Huong dan on thi tot nghiep THPT Mon Vat lyBo GD-DT vua chinh thuc cong bo de cuong on tap cac mon thi tot nghiep THPT nam 2007. Toa Soan xin cung cap lan luot khung de cuong on tap nay. Duoi day la huong dan on tap chi tiet mon Vat ly.

CHUONG TRINH KHONG PHAN BAN

I. Muc tieu

1. Ly thuyet

- Hieu duoc cac hien tuong; khai niem, y nghia vat ly cua cac khai niem; cac thuyet.

- Hieu duoc cac dinh luat vat ly; nhan biet duoc cong thuc tinh cac dai luong, neu ten va don vi do cac dai luong co mat trong cong thuc.

- Van dung kien thuc da hoc de giai thich duoc cac hien tuong vat ly, giai cac bai tap dinh tinh don gian.

- Ky nang tra loi cau hoi trac nghiem khach quan.

2. Bai tap

- Nam duoc phuong phap va co ky nang giai cac loai bai tap duoi dang trac nghiem trong chuong trinh.

- Van dung noi dung kien thuc da hoc de giai duoc cac bai tap trong sach giao khoa, sach bai tap va nhung bai tap tuong tu.

- Ky nang giai bai tap duoi dang cau hoi trac nghiem khach quan.

II. Noi dung

Noi dung on tap ly thuyet va bai tap bao gom toan bo cac phan da hoc trong chuong trinh lop 12 (tru cac phan da giam tai). Hoc sinh phai biet van dung cac kien thuc thuoc cac noi dung neu duoi day de tra loi cac cau hoi trac nghiem khach quan.

Noi dung on tap thi tot nghiep THPT
danh cho thi sinh chuong trinh khong phan ban

1. Dao dong co hoc

• Dai cuong ve dao dong dieu hoa

• Khao sat dao dong dieu hoa. Nang luong trong dao dong dieu hoa

• Con lac lo xo

• Con lac don

• Tong hop cac dao dong dieu hoa

• Dao dong tat dan

• Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2. Song co hoc, am hoc

• Dai cuong ve song co hoc

• Song am

• Giao thoa

• Song dung

3. Dong dien xoay chieu

• Dai cuong ve dong dien xoay chieu

• Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien

• Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh

• Cong suat cua dong dien xoay chieu

• May phat dien xoay chieu mot pha

• Dong dien xoay chieu ba pha

• Dong co khong dong bo ba pha

• May bien the. Su truyen tai dien nang

• Chinh luu dong dien xoay chieu

• May phat dien mot chieu

4. Dao dong dien tu, song dien tu

• Mach dao dong, dao dong dien tu

• Dien tu truong

• Song dien tu

• Su phat va thu song dien tu

• So luoc ve may phat va may thu vo tuyen dien

5. Quang hoc

• Su phan xa va khuc xa anh sang

• Mat va cac dung cu quang hoc

6. Tinh chat song cua anh sang

• Tan sac anh sang

• Giao thoa anh sang

• Buoc song va mau sac anh sang

• May quang pho. Quang pho lien tuc. Quang pho vach

• Tia hong ngoai

• Tia tu ngoai

• Tia Ron - ghen

7. Luong tu anh sang

• Hien tuong quang dien ngoai

• Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien

• Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien

• Mau Bo va nguyen tu Hidro

8. Vat ly hat nhan

• Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu

• Su phong xa

• Phan ung hat nhan

• Dong vi phong xa va ung dung

• He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong

• Do hut khoi, nang luong lien ket va nang luong lien ket rieng

• Nang luong hat nhan

III. Cau truc de thi

1. Moi de thi gom co 40 cau hoi trac nghiem khach quan tuong ung voi thoi gian lam bai la 60 phut.

2. Cau hoi trac nghiem kiem tra ly thuyet la cau hoi khach quan co 4 lua chon trong do duy nhat co mot lua chon dung. Hoc sinh tra loi bang cach lua chon phuong an dung.

3. Cau hoi trac nghiem duoi dang bai tap la bai tap co dap so gom 4 lua chon trong do duy nhat co mot lua chon dung. Hoc sinh tra loi bang cach lua chon dap so dung theo cac buoc sau:

- Doc noi dung cau trac nghiem.

- Giai bai tap tren giay nhap.

- Chon dap so dung.

----------------------

CHUONG TRINH KHONG PHAN BAN

I. Muc tieu

1. Ly thuyet

- Hieu duoc cac hien tuong; khai niem, y nghia vat ly cua cac khai niem; cac thuyet.

- Phat bieu duoc cac dinh luat vat ly; nhan biet duoc cong thuc tinh cac dai luong, neu ten va don vi do cac dai luong co mat trong cong thuc.

- Van dung kien thuc da hoc de giai thich duoc cac hien tuong vat ly, giai cac bai tap dinh tinh don gian.

- Ky nang tra loi cau hoi trac nghiem khach quan.

2. Bai tap

- Nam duoc phuong phap va co ky nang giai cac loai bai tap duoi dang trac nghiem trong chuong trinh.

- Van dung noi dung kien thuc da hoc de giai duoc cac bai tap trong sach giao khoa, sach bai tap va nhung bai tap tuong tu.

- Ky nang giai bai tap duoi dang cau hoi trac nghiem khach quan.

II. Noi dung

Noi dung on tap ly thuyet va bai tap bao gom toan bo cac phan da hoc trong chuong trinh lop 12 (tru cac phan da giam tai). Hoc sinh phai biet van dung cac kien thuc thuoc cac noi dung neu duoi day de tra loi cac cau hoi trac nghiem khach quan.

Phan chung cho thi sinh 2 ban

1. Dao dong co hoc

• Dai cuong ve dao dong dieu hoa

• Khao sat dao dong dieu hoa. Nang luong trong dao dong dieu hoa

• Con lac la xo

• Con lac don

• Tong hop cac dao dong dieu hoa

• Dao dong tat dan

• Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2. Song co hoc, am hoc

• Dai cuong ve song co hoc

• Sung am

• Giao thoa

• Song dung

3. Dong dien xoay chieu

• Dai cuong ve dong dien xoay chieu

• Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi cu dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien

• Dong dien xoay chieu trong doan mach khung phan nhanh

• Cong suat cua dong dien xoay chieu

• May phat dien xoay chieu mot pha

• Dong dien xoay chieu ba pha

• Dong co khong dong bo ba pha

• May bien the. Su truyen tai dien nang

4. Dao dong dien tu, song dien tu

• Mach dao dong, dao dong dien tu

• Dien tu truong

• Song dien tu

5. Tinh chat sung cua anh sang

• Tan sac anh sang

• Giao thoa anh sang

• Buoc song va mau sac anh sang

• Tia hong ngoai

• Tia tu ngoai

• Tia Ron - ghen

6. Luong tu anh sang

• Hien tuong quang dien ngoai

• Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien

7. Vat ly hat nhan

• Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu

• Su phong xa

• Phan ung hat nhan.

• He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong.

Phan danh cho thi sinh chuong trinh
ban Khoa hoc tu nhien

1. Dao dong co hoc

• Con lac vat ly

2. Song co hoc, am hoc

• Phan xa song

• Cong huong am. Hieu ung Dop - le

3. Dong dien xoay chieu

• Chinh luu dong dien xoay chieu

4. Dao dong dien tu, song dien tu

• Thong tin bang song vo tuyen dien

5. Chuyen dong cua vat ran

• Chuyen dong cua mot vat ran quanh mot truc co dinh

• Momen luc, dieu kien can bang cua vat ran co truc quay co dinh, dieu kien tong quat de mot vat ran can bang, momen quan tinh cua mot vat

• Phuong trinh dong luc hoc cua vat ran, momen dong luc cua vat ran. Dinh luat bao toan momen dong luong

• Chuyen dong cua khoi tam vat ran. Dong nang cua vat ran chuyen dong tinh tien

• Dong nang cua vat ran quanh mot truc

• Can bang tinh cua vat ran

• Hieu luc cua cac luc song song. Ngau luc, can bang cua vat ran duoi tac dung cua ba luc song song

• Can bang cua mot vat ran co truc quay co dinh. Mat chan de

6. Tinh chat song cua anh sang

• Nhieu xa anh sang

• May quang pho, quang pho lien tuc, quang pho vach, phan tich quang pho

7. Luong tu anh sang

• Hien tuong quang dien trong

• Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien

• Su hap thu anh sang, mau sac cac vat, su phat quang

• Mau nguyen tu Bo va quang pho nguyen tu hidro

• Luong tinh sung hat cua anh sang - So luoc ve Laze

8. Vat ly hat nhan

• Thuyet tuong doi hep

• Phan ung hat nhan phan hach, nhiet hach

9. Tu vo cung nho den vo cung lon

• Cac hat so cap

• Mat Troi. He Mat Troi

• Cac sao. Thien ha

• Thuyet Vu no lon

Phan danh cho thi sinh chuong trinh
ban Khoa hoc xa hoi va nhan van

Dao dong dien tu, song dien tu

• Thong tin lien lac bang song vo tuyen

Luong tu anh sang

• Hien tuong quang dien trong

• Su phat quang: lan quang, huynh quang

• Laze

• Mau nguyen tu Bo. Quang pho Hidro

Vat ly hat nhan

• Do hut khoi, nang luong lien ket, nang luong lien ket rieng

• Su phan hach, phan ung nhiet hach (phan ung tong hop hat nhan)

Tu vo cung nho den vo cung lon (tu vi mo den vi mo)

• Cac hat so cap

• Mat Troi. He Mat Troi

• Thien ha

III. Cau truc de thi

1. Moi de thi gom co 40 cau hoi trac nghiem khach quan tuong ung voi thoi gian lam bai la 60 phut.

2. Cau hoi trac nghiem kiem tra ly thuyet la cau hoi khach quan co 4 lua chon trong do duy nhat co mot lua chon dung. Hoc sinh tra loi bang cach lua chon phuong an dung.

3. Cau hoi trac nghiem duoi dang bai tap la bai tap co dap so gom 4 lua chon trong do duy nhat co mot lua chon dung. Hoc sinh tra loi bang cach lua chon dap so dung theo cac buoc sau:

- Doc noi dung cau trac nghiem.

- Giai bai tap tren giay nhap.

- Chon dap so dung.

(Nguon: Bo GD-DT)

Viet Bao

Video nổi bật

Tổng Hợp Những Pha Troll Nhau Cực Thốn Khi Đang Ngủ
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Hà Nội: Lò luyện thi không còn “rực lửa”

Khác hẳn với mọi năm, thời điểm ra Tết các sĩ tử ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đổ về các trung tâm, lò luyện thi đại học để ôn thi. Nhưng năm nay, gần hết tháng 3 rồi mà các trung tâm, lò luyện thi ở Hà Nội vắng bóng sĩ tử, ế ẩm, dù các lớp liên tục được mở ra.

Kinh nghiệm của các nước đối phó với bạo lực học đường

Trong khi đề xuất đuổi học các học sinh đánh bạn ở Trà Vinh đang khiến dư luận tranh cãi thì tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới, từ lâu vẫn tồn tại các hình thức kỷ luật như đình chỉ học tập, đuổi học khi học sinh phạm lỗi.

Công bố kết luận kỷ luật vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Chiều 16/3, Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo công bố kết luận kỷ luật vụ nữ sinh đánh hội đồng xảy ra tại trường THCS Lý Tự Trọng, TP Trà Vinh làm xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Tìm hiểu: Mon Vat, Bo GD, dong dien xoay chieu, dao dong dieu hoa, luong tu anh sang, thi tot nghiep, song dien tu, song co hoc, may phat dien, bai tap, trac nghiem, cau hoi, on tap, lua chon, vat ran, giai

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT: Môn Vật lý

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT: Môn Vật lý bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT Mon Vat ly

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT Mon Vat ly co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on thi tot nghiep THPT Mon Vat ly de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0