDCL cua Bo GD-DT hien nay. Chua ke mot so truong da tu tiep can voi nhung mo hinh chat luong quoc te, trong do co bo tieu chuan cua ISO. Mot so nganh va khoa cua cac truong DH co yeu to lien ket voi nuoc ngoai deu phai thuc hien cac tieu chuan danh gia cua truong lien ket.

"Soi guong" va "chup anh"

Thac si Dinh Tuan Dung (Truong DH Kinh te quoc dan Ha Noi) cho rang: "Bien gioi quoc gia - truoc kia thuong duoc xac dinh boi bien gioi lanh tho - khong con nguyen gia tri, ma con duoc nhac den nhung san pham vat chat va phi vat chat nhu hang hoa, phim anh, van hoa, truong DH danh tieng...". Chinh vi vay, truong cua ong va nhieu truong DH khac (DH Cong nghiep TP.HCM, DH Su pham Ha Noi, DH Nong Lam TP.HCM, DH ban cong Ton Duc Thang, DH dan lap Hai Phong, DH Da Lat, DH dan lap Duy Tan Da Nang...) da lua chon phuong phap quan ly theo kieu cong nghiep la ap dung he thong quan ly chat luong ISO va tien hanh KDCL cua truong.

Suy nghi cu den benh vien "la ra benh" da khien mot so truong chua muon KDCL, ngai cong bo cong khai, so bi xep hang... TS Huynh Van Thong (Truong DH Da Lat) khang dinh ket qua KDCL chi nen hieu la "anh chup" tai mot thoi diem cua van hoa chat luong o tung co so giao duc DH, do do KDCL chi co gia tri khi cac co so giao duc DH that su mong muon nam bat ro rang mot cach thuong xuyen hinh anh chat luong cua don vi minh de lien tuc cai tien chat luong.

Ve dieu nay, TS Nguyen Dung (Hieu truong Truong DH dan lap Van Lang) nhan dinh: "Du co som tham gia KDCL hay khong thi moi truong DH cung nen tien hanh giai doan tu danh gia, tu "soi guong" (danh gia trong) de tim ra mat manh va mat yeu cua minh. Van de la buoc qua giai doan "chup anh" (danh gia ngoai) thi cu de nguoi chup anh chup thoai mai, muon chup cho nao cung duoc chu khong phai cu quay cho dep ra de chup, co tinh che di nhung cho xau!". Van la "chuyen guong soi", PGS-TS Le Duc Ngoc (DHQG Ha Noi) dong tinh: "Bo tieu chuan KDCL cua Bo dua ra nhu mot cai guong de cac truong "soi" truong minh dat duoc gi, chua dat diem gi de co ke hoach dieu chinh. Vi vay du chua co trong danh sach 20 truong dau tien tham gia KDCL-38, cac truong con lai deu nen tu "soi" minh, khi nao hoi du kha nhieu tieu chuan thi co the tu viet bao cao danh gia trong va yeu cau duoc danh gia ngoai".

Kiem dinh chat luong dai hoc bang cach nao

Cac dai bieu du hoi thao ve kiem dinh chat luong tai Da Lat

Ai danh gia?

Co hai van de duoc dat ra trong cac cuoc hoi thao la: ai dung ra xay dung bo tieu chuan KDCL DH va ai dung ra to chuc KDCL DH? TS Nguyen Duc Nghia (Pho giam doc DHQG TP.HCM) cho biet hau het cac quoc gia deu thanh lap to chuc danh gia chat luong giao duc co co che hoan toan doc lap voi chinh phu va cac truong, theo nhung quy dinh va noi dung khac nhau. Nhom giang vien Truong DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM gom GVC Le Hoang Binh, TS Le Dinh Phuong va TS Luu Thanh Tam dat van de quy dinh KDCL cua Bo co phu hop voi thong le quoc te chua, va lap luan: "Theo nguyen tac 3 ben thi ben thu nhat - truong tu danh gia theo tieu chuan cua Bo GD-DT; ben thu hai - to chuc doc lap danh gia ngoai chu khong phai co quan thuoc Bo GD-DT; ben thu ba - xa hoi cong nhan chat luong. Tren thuc te, cong viec cua 3 ben hien nay deu do Bo GD-DT quan ly".

PGS-TS Do Huy Thinh (Trung tam dao tao khu vuc cua SEAMEO tai VN) cho biet: "O My, viec kiem dinh la do cac to chuc doc lap, tu nhan, phi loi nhuan thuc hien. Dieu nay noi len tinh doc lap cua to chuc kiem dinh va lam rach roi hai quan diem giua mot ben cap phep hoat dong (Nha nuoc) va mot ben chung nhan co dam bao duoc hoat dong chat luong hay khong (tu nhan). Mot dieu can noi la cac truong khong kiem dinh khong the lien thong voi voi cac truong duoc kiem dinh. Van de nay co y nghia rat quan trong: sinh vien My khi tim hieu truong de dang ky hoc thuong truoc het xem xet truong do da duoc kiem dinh hay chua". PGS-TS Nguyen Hoi Nghia (Giam doc TT khao thi va danh gia chat luong dao tao, DHQG TP.HCM) cung cap them tinh hinh o chau Au: "Trinh do phat trien ve dam bao chat luong o chau Au co nhieu khac nhau, co nhieu mo hinh phong phu nhung da so la doc lap voi chinh phu"

PGS-TS Nguyen Hoi Nghia de nghi nen theo xu huong chung cua the gioi la co mot bo phan co quan doc lap dam nhan viec danh gia ngoai. Ong noi: "Tien trinh KDCL danh cho 20 truong dau tien tai VN co the van giu nhu cu nhung tu nam 2007 tro di nen giao Hiep hoi cac truong DH VN sau nay dam nhan viec danh gia ngoai".

Nhut Quang

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Bo GD, Da Lat, DHQG TP, CD Viet Nam, DHQG Ha Noi, DH Quoc Gia TP.HCM, thoi gian thu nghiem, nang cao chat luong, bo tieu chuan, tu danh gia, bang cach nao, cuoc hoi thao, kiem dinh, to chuc, van de, truong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kiểm định chất lượng đại học bằng cách nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kiểm định chất lượng đại học bằng cách nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Kiem dinh chat luong dai hoc bang cach nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Kiem dinh chat luong dai hoc bang cach nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Kiem dinh chat luong dai hoc bang cach nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0