Giao duc VN Chenh venh kieng hai chanGiao duc VN: Chenh venh kieng hai chan
GS Hoang Xuan Sinh phat bieu tai hoi thao
Can xem xet nhan thuc ve muc do nghiem trong cua su xuong cap va lac hau cua nen giao duc da thuc su khung khoang chua hay co ban van la tot. Neu da khung hoang thi phai cai cach triet de.

“Doi moi can ban, toan dien nen giao duc Viet Nam theo huong chuan hoa, hien dai hoa, dan chu hoa va hoi nhap quoc te” da duoc dua vao Nghi quyet Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang.

Tuy nhien, doi moi can ban, toan dien the nao khong phai la cau hoi de tra loi. Ngay 29/9, tai Ha Hoi, dong dao cac GS, tri thuc da tham gia hoi thao Tri thuc thu do voi viec doi moi can ban, toan dien giao duc Viet Nam do Lien hiep Cac Hoi khoa hoc Ky thuat Ha Noi to chuc.

Lac huong, lac dieu!

Theo GS Hoang Tuy, tu nhieu nam qua, giao duc cua ta khong chi lac hau ma con di lac huong xa con duong chung cua nhan loai, dang phat trien lac dieu voi the gioi van minh. Ong nhan manh loi thiet ke he thong cua giao duc nguyen nhan sau xa cua moi kho khan, vap vap cua chung ta - chinh la su lac huong, lac dieu, khong giong ai. GS Chu Hao cung nhat tri voi quan diem nay va cho rang giao duc dang khung hoang, can mot cuoc cach mang thuc su chu khong phai chi la “doi moi can ban va toan dien”.

Giao duc VN: Chenh venh kieng hai chan, Tin tuc trong ngay, giao duc viet nam, kieng hai chan, chenh venh, doi moi giao duc, khung hoang, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

GS Hoang Xuan Sinh phat bieu tai hoi thao

Theo GS Chu Hao, van de o day chinh la nhan thuc ve muc do nghiem trong cua su xuong cap va lac hau cua nen giao duc da thuc su khung khoang chua hay co ban van la tot. Theo ong, neu da khung hoang thi phai cai cach triet de.

GS Nguyen Xuan Han, DH Quoc gia Ha Noi, cho rang: “Sach, giao vien, truong lop la 3 van de duoc moi quoc gia, moi the che va moi thoi dai coi trong. Song o nuoc ta, ca ba yeu to nen tang ke tren deu co van de nghiem trong. Chuong trinh giao duc chinh thuc nhat quan tu pho thong den DH chua co, chua ban bac thong nhat phe duyet o cap quoc gia ve nhung noi dung chuong trinh can phai giang day o tat ca cac cap hoc thi da voi vang bien soan sach giao khoa.

Hau qua la bac pho thong hoc sinh bi boi thuc ve sach, bac DH thi doi sach hoc chay trien mien. Chuong trinh giao duc o pho thong qua nang va xa roi voi chuan quoc te (phai bo di khoang 30%-50% khoi luong kien thuc - co mon nhu mon toan phai bo toi 60% khoi luong va viet lai cho phu hop voi quoc te va dac thu cua lua tuoi pho thong).

Giao vien o bac pho thong cho thua cho thieu, viec chuan hoa thieu co so khoa hoc, o bac DH thieu khoang 20.000 giao vien nhung viec su dung nhung tri thuc co hoc ham hoc vi hien co lai nhieu bat cap ve cach thuc su dung va dai ngo. Nguoi co trinh do bac cao, trong do khong it nguoi co trinh do nghien cuu va giang day thuoc dang cap quoc te, cu den tuoi la cho ve huu, nguoc voi xu the chung ve su dung doi ngu chuyen gia gioi tren the gioi.

Lang phi ghe gom

Mot van de nhuc nhoi nua cung duoc cac tri thuc de cap, do la mat can doi trong he thong giao duc quoc dan va co cau nguon nhan luc. GS Nguyen Xuan Han vi von: Giao duc pho thong, DH va day nghe duoc vi nhu 3 chan kieng can doi hai hoa tao thanh he thong giao duc quoc dan hoan chinh, song nam 1993 ta da thay doi, gan nhu xoa bo nhanh day nghe, he thong giao duc quoc dan tro thanh hinh tru. Hoc sinh vao hoc lop 1 pho thong va dau ra la thi DH, cai kieng chi con 2 chan, chenh venh khong ben vung.

Theo thong ke, so truong DH, CD hien nay la khoang 500 truong, du kien tu nay den nam 2020 se co khoang 576 truong, so luong sinh vien la 4,5 trieu. So voi nam 1987, so truong DH, CD tang gap 5 lan, so sinh vien tang 13 lan nhung so giang vien chi tang 3 lan. PGS Dang Danh Anh, Vien truong Vien Nghien cuu - Dao tao va Tu van khoa hoc cong nghe, neu len bat cap giua quy mo giao duc tang manh so voi truoc nhieu lan nhung von kien thuc co ban va van hoa cua hoc sinh pho thong rat yeu, kha nang thuc hanh sang tao va doc lap nghien cuu cua sinh vien cuc kem, trong khi do nang luc ung dung kien thuc da hoc cua thac si, tien si va thuc tien lai cang han che.

GS Nguyen Xuan Han buc xuc viec mo rong DH o at khong xuat phat tu yeu cau thuc tien, vuot xa suc chiu dung cua nen kinh te. Chat luong dao tao cua ta rat thap, bang cap cua DH Viet Nam chua duoc thi truong lao dong quoc te thua nhan, dao tao ma khong su dung duoc la su lang phi ghe gom. Hien 63% sinh vien DH, CD that nghiep.

Nghe giao va nguoi thay bi ha thap

Nguyen Pho Chu tich nuoc Nguyen Thi Binh noi ba khong vui khi cac ket qua dieu tra moi nhat cho thay mot ti le lon giao vien pho thong khong du suc dap ung cac yeu cau cua chuong trinh giao duc hien hanh. Sap toi day, chat luong giao vien moi vao nghe con thap hon vi phan lon sinh vien dang hoc cac truong su pham von chi la hoc sinh trung binh, phuong phap dao tao lai qua lac hau.

Theo ba Nguyen Thi Binh, tro ngai lon nhat trong viec xay dung va phat trien doi ngu giao vien pho thong chinh la ho khong con dong luc hoat dong nghe nghiep vi thu nhap tu luong va phu cap Nha nuoc tra khong du bao dam cho ho co mot cuoc song tuom tat. De tu cuu minh, nhieu giao vien phai day them dan den day them tran lan, su xuong cap ve dao duc cung khien giao vien bi lay nhiem va vi the, vi the cua nghe giao, nguoi thay bi ha thap trong thang gia tri xa hoi.

PGS Dang Quoc Bao, nguyen giam doc Hoc vien Quan ly giao duc, chi ra su thien can cua nhung nguoi lam chinh sach kinh te lao dong cho giao vien. Khong co thay gioi, tam huyet voi nghe se khong co “nhan cach - nhan luc” tot cho dat nuoc. Ba Nguyen Thi Binh nhan manh can phai tap trung sua doi chinh sach doi voi nha giao va cai cach cong tac dao tao, boi duong giao vien, dong thoi sua doi chinh sach ve tien luong va phu cap, bao dam de giao vien truong cong va gia dinh ho co muc song cao hon muc song trung binh trong xa hoi.

GS Nguyen Xuan Han dua ra de nghi Nha nuoc tach luong giao vien thanh he thong luong rieng trong dot cai cach luong sap toi nhu cac nuoc, khong de chung trong thang bac luong hanh chinh su nghiep, dong thoi tang luong cho giao vien tuong xung voi “giao duc la quoc sach hang dau”.


Nhung kien nghi tam huyet

Lien hiep Cac Hoi khoa hoc Ky thuat Ha Noi da dua ra ban kien nghi voi Hoi nghi Trung uong lan 6 khoa XI. Theo do, noi dung quan trong la kien nghi Nha nuoc xem xet lai va chan chinh he thong giao duc quoc dan theo huong gan ket giao duc pho thong, giao duc nghe - giao duc DH, khac phuc nhung lech lac co tinh he thong hien tai.

Cung trong ban kien nghi nay, cac tri thuc dong long de nghi Nha nuoc tap trung giai quyet dut diem nhung bat cap ve chuong trinh, sach giao khoa, doi ngu giao vien va truong so.

Dong thoi de nghi kiem tra mot cach nghiem tuc toan bo van de dau tu, chi tieu ngan sach Nha nuoc va dong gop cua dan cho giao duc. Xay dung mot co che phan bo minh bach va quan ly von dau tu tu cac nguon khac nhau cho giao duc. De nghi tach he thong luong giao vien khoi he thong luong hanh chinh su nghiep trong viec cai cach luong sap toi. Truoc mat, de nghi cho giao vien da nghi huu tu ngay 1-/1-/994 den 1-5-2011 duoc huong phu cap tham nien de bao dam cong bang, dao ly.

Tien cho giao duc di dau?

Theo thong ke cua GS Nguyen Xuan Han, nam 1990, Viet Nam co 12 trieu hoc sinh, sinh vien, ngan sach Nha nuoc chi cho giao duc chi 767 ti dong (120 trieu USD theo gia USD luc do). Den nam 2011, so hoc sinh, sinh vien tang len 22 trieu nhung ngan sach chi cho giao duc cua Nha nuoc va dan dong gop la xap xi 10% GDP (12 ti USD); ngoai ra con cac khoan vay cua nuoc ngoai trung binh 100 trieu USD/nam, ke tu nam 1993 den nay.

Theo GS Han, con so nay khong phai nho, tham chi nhu danh gia cua nhom GS DH Harvard trong thu gui Thu tuong Nguyen Tan Dung gan day, ti le ngan sach danh cho giao duc trong GDP cua Viet Nam la kha cao so voi cac nuoc trong khu vuc. Vay tien di dau?
Cung co chung moi quan tam nay, PGS Dang Danh Anh cho rang dau tu cho GD-DT con rat nhieu bat cap.

Dau tu cho giao duc cua ta cao hon hau het cac nuoc trong khu vuc nhung den nay Viet Nam van chua co mot truong pho thong, day nghe, CD hoac DH nao dat chuan khu vuc vi dau tu dan trai, manh mun, chat luong va hieu qua thap, tien bi that thoat do chi tieu kem minh bach va lang phi. Voi cach quan tri nhu vay, do them tien chi la giai phap tinh the khong the giai quyet duoc van de chat luong, do do van de khong phai do kinh phi han hep ma chu yeu la van de quan tri.

PGS Anh cung dat van de kieu thu hoc phi binh quan khong tinh den doi tuong cu the cung lam giam dang ke so luong hoc sinh, sinh vien ngheo.

Theo Yen Anh (Nguoi Lao Dong)

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Viet Nam, GS Nguyen Xuan Han, Ha Noi, He Thong Giao Duc Quoc Dan, su xuong cap, Nguyen Thi Binh, he thong luong, giao vien, pho thong, van de, sinh vien, nha nuoc, hoc sinh, DH, hoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giáo dục VN: Chênh vênh kiềng hai chân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giáo dục VN: Chênh vênh kiềng hai chân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao duc VN Chenh venh kieng hai chan

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao duc VN Chenh venh kieng hai chan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao duc VN Chenh venh kieng hai chan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0