Giao duc Viet Nam nen hoc nen giao duc nuoc My o diem naoGiao duc Viet Nam nen hoc nen giao duc nuoc My o diem nao
GS.TS Tran Van Hien.

Voi buc thu dai gan 4.000 tu gui Bo truong Nguyen Thien Nhan thong qua Dien dan giao duc ( www.edu.net.vn ), GS.TS Tran Van Hien, Giang vien DH Houston da co nhung phan tich ve viec giao duc Viet Nam nen hoc nen giao duc cua nuoc My o diem nao.

Trong buc thu, GS.TS Tran Van Hien dac biet nhan manh viec dao tao con nguoi voi hai nhom kha nang quan trong gom kha nang tao to chuc va kha nang hoi nhap the gioi.

Voi viec so sanh nen giao duc hai nuoc Viet Nam va My, GS.TS Hien cho rang nen giao duc Viet Nam khong nen cung nhac ma can phai biet hoc hoi kinh nghiem tu nhung nuoc co nen giao duc tien tien nhu My, Singapo…

GS.TS Hien nhan dinh, hien tai Viet Nam la mot nuoc voi thu nhap dau nguoi rat thap, chua co nhung cong ty doc lap giau manh o tam co the gioi. Dieu nay cho thay phuong phap dao tao con nguoi hien thoi khong phat huy nhung uu diem san co cua nguoi Viet nhu can cu, thong minh, ham hoc hoi, ua tim toi sang tao de chuyen thanh kha nang lanh dao, giao tiep, kha nang chuyen mon cao va kha nang co ban - nhat la phong cach con nguoi.

De giai quyet hien trang nay GS.TS Hien da dua ra nhom giai phap va nhung dieu nen hoc nen giao duc nuoc My.

1. Dao tao kha nang tao to chuc o cap pho thong

Chuong trinh pho thong cua Viet Nam dat nang viec hap thu that nhieu kien thuc tong quat, it chu trong den nang cao phong cach con nguoi, kha nang giao tiep va sang tao. Hoc sinh Viet Nam, ngay tu cap 1, chi biet hoc va hoc, khong co thi gio vui choi, tap luyen the thao, va phat trien nhung kha nang quan trong khac nhu su chu dong, tu tin, kha nang suy nghi doc lap, tim toi, kham pha, v.v..

Phuong phap giang day co nhieu tinh cach doc doan. Hoc sinh thuong chap nhan tuyet doi nhung kien thuc tu thay co va tu sach giao khoa du dung hay sai. Hoc sinh rat it duoc tu tim toi, suy nghi doc lap, chat van, thao luan, phat bieu y kien, va kham pha nhung gi hop voi so thich cua minh. Phuong phap giang day nay khong giup hoc sinh phat trien phong cach con nguoi, kha nang sang tao va kha nang giao tiep.

Chuong trinh hoc rat it linh dong vi tat ca moi hoc sinh hoc cung mot chuong trinh trong cung mot thoi gian, khong can biet den su khac biet ve su phat trien ve tam sinh ly cua moi ca nhan va o tung lua tuoi, ve hoan canh gia dinh, khac biet ve dia phuong, v.v… Kien thuc tong quat thuong hoc nhieu ve noi dia va dan toc (it ve the gioi), nhieu ve qua khu nhat la thanh tich chien tranh (rat it ve tuong lai va long yeu chuong hoa binh cua nguoi dan ), nang ve ly thuyet khoa hoc (nhe ve ung dung). Vi thuong hoc nhoi nhet, hoc sinh chong quen nhung kien thuc khong hop thoi co, khong hop so thich va hoan canh ca nhan hay muc do phat trien ve tam sinh ly cua ca nhan.

Moi truong hoc thieu nhung hoat dong nhom ma hoc sinh lam chu va tu do khong phat huy duoc kha nang giao tiep va lanh dao.

Moi nam Viet Nam co tren mot trieu hoc sinh cap 3 thi vao Dai Hoc va khoang 15% do. Nhung em khong vao duoc dai hoc buoc chan vao doi rat kem ve nghe chuyen mon, phong cach con nguoi va kha nang giao tiep, va gay nen nhieu kho khan cho nen kinh te. Neu Viet Nam muon co mot nen giao duc cap tieu hoc den cap THPT da dang thi nen tham khao mot so phuong cach tu Hoa Ky :

+ Chuong trinh cap 1-2 cua Hoa Ky cung bao gom kien thuc tong quat o trinh do thieu nhi. Lop hoc co chung 20 - 30 hoc sinh do do thay co biet ro tung em mot va khuyen khich tu suy nghi, chat van, phat bieu y kien du dung hay sai, thuyet trinh, va tham gia vao nhieu hoat dong nhom de phat huy phong cach con nguoi va kha nang giao tiep tu luc be.

+ Chuong trinh cap 3 cua Hoa Ky theo he thong tin chi, co nhieu mon tu chon ( 30% cua chuong trinh ), va cho hoc sinh rat nhieu lua chon nhu khi nao se hoc mot mon, mon nao hop so thich va kha nang, trinh do nao ( hoc ra lam cong nhan, hoc de vao truong dai hoc tieu bang, hay hoc de co the duoc nhan vao Harvard), nhung mon nao hop mot chuyen nganh o Dai Hoc, tham chi co the keo dai hay rut ngan thoi gian ra truong. Chuong trinh hoc day linh dong nay thich ung duoc voi su khac biet ve thong minh, tai chanh, su truong thanh ve tam sinh ly, hoan canh gia dinh cua moi hoc sinh, va tu do phat huy duoc su dam me hoc va kha nang sang tao.

+ Hoc sinh My duoc khuyen khich tham khao, chat van, thao luan va phat bieu nhung gi minh thich hay buc xuc ma khong bi chinh quyen, nha truong hay thay co cam doan. Truong thuong co nhieu hoat dong nhom do hoc sinh lam chu nhu hiep hoi trong va lien truong. Hoc sinh tu chon lanh dao cua hiep hoi qua tranh cu, va thuc tap kha nang giao tiep va lanh dao o tuoi thieu nien.

2. Dao tao kha nang tao to chuc o cap Dai hoc

World Economic Forum 2006 xep hang giao duc Dai Hoc rat thap, 90/125. Khi so voi nhung nuoc co nhung diem tuong dong nhu dong dan va nen van hoa lau doi, thu hang Dai Hoc cua Viet Nam roi vao 10% chot cua the gioi.

That bai “nang” nhat cua cua cac truong Dai hoc Viet Nam la dao tao rat it sinh vien voi kha nang chuyen mon cao thich hop voi doi hoi cua nen kinh te toan cau.

Giong nhu pho thong, Dai hoc khong giup sinh vien phat trien duoc nhung kha nang quan trong nhu giao tiep, sang tao, lanh dao va phong cach con nguoi vi chuong trinh, phuong phap giang day, he thong to chuc va quan ly thieu tinh cach linh hoat, va khong bat kip thoi cuoc.

Moi nam Viet Nam co chung 150 ngan sinh vien ra truong, va chi co 5-10% sinh vien gioi nhat voi trinh do tieng Anh va kha nang giao tiep cao tim duoc viec lam voi thu nhap tam du (chung 300 - 500 do la mot thang) tu cong ty nuoc ngoai. 90 - 95% con lai khong co viec lam, hay co viec voi thu nhap rat thap (chung 100 do la mot thang ).

Neu Viet Nam muon cai cach dao tao con nguoi o cap Dai hoc thi nen hoc mot so phuong cach tu Hoa Ky.

+ O Hoa Ky, co quan kiem dinh chat luong doc lap bao dam su cap nhap hoa cua chuong trinh hoc va truong co du kha nang giup sinh vien dat duoc kha nang chuyen mon o trinh do cao.

+ Hoi dong quan tri la co quan lanh dao cao nhat cua Dai Hoc My, chon lanh dao truong, va thanh vien thuong la nhung nguoi thanh dat o dia phuong. Moi chuyen nganh thuong duoc huong dan boi mot hoi dong co van va thanh vien la nhung nguoi thanh dat trong nganh. Nhung hoi dong nay huong dan Dai Hoc dao tao kha nang chuyen mon ma xa hoi can nhu Dai Hoc nen day mon va nganh nao, va day ra sao de sinh vien co the hoi nhap nhanh khi ra truong.

+ He thong cong dong (Cao Dang, community college) cua Hoa Ky co mat o moi dia phuong, va co 3 chuong trinh dao tao: nghe ngan han (tu 3 den 6 thang), nghe dai han (hai nam), va van hoa de chuyen tiep Dai Hoc (hai nam). Sinh vien tot nghiep Cao Dang van hoa chuyen thang vao nam thu 3 cua Dai Hoc de hoc chuyen mon o trinh do cao. Day nghe o nhieu cap bac va lien thong giua Cao Dang va Dai Hoc, tao co hoi cho nhieu nguoi dat duoc kha nang chuyen mon o nhieu trinh do khac nhau.

+ Sinh vien co the chuyen nganh va truong mot cach de dang de hoc nhung kha nang chuyen mon phu hop voi so thich ca nhan va voi doi hoi moi cua xa hoi. Su phu hop dua den dam me ve hoc, kha nang chuyen mon va sang tao cao, va sinh vien chuyen nghanh de bat kip thay doi moi cua nen kinh te.

+ Loi giang day o cap bac Dai Hoc o Hoa Ky thuong huong dan sinh vien tu hoc, tu nghien cuu, lam do an, hoc nhom, viet luan an ngan va thuyet trinh. Sinh vien duoc tu do suy nghi, chat van, thao luan va phat bieu tat ca nhung gi minh muon. Loi giang day nay nang cao su nang dong, tinh than trach nhiem, kha nang sang tao, giao tiep va lanh dao.

+ Ngoai nhung mon hoc trong lop, Dai Hoc Hoa Ky thuong co nhieu hoat dong nhom do sinh vien lam chu nhu nhieu hiep hoi trong truong va lien truong. Hoc sinh tu chon lanh dao cua nhung hiep hoi qua tranh cu. Mo hinh to chuc nay giup sinh vien thuc tap va phat huy kha nang giao tiep va lanh dao cua minh.

3. Dao tao kha nang tao to chuc trong xa hoi

Xa hoi Hoa Ky tao duoc mot moi truong thich hop cho su phat huy nhung kha nang truu tuong nhu phong cach con nguoi, giao tiep, sang tao va lanh dao. Duoi day la mot so vi du ve vai tro cua xa hoi trong su dao tao con nguoi o Hoa Ky.

- Nguoi dan hoc duoc su cong bang, dao duc va thanh that khi tiep xuc voi chinh quyen huu hieu, minh bach cao, phuc vu nguoi dan tot, cong bang voi moi nguoi dan, v.v...

- Nguoi dan quen voi su thanh that va dao duc cua doanh nghiep trong doi song hang ngay nhu doanh nghiep khong ban gian khach hang vi nguoi mua duoc phep tra lai hang trong vai tuan dau neu khong thich.

- Kinh te thi truong va su ton trong tuyet doi quyen so huu ca nhan khuyen khich con nguoi lam giau qua su can dam dau tu de mo cong ty lon manh nhu Microsoft, HP, Dell, v.v...

- Tu Anh ngu nhu “you” va “I” giup nguoi tre (hay thap vi) co nhieu tu tin trong giao tiep voi nguoi lon tuoi, khac phai, moi quen hay cao vi.

- Nhieu hoat dong ton giao giup tin do phat huy phong cach con nguoi va kha nang giao tiep nhu hoat dong nhom, thuyet trinh va giang dao, va thuyet phuc nguoi moi vao dao.

Nhung dieu tren cho thay xay dung duoc mot dat nuoc tu do dan chu, chinh quyen minh bach cao, co nen kinh te thi truong, nguoi dan co niem tin cao vao kha nang cua chinh quyen trong su ton trong tuyet doi quyen so huu ca nhan, va doanh nghiep hoat dong voi tieu chi thanh that, dao duc, la mot muc dich lau dai neu Viet Nam muon tao duoc mot moi truong tot cho moi nguoi dan tu phat huy nhung kha nang truu tuong va tu do tao duoc nhieu to chuc kinh te lon giau manh.

4. Kha nang hoi nhap the gioi

Nhom kha nang hoi nhap the gioi gom co kien thuc trung thuc ve the gioi va kha nang Anh ngu cao. Kien thuc trung thuc la kien thuc khach quan tu nhung hoc gia noi danh cua the gioi va khong co vu loi hay tham vong ve chinh tri hay kinh te o Viet Nam, gom kien thuc ve nhung co quan lanh dao cua the gioi (Lien Hiep Quoc - United Nations, Ngan Hang The Gioi - World Bank, To chuc thuong mai the gioi - WTO, WHO, Vatican, Mecca, thi truong chung khoan lon, v.v… ), kinh te the gioi, chinh quyen cua nhung cuong quoc, nhung nuoc co tai nguyen Viet Nam can hay la ban hang quan trong cua Viet Nam, nhung tu tuong kinh te chinh tri lon, nhung nen van hoa thanh cong, nhung sac toc dong dan so, nhung ton giao dong tin do, nhung ngon ngu nhieu nguoi noi, v.v...

Chuong trinh pho thong va Dai Hoc cua Viet Nam can co nhieu mon trung thuc ve the gioi de giup nguoi Viet co cai nhin cao rong, co the quyet dinh chinh sat la minh nen di ve dau, va lam sao canh tranh duoc voi the gioi.

De giao tiep voi the gioi, nguoi Viet can gioi tieng Anh, mot ngon ngu chung cua the gioi.

Tieng Anh phai o trinh do cao du de xa hoi co the dung duoc. Neu khong, nguoi hoc tu tu se quen di nhung gi da hoc. O cap 3, hoc sinh gioi phai giao tiep duoc voi nguoi nuoc ngoai, nghe va hieu duoc Anh ngu tu radio va tivi nuoc ngoai; o cap Dai Hoc, phai noi va viet duoc tieng Anh chuyen nganh; va o cap cao hoc, phai thuyet trinh duoc va tranh luan nhung de tai chinh trong nganh.

Hien tai Viet Nam la mot nuoc voi thu nhap dau nguoi rat thap, chua co nhung cong ty doc lap giau manh o tam co quoc te, va chua co dia vi cao tren the gioi. Dieu nay cho thay kha nang hoi nhap the gioi cua Viet Nam can phai duoc nang cap that nhieu. Song song voi viec dao tao kha nang tao to chuc, nguoi Viet can nang cap kha nang tieng Anh va co su hieu biet trung thuc ve the gioi de chong tien len nhu Singapore va Hong Kong.

N.H luoc ghi

Nguon: Edu.net.vn

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Dai Hoc, Hoa Ky, TS Tran Van Hien, Cao Dang, TS Hien, DH Houston, Giao duc Viet Nam, kha nang giao tiep, kha nang chuyen mon, tao kha nang, tam sinh ly, nen kinh te, hoc sinh, the gioi, sinh vien, cao

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giáo dục Việt Nam nên học nền giáo dục nước Mỹ ở điểm nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giáo dục Việt Nam nên học nền giáo dục nước Mỹ ở điểm nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao duc Viet Nam nen hoc nen giao duc nuoc My o diem nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao duc Viet Nam nen hoc nen giao duc nuoc My o diem nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao duc Viet Nam nen hoc nen giao duc nuoc My o diem nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0