Giao vien co the di nghia vu 5 nam

Giao vien co the di nghia vu 5 nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>"Se tao cho trong o vung thuan loi de thuc hien luan chuyen giao vien. Nhung nguoi duoi xuoi phai co nghia vu len cong tac mien nui nhu kieu "nghia vu quan su" trong thoi gian 5 nam". Cuc truong Cuc Nha giao va can bo quan ly co so giao duc (Bo GD-DT) Pham Manh Hung cho biet ve de an"luan chuyen giao vien vung kho khan" se trinh vao giua nam nay.

"Nghia vu quan su" 5 nam

Giao vien co the "di nghia vu" 5 nam

Cuc truong Pham Manh Hung: "Bo rat hieu va chia se tam tu voi cac nha giao, nhung viec luan chuyen giao vien khong phai noi muon la duoc".

Trong thu gui nhan ngay nha giao nam 2008, Pho Thu tuong, Bo truong GD-DT co noi "bat dau tu nam 2009, Bo GD-DT se cung voi UBND cac tinh dua cac thay co giao da day hoc tu 10 nam tro len, roi 5 nam tro len o cac vung rat kho khan duoc tro ve cong tac o noi thuan loi hon, neu co nguyen vong". Thua ong, cong viec nay dang duoc Bo GD-DT thuc hien den dau?

Mot trong nhung de xuat khi chung toi xay dung de an la khuyen khich, dong vien giao vien o lai.

Tat nhien, cung se co che do chinh sach thoa dang, ngoai muc ho tro cua giao vien len cong tac vung kho, co the la ho tro tien "mot cuc" cho cac truong hop o lai.

Mat khac, se tao cho trong o vung thuan loi. Vi du, nhung nguoi duoi xuoi phai co nghia vu len cong tac mien nui nhu kieu "nghia vu quan su", co nien han va khi di se duoc tro ve. Thoi gian "di nghia vu" co the la 5 nam.

Muon vay, Chinh phu phai dua vao luat cu the. Khi tro thanh chinh sach, nguoi di cung se yen tam, biet la sau 5 nam se tro ve. Giai quyet tot viec ton dong nay cung la de chuan bi cho cong viec tiep theo. Nhung nguoi cu da duoc ve roi thi nhung nguoi moi thay thuc te nhu vay cung se khong "ngai" len.

Thua ong, ai se thuoc doi tuong duoc luan chuyen?

Theo Nghi dinh cua Chinh phu, co 2 doi tuong trong dien duoc luan chuyen: sinh vien moi ra truong len mien nui cong tac, khi het han se duoc ve vung thuan loi hon, khong phai ve noi sinh song ma la ve vung it kho khan hon; giao vien dang cong tac o "vung de" ma len "vung kho", khi ve se duoc ve lai noi do.

Hien nay, chung toi dang thong ke so luong nhu: co bao nhieu nguoi dang trong dien luan chuyen, cu the bao nhieu yen tam o lai cong tac, bao nhieu co nguyen vong ve xuoi, da giai quyet duoc bao nhieu va kho khan la gi...(?).

Theo ong, dieu kho nhat khi thuc hien "luan chuyen giao vien" la gi?

Van de luan chuyen giao vien cang di vao cang kho, mau thuan giua noi nhan va so luong nguoi ve, giua trinh do chuyen mon va che do tai chinh...

Vi du o Quang Tri, ho giai quyet viec nay theo cach, len vung kho xin ve vung thuan loi ngay thi khong co, nhung se dich chuyen dan dan, ve vung kho it hon, roi it hon nua.

Tuy nhien, khong phai ai cung thich nhu vay vi moi lan dich chuyen khong don gian. Nhung do cung la mot giai phap de thuc hien mem hoa chinh sach.

Tang bang khen va to chuc gap mat

De an co tinh toi cac truong hop "khong luan chuyen duoc" ma van tiep tuc o lai vung kho khan cong tac hay khong?

Trong qua trinh lam de an, toi co di Quang Tri, xuong Truong THCS Xa Thanh, huyen Huong Hoa, noi giap voi nuoc Lao. Truong co 2 co giao, da 3 lan lam don xin chuyen vung nhung noi xin ve bien che da day du, dia phuong khong the nhan.

"Toi co hoi 2 co giao o Truong THCS Xa Thanh, neu van phai tiep tuc o lai cong tac thi de nghi gi". Cac co giao noi muon co nuoc sach de dung, thay vi nuoc song. Chung toi cung thay mot so duong ong dan nuoc nhung lai khong thay co nuoc.

Co mot cai kho nua, ho ngai noi ra, do la chuyen gia dinh. Len vung cao 7-10 nam nhung khong co doi tuong phu hop. Mot vai giao vien lay duoc nguoi dia phuong hoac bo doi, con phan lon deu muon ve que." - ong Pham Manh Hung.

O day, toi duoc nghe mot cau chuyen that dau long. Co Lien len day cong tac, con chua het thoi gian tap su thi da mat vi mot con sot ret rung khi tuoi day doi muoi. Ngay luc do, toi da nghi, ngoai luan chuyen thi can phai tang bang khen cho nhung con nguoi san sang o lai vung cao cong tac.

Nam 1996, Bo GD-DT da thuc hien viec tang bang khen cho can bo giao vien mien xuoi co thanh tich dong gop cho giao duc mien nui. Tuy nhien, tu do den nay, khong thay lam lai nua.

Toi da de xuat y kien nay den Bo truong va ngay lap tuc, nhan duoc su dong y. Dong thoi, Bo truong con noi ro, tang bang khen cho cac thay co giao cang nhieu cang tot, mien la xung dang.

Cung lien quan den viec khong the noi luan chuyen la luan chuyen duoc ngay thi chung toi da de xuat se to chuc hoi nghi gap mat cac nha giao tieu bieu, co cong hien cho giao duc. Viec nay, neu bat tay vao lam ngay thi nhanh cung phai dau nam sau moi trien khai duoc. Chung toi phai xay dung tieu chi, thanh tich the nao, bao nhieu nam, sau do tham khao dia phuong de chon duoc nhung nguoi tieu bieu.

Giao vien co the "di nghia vu" 5 nam
Giao vien o mot lop ghep tai Lao Cai (Anh: Le Anh Dung)

"Co gang 2010 thuc hien dai tra"

Ong co the cho biet, khi nao viec luan chuyen se duoc trien khai dai tra tren ca nuoc?

Du kien, quy II/2009 se trinh de an va duoc phe duyet se thuc hien thi diem de dieu chinh. Co gang tu nam 2010, se ap dung dai tra.

De lam duoc viec nay, can su ket hop cua cac Bo, nganh lien quan nhu Bo Noi vu, Bo Tai chinh. Ho phai thay duoc thuc te. Vi du, trinh do cua giao vien luan chuyen han che thi can boi duong nang cao nang luc. Ma boi duong thi phai co ngan sach.

Mot thuc te nua, so luong giao vien nay ton dong da nhieu nam la kha lon. Do do, se thuc hien dan dan tu tren xuong duoi cho tung tinh cu the va lam lau dai.

Cu the, neu cung thoi gian cong tac, phai xem ai co thanh tich tot hon thi xet truoc, hay uu tien nu. Nghia la, se phai co mot qua trinh de thuc hien dua tren nhung tieu chi ro rang, duoc cong khai hoa de toan xa hoi cung biet.

Trong du thao Chien luoc giao duc 2009-2020 co de cap den viec, tu nam 2010 se thuc hien che do hop dong doi voi giao vien tuyen moi. Neu Chien luoc duoc thuc hien, mot thuc te dat ra la ky hop dong nhu vay lieu giao vien co chiu len vung cao cong tac?

Viec nay chung toi cung chua ban, nhung du theo che do hop dong thi voi mien nui van phai co chinh sach dac biet de dam bao duoc doi ngu tu so luong den chat luong cho giao duc mien nui phat trien.

Ve chu truong "den nam 2010 se tuyen moi giao vien hoan toan theo che do hop dong", chung toi chua duoc Bo giao thuc hien. Tuy nhien, nhung so giao vien da trong bien che la van de lich su de lai, con so moi tuyen vao se bat dau thuc hien hop dong.

Xin cam on ong!

  • Bao Anh (thuc hien)

**************

Quy Thich, Tap chi Nguoi Lam bao, quythich56@...

Day la phuong phap hoan toan dung dan va cong bang. Dang le ra dieu nay can duoc luat hoa va duoc thuc hien tu lau roi. Luan chuyen can bo co thoi han, co nghia la het han se duoc bo tri cong tac tai dia diem phu hop thi chac chan khong ai e ngai va tu choi. Mot dieu nua la thoi gian qua, sinh vien su pham duoc bao cap nhung khi ra truong khong chiu di cong tac vung sau, vung xa nhung vi chua co luat nen khong xu ly duoc. Neu duoc luat hoa thi viec xu ly don gian hon nhieu, chi it thi neu khong chiu su phan cong ma lam viec trai nghe thi phai hoan lai kinh phi dao tao. Toi hoan toan ung ho va mong chu truong nay som di vao cuoc song!

Nguyen Thi Bich Van, chithuy177a@...

Nen de giao vien gioi di nghia vu vung sau

Dung la khi di thi de ma khi ve thi kho. Lam sao bat mot giao vien da co gia dinh o mien xuoi len mien nguoc cong tac? Sinh vien moi ra truong con co the bat len vung kho khan nhung khi tro ve lieu con cho hay khong? Va khong le, mien nui, vung kho khan chi duoc tiep nhan nhung giao vien chua co kinh nghiem hoac trinh do yeu kem?

Theo toi, cach tot nhat la yeu cau nhung giao vien co nang luc, cac Dang vien, nhung giao vien trong dien "dao tao nguon" len cong tac nghia vu 2-3 nam truoc khi duoc bo nhiem chuc vu moi la hop ly nhat. Lam nhu the, chung ta vua thu thach duoc long yeu nghe, trinh do chuyen mon cua ho lai vua nang cao duoc chat luong o vung kho khan. Tham chi voi nhung giao vien gioi, co trinh do thi neu Nha nuoc khong phan cong nhiem so tro ve nhu mong muon ho van co the tim duoc noi tiep nhan khac.

Dong Do, Ha Noi, notsog8@...

Khong co gi de dam bao chinh sach do se cong bang, khi nhung nguoi cong hien phai cho doi ma khong biet phia truoc la cai gi. Roi se them nhieu nhung "xin","ban", "cho"... 5 nam cung khong phai la thoi gian ngan. Neu nghia vu thi tat ca moi nguoi phai theo, von la khong the. Neu la khuyen khich, nen thiet thuc hon voi doi song giao vien, co so truong lop. Viec dao tao nhan luc tai cho cung can phai day manh hon. Theo toi nghi, khong rieng giao duc ma cac linh vuc kinh te xa hoi khac, viec dau tu theo vung mien rat mat can doi.

Nguyen Van Hoa, Nghe An, Hoanvq@...

Lieu chinh sach nay co hop ly khong?

Toi khong phai la mot nha giao nhung khi nghe ong Cuc truong Pham Manh Hung noi se thuc hien chinh sach di nghia vu cua giao vien nhu vay, toi thiet nghi cac nha lanh dao giao duc can phai xem xet lai lieu co hop ly khong vi cac ly do sau:

1. Nguoi ta thuong noi an cu moi lac nghiep. Mot thay co giao dang giang day o mien xuoi da co gia dinh, con cai o do ma tu nhien bi luan chuyen len mien nui va phai song o do xa gia dinh, con cai thi ai se lo cho gia dinh cua ho? Ho phai chuyen con cai di theo, viec hoc hanh cua con cai ho se nhu the nao?

2. Khi thuc hien chinh sach nay se xay ra nhieu tieu cuc trong qua trinh xem xet doi tuong se chuyen di va doi tuong se ve. Vi vay, toi nghi nen chang chi thuc hien doi voi cac giao vien tre moi ra truong va co che do dai ngo that xung dang cho ho, khong nen gay hoang mang trong doi ngu giao vien va de ho yen tam cong hien het suc minh cho su nghiep giao duc.

Nguyen Xuan Gioi, Ninh Thuan, gioininhthuan@...

Toi da tung la nha giao cap THPT nen rat tam dac voi Bo GD-DT ve van de tren. De nghi dinh tren di vao cuoc song, nen lay y kien tham khao cua giao vien de thuc thi co hieu qua, the hien tinh cong bang va nhan dao.

Son Trang, Thanh Hoa, hnst2008@...

Lai la mot co hoi cho nhung tieu cuc phat sinh. Theo toi duoc biet, mot giao vien tieu hoc chuyen tu mien nui xuong day lop 3 tai thanh pho thuoc tinh da phai chay mat tren duoi 100 trieu dong (chuyen xay ra cuoi nam 2008). Va roi de "go von", nhieu tieu cuc khac tu giao vien lai tiep tuc nay sinh nhu day them, chay diem, tru dap tao ap luc cho hoc sinh va phu huynh phai chay chot...

Theo toi, neu thay doi che do dai ngo doi voi giao vien vung kho khan thi khong it nguoi se tinh nguyen den do giang day. Phai co nhung dac cach thi moi giup cho chat luong giao duc o cac vung kho duoc nang cao. Chang han nhu chuong trinh phai ngan va nhe hon, thoi gian hoc it hon, bo nhung kien thuc bat cap, xa voi voi dong bao dan toc thieu so...

Ha Thi Hai Yen, Thanh Xuan, Ha Noi, hayen@...

Nha nuoc phai nghien cuu che do luan chuyen doi voi giao vien hop ly hon. Nen ap dung doi voi nam 5 nam, voi nu la 3 nam de con co co hoi lap gia dinh. Nhieu giao vien nu o mien nui da khong the lap gia dinh.

Tran Van Lam, Bac Ninh, tranlam_84_bn@...

Bo GD-DT can dua ra gop y rong rai

Theo toi, day la mot chu chuong dung va hop ly, the hien trach nhiem voi dong bao mien nui kho khan. Nhung Bo GD-DT cung nen xem xet ky va neu duoc cong khai gop y rong thi tot vi o moi vung mien se co nhung thuan loi, kho khan rieng, moi giao vien ho co nhung ban khoan, nguyen vong rieng, phai lam sao dap ung duoc da so nguyen vong cung nhu phu hop voi tinh hinh thuc te cua tung vung mien. Viec luan chuyen nhu vay cung can phai tinh den viec lam, hoc hanh cua nhung nguoi than cua giao vien nhu vo, chong, con cai...

Nguyen Van Duc, Tieu hoc Dinh Hai, Thanh Hoa, tieuhocdinhhai11@...

Toi da tung day hoc o vung cao huyen Meo Vac, tinh Ha Giang. Nay, Bo GD-DT co chu truong nay, toi rat phan khoi vi Bo da nhan ra su cong bang trong giao duc, truoc het la voi giao vien. Nhan day, toi de nghi Bo GD-DT nghien cuu quyen loi cua can bo nhieu hon nua nhat de cho nhung giao vien an tam cong tac lau dai.

Nguyen Trung Thanh, BV Xanh pon Ha Noi, truonggiang_123@...

Hay luan chuyen giao vien co ke hoach

Theo toi, dua giao vien len vung cao, vung kho khan la mot viec nen lam. Nhung khong nen dua giao vien moi ra truong len vung cao ngay va cung khong nen o lien tuc trong 5 nam. Toi thay, neu cu giao vien len vung cao nhu cong tac biet phai, ho phai duoc dao tao duoi xuoi tot, phai co cho lam o duoi xuoi va sau khi lam nghia vu, truong cu phai co trach nhiem nhan ho va cu can bo len thay the ho. Viec cu can bo len vung cao la nghia vu nhung se de dang khi giao vien duoc co duoc ke hoach cua minh. Viec cu can bo phai lien ket tung truong duoi xuoi voi tung truong vung cao, lien ket giua So Giao duc tinh nay voi tinh kia…

Huu Hung, Quang Nam, ctvkbbs@...

Chu truong dung, nen quyet tam, chung suc lam

Theo doi nhung chu truong ve nhan su, toi thay day la chu truong thu 2 sau chu truong xoa bien che voi giao vien. Day la bien phap nham "san lap" ve trinh do, chia se kho khan giua cac vung, xa hon la chien luoc nang cao trinh do giao duc o vung kho khan cung voi tinh nhan dao, nghia cu nhan van trong nganh GD. Dua ra chu truong nhu vay se buoc tat ca cac thay, co giao xac dinh trach nhiem, nghia vu de da thong tu tuong va san sang vao cuoc. Nhung can bo co nguoi than la giao vien can ung ho triet de, dac biet la tranh nhung tac dong vao cong viec chung vi lien quan den nguoi than cua minh se lam phuc tap them trong thuc hien. Chu truong dung, thau ly, dat tinh, de cao muc tieu vi su nghiep GD thi nen quyet tam, chung suc lam de dat muc tieu de ra!

Tran Gia, Ha Tinh, hatinh19802002@...

Phai cho ban hanh trong Luat Giao duc

Toi cung giong Nguyen Ha. Toi len mien nui giang day hon 5 nam ma van khong xin duoc chuyen ve. May nguoi ban toi chi chuyen duoc cong tac neu co tien hoac con ong chau cha. Toi con co bo me gia o mien xuoi nen nay toi da phai bo nghe day hoc ve que kiem ke sinh nhai.

Toan Le, Long Bien, Ha Noi, toanle@...

Cac nha quan ly can phai quyet dinh dung dan trong chinh sach cua minh. Viec luan chuyen giao vien la rat kho khan, nhung giao vien gioi phai luan chuyen len mien nui voi nhung trang thiet bi ngheo nan thi lam sao phat huy het kha nang cua nguoi thay giao? Bo Y te da thuc hien viec nay, cac bac sy gioi tu thanh pho ve cac tuyen duoi bay gio toan ngoi choi xoi nuoc, lam gi co thiet bi may moc hien dai de thuc hanh? That lang phi nhan tai.

Nguyen Trai, Thanh Hoa, traicdn@...

Theo toi, viec bat buoc luan chuyen voi giao vien la khong kha thi trong giai doan hien nay. O cac tinh, moi chi co thong tu ve viec luan chuyen giao vien o cac vung khac nhau ma da xay ra nhieu tieu cuc. Can bo lanh dao thuong dua vao viec nay de nhung nhieu va gay kho khan cho giao vien. Thuc chat, da so giao vien khi da cong tac khoang tu 5 nam tro len thi rat kho xin duoc viec tai mien xuoi vi trinh do mai mot di rat nhieu. Chua ke den viec hau het vung thuan loi da phu kin giao vien. Hon nua khi giao vien nu da lap gia dinh thi viec dieu chuyen cong tac cua ho la vo cung kho khan.

Mot phuong thuc khac don gian hon nhieu nhung chua co ai nhac toi la viec nang cao trinh do va thu nhap cho giao vien vung kho khan. Neu dinh bien cho giao vien vung kho khan bang cach tinh theo so hoc sinh di hoc va tot nghiep se giup ich rat nhieu. Vi du o mien xuoi va thanh pho, mot giao vien thuong day khoang 40-45 hoc sinh/lop thi o mien nui kho khan co the chi yeu cau 10-15 hoc sinh/lop. Neu giao vien nao to chuc duoc lop hoc tu 25 hoc sinh tro len co the tinh luong cho giao vien do bang he so phu troi tuong duong 1.5 - 2 lan luong cua giao vien mien xuoi dang huong.

Mot van de nua la do co it giao vien tu mien xuoi len mien nui nen cac mon hoc thuong thieu giao vien, cach bo sung tot nhat la cho phep giao vien o mien nui duoc hoc ham thu de co the day duoc cac mon con thieu. Vi du giao vien day toan co the hoc de day Vat ly, Hoa hoc, Ky thuat cong nghiep, giao vien day Van co the hoc de day Lich su, Dia ly va nguoc lai mien la co co che va chinh sach de hang nam 3 thang he, giao vien mien nui duoc ve lai truong ma ho da tot nghiep de tiep tuc duoc dao tao lai hoac nang cao. Neu hoan thanh khoa hoc trong 3 nam tuc la tong hoi gian 1 nam thi cap luon bang DH Su pham chuyen nganh do cho giao vien, cho phep giao vien do duoc giang day mon ma ho da hoc. Duong nhien tien luong cua giao vien luc nay se la 1,5-2 lan so voi nguoi co 01 bang chuyen nganh.

Neu lam dung duoc nhung dieu neu tren, toi tin rang chi sau 6 nam nua, tat ca cac vung thieu giao vien deu duoc phu kin. Kho khan lon nhat la thu nhap chu khong phai la cac sinh vien moi tot nghiep hay giao vien khong muon lam viec tai vung kho khan. Sau mot thoi gian phuc vu tu 3-6 nam, neu ho co tien va co them mot hai bang chuyen nganh, viec xin ve vung thuan loi hon se do ho tu quyet dinh va de thuc hien hon. Dong thoi nhieu giao vien o vung thuan loi cung muon len cong tac tai vung kho khan de co dieu kien tang thu nhap va nang cao trinh do. Tra luong gap doi, gap ba de giao vien o vung kho khan lam viec gap doi, gap ba se tot hon la tang cuong nhieu nguoi ma khong co thu nhap.

Phan Minh, Phu Tho, dunggdct2008@...

Toi cho rang day khong phai la y kien hay va chi mang tinh doi pho tam thoi. Neu thuc hien y kien nay se dan toi mot so hien tuong tieu cuc va han che trong he thong giao duc: chay tien de khong phai di nhung vung kho lam co nhung nguoi co quyen giau nhanh, chat luong giao vien khong dam bao giua cac vung, van de gia dinh khong on dinh, nhung giao vien gioi se tu nguyen ra khoi nganh de lam cong viec khac khi luong giao vien con qua thap ma phai di vung kho khan... Tom lai, theo toi, thuc hien y kien nay cua ong Hung se dan toi co nhieu tieu cuc trong xa hoi. Toi cho rang can phai co mot he thong chinh sach toan dien de su dung giao vien o chinh dia phuong, dan toc minh phat trien giao duc o vung do, dac biet la o vung sau, vung xa...

Ha Diem, Ha Noi, loccoc_2008@...

Toi la mot giao vien tre moi vao nghe. Toi thiet nghi, viec thuc hien chinh sach moi can co su dieu tra ca ve hai phia: giao vien o vung kho khan va giao vien o cac vung thuan loi hon. Trong khi do, tai noi toi cong tac chua he co thong tin nao ve van de nay. Hon nua, van de mien nui khong thu hut duoc giao vien do dieu kien co so ha tang con qua kho khan (truong, nha o, dien, nuoc, thong tin lien lac...). Vay tai sao Bo GD-DT khong chu trong van dong cac nguon luc nham cai thien dieu kien lam viec, dieu kien song cho giao vien o khu vuc mien nui ma thuc hien chinh sach "nghia vu" nhu mot cuoc cai cach tu ngon ma cai goc khong giai quyet duoc?

Hon nua, su chenh lech trinh do giao vien, hoc sinh giua cac khu vuc rat lon khong the giai quyet mot som mot chieu la duoc. Them vao do, mot giao vien tre moi tot nghiep duoc boi duong ca ve kha nang ung dung cong nghe thong tin sau khi dua len vung kho khan 5 nam thi nhung ki nang do co con duoc tot nua khong khi khong co dieu kien ung dung?

Mot van de nua la viec luan chuyen giao vien lieu co hop li trong phan bo nguon lao dong (giao vien trinh do chuyen tot, trung binh...).

Thiet nghi, truoc khi thuc hien chinh sach, ke hoach gi, Bo GD-DT can quan tam den nguyen vong thuc te cua giao vien de cho chinh sach, ke hoach di vao long nguoi, chu khong phai la lam "nghia vu".

Hinh, VP HDND - UBND huyen Meo Vac, Ha Giang

Toi o vung cao Meo Vac, Ha Giang, tuy khong cong tac trong linh vuc giao duc nhung tat ca nhung cuc nhoc, vat va cua cac thay, co giao toi deu biet, dac biet la cac thay co giao duoi xuoi len day hoc cho hoc sinh dong bao dan toc thieu so. Ho song thieu thon tinh cam gia dinh; diem truong day hoc xa xoi, co khi di bo tu truong chinh (trung tam xa) ve diem truong mat 4 den 5 gio di bo la chuyen thuong. Ho bat dong ngon ngu voi dong bao va hoc sinh va de khac phuc cac thay, co giao lai phai nai lung ra hoc "ngoai ngu" - tieng cua dong bao, co vay moi van dong duoc hoc sinh di hoc... Tat ca do la noi nhoc nhan, cu nhoc va vat va cua cac thay, cac co phai chiu dung de dem cai chu ve cho cac em noi ban lang vung nui.

Cac thay, cac co da hy sinh va cong hien o nhung noi nhu vay thuong khong co dieu kien de giao luu xa hoi va cang khong co dieu kien de nang cao trinh do chuyen mon nhu duoi xuoi. Toi chac mot dieu o duoi xuoi neu mot ai do chi sau mot tuan dong cua ngoi trong nha va khi ra ngoai duong da thay minh nhu la mot nguoi xa la. Vay 5 nam cac thay, cac co o nhung noi tham son cung coc se lac hau bao nhieu lan so voi xa hoi? Mot dieu dat ra khi cac thay chuyen ve lieu co hoa nhap duoc voi moi truong moi khong? Lieu co cap nhat va dap ung kip voi yeu cau ngay cang cao cua hoc tro mien xuoi? Chinh vi vay toi nghi da so cac thay, co giao khi chuyen vung tu vung cao ve duoi xuoi deu mang trong minh mot noi mac cam kha lon khong de gi vuot qua duoc. Cac co quan chuc nang co nghi den viec nay khong?!

Nguyen Ha, Ha Noi

Toi da tung cong tac tai mien nui tu nhung nam 1982. Khi do, Nha nuoc cung co chinh sach giao vien moi ra truong di cong tac tai mien nui voi thoi han 5 nam doi voi nam va 4 nam doi voi nu. Khi chung toi nhan quyet dinh len mien nui, rat tin tuong o che do phuc vu theo thoi gian 5 nam do. Nhung thuc te, khi het han nghia vu, chung toi rat kho "xin" duoc chuyen vung ve xuoi. Toi nghi, de thuc hien tot chinh sach do, nha nuoc phai dam bao dung quyen loi cho giao vien het nghia vu cong tac o mien nui chuyen ve mien xuoi mot cach thuan loi.

Giao vien co the "di nghia vu" 5 nam Doi 1.000 VND lay 1.000 USD

Rinh de 2 sim 2 song

Viet Bao
Comment :Giao vien co the di nghia vu 5 nam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giao vien co the di nghia vu 5 nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giao vien co the di nghia vu 5 nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giao vien co the di nghia vu 5 nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Teachers can "to obligations" 5 years
Ministry of Education, Pham Manh Hung, Hanoi, Ha Giang, Meo Vac and Thanh Hoa, qualifications, personnel management, is not, conditions, particularly, in time, the teacher, make, work, school
"It will make room in the favorable rotation to make the teacher. People who are under obligation to have swept up the mountain as a "military service" in 5 years time. " Teacher Department managers and educational institutions (Bo. ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giáo viên có thể "đi nghĩa vụ" 5 năm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giáo viên có thể "đi nghĩa vụ" 5 năm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao vien co the di nghia vu 5 nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao vien co the di nghia vu 5 nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao vien co the di nghia vu 5 nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0