Goi y giai de thi mon Lich su

Goi y giai de thi mon Lich su

Tags: Tay Nguyen, Sai Gon, Dong Duong, Trung Quoc, Tran Thi Minh Hien, Ha Noi, Chien Dich Hue - Da Nang, Chien dich Ho Chi Minh, Dang Cong San Viet Nam, Giai phong mien Nam, tien cong chien luoc, Chien tranh xam luoc, tong tien cong, bo chinh tri, viet nam hoa, cach mang, ngay
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>TS xin gioi thieu goi y giai de thi THPT mon Lich su cua co Tran Thi Minh Hien, giao vien THPT Chu Van An (Ha Noi).

De I

A- Lich su Viet Nam (7 diem)

Cau 1(3 diem):

1- Hoi nghi thanh lap Dang Cong san Viet Nam dau nam 1930

a- Hoan canh lich su

- Den cuoi nam 1929 o Viet Nam da co du cac yeu to de thanh lap Dang: Phong trao yeu nuoc phat trien manh, phong trao cong nhan phat trien manh, chu nghia Mac - Lenin da duoc truyen ba vao trong nuoc, giai cap cong nhan da thuc su tro thanh luc luong tien phong.

- Nam 1929 o Viet Nam da co 3 to chuc Cong san, nhung 3 to chuc hoat dong rieng re, cong kich lan nhau, anh huong khong tot den phong trao.

- Thuc tien cach mang luc do dat ra yeu cau cap thiet la phai co su lanh dao thong nhat cua mot chinh dang cua giai cap cong nhan.

- Quoc te Cong san da uy nhiem cho Nguyen Ai Quoc trieu tap hoi nghi hop nhat cac to chuc Cong san thanh mot Dang Cong san duy nhat.

- Nguyen Ai Quoc da ve Huong Cang - Trung Quoc moi cac dai bieu cua 3 to chuc Cong san sang day hop. Hoi nghi da hop tu 3/2/1930 den 7/2/1930.

b. Noi dung Hoi nghi

- Nguyen Ai Quoc da phan tich tinh hinh the gioi va trong nuoc, phe phan nhung hanh dong thieu thong nhat cua 3 to chuc va de nghi thong nhat thanh mot Dang duy nhat.

- Hoi nghi da nhat tri:

+ Bo moi thanh kien, thanh that hop tac

+ Lay ten Dang la Dang Cong san Viet Nam

+ Thong qua Chinh cuong van tat, Sach luoc van tat va Dieu le van tat cua Dang do Nguyen Ai Quoc khoi thao voi 5 noi dung chinh:

* Tinh chat cac giai doan cua Cach mang Viet Nam: Luc dau lam cach mang tu san dan quyen sau do tien thang len chu nghia xa hoi.

* Nhiem vu va muc tieu cua cach mang tu san dan quyen. Danh duoi de quoc gianh doc lap cho dan toc, danh do dia chu phong kien gianh ruong dat cho dan cay.

* Luc luong cach mang: cong nhan, nong dan dong thoi phai loi keo tieu tu san, tri thuc, trung nong... theo cach mang.

* Lanh dao cach mang: Dang Cong san Viet Nam.

* Moi quan he giua cach mang Viet Nam voi cach mang the gioi: cach mang Viet Nam la mot bo phan cua cach mang vo san the gioi.

- Sau hoi nghi hop nhat, ngay 24/2/1930 Dong Duong Cong san lien doan da yeu cau gia nhap Dang Cong san Viet Nam.

2- Dang Cong san Viet Nam ra doi la mot buoc ngoat vi dai cua lich su cach mang Viet Nam.

- Cham dut thoi ki khung hoang ve vai tro lanh dao trong phong trao cach mang Viet Nam.

- No chung to giai cap vo san nuoc ta da truong thanh va du suc lanh dao cach mang. Tu day, cach mang Viet Nam da thuoc quyen lanh dao tuyet doi cua giai cap cong nhan ma doi tien phong la Dang Cong san.

- Dang Cong san Viet Nam duoc thanh lap, cach mang Viet Nam da that su tro thanh mot bo phan khang khit cua cach mang the gioi.

- DCS VN ra doi la su chuan bi tat yeu dau tien cho moi thang loi cua cach mang Viet Nam sau nay.

Cau 2 (4 diem):

1. Am muu va thu doan cua de quoc Mi trong chien luoc "Viet Nam hoa" chien tranh.

a. Am muu cua My

- 1969 Tong thong My Nich-xon da de ra chien luoc "Viet Nam hoa chien tranh".

- "Viet Nam hoa chien tranh" la hinh thuc chien tranh xam luoc thuc dan kieu moi cua Mi, duoc tien hanh bang quan doi tay sai la chu yeu, co su phoi hop cua mot bo phan dang ke luc luong chien dau Mi va van do Mi chi huy bang he thong co van quan su, cung cap do la, vu khi, ki thuat, phuong tien chien tranh, nham chong lai nhan dan ta.

- Am muu co ban: "Dung nguoi Viet danh nguoi Viet" de giam xuong mau cua nguoi My tren chien truong

b. Thu doan cua My

- Tang vien tro quan su cho nguy, de quan nguy co the "Tu dung vung, tu ganh vac lay chien tranh"...

- Tang vien tro kinh te cho nguy, de quan nguy chiem dat gianh dan voi cach mang.

- Tang dau tu von, ky thuat de co the boc lot nhieu hon ve kinh te.

- Mo rong chien tranh pha hoai mien Bac, mo rong chien tranh xam luoc Lao va Campuchia.

- Bat tay cau ket voi cac nuoc lon XHCN de co lap cuoc khang chien cua ta.

2. Nhung thang loi quan su chu yeu tren cac chien truong mien Nam Viet Nam, Lao, Campuchia doan ket chong Mi tu 1969 den 1972.

- Nham doi pho voi am muu, thu doan cua de quoc Mi ngay 6/6/1969 chinh phu cach mang lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam duoc thanh lap de lanh dao nhan dan.

- Ngay 24 va 25/4/1970 Hoi nghi cap cao 3 nuoc Dong Duong da hop o Ha Noi de bieu thi quyet tam doan ket chien dau chong My.

- Tu 30/4 den 30/6/1970, quan giai phong mien Nam co su ho tro va phoi hop chien dau cua quan dan Campuchia da dap tan cuoc hanh quan xam luoc Campuchia cua 10 van quan My, nguy Sai Gon

- Nua dau nam 1970, quan tinh nguyen Viet Nam phoi hop voi quan dan Lao dap tan cuoc hanh quan lan chiem canh dong Chum, Xieng Khoang, giai phong Atopo, Saravan va Nam Lao

- Tu 12/2 den 21/3/1971, quan dan ta phoi hop voi quan dan Lao dap tan cuoc hanh quan chiem giu duong 9 - Nam Lao cua 4,5 van quan My, nguy Sai Gon, giu vung hanh lang chien luoc cach mang Dong Duong

- Ngay 30/3/1972 ta mo cuoc tien cong chien luoc moi danh vao Quang Tri va phat trien khap chien truong mien Nam, choc thung 3 phong tuyen manh nhat cua dich o Quang Tri, Tay Nguyen va Dong Nam Bo

- Voi nhung thang loi cua ta o chien truong Dong Duong, My da phai tuyen bo "My hoa" tro lai cuoc chien tranh (Tuc la thua nhan that bai cua "Viet Nam hoa chien tranh").

B- Lich su The gioi (3 diem)

1- Dien bien chinh cua cuoc noi chien o Trung Quoc(1946-1949).

a- Hoan canh lich su

- Sau khi chien tranh chong Nhat ket thuc, cuc dien cach mang do Dang Cong san Trung Quoc lanh dao co nhieu bien dong, lai duoc su giup do cua Lien Xo, cach mang Trung Quoc co nhieu dieu kien thuan loi va co so vung chac de phat trien.

- Tap doan Tuong Gioi Thach duoc My giup do da huy dong toan bo luc luong tan cong vao cac vung giai phong do Dang Cong san lanh dao. Cuoc noi chien bat dau.

b. Dien bien: Cuoc noi chien chia lam 2 giai doan

- Giai doan 1: Tu thang 7/1946 den thang 6/1947: Do luc luong luc dau con chenh lech, Quan giai phong Trung Quoc thuc hien chien luoc phong ngu tich cuc, ra suc xay dung, cung co luc luong ve moi mat, tieu diet sinh luc dich.

- Giai doan 2: Tu thang 7/1947 den thang 10/1949

+ Quan cach mang da chuyen sang phan cong, giai phong cac vung do Quoc dan dang thong tri

+ Thang 4/1949: Quan Giai phong vuot song Truong Giang tien ve Nam Kinh. Ngay 23/4/1949 giai phong Nam Kinh, nen thong tri cua tap doa.n Tuong Gioi Thach sup do

+ Ngay 1/10/1949 Nuoc Cong hoa nhan dan Trung Hoa duoc thanh lap.

c- Y nghia lich su cua viec Nuoc Cong hoa nhan dan Trung Hoa ra doi:

- Lat do duoc ach thong tri cua de quoc, phong kien, tu san mai ban

- Mo ra ki nguyen moi: ki nguyen doc lap tu do va tien len CNXH

- Tang cuong luc luong cua CNXH va co vu phong trao giai phong dan toc the gioi

De II:

A- Lich su Viet Nam (7 diem)

Cau 1: (3 diem)

Nhung kho khan cua nuoc Viet Nam dan chu cong hoa sau ngay Cach mang thang Tam nam 1945 thanh cong:

1, Kho khan do de quoc bao vay va can thiep

- Chi muoi ngay sau khi Cach mang thang Tam thanh cong, doi quan cua cac nuoc trong phe Dong minh da lu luot keo vao nuoc ta voi danh nghia giai giap quan doi Nhat, nhung thuc te da tim moi cach de pha hoai cach mang nuoc ta.

- O mien Bac: 20 van quan Tuong (co My giup suc) khi vao nuoc ta da nuoi da tam: tieu diet Dang Cong san Dong Duong, lat do chinh quyen cach mang, lap chinh quyen phan dong lam tay sai cho chung. Vi vay, khi vao nuoc ta, ho da keo theo bon tay chan nam trong cac to chuc phan dong nhu Viet Quoc, Viet Cach. Bon nay da dung chinh quyen phan dong o mot so noi. Hang ngay, ho gay ra cac vu cuop boc, giet nguoi, tuyen truyen kich dong quan chung chong lai cach mang.

- O mien Nam: Hon 1 van quan Anh khi vao nuoc ta da to ro thai do thu dich voi nhan dan ta. Chung yeu cau ta giai tan luc luong vu trang, tha tu binh Phap do Nhat giam giu sau ngay 9/3/1945 roi trang bi vu khi cho bon nay. Duoc su giup do cua quan Anh, dem 22 rang ngay 23/9/1945, thuc dan Phap da no sung o Sai Gon, mo dau cuoc chien tranh xam luoc nuoc ta lan thu hai. Cac luc luong phan dong cung noi len lam tay sai cho Phap, chong pha cach mang.

2, Kho khan ve kinh te

- Nan doi de doa nghiem trong den doi song nhan dan

- Tai chinh khan hiem: (hon 1 trieu dong rach nat) Nha nuoc chua kiem soat duoc Ngan hang Dong Duong. Them vao do, quan Tuong lai tung ra thi truong cac loai tien “quoc te”, “quan kim” da mat gia tri lam cho tai chinh nuoc ta them roi loan.

3, Kho khan ve chinh tri, xa hoi

- Chinh quyen cua ta con trong giai doan trung nuoc, luc luong vu trang non yeu.

- Hon 90% dan so khong biet chu, nhieu te nan xa hoi cu de lai.

4- Ket luan

Nhung kho khan luc nay da truc tiep de doa su ton vong cua chinh quyen cach mang. Trong do, nguy hiem nhat la ke thu ben ngoai va bon tay sai. Vi vay, co the noi: Van menh To quoc nhu “ngan can treo soi toc”.

Cau 2: (4 diem)

Khai quat dien bien cua cuoc Tong tien cong va noi day mua Xuan 1975 cua quan dan ta o mien Nam

1, Hoan canh lich su

- Cuoi nam 1974 dau nam 1975, so sanh luc luong o mien Nam da thay doi co loi cho ta. Truoc tinh hinh do, Bo Chinh tri da hop (tu 30/9 den 7/10/1974) va Hoi nghi Bo Chinh tri mo rong da hop tu 18/12/1974 den 8/1/1975 de ra ke hoach giai phong mien Nam trong 2 nam (1975-1976) nhung Bo Chinh tri lai nhan dinh “neu thoi co den vao dau hoac cuoi nam 1975 thi se giai phong mien Nam trong nam 1975”.

2, Khai quat dien bien

Cuoc Tong tien cong va noi day mua Xuan nam 1975 trai dai qua 3 chien dich (chien dich Tay Nguyen, chien dich Hue - Da Nang va chien dich Ho Chi Minh)

a, Chien dich Tay Nguyen

- Tay Nguyen la dia ban chien luoc quan trong, ca ta va dich deu chu y va co gang nam giu.

- Ngay 4/3/1975, ta danh nghi binh o Play-cu, Kontum

- Ngay 10/3/1975, ta tan cong vao thi xa Buon Ma Thuot, sau hai ngay chien dau, ta da giai phong va lam chu thi xa.

- Ngay 14/3/1975 dich duoc lenh rut khoi Tay Nguyen

- Ngay 16/3/1975 ta truy kich dich tren duong chung rut chay

- Ngay 24/3/1975 ta giai phong hoan toan Tay Nguyen

- Chien thang Tay Nguyen da chuyen cuoc khang chien chong My sang mot giai doan moi: Tu cuoc tien cong chien luoc thanh cuoc tong tien cong chien luoc tren toan chien truong mien Nam

b. Chien dich Hue - Da Nang

- Ngay 19/3/1975 ta giai phong Quang Tri. Dich lo so bo chay ve giu Hue va Da Nang.

- Ngay 21/3/1975 ta da chan cac duong rut chay cua dich va bao vay dich trong thanh pho Hue.

- Ngay 25/3/1975 ta tien vao giai phong co do Hue va toan tinh Thua Thien.

- Cung thoi gian nay ta da giai phong thi xa Tam Ky, Quang Ngai, Chu Lai.

- Sang ngay 29/3/1975 quan ta tu cac huong tan cong thang vao Da Nang va den chieu 29/3/1975 ta chiem toan bo Da Nang.

- Cung thoi gian voi chien dich Tay Nguyen va chien dich Hue - Da Nang, cac tinh o ven bien mien Trung, 1 so tinh o Nam Bo va cac dao o mien Trung lan luot duoc giai phong.

- Chien thang Hue - Da Nang da gay nen tam ly tuyet vong trong nguy quan, dua cuoc Tong tien cong va noi day cua quan dan ta tien len mot buoc moi voi suc manh ap dao.

c. Chien dich Ho Chi Minh

- Ngay 25/3/1975 Bo Chinh tri ra quyet dinh "Giai phong mien Nam truoc mua mua" va quyet dinh mo chien dich Ho Chi Minh lich su.

- Ngay 8/4/1975 ta lap Bo chi huy chien dich giai phong Sai Gon - Gia Dinh

- Ngay 9/4/1975 ta tan cong Xuan Loc, 21/4 ta giai phong Xuan Loc

- Ngay 16/4/1975 ta chiem Phan Rang

- Ngay 21/4/1975 Nguyen Van Thieu tuyen bo tu chuc Tong thong. Quan ta nhanh chong ap sat Sai Gon, hinh thanh the bao vay.

- Ngay 26/4/1975 quan ta no sung mo dau chien dich, nam canh quan duoc lenh vuot qua tuyen phong thu vong ngoai tien vao Sai Gon

- Ngay 28/4/1975 ta danh san bay Tan Son Nhat

- Dem 28/4 ngay 29/4/1975 tat ca cac canh quan dong loat tong cong kich vao trung tam thanh pho, danh chiem cac co quan dau nao cua dich

- Ngay 30/4/1975: 10h45 phut xe tang cua ta tien vao dinh Doc lap, bat song toan bo nguy quyen trung uong, Duong Van Minh tuyen bo dau hang khong dieu kien. 11h30 phut la co cach mang da tung bay tren noc Phu Tong thong nguy bao hieu su toan thang cua chien dich Ho Chi Minh

- Chien dich Ho Chi Minh thang loi tao dieu kien cho quan dan ta noi day giai phong cac tinh con lai o Nam Bo

- Ngay 2/5/1975 toan bo mien Nam nuoc ta da hoan toan giai phong

B- Lich su The gioi (3 diem)

Nhu de I

Tran Thi Minh Hien

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Tốt nghiệp THPT 2007

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Dạy bơi cho trẻ: Sao mãi chần chừ!

Mỗi ngày trung bình có hơn 9 trẻ em Việt Nam chết đuối. Bộ GD-ĐT đã đặt mục tiêu dạy đại trà bơi lội cho học sinh tiểu học nhưng hơn 5 năm qua, đề án mới dừng ở việc thí điểm

Phụ huynh “chịu chết” với lời khen danh hiệu cuối năm của con

Đã sang năm thứ hai các trường thực hiện đánh giá khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Thay vì đánh giá xuất sắc, giỏi, tiên tiến như trước đây, cách ghi giấy khen theo phương thức mới khiến nhiều phụ huynh... “chịu chết” với các loại kiểu danh hiệu “hiểu sao cũng được”.

Tìm hiểu: Tay Nguyen, Sai Gon, Dong Duong, Trung Quoc, Tran Thi Minh Hien, Ha Noi, Chien Dich Hue - Da Nang, Chien dich Ho Chi Minh, Dang Cong San Viet Nam, Giai phong mien Nam, tien cong chien luoc, Chien tranh xam luoc, tong tien cong, bo chinh tri, viet nam hoa, cach mang, ngay

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Gợi ý giải đề thi môn Lịch sử

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Gợi ý giải đề thi môn Lịch sử bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Goi y giai de thi mon Lich su

Nhan xet, hay lien he ve tin Goi y giai de thi mon Lich su co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Goi y giai de thi mon Lich su de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0