Huong dan on thi tu tai mon Vat ly ToanHuong dan on thi tu tai mon Vat ly Toan

Bo GD-DT da co huong dan noi dung on tap doi voi ky thi tot nghiep THPT nam hoc 2005-2006 danh cho HS lop 12 (huong dan rieng cho tung chuong trinh khong phan ban va phan ban).

Mon Vat ly (chuong trinh khong phan ban)

PHAN LY THUYET

A. Yeu cau:

- Neu duoc cac hien tuong: khai niem, y nghia vat ly cua cac khai niem, cac thuyet - Phat bieu duoc cac dinh luat vat ly, viet duoc cong thuc tinh cac dai luong, neu ten va don vi do cac dai luong co mat trong cong thuc - Van dung kien thuc da hoc de giai thich duoc cac hien tuong vat ly, giai cac bai tap dinh tinh don gian.

B. Noi dung:

Noi dung on tap ly thuyet xep theo thu tu cac chuong cua SGK vat ly lop 12. HS phai biet van dung cac kien thuc thuoc cac noi dung duoi day de tra loi cac cau hoi:

1- Con lac lo xo. Dao dong dieu hoa.

2- Khao sat dao dong dieu hoa. Dao dong cua con lac don.

3- Su tong hop dao dong.

4- Dao dong cuong buc. Su cong huong.

5- Hien tuong song trong co hoc.

6- Hien tuong giao thoa. Ly thuyet ve giao thoa. Song dung.

7- Hieu dien the dao dong dieu hoa. Cuong do hieu dung va hieu dien the hieu dung.

8- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh.

9- Dong dien xoay chieu ba pha.

10- May bien the. Su truyen tai dien nang.

11- Mach dao dong. Dao dong dien tu.

12- Dien tu truong. Song dien tu.

13- Guong cau lom. Guong cau loi. Cong thuc guong cau. Nhung ung dung cua guong cau.

14- Hien tuong khuc xa anh sang. Dinh luat khuc xa anh sang.

15- Hien tuong phan xa toan phan.

16- Lang kinh.

17- Mat. Cac tat cua mat va cach sua.

18- Kinh hien vi va kinh thien van. Hien tuong tan sac anh sang.

19- Hien tuong giao thoa anh sang.

20- Cac loai quang pho.

21- Tia hong ngoai. Tia tu ngoai.

22- Tia Ronghen. Thang song dien tu.

23- Hien tuong quang dien.

24- Thuyet luong tu va cac dinh luat quang dien. Luong tinh song hat cua anh sang.

25- Hien tuong quang dien trong. Quang dien tro. Pin quang dien.

26- Ung dung cua thuyet luong tu trong nguyen tu hydro.

27- Cau tao hat nhan nguyen tu. Don vi khoi luong nguyen tu.

28- Phan ung hat nhan. Phan ung phan hach. Phan ung nhiet hach.

PHAN BAI TAP

A- Yeu cau:

- HS nam duoc phuong phap va co ky nang giai cac loai bai tap trong chuong trinh.

- Van dung noi dung kien thuc da hoc de giai duoc cac bai tap trong sach giao khoa, sach bai tap va nhung bai tap tuong tu.

B- Noi dung:

HS giai duoc cac loai bai tap sau:

- Lap phuong trinh dao dong, tim cac dai luong dac trung, cac gia tri tuc thoi va nang luong cua he vat dao dong dieu hoa.

- Bai tap ve con lac don, con lac lo xo.

- Tong hop nhieu dao dong dieu hoa cung phuong, cung tan so.

- Bai tap ve doan mach xoay chieu RLC khong phan nhanh.

- Bai tap ve may bien the.

- Bai tap ve dinh luat khuc xa, lang kinh, thau kinh.

- Bai tap ve phan xa toan phan.

- Bai tap ve hien tuong giao thoa anh sang (khe Iang).

- Bai tap ve phan ung hat nhan.

- Bai tap ve van dung dinh luat phong xa.

Mon Toan (chuong trinh khong phan ban)

Chu de 1: Dao ham va khao sat ham so

Cac kien thuc co ban can nho:

1. Tap xac dinh, tap gia tri cua ham so. Dau nhi thuc bac nhat, dau tam thuc bac hai. Ham so chan, ham so le, ham so tuan hoan. Cac qui tac tinh dao ham. Dao ham cua cac ham so so cap co ban. Dao ham ben trai, ben phai cua ham so. Dao ham tren khoang, tren doan. Quan he giua su ton tai cua dao ham va tinh lien tuc cua ham so. Y nghia cua dao ham cap mot. Phuong trinh tiep tuyen cua do thi ham so.

2. Diem toi han. Dieu kien de ham so dong bien, nghich bien; chieu bien thien, cac dinh ly va qui tac tim cuc dai va cuc tieu, gia tri lon nhat va gia tri nho nhat cua ham so trong mot khoang, mot doan... Tinh loi, lom va diem uon cua do thi. Tiem can. Tinh doi xung cua do thi.

3. Qui tac tinh dao ham va bang cac dao ham, dao ham bac cao va vi phan, tinh gan dung nho vi phan.

4. Cac gioi han co ban.

5. Qui tac bon buoc tim cac diem cuc tri cua ham so.

6. Qui tac tim max f(x) va min f(x) sau:

7. Cac cong thuc xac dinh cac he so a va b cua tiem can xien
y = ax + b cua do thi ham so
y = f (x).

8. So do khao sat ham so.

9. Cac bai toan ve tiep xuc va cat nhau cua hai do thi.

Cac dang toan can luyen tap: 1. Cac ung dung cua dao ham: xet chieu bien thien, tim cuc tri, tim gia tri lon nhat nho nhat, xet nghiem cua phuong trinh bat phuong trinh; lap phuong trinh tiep tuyen cua do thi (tiep tuyen tai mot diem, tiep tuyen di qua mot diem) biet he so goc cua tiep tuyen, dieu kien tiep xuc cua hai do thi; khong xet tiep tuyen song song voi truc tung Oy cua do thi.

2. Khao sat cac ham so:

y = ax³ + bx² + cx + d (a a 0);
y = ax4 + bx2 + c (a a 0).

3. Cac ung dung do thi ham so, mien mat phang de giai toan bien luan nghiem phuong trinh, bat phuong trinh, tim gia tri lon nhat va nho nhat cua ham so hoac bieu thuc hai an, xet tinh dong bien, nghich bien, tim gia tri cuc tri khi ham so so cap thuong gap cho o dang co tham so m.

4. Bai toan tim giao diem hai duong, viet phuong trinh tiep tuyen.

Chu de 2: Nguyen ham tich phan va ung dung

Cac kien thuc co ban can nho:

1. Dinh nghia, tinh chat va bang cac nguyen ham.

2. Dinh nghia tich phan va cong thuc Niuton - Laibonit.

3. Cac tinh chat cua tich phan.

4. Hai phuong phap tinh tich phan: phuong phap doi bien so va phuong phap tinh tich phan tung phan.

5. Dien tich cua hinh thang cong, the tich cua vat the tron xoay.

Cac dang toan can luyen tap:

1. Tim cac nguyen ham noi chung va tim nguyen ham thoa man dieu kien cho truoc.

2. Tim tich phan.

3. Cac ung dung cua tich phan: tinh dien tich hinh phang (gioi han boi cac duong, do thi da hoc); tinh the tich hinh khoi tron xoay theo cong thuc co ban.

Chu de 3: Giai tich to hop

Cac kien thuc co ban can nho: qui tac cong, qui tac nhan, cac khai niem va cong thuc tinh hoan vi, chinh hop, to hop, cong thuc nhi thuc Niuton.

Cac dang toan can luyen tap: 1. Cac bai toan giai phuong trinh, bat phuong trinh co an so can tim lien quan cong thuc tinh so cac hoan vi, so cac chinh hop, so cac to hop.

2. Cac bai toan lien quan toi cong thuc khai trien nhi thuc Niuton: chung minh dang thuc, tinh he so cua mot luy thua trong mot khai trien.

Chu de 4: Phuong phap toa do trong mat phang

Cac kien thuc can nho:

1. Toa do cua vecto, toa do cua diem trong he toa do Oxy. Bieu thuc toa do cua cac vecto cung phuong, cung huong; do dai cua vecto, vecto bang nhau. Lien he giua toa do vecto va toa do hai diem dau mut. Bieu thuc toa do cua cac phep tinh vecto, cua tich vo huong. Tinh cosin cua goc giua hai vecto, trung diem cua doan thang, trong tam cua tam giac, chia mot doan thang theo ti so cho truoc.

2. Khoang cach giua hai diem, tu mot diem toi mot duong thang, goc giua hai vecto, goc giua hai duong thang, dien tich tam giac.

3. Vecto phap tuyen, vecto chi phuong cua duong thang. Duong thang song song, vuong goc va vi tri tuong doi cua hai duong thang, chum duong thang.

4. Cac dang phuong trinh cua duong thang (dang tong quat, dang tham so, dang chinh tac) cua duong tron. Phuong trinh chinh tac cua ba duong conic: clip, hypebol, parabol.

Cac dang toan can luyen tap:

1. Viet cac dang phuong trinh cua duong thang khi biet di qua hai diem, di qua mot diem va song song hoac vuong goc voi mot duong thang, di qua mot diem va tiep xuc voi mot duong tron hoac mot conic.

2. Viet phuong trinh duong thang chua canh, duong cao, trung tuyen, trung truc, phan giac cua mot tam giac khi biet toa do ba dinh hoac phuong trinh ba canh.

3. Cac bai toan tinh toan: khoang cach (tim duong cao, chu vi, dien tich, tam va ban kinh vong tron ngoai tiep cua tam giac), goc (goc giua hai vecto, goc giua hai duong thang).

4. Cac bai toan ve duong tron: viet phuong trinh duong tron biet tam va ban kinh, biet hai diem dau duong kinh, tim phuong tich va truc dang phuong, viet phuong trinh tiep tuyen chung cua hai duong tron.

5. Cac bai toan ve duong conic: viet cac phuong trinh chinh tac cua elip, hypebol, parabol khi biet cac dieu kien xac dinh, tim cac yeu to (tam sai, tieu diem, duong chuan...) cua mot duong conic khi biet phuong trinh cua no, viet phuong trinh tiep tuyen cua mot duong conic.

6. Cac bai toan ve xac dinh tap hop diem (qui tich).

Chu de 5: Phuong phap toa do trong khong gian.

Cac kien thuc can nho:

1. Toa do cua vecto, toa do cua diem trong he toa do Oxy. Bieu thuc toa do cua cac vecto cung phuong, cung huong; do dai cua vecto, vecto bang nhau. Bieu thuc toa do cua cac phep tinh vecto, cua tich vo huong, tinh cosin cua goc giua hai vecto, trung diem cua doan thang, trong tam cua tam giac, trong tam tu dien, chia mot doan thang theo ti so cho truoc. Dieu kien de hai vecto cung phuong, hai vecto vuong goc, de ba vecto dong phang. Toa do diem doi xung qua mot diem (duong thang, mat phang) voi diem cho truoc. Vecto phap tuyen, vecto chi phuong cua duong thang (mat phang).

2. Khoang cach giua hai diem, tu mot diem toi mot mat phang, toi mot duong thang; khoang cach giua hai duong thang cheo nhau. Goc giua hai vecto, goc giua hai duong thang, goc giua hai mat phang, goc giua duong thang va mat phang. Dien tich tam giac, the tich hinh hop va hinh tu dien.

3. Cac dang phuong trinh cua mat phang, cua duong thang, cua mat cau.

Cac dang toan can luyen tap:

1. Dung vecto (cung phuong, tich vo huong, bieu dien vecto qua hai hoac ba vecto khac) de chung minh mot he thuc vecto, chung minh tinh thang hang, song song, vuong goc, dong phang.

2. Cac bai toan tinh toan: khoang cach (khoang cach giua hai diem, tu mot diem toi mot mat phang, toi mot duong thang; khoang cach giua hai duong thang cheo nhau); goc (goc giua hai vecto, goc giua hai duong thang, goc giua hai mat phang, goc giua duong thang va mat phang), tinh dien tich tam giac, the tich hinh hop va hinh tu dien.

3. Cac bai toan ve mat phang: tim vecto phap tuyen, viet phuong trinh tong quat, phuong trinh theo doan chan, phuong trinh mat phang di qua ba diem khong thang hang, xac dinh vi tri tuong doi cua hai mat phang, chum mat phang, mat phang song song, vuong goc, cac vi tri dac biet cua mat phang.

4. Cac bai toan ve duong thang: tim vecto chi phuong, viet phuong trinh tong quat, phuong trinh tham so, phuong trinh chinh tac; xac dinh cac he thuc vecto, he thuc toa do bieu dien vi tri tuong doi cua duong thang va mat phang, vi tri tuong doi giua hai duong thang (dong phang, cat nhau, song song, trung nhau, cheo nhau), vi tri tuong doi giua duong thang va mat phang (cat nhau, song song, nam tren, vuong goc), chum duong thang.

5. Cac bai toan ve mat cau: viet phuong trinh mat cau biet tam va ban kinh, mat phang tiep dien, viet phuong trinh mat phang tiep dien, tim tam va ban kinh khi biet phuong trinh mat cau. Xac dinh vi tri tuong doi giua mat cau va mat phang (cat nhau, tiep xuc, khong cat nhau).

6. Cac bai toan co ap dung phuong phap toa do de giai (ke tu khau thiet lap he toa do vuong goc, xac dinh toa do cac yeu to cho trong bai toan nhu diem, vecto, duong thang, goc, khoang cach... trong he toa do do; toi khau ung dung cac he thuc, cac phuong trinh ve duong thang, mat phang, mat cau, goc, khoang cach, dien tich, the tich.

(Theo Bo GD & DT)
Viet Bao

Video nổi bật

Màn tặng hoa tỏ tình gây sốt ở trường Đại Học Vinh
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Bo GD, phuong trinh tiep tuyen, phuong trinh chinh tac, ky thi tot nghiep, cua ham so, khoang cach giua, he toa do, Vecto Chi Phuong, duong thang, mat phang, giua hai, bai tap, bai toan, huong dan, diem

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn thi tú tài: môn Vật lý, Toán

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn thi tú tài: môn Vật lý, Toán bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on thi tu tai mon Vat ly Toan

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on thi tu tai mon Vat ly Toan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on thi tu tai mon Vat ly Toan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0