Diem chuan khoi cac truong quan doi cong an

Diem chuan khoi cac truong quan doi cong an

Tags: Ha Noi, Nganh Tai, truong si quan, he lien thong, tot nghiep, duoc phep, Mien Nam, mien bac, hoc vien, van bang, khoi, em, DH, thi


Diem chuan khoi cac truong quan doi cong an
Thi sinh xem so do phong thi. (Anh: Huu Nghi).

Tot nghiep DH he lien thong duoc phep hoc van bang 2? Thac mac ve lien thong? Tot nghiep THCN co duoc thi DH? Nganh Tai chinh Quoc te lam gi?…

Hoi: Diem chuan cac truong khoi quan doi, cong an nam 2006? Dieu kien de xet tuyen vao he trung cap cac truong nay? Thi cac truong khoi quan su, cong an co duoc dang ki NV2 vao cac truong khoi dan su? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

Diem chuan nam 2006 cua cac truong quan doi, cong an:

Hoc vien ky thuat mat ma: 17 diem.

Hoc vien chinh tri quan su: Mien Bac 20 diem, Mien Nam 15,5 diem.

Truong Si quan luc quan 1: 22 diem.

Hoc vien ky thuat quan su: He dan su- 18 diem.

Hoc vien quan y: He dan su (Nganh bac si da khoa): 23,5 diem.

Hoc vien hau can: Mien bac 22,5 diem, Mien nam 18 diem.

Hoc vien hai quan: mien Bac 20 diem, mien Nam 16 diem.

Hoc vien Phong khong khong quan: mien Bac 19,5 diem, mien Nam 14,5 diem.

Hoc vien Bien phong: mien Bac 20,5 diem, mien Nam 16,5 diem.

Hoc vien Khoa hoc quan su (he dan su): Thi tieng Anh hoc tieng Anh 22 diem, thi tieng Anh hoc tieng Nga 20 diem, thi tieng Anh hoc tieng Phap 20 diem, thi tieng Anh hoc tieng Trung 23 diem, thi tieng Nga hoc tieng Nga 20 diem.

Truong Si quan cong binh: mien Bac 19 diem, mien Nam 16 diem.

Truong Si quan phao binh: mien Bac 18 diem, mien Nam 15 diem.

Truong Si quan thong tin: mien Bac 20 diem; mien Nam 17 diem.

Truong Si quan dac cong: mien Bac 20,5 diem; mien Nam 17,5 diem.

Truong Si quan phong hoa: mien Bac 20,5 diem; mien Nam 17 diem.

Truong Si quan tang thiet giap: Mien Bac 20 diem; mien Nam 16,5 diem.

Hoc vien An ninh Nhan dan: Nganh An ninh dieu tra: Khoi A: 24,5 diem; Khoi C: 19 diem; Khoi D: 21 diem.

Nganh Tin hoc: 24,5 diem; nganh tieng Anh: 23 diem; Nganh tieng Trung: 20 diem.

Hoc vien Canh sat nhan dan: khoi A: 26,5 diem; khoi C: 20,5 diem; khoi D: 21,5 diem.

DH An ninh Nhan dan: Khoi A: 21 diem; khoi C: 16,5 diem; khoi D: 17,5 diem.

DH Canh sat nhan dan: khoi A: 22 diem; khoi C: 17 diem; khoi D: 21 diem.

DH Phong chay chua chay: mien Bac: 23 diem; mien Nam: 16,5 diem.

+ Cac truong khoi quan doi, cong an xet tuyen vao he TCCN mot trong hai hinh thuc:

- Xet tuyen truc tiep tu cac thi sinh DKDT vao truong neu khong do he DH se vao he TCCN

- To chuc thi tuyen rieng.

+ Do cac truong khoi quan su, cong an thi theo de chung cua Bo GD-DT nen khi DKDT vao khoi cac truong nay hoan toan duoc phep su dung ket qua thi de dang ki NV2 hoac NV3 vao khoi cac truong dan su.

Hoi: Em da tot nghiep trung hoc chuyen nghiep chuyen nganh Ke toan doanh nghiep loai gioi tu nam 2005 o truong trung hoc Quan ly va cong nghe, nay em muon hoc lien thong len dai hoc tai mot truong dai hoc khac co duoc khong? Va neu co thi nhung truong dai hoc nao co he dao tao lien thong nhu vay? Thoi gian hoc la bao lau? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do ban tot nghiep he TCCN chinh quy va dat bang gioi nen hoan toan duoc phep hoc kien thong len he cao hon.

Ban duoc phep chon hoc lien thong bat ki truong DH co he dao tao nay voi dieu kien truong do co dao tao chuyen nganh ban tot nghiep ( Ke toan doanh nghiep).

Danh sach cac truong dao tao lien thong va nganh dao tao ban xem tai day.

Thoi gian hoc lien thong tu TCCN-CD la 1,5 nam; TCCN-DH la 2,5 nam.

Hoi: Em nop ho so thi dai hoc nhung co nguyen vong vao cao dang su pham Nghe An, nhung em khong biet diem chuan nganh su pham mam non va su pham tieu hoc cua truong ? Mong ban tu van tuyen sinh giup em, va website cua truong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nam 2006 diem chuan cua nganh Su pham mam non la: 10 diem; Nganh su pham tieu hoc: NV1-14 diem, NV2-17 diem.

Truong CD Su pham Nghe An chua co website rieng.

Hoi: Em tot nghiep trung cap, chuyen nganh Bien che ban do, loai gioi do truong Cao dang Tai nguyen va Moi truong cap nam 2005. Bay gio em muon hoc lien thong len Dai hoc chinh quy co duoc khong? Em co the thi vao cac truong nao? Ho so dang ky du thi nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em hoan toan duoc phep DKDT de hoc lien thong len he DH chinh quy.

Tuy nhien, hien nay cac truong DH lien thong khong dao tao chuyen nganh em da tot nghiep nen em se khong co co hoi de hoc len DH.

Em chi duoc phep hoc lien thong len he cao hon dung voi nganh minh da tot nghiep o he TCCN.

Hoi: Em muon hoi ve truong hop hoc het chuong trinh pho thong co so (cap II), sau do hoc tiep Trung hoc chuyen nghiep (Truong Trung hoc Kinh Te) he 3 nam, thi co duoc phep thi Dai hoc he chinh qui khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do em da tot nghiep he THCN nen bang cap cua em se tuong duong voi bang tot nghiep THPT vi vay em hoan toan duoc phep thi DH he chinh quy.

Hoi: Xin cho biet con toi da tot nghiep Cao dang (chinh quy) nganh Ke toan tai truong Cao dang Kinh te - Ky thuat cong nghiep 1 (Ha Noi) co the xin hoc lien thong len DH cung nghanh ke toan tai Truong DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi khong? Dieu kien, thu tuc va thoi gian thi tuyen nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Con cua ban hoan toan duoc phep hoc lien thong tai truong DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi voi cac dieu kien cu the sau:

- Tot nghiep loai gioi thi duoc phep dao tao lien thong ngay.

- Tot nghiep loai TB va TB kha thi phai co it nhat 2 nam kinh nghiem cong tac o linh vuc da tot nghiep.

Thu tuc va thoi gian thi tuyen ban lien he truc tiep tai van phong Khoa Cao Dang va TCCN, tu ngay 05/04/2007 hoac truy cap website: http://www.hubm.edu.vn

Hoi: Hoc nganh Tai chinh Quoc te thi sau nay co the lam duoc nhung cong viec gi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nhung sinh vien duoc dao tao chuyen nganh nay se nam vung kien thuc co ban ve kinh te - xa hoi, quan tri kinh doanh va tai chinh- ngan hang quoc te, co nang luc nghien cuu, hoach dinh chinh sach va giai quyet cac van de chuyen mon trong linh vuc tai chinh quoc te.

Sinh vien tot nghiep co the lam viec o cac co quan ngan hang, cong ty tai chinh trong nuoc cung nhu quoc te, cac doanh nghiep trong va ngoai nuoc. Dac biet voi noi dung chuong trinh dao tao cua chuyen nganh nay, nguoi hoc con co the lam viec phu hop o cac cong ty chung khoan, tren thi truong chung khoan…

Hoi: Em hien la sinh vien he dai hoc lien thong tu TCCN cua 1 truong Dai hoc. Em muon hoi la sau khi hoc xong, em muon hoc van bang 2 thi co dang ki nganh hoc voi nganh hoc truoc khong? Cu the bay gio em dang hoc CNTT sau khi tot nghiep em muon hoc nganh ky thuat dien tu - tin hoc hoac dien tu vien thong duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Sau khi hoc xong lien thong DH ban hoan toan duoc phep hoc van bang 2.

Theo quy dinh hoc van bang 2 thi sinh vien chi can tot nghiep DH deu co the dang ki hoc van bang 2.

Tuy nhien tren van bang 2 cung quy dinh ro: Ban tot nghiep DH o he nao thi van bang 2 tot nghiep se ghi he do.

Viec hoc van bang 2 khong can phai hoc theo nganh minh da tot nghiep truoc do, ban co the hoc bat ki nganh nao cung khoi nganh hoac khac khoi nganh.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

HS mầm non liên tiếp nhập viện vì ngộ độc, giáo viên không hay biết

Sau khi trở về từ trường, nhiều học sinh có biểu hiện sốt, nôn, đau bụng, đi ngoài, có một số em phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, khi được hỏi thì nhà trường lại nói rằng không hề hay biết.

Dạy bơi ở trường tiểu học: Đừng để "chết yểu"!

Hầu hết 11 bể bơi do Tổ chức Liên minh vì sự an toàn của trẻ em Hoa Kỳ (gọi tắt chương trình TASC) tài trợ cho 11 trường trong chương trình bơi an toàn dành cho học sinh tiểu học đến nay đã hư hỏng, xuống cấp. Trong khi đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư không mấy mặn mà đầu tư xã hội hóa bể bơi ở trường học, khiến việc dạy bơi cho học sinh đứng trước nguy cơ “chế

Tìm hiểu: Ha Noi, Nganh Tai, truong si quan, he lien thong, tot nghiep, duoc phep, Mien Nam, mien bac, hoc vien, van bang, khoi, em, DH, thi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn khối các trường quân đội, công an?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn khối các trường quân đội, công an? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan khoi cac truong quan doi cong an

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan khoi cac truong quan doi cong an co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan khoi cac truong quan doi cong an de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0