Giay chung nhan tot nghiep THPT tam thoiTuyen sinh DH-CD-TCCN 2007

Giay chung nhan tot nghiep THPT tam thoi
Giam thi kiem tra giay to cua thi sinh truoc moi buoi thi trong ky thi tuyen sinh DH 2006 - Anh:Thanh Nien
Thi lai DH co duoc dung Giay chung nhan tot nghiep tam thoi? Nganh Quan tri kinh doanh cua DH Nong lam TP.HCM dao tao gi? Thi sinh tu do lam ho so du tuyen co khac so voi thi sinh thi nam dau?... la nhung ban khoan thi sinh gui ve TS.

>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Diem chuan va diem NV2, 3 nam 2006
>> Cau truc de thi trac nghiem tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007
>> Hop thu tu van tuyen sinh

+ Em dang on thi tai TP.HCM, vay khi thi vao Truong DH Su pham TP.HCM em lam ho so de thi tai TP.HCM duoc khong, khi nao thi nop ho so dang ky du thi? Giay chung nhan tot nghiep THPT tam thoi nam 2006 den nay con gia tri su dung khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ban la thi sinh tu do nen nop ho so dang ky du thi (DKDT) theo he thong cua So GD-DT dia phuong (tu 10-3 den 10-4-2007) hoac tai cac truong to chuc thi (tu 11-4 den 17-4-2007). Rieng hoc sinh dang hoc lop 12 THPT tai truong nao thi nop ho so DKDT tai truong do. Luu y, thi sinh nop ho so DKDT o dau se nhan giay bao thi tu noi do.

Tren nguyen tac, nhung hoc sinh tot nghiep THPT o cac tinh nam trong cum thi thi phai du thi tai cum thi da quy dinh neu thi vao cac truong DH thuoc khu vuc Ha Noi va TP.HCM (tru cac truong co thi mon nang khieu). Tuy nhien, trong truong hop cua ban, ban co the dang ky xin thi tai TP.HCM neu truong DH ma ban DKDT cho phep.

Giay chung nhan tot nghiep THPT tam thoi nam nao chi co gia tri de du thi vao nam do. Nhung thi sinh thi lai DH, CD phai dung ban chinh bang tot nghiep THPT. Dieu 25 trong quy che tuyen sinh neu ro: Thi sinh xuat trinh giay chung nhan tot nghiep tam thoi (doi voi nhung thi sinh vua du ky thi tot nghiep) hoac bang tot nghiep (doi voi nhung thi sinh da tot nghiep nhung nam hoc truoc).

+ Em muon thi khoi C nganh Bao chi Truong DH KHXH&NV TP.HCM, dong thoi em muon co them co hoi nen cung muon thi vao khoi C nganh Su pham Ngu van Truong DH Su pham TP.HCM. Em phai dang ky du thi nhu the nao? Neu dang ky hai truong duoc khong? Em co the xet tuyen nguyen vong 2 truong hop cua em khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ban duoc quyen dang ky du thi vao hai truong nay cung khoi C nhung cuoi cung ban phai chon mot giay bao du thi bang viec ban den lam thu tuc du thi truoc moi dot thi va nop le phi thi, vi hai truong nay thi cung ngay. Do do, ngay tu bay gio ban nen can nhac ky minh se thi truong nao de den ngay du thi khong phai lung tung lua chon.

Ca hai truong nay deu khong xet tuyen nguyen vong 2 nganh Bao chi va Su pham Ngu van, vi diem chuan hai nganh nay rat cao. Tuy tung nam Truong DH Su pham TP.HCM co xet tuyen nguyen vong 2 khoi C nganh Cu nhan Ngu van, Viet Nam hoc, Quoc te hoc, Giao duc dac biet.

+ Truong DH Nong lam TP.HCM co nganh Quan tri kinh doanh khong? Neu khong co thi truong co nganh nao lien quan den nganh nay khong? Cho em biet diem chuan va diem xet tuyen cua nganh nay. Hoc nganh Quan tri kinh doanh (hoac lien quan den kinh doanh) cua truong se nhung gi va khi ra truong se lam o dau? Truong DH dan lap Binh Duong nam nay xet tuyen hay thi tuyen? (Nguyen Viet Thang, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nganh Quan tri cua Truong DH Nong lam TP.HCM gom hai chuyen nganh Quan tri kinh doanh (tong hop) va Quan tri kinh doanh thuong mai. Ca hai chuyen nganh nay deu thi tuyen khoi A, D1. Diem chuan 2006 khoi A: 14, D1: 15; diem chuan 2005 khoi A: 15, D1: 16; khong xet tuyen nguyen vong 2.

Chuyen nganh Quan tri kinh doanh (tong hop) dao tao can bo, chuyen vien quan tri trung va cao cap; truoc mat phuc vu cac doanh nghiep vua va nho; chuyen vien quan tri co nang luc su dung thanh thao cac nghiep vu quan tri va kinh doanh trong hoat dong doanh nghiep, co kha nang hoat dong doc lap, nang dong cung nhu cong tac tot trong cac co so dao tao, nghien cuu, cac thanh phan kinh te, cac to chuc trong va ngoai nuoc...

Sau bon nam hoc, sinh vien co kha nang xay dung du an dau tu trong kinh doanh va phat trien nong thon; xay dung cac mo hinh kinh doanh; nghien cuu phan tich dinh luong va xu ly thong tin trong kinh doanh, nghien cuu va ung dung tin hoc trong quan ly kinh te.

Chuyen nganh Quan tri kinh doanh thuong mai trang bi kien thuc va ky nang nghiep vu chuyen mon de dam trach cac cong viec cu the sau: thuc hien cac hop dong kinh doanh thuong mai trong va ngoai nuoc qua cac giai doan marketing, dam phan, giao dich; tien hanh cac nghiep vu bao hiem, chuyen giao va thanh toan; phan tich va danh gia qua trinh cac hoat dong kinh doanh thuong mai; quan ly dieu hanh cung nhu xuc tien cac hoat dong kinh doanh thuong mai; xay dung cac chinh sach tam vi mo doanh nghiep, cac to chuc kinh doanh thuong mai hoac o tam vi mo cac co quan chuc nang quan ly nha nuoc va xuc tien cac hoat dong thuong mai trong nen kinh te.

Cu nhan nganh Quan tri co the lam cong tac tu van, quan ly va kinh doanh trong cac loai hinh kinh te san xuat, dac biet co loi the trong linh vuc san xuat va che bien ve nong lam ngu nghiep hoac co the lam viec tai cac doanh nghiep nganh du lich nhu co quan quan ly du lich, to chuc nghien cuu phat trien du lich sinh thai (du lich sinh thai, van hoa...) hay tai cac don vi xuat nhap khau, khu che xuat, lien doanh hoac cac to chuc hop tac quoc te ve thuong mai...

Nhu moi nam, Truong DH dan lap Binh Duong khong to chuc thi tuyen ma lay ket qua thi DH nam 2007 cua nhung thi sinh da thi khoi A, B, D1 theo de thi chung cua Bo GD-DT vao cac truong DH trong ca nuoc de xet tuyen vao he DH va CD tren co so ho so dang ky xet tuyen cua thi sinh.

+ Thi sinh tu do lam ho so du tuyen nhu the nao? Co khac biet nhieu so voi thi sinh nam dau nhieu khong? Em khong hieu viec nop ho so cua thi sinh tu do theo "Thi sinh tu do nop ho so theo he thong cua cac So GD-DT" nhu the nao? Em o Thanh Hoa, vay em phai nop ho so o dau? (Vu Van Nhuan, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thi sinh tu do va thi sinh thi DH, CD lan dau tien lam ho so DKDT nhu nhau, chi co mot vai muc trong ho so khai khac nhau nhu nam tot nghiep THPT, noi nop ho so DKDT va xac nhan cua hieu truong (doi voi hoc sinh, sinh vien dang hoc) hoac cong an xa, phuong (doi voi thi sinh tu do dang cu tru tai dia phuong).

“Thi sinh tu do nop ho so theo he thong cua cac So GD-DT” la ban se nop ho so DKDT tai So GD-DT noi ban o va tai cac dia diem do So chi dinh, sau do So GD-DT se chuyen ho so ban den truong ma ban dang ky du thi.

Cac bac phu huynh va cac ban hoc sinh co nhung yeu cau thac mac ve tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007, thac mac cac nganh hoc, quy che... co the gui email den TS tai dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

TS se tra loi thac mac cua ban doc trong thoi gian som nhat. De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go chu co dau (font chu unicode).

QUOC DUNG

Viet Bao

Video nổi bật

Thời đi học bị bắt nạt của Xuân Bắc
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Câu hỏi hay

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Cảnh báo hồ sơ ảo xét tuyển đại học

 Ngày 30-7, Bộ GD-ĐT đã công bố quy trình tuyển sinh của các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong việc nộp và rút hồ sơ. Phần khó sẽ rơi vào các trường với khả năng xuất hiện hồ sơ ảo ở một số nhóm ngành.

Đích hướng đến là chất lượng

Đến thời điểm này, đánh giá của nhiều giáo viên và người dân, có thể điểm thi sẽ làm các trường ĐH, CĐ vất vả hơn trong việc xét tuyển, nhưng đích đến quan trọng nhất của kỳ thi đã đạt được đó là chất lượng thật.

"Sập mạng tra cứu điểm thi là điều dễ hiểu"

Chiều 22/7, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ đã chuẩn bị rất kỹ về mặt kỹ thuật, nhưng thí sinh truy cập tra điểm thi quá nhiều, dẫn đến sự cố.

Chặn cái ác, bắt đầu từ giáo dục

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ trọng án. Vì sao mạng người bị coi rẻ? Vì sao các hung thủ lại mang máu lạnh? Nguyên nhân đầu tiên là môi trường giáo dục từ gia đình đến nhà trường và xã hội đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách giới trẻ.

Ông nông dân làm…thầy của 130 trẻ em nghèo

Ngày hai buổi bán cơm chay chắt chiu từng đồng bạc lẻ nhưng ông không dùng số tiền đó cho mình mà lại đi mua sách vở, bút mực, bàn ghế để dạy dỗ 130 học sinh nghèo.

Tìm hiểu: So GD, Nganh Quan, Truong DH Su, giay chung nhan tot nghiep, quan tri kinh doanh, kinh doanh thuong mai, DH Nong Lam TP.HCM, theo he thong, nhu the nao, cac hoat dong, thi sinh, tam thoi, tu do, du thi, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giay chung nhan tot nghiep THPT tam thoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Giay chung nhan tot nghiep THPT tam thoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giay chung nhan tot nghiep THPT tam thoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0