Goi y bai giai ky thi Cao dang nam 2007Goi y bai giai ky thi Cao dang nam 2007
Anh: Ngoc Thach

Goi y bai giai cac mon vua thi xong ngay 15.7: mon Toan truong CD Ky thuat Cao thang, truong CD KTKT Cong nghiep 2, truong CD Xay dung so 2, truong CD Tai chinh Hai quan, truong CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep I, truong CD Kinh te Doi ngoai (khoi A,D), truong CD Kinh te Cong nghe TP.HCM (khoi A), truong CD Kinh te TP.HCM (khoi A); mon Su he CD truong DH Sai Gon (khoi C), mon van truong CD Kinh te Doi ngoai (Khoi D); mon Sinh; mon Toan, Van truong CD Nguyen Tat Thanh; mon Ly (khoi A).

De thi, goi y bai giai mon Van truong CD Kinh te Doi ngoai
De thi, goi y bai giai  mon Toan truong CD Kinh te Doi ngoai
De thi mon Toan truong CD Kinh te Cong nghe TP.HCM
Dap an mon Toan truong CD Kinh te Cong nghe TP.HCM
De thi, goi y, bai giai mon Toan truong CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep I
De thi, goi y bai giai mon Su he CD truong DH Sai Gon
De thi, goi y bai giai mon Toan truong CD Kinh te TP.HCM
De thi mon Toan truong CD Ky thuat Cao thang
Dap an mon Toan truong CD Ky thuat Cao thang
De thi mon Toan truong CD KTKT Cong nghiep 2

Dap an mon Toan truong CD KTKT Cong nghiep 2
De thi mon Toan truong  CD Xay dung so 2
Dap an mon Toan truong CD Xay dung so 2
De thi mon Toan CD Tai chinh Hai quan

Dap an mon Toan CD Tai chinh Hai quan
De thi mon Toan truong CD Nguyen Tat Thanh
Dap an mon toan truong CD Nguyen Tat Thanh
De thi mon Van truong CD Nguyen Tat Thanh
Dap an mon Van truong CD Nguyen Tat Thanh

De thi, goi y bai giai mon Sinh
De thi va goi y bai giai mon Vat ly

Mon Toan CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep 1: Tuong doi kho so voi trinh do CD

- De thi rai tuong doi deu chuong trinh 3 lop 10, 11, 12; tap trung chu yeu o lop 12 (khoang 70%). De thi tuong doi de hon so voi de thi tuyen sinh dai hoc.

- De thi co kha nang phan hoa cao. Thi sinh trung binh kha de dat duoc diem 4 o cac cau: I.1; II.1; IV. Thi sinh kha co the dat duoc diem 6 o cac cau I, II, IV. Thi sinh gioi co the dat duoc diem toi da.

- O cau III.1 gia thiet khong ro rang (khong noi a, b la canh doi dien voi goc nao).

- Rat it hoc sinh dat duoc diem 9, 10.

Tom lai, de thi tuong doi kho so voi trinh do cao dang.

Mon Toan CD Kinh te Doi ngoai: Phu hop voi yeu cau tuyen sinh CD

- De thi rai tuong doi deu chuong trinh 3 lop 10, 11, 12; tap trung chu yeu o lop 12.

- De thi co kha nang phan loai duoc trinh do cua thi sinh. Thi sinh trung binh kha de dat duoc diem 5 o cac cau: I.1; II.1; III.1; IV.2; Va.2 hoac Vb.1. Thi sinh kha co the dat duoc diem 7. Thi sinh gioi co the de dat duoc diem toi da.

- O cau II.2 neu thi sinh khong doc ky de bai se de nham lan voi truong hop co nghiem tren R.

- Hoc sinh kha gioi co the lam bai du thoi gian.

Tom lai, de thi lan nay tuong doi de va phu hop voi yeu cau ky thi tuyen sinh vao cao dang chinh quy.

Luu Nam Phat (DHSP TP.HCM)

Nhan xet de thi mon Lich su (Khoi C) he CD - Truong DH Sai Gon

De thi Lich su co co cau phan bo diem so tuong doi hop ly, bam sat chuong trinh sach giao khoa, phu hop voi doi tuong tuyen sinh. Thi sinh chi can thuoc bai la co the dat diem cao.

- Cau 1 ve su ra doi cua Dang cong san Viet Nam la buoc ngoat lich su vi dai cua cach mang Viet Nam (3d): thi sinh can khang dinh su lanh dao cua Dang cong san la doi tien phong cua giai cap cong nhan lam cho cach mang Viet Nam tro thanh bo phan cua cach mang the gioi.

- Cau 2 gom 2 y: dieu kien lich su dan den chu truong va ke hoach cua Dang giai phong hoan toan mien Nam trong 2 nam (1975-1976) chu yeu la do thang loi o mat tran duong 14 - Phuoc Long ngay 6/1/1975; phan tom tat dien bien cuoc tong tien cong va noi day mua Xuan 1975 can neu day du 3 chien dich Tay Nguyen, Hue – Da Nang va chien dich Ho Chi Minh.

- Cau 3 (khong phan ban) gom 2 y: muc tieu cua ASEAN duoc neu trong Hoi nghi cap cao ASEAN o Bali (Indonexia) thang 2/1976 la mot to chuc lien minh chinh tri – kinh te cua khu vuc DNA; quan he giua Viet Nam voi ASEAN (1967-1999) phat trien truoc va sau khi Viet Nam gia nhap ASEAN (1995) co su bien chuyen tu doi dau sang doi thoai, hop tac, cung ton tai hoa binh va phat trien.

- Cau 3 (phan ban thi diem) ve chinh sach doi ngoai cua My tu 1945 den 2000, duoc neu kha day du trong sach giao khoa.

De thi vua suc, cach ra de khong moi. Thi sinh kha gioi se kho dat diem toi da neu khong hoc day du chuong trinh, nhung doi voi thi sinh trung binh co the dat duoc so diem tuong doi.

TS. Vo Cong Nguyen
(Vien KHXH vung Nam Bo)

Mon Sinh: Kho dat diem trung binh

- Cach dat van de ro rang khong gay nham lan trong cach dung tu, kien thuc cua de thi hay, phu hop voi sach giao khoa.

- De trai rong trong chuong trinh, co muc do dao sau kien thuc nen thi sinh phai tu duy nhieu so voi de thi DH, vi vay co su phan hoa hoc sinh kha, gioi.

- Doi voi thi sinh da thi DH thi de Cao Dang se gay hut hang vi muc do kho ve kien thuc.
- Neu hoan doi giua hai de : dai hoc voi cao dang thi hop ly hon.

* Du doan : Hoc sinh dat diem 5 se thap so voi de thi DH.


Vu Thi Mai Huong (GV truong THPT Phu Nhuan, TP.HCM)

Mon Van Khoi D (Truong CD Kinh te doi ngoai): De thi vua suc hoc sinh

De thi chu yeu nam o chuong trinh lop 12, vua suc thi sinh. De thi quen thuoc khien thi sinh khong phai ngo ngang. Cau I, mang tinh chat hoc thuoc long, hoc sinh chi can thuoc bai va khong can suy luan. Thi sinh co kha nang sa da vao binh giang o cau II thay vi phan tich. Cung nhu o cau III.a, thi sinh co the lac de bang cach di sau vao suot qua trinh dien bien cua nhan vat Mi thay vi chi la tam trang trong dem coi troi.

Noi chung, thi sinh co suc hoc trung binh, nam chac de thi lam duoc.Voi de thi nay so hoc sinh dat diem tren trung binh se co ti le cao hon nam truoc.

Tran Hong Duong

Mon Ly: Van con mot vai dieu can phai ban them

Do dac diem cua de thi trac nghiem nen cac cau hoi trong de thi nay da phu kin toan bo chuong trinh Vat ly 12. Voi 1/3 so cau hoi thuoc dang tinh toan, trong do cac phep tinh khong qua phuc tap, nen so voi de thi tuyen sinh Dai hoc thi de thi nay la phu hop voi yeu cau tuyen sinh he CD.

Rieng cau hoi 23 (Ma de 239) khi de cap ve su bao toan trong phan ung hat nhan, co the gay boi roi cho hoc sinh khi chon cau tra loi B hoac D (Theo y kien rieng cua chung toi thi neu hoc sinh chon cau tra loi D, van la chon lua dung, boi le su bao toan dien tich trong phan ung hat nhan cung bao ham su bao toan so proton). Cau 28 (Ma de 239) hoi ve tan so cong huong dien cua mach RLC la cau hoi hay. Cau nay chi co hoc sinh kha, gioi moi lam nhanh chong.

Tuy nhien dap an dung (100 rad/s) lai qua quen thuoc nen hoc sinh trung binh van co the “doan mo”. Nhu vay cai hay cua cau hoi cung chua triet de!

Cung can luu y them rang cac dap an khong duoc viet theo dung quy tac khoa hoc de bi loai tru, chang han cau 22 (Ma de 239), dap an ghi : A. 70,00.10-19 J; B. 1,70. 10-19 J (dap an dung); C. 17,00. 10-19 J ; D. 0,70.10-19 J. Hoc sinh tinh y co the doan dung dap an. Cau 32 (Ma de 239) hoi ve song dien tu la cau da co trong ki thi TSDH truoc do khong lau. Cau 56 va cau 59 (Ma de 239) - thuoc chuong trinh phan ban - cau dan, gia nhu duoc ket hop voi hinh ve minh hoa, se lam cho cau hoi tro nen ro rang hon.

Nhin chung muc do de thi la vua suc voi hoc sinh, da so cac cau hoi deu quen thuoc voi hoc sinh, so cau hoi thuoc dang suy luan con it, do do kha nang phan loai hoc sinh kha va gioi khong cao.

Nguyen Duc Hiep (GV THPT Chuyen Tran Dai Nghia,TP .HCM)


Ban Giao duc - TNO

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: CD Nguyen Tat Thanh, CD Ky, CD KTKT Cong, Viet Nam, DH Sai Gon, CD Tai, CD Kinh te Doi ngoai, CD Xay dung so 2, ky thuat cong nghiep, kinh te ky thuat, co the dat duoc, Nguyen Tat Thanh, phu hop voi, Kinh te cong, su bao toan, de thi, truong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Gợi ý bài giải kỳ thi Cao đẳng năm 2007

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Gợi ý bài giải kỳ thi Cao đẳng năm 2007 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Goi y bai giai ky thi Cao dang nam 2007

Nhan xet, hay lien he ve tin Goi y bai giai ky thi Cao dang nam 2007 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Goi y bai giai ky thi Cao dang nam 2007 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0