Giao duc toan dien de tao ra con nguoi toan dienSinh thoi Ho Chi Minh dac biet chu trong den giao duc toan dien, voi su can bang ca ve giao duc duc lan tai va moi quan he giua hai mat do trong su hoan thien nhan cach cua con nguoi moi – con nguoi xa hoi chu nghia.

Nguoi tung day: "Trong viec giao duc va hoc tap, phai chu trong du cac mat: dao duc cach mang, giac ngo xa hoi chu nghia, van hoa, ky thuat, lao dong va san xuat". Dong thoi Nguoi con chi ro: “Viec giao duc gom co: duc, tri, the, my”. Nen giao duc toan dien ngay nay chung ta huong toi khong nam ngoai loi day cua Nguoi, the hien qua su van dung sang tao ket hop voi chat loc su tien tien cua cac nen giao duc trong khu vuc va tren the gioi.

Tu hoc, tu ren luyen la yeu oo cot loi trong muc tieu xay dung xa hoi hoc tap. Anh: Viet Thanh
Tu hoc, tu ren luyen la yeu oo cot loi trong muc tieu xay dung xa hoi hoc tap. Anh: Viet Thanh

Tu tuong giao duc toan dien cua Ho Chi Minh da chi ra cho chung ta thay duoc mo hinh chung cua con nguoi phai dao tao tren nhung dinh huong chinh ve cac mat pham chat va tai nang cung moi lien he giua cac mat do voi nhau de cung hoan thien nhan cach. Do la co so tu tuong va ly luan de chung ta vach ra chien luoc con nguoi cho the ky XXI, truoc mat la den nam 2020, trong do Dang va Nha nuoc ta da xac dinh nong cot thuc hien la nganh Giao duc va Dao tao.

Trong tu tuong ve phuong phap giao duc, Ho Chi Minh dac biet chu y den van de tu hoc va hoc tap suot doi. Nguoi quan niem: "Ve cach hoc, phai lay tu hoc lam cot". Dieu nay tuong dong voi quan diem cua Lenin: “Hoc, hoc nua, hoc mai”. Tu tuong tu hoc cua Nguoi co the quy thanh 5 van de:

1 - Trong viec tu hoc, dieu quan trong hang dau la xac dinh ro muc dich hoc tap va xay dung dong co hoc tap dung dan.

2 - Phai tu minh lao dong de tao dieu kien cho viec tu hoc suot doi.

3 - Muon tu hoc thanh cong, phai co ke hoach sap xep thoi gian hoc tap, phai ben bi, kien tri thuc hien ke hoach den cung, khong lui buoc truoc moi tro ngai.

4- Phai triet de tan dung moi hoan canh, moi phuong tien, moi hinh thuc de tu hoc.

5- Hoc den dau, ra suc luyen tap thuc hanh den do.

Day la cong hien to lon va quy bau cua Nguoi vao ly luan day - hoc cua nuoc ta ma trong suot bao nam qua nganh Giao duc va Dao tao da trien khai thuc hien mot cach hieu qua. Ngay nay, xa hoi chung ta la mot xa hoi hoc tap, hoc tap khong ngung. Dang va Nha nuoc da xac dinh giao duc la quoc sach hang dau va dau tu cho giao duc la dau tu cho tuong lai cua nuoc nha; chi co day manh giao duc – dao tao moi co the dua dat nuoc som “sanh vai cung cac cuong quoc nam chau” nhu Chu tich Ho Chi Minh hang mong doi. Rieng doi voi nganh Giao duc, khong nhung ngay cang day manh doi moi giao duc, doi moi phuong phap day va hoc theo huong lay nguoi hoc lam trung tam ma viec hoc di doi voi hanh da thuc su duoc chu trong, qua do gop phan dang ke vao viec nang cao chat luong giao duc – dao tao nuoc nha thoi gian qua.

Ben canh de cao viec “tu hoc”, Chu tich Ho Chi Minh cung luon luon nhac nho nhung nguoi lam cong tac giao duc phai nhan thuc dung dan "Giao duc la su nghiep cua quan chung". Tu tuong lon nay tao ra suc manh de huy dong tat ca moi luc luong chinh quyen, doan the, gia dinh va xa hoi tham gia xay dung su nghiep giao duc, khong chi bang mat vat chat, ma chu yeu la de xay dung mat con nguoi moi cho the he tre - nhung nguoi ke thua xay dung xa hoi chu nghia vua “hong” vua “chuyen”. Con nho sinh thoi mac du ban tram cong ngan viec, Nguoi van quan tam theo doi chi dao cu the, sat sao cac phong trao thi dua, nhu phong trao “day tot, hoc tot”, “nguoi tot, viec tot”. Tu tuong “Giao duc la su nghiep cua quan chung” cua Nguoi da duoc Dang, nhan dan ta va nganh Giao duc va Dao tao van dung mot cach sang tao thanh phong trao xa hoi hoa giao duc dang phat trien soi noi va rong khap tren pham vi ca nuoc hien nay tren co so xay dung moi quan he giua ba luc luong giao duc: Nha truong - Gia dinh - Xa hoi.

Tren ca nuoc, mang luoi co so giao duc khong ngung duoc mo rong; cac loai hinh giao duc ra doi dap ung nhu cau xa hoi; cac trung tam hoc tap cong dong, cac co so giao duc thuong xuyen ngay cang duoc mo rong voi su tham gia cua toan xa hoi. Cong tac xa hoi hoa chua bao gio duoc coi trong va day manh nhu ngay nay. De lam duoc dieu do, chinh la nho chung ta da nhan thuc dung dan duoc quan diem cua Nguoi ve "Giao duc la su nghiep cua quan chung" de phat trien toi quan diem dung dan “Giao duc la quoc sach hang dau”, “Dau tu cho giao duc la dau tu cho tuong lai cua dat nuoc, cua dan toc”.

Tu tuong cua Ho Chi Minh ve van hoa giao duc chiem mot vi tri dac biet quan trong trong toan bo he thong tu tuong cua Nguoi voi nhung gia tri lon lao ma ngay nay chung ta van chua thau hieu het. Nhung dong gop cua Nguoi trong toan bo su nghiep cach mang Viet Nam va the gioi that xung dang la mot “vi anh hung giai phong dan toc” va la “mot nha van  hoa kiet xuat”. Khong phai nhau nhien ma nam 1987, nhan ky niem 100 nam ngay sinh cua Nguoi, UNESCO da ra Nghi quyet, khang dinh: “Su dong gop quan trong ve nhieu mat cua Chu tich Ho Chi Minh trong cac linh vuc van hoa, giao duc va nghe thuat la ket tinh cua truyen thong van hoa hang ngan nam cua nhan dan Viet Nam va nhung tu tuong cua Nguoi la hien than cua nhung khat vong cua cac dan toc trong viec khang dinh ban sac dan toc cua minh va tieu bieu cho viec thuc day su hieu biet lan nhau”. 

Nhung quan diem cua Ho Chi Minh ve van hoa giao duc la mot he thong quan diem rat phong phu va hoan chinh. Neu nhung quan diem ay da duoc thuc hien, tu do dem lai nhung thanh tuu va nien tu hao to lon cho nen giao duc moi Viet Nam trong may thap nien cach mang va khang chien thi trong thoi dai ngay nay, voi su phat trien khong ngung cua dat nuoc cung nhu cua nhan loai ngay cang dat ra nhieu doi hoi lon lao doi voi nen giao duc va dao tao nuoc nha, doi hoi chung ta lai cang phai day manh nghien cuu nhung quan diem trong tu tuong Ho Chi Minh ve van hoa giao duc, tu do co nhung ung dung thich hop, kip thoi, nham dua su nghiep giao duc nuoc nha tien len phia truoc, dap ung su mong doi cua toan xa hoi va yeu cau hoi nhap, phat trien ma xa hoi da dat ra.

Tim hieu va van dung tu tuong dao duc Ho Chi Minh ve van hoa giao duc, chinh la de mo ra con duong hoi nhap va phat trien dung dan cua Viet Nam chung ta giai doan hien nay va ca sau nay, voi duong loi chien luoc “doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao”. Ngay nay, Dang va Nha nuoc ta xac dinh ro “Giao duc va dao tao la quoc sach hang dau”, “Dau tu cho giao duc la dau tu cho tuong lai cua dat nuoc, cua dan toc”, chinh la su ke thua va phat huy nhung tu tuong dung dan, sang suot voi tam nhin vuot truoc thoi dai cua Chu tich Ho Chi Minh ve van hoa giao duc. Do cung la ly do ma tu gan 80 nam truoc, nha tho Xo Viet Oxip Mendenxtan khi tim hieu ve Ho Chi Minh da phai kinh ngac ma nhan xet: Tu Ho Chi Minh da toa ra mot thu van hoa khong phai chi cua qua khu va hien tai ma con la tieu bieu cho nen van hoa cua tuong lai. Dieu do khong co gi lam la khi tu lau chung ta da hieu Ho Chi Minh khong chi la su hoi tu cua tinh hoa van hoa, tri tue dan toc va nhan loai ma Nguoi con la tuong lai cua nuoc Viet Nam ngan nan van hien nay. Do la di san tinh than vo cung quy bau cua dan toc ta. Do la nhung gia tri ma Ho Chi Minh, dai dien cho ca dan toc Viet Nam dong gop lam phong phu them kho tang van hoa cua nhan loai.

Cung voi chu nghia Mac – Lenin, tu tuong Ho Chi Minh mai mai soi sang chung ta tren con duong xay dung cong nghiep hoa, hien dai hoa tren nen tang nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc; trong do giao duc va dao tao luon dong mot vai tro het suc quan trong. Trong yeu cau doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao hien nay, khong gi hon la chung ta bat dau hoc tap va van dung tu chinh nhung tu tuong dao duc cua Nguoi ve giao duc va dao tao, ma o tren day moi chi la nhung phan tich so luoc nhat.

VietBao.vn (Theo GD&TD)

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Viet Nam, Chu tich Ho Chi Minh, Dang va Nha nuoc, xa hoi chu nghia, moi quan he, su hoan thien, su can bang, giao duc, toan dien, tu tuong, con nguoi, dao tao, van hoa, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giáo dục toàn diện để tạo ra con người toàn diện

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giáo dục toàn diện để tạo ra con người toàn diện bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao duc toan dien de tao ra con nguoi toan dien

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao duc toan dien de tao ra con nguoi toan dien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao duc toan dien de tao ra con nguoi toan dien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0