Khoi D vao nhung truong nao

Khoi D vao nhung truong nao

Tags: Khoi D, Van Lang, Bo GD, DH Su Pham Ky Thuat TP.HCM, nganh cong nghe thong tin, DH Quoc Gia TP.HCM, Truong DH Su pham, lien quan den, ky thuat dien, tuong ung voi, nganh ky thuat, dan lap, xet


Tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007

Khoi D vao nhung truong nao
Thi sinh lam bai trong ky thi tuyen sinh DH, CD nam 2006 - Anh: Nong thon Ngay nay
Nhung truong nao tai TP.HCM dao tao nganh lien quan den ngoai ngu? Nguyen tac xet tuyen NV1, NV2 va NV3? Thi khoi K vao DH Su pham Ky thuat TP.HCM? Ghi ho so vao truong DH khong to chuc thi?... la nhung thac mac thi sinh hoi ve tuyen sinh DH-CD 2007.

>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Cau truc de thi trac nghiem tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007
>> Tu lieu diem chuan tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Hop thu tu van tuyen sinh

+ Tai TP.HCM co nhung truong DH nao dao tao nganh lien quan den ngoai ngu? Nhung truong nao o TP.HCM xet tuyen nguyen vong (NV) 2? Nguyen tac xet tuyen NV1, NV2 va NV3 nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Cac nganh lien quan den ngoai ngu, tai TP.HCM co cac truong DH sau: DH KHXH&NV - DH Quoc gia TP.HCM (tat ca cac nganh); DH Quoc te - DH Quoc gia TP.HCM (Quan tri kinh doanh); Khoa Kinh te - DH Quoc gia TP.HCM (tru nganh He thong thong tin quan ly); DH ban cong Marketing (tru nganh He thong thong tin kinh te);

DH ban cong Ton Duc Thang (Cong nghe thong tin, Tai chinh tin dung, Ke toan kiem toan...); DH Luat TP.HCM (tat ca cac nganh); DH Nong lam TP.HCM (Ke toan, Quan tri kinh doanh...); DH Su pham TP.HCM (Tam ly giao duc, Quoc te hoc...); DH Mo TP.HCM (Tai chinh ngan hang, Ke toan...);

Va cac truong DH dan lap nhu DH dan lap Cong nghe Sai Gon, DH dan lap Hong Bang, DH dan lap Hung Vuong, DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM, DH dan lap Ngoai ngu - Tin hoc TP.HCM, DH dan lap Van Hien, DH dan lap Van Lang.

Ngoai ra phia Nam con co cac truong DH Kinh te Hue (tru nganh Tai chinh ngan hang); DH Ngoai ngu Hue; DH Ngoai ngu Da Nang; DH Can Tho (Ke toan, Tai chinh, Ngoai thuong...); DH Da Lat; DH Quy Nhon; DH dan lap Binh Duong; DH dan lap Cuu Long; DH dan lap Duy Tan, DH dan lap Lac Hong; DH dan lap Phu Xuan; DH dan lap Yersin Da Lat.

Sau khi co diem chuan va danh sach thi sinh trung tuyen NV1, nhung truong nao con thieu se tuyen them NV2, neu NV2 van thieu thi tuyen them NV3. Nguyen tac xet tuyen la xet tu diem cao tro xuong den het chi tieu, chi ap dung diem uu tien doi tuong va khu vuc theo qui che tuyen sinh, khong duoc uu tien ho so nop truoc.

Theo quy dinh, cac truong xay dung diem xet tuyen theo nguyen tac muc diem toi thieu nhan ho so dang ky xet tuyen NV2 khong thap hon diem trung tuyen NV1, muc diem toi thieu nhan ho so xet tuyen NV3 khong thap hon diem trung tuyen NV2.

Viec xet tuyen NV2, NV3 chi ap dung doi voi nhung thi sinh da du thi DH bang de thi chung cua Bo GD-DT, co ket qua thi ba mon dat tu diem san DH hoac CD tro len, khong co mon nao bi diem 0, chua trung tuyen NV1. Sau khi bo GD-DT cong bo diem san DH, CD cua tung khoi thi, nhung thi sinh co ket qua thi bang diem san tro len tuong ung voi tung khoi thi (co tinh diem uu tien doi tuong va khu vuc) se duoc cap 2 giay chung nhan ket qua thi.

Neu khong trung tuyen NV1, thi sinh se dung giay chung nhan ket qua so 1 de dang ky xet tuyen NV2. Neu khong trung tuyen NV2, thi sinh dung giay so 2 de dang ky xet tuyen NV3. Thi sinh luu y: moi thi sinh chi duoc trung tuyen mot NV, xet lan luot, khong trung tuyen NV nay moi duoc du tuyen tiep NV sau.

Bo GD-DT quy dinh thong nhat thoi gian xet tuyen cua tung NV nhu sau: Tu ngay 25-8 den ngay 10-9-2007 nhan ho so xet tuyen NV2 va cong bo ket qua trung tuyen NV2 truoc ngay 15-9. Tu ngay 15-9 den ngay 30-9-2007 nhan ho so xet tuyen NV3.

Bo GD-DT cung quy dinh cac truong chi nhan ho so dang ky xet tuyen qua duong buu dien, chi nhan Giay chung nhan ket qua thi ban chinh co chu ky va dau do cua truong to chuc thi, khong nhan ban sao, photocopy.

+ Toi tot nghiep he Trung cap nganh Dien Cong nghiep va dan dung Truong Trung hoc Dien 3 (nay la CD Dien luc Mien Trung). Nay toi muon thi vao khoi K nganh Ky thuat dien - dien tu Truong DH Su pham Ky thuat TP.HCM toi phai lam thu tuc the nao va hinh thuc thi cua truong ve khoi K nay ra sao? (Nguyen Duc Cuong, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thi sinh du thi khoi K-3/7 (lien thong tu TCCN, Cong nhan ky thuat) vao Truong DH Su pham Ky thuat TP.HCM phai co bang tot nghiep THPT cung voi bang nghe bac 3/7 tuong ung voi nganh du thi; hoac co bang TCCN tuong ung voi nganh du thi. Trung tuyen se duoc dao tao trong 4 nam, van bang tot nghiep la bang ky su.

Khoi K gom cac nganh: Ky thuat dien - dien tu (ma nganh 130), Dien cong nghiep (131), Co khi che tao may (132), Co khi dong luc (133), Cong nghe cat may (134), Ky thuat nhiet - dien lanh (135).

Thi sinh se du thi ba mon gom: mon 1: Toan, mon 2: Ly, mon 3: Ky thuat dien (doi voi nganh Ky thuat dien - dien tu, Dien cong nghiep); Ve ky thuat (doi voi nganh Co khi che tao may, Co khi dong luc); Ky thuat may (doi voi nganh Cong nghe cat may); Ky thuat nhiet (doi voi nganh Ky thuat nhiet - dien lanh).

Truong DH Su pham Ky thuat TP.HCM se to chuc thi vao ngay 1 va 2-8-2007. Thong tin chi tiet lien he truc tiep tai Phong Cong tac chinh tri - Quan ly sinh vien, so 1-3 Vo Van Ngan, quan Thu Duc, TP.HCM; DT: 08. 7222764 - 8961333 de biet thoi gian, thu tuc du thi va on thi.

+ Em thich khoi D nen thi nganh Cong nghe thong tin, nay em muon thu suc minh voi nganh Du lich cung o Truong DH dan lap Van Lang. Vay em ghi trong ho so nhu the nao? Va ma nganh cac nganh Cong nghe thong tin va Du lich cua truong nay la gi? Lieu em thi mot khoi nhung chon hai nganh khac nhau vao cung mot truong duoc khong? (Ly Binh Sang, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Truong DH dan lap Van Lang la truong khong to chuc thi nen neu thi vao nganh Cong nghe thong tin cua truong nay, ban phai thi nho vao mot truong khac. Trong muc 2 cua "Phieu dang ky du thi (DKDT) DH va CD 2006" ban ghi ten truong co to chuc thi (vi du DH Mo TP.HCM); day la truong ma ban se du thi de co ket qua; dong thoi ban ghi ky hieu truong (MBS), khoi thi (D1), khong ghi ma nganh.

Tai muc 3 ban ghi ten truong khong to chuc thi ma ban co nguyen vong theo hoc, luu y khoi thi ghi o muc 2 va 3 phai giong nhau. Nhu vay, ban ghi ten truong co nguyen vong hoc la DH dan lap Van Lang, ky hieu truong DVL, khoi thi D1, ma nganh 101.

Ban khong the thi mot khoi vao hai nganh, chi khi nao ban khong trung tuyen nganh da dang ky thi khi do ban se dang ky xet tuyen NV vao nganh ban muon vao (cu the la nganh Quan tri du lich, ma nganh 405, khoi D1 cua Truong DH dan lap Van Lang).

Cac bac phu huynh va cac ban hoc sinh co nhung yeu cau thac mac ve tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007, thac mac cac nganh hoc, quy che... co the gui email den TS tai dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

TS se tra loi thac mac cua ban doc trong thoi gian som nhat. De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go chu co dau (font chu unicode).

QUOC DUNG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Câu hỏi hay

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

HS mầm non liên tiếp nhập viện vì ngộ độc, giáo viên không hay biết

Sau khi trở về từ trường, nhiều học sinh có biểu hiện sốt, nôn, đau bụng, đi ngoài, có một số em phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, khi được hỏi thì nhà trường lại nói rằng không hề hay biết.

Dạy bơi ở trường tiểu học: Đừng để "chết yểu"!

Hầu hết 11 bể bơi do Tổ chức Liên minh vì sự an toàn của trẻ em Hoa Kỳ (gọi tắt chương trình TASC) tài trợ cho 11 trường trong chương trình bơi an toàn dành cho học sinh tiểu học đến nay đã hư hỏng, xuống cấp. Trong khi đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư không mấy mặn mà đầu tư xã hội hóa bể bơi ở trường học, khiến việc dạy bơi cho học sinh đứng trước nguy cơ “chế

Tìm hiểu: Khoi D, Van Lang, Bo GD, DH Su Pham Ky Thuat TP.HCM, nganh cong nghe thong tin, DH Quoc Gia TP.HCM, Truong DH Su pham, lien quan den, ky thuat dien, tuong ung voi, nganh ky thuat, dan lap, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khối D vào những trường nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khối D vào những trường nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khoi D vao nhung truong nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Khoi D vao nhung truong nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khoi D vao nhung truong nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0