Diem chuan du kien cac truong moi- Diem chuan du kien nhieu truong phia Nam chi bang diem san cua Bo. Den chieu 25/7, da co gan 70 truong cong bo diem. Theo ket qua cac truong cong bo, chua co thu khoa dat diem tuyet doi.

TIN LIEN QUAN:

Diem chuan du kien Tai chinh, Xay dung, Luat

Them 10 dai hoc du kien diem chuan

Diem chuan du kien cua cac truong DH

He lo diem chuan dai hoc cac khoi

Nhan tin nhan diem thi dai hoc, rinh them Ipad

Diem chuan du kien cac truong moi

Ong Nguyen Thanh Chuong - Truong phong dao tao TruongDH Giao thong van tai Ha Noi cho biet, muc diem thi cua thi sinh nam nay tuong duong nam truoc.

Truong co khoang hon 3.000 thi sinh dat muc 16,5 diem tro len va khoang hon 5.000 thi sinh co muc diem tu 13 tro len. Chi tieu cua DH Giao thong van tai Ha Noi la 3.500.

Du kien muc diem chuan tuong duong nam truoc (16,5 diem).

Truong DH Y Ha Noi cho rang nhieu nganh ty le choi rat cao nen diem chuan cung kho thap hon moi nam. Diem chuan nganh cao nhat van la bac si da khoa va rang - ham - mat. Du bao diem chuan thap nhat van la Y te cong cong.

Theo ong To Ngoc Hung - Giam doc Hoc vien Ngan hang, nam nay truong van lay diem san vao truong tuong duong nam truoc, co the tu 21-22 diem. Nganh ngan hang van co muc diem chuan cao nhat, tu 24-25 diem.

Nam nay, Truong DH Thuong mai khong lay diem chuan vao tung nganh ngay ma lay diem san vao truong. Vi vay diem chuan mot so nganh co the se cao hon moi nam.

Ong Luong Khac Hieu - Giam doc Hoc vien Bao chi va tuyen truyen cho hay: “Diem chuan nguyen vong 1 nganh thap nhat cung khong thap hon 15 diem, nganh cao nhat bao gio cung la bao chi tuyen hinh voi khoi C: 22,5 diem, khoi D tu 20 den 21 diem”.

Ong Pham Thai Son - Pho truong phong Dao tao Truong DH Cong nghiep thuc pham TP.HCM cung du kien: “Nhom nganh thuc pham tuyen khoi B se tang tu 0,5 den 1 diem, khoi A van giu nguyen”.

Theo mot can bo phu trach cong tac tuyen sinh Khoa Y (DH Quoc gia TP.HCM), nam nay chi co hon 1.000 TS thi vao. Tuy vay, nhung TS con lai deu co hoc luc kha gioi nen co the diem chuan nam nay se bang hoac cao hon nam 2011. 

Truong DH Y Thai Binh du kien nhieu kha nang diem chuan vao cac nganh cua truong se tuong tu nam ngoai. Nam 2011, diem chuan vao Truong DH Y Thai Binh la 20 diem voi nganh bac si y hoc co truyen, 22,5 diem voi nganh duoc, 24 diem doi voi nganh bac si da khoa.

DH Van hoa TP.HCM du kien se lay diem chuan bang diem san. Tuy nhien, sau do truong se xet tuyen them thi sinh cho mot so nganh sau NV1. Trong do, nganh du lich co khoang 400 thi sinh co diem tren san trong khi chi tieu chi 300. 

Truong DH Su pham Ky thuat TPHCM: Neu tinh theo diem san nam 2011, chua tinh diem uu tien, khoi D1 co 230 thi sinh dat duoc, khoi B co 581 thi sinh, khoi A1 co 483 thi sinh dat tu 13 diem tro len va khoi A nhieu nhat voi 3.356 thi sinh. Voi tong chi tieu bac DH la 3.500, nhieu kha nang diem chuan nhieu nganh se tuong duong hoac tang nhe so voi diem chuan nam 2011. 

Thong ke so bo diem thi cua Truong DH Kien truc TP.HCM cho thay nhieu kha nang diem chuan hau het cac nganh co the se giam so voi nam 2011. Neu tinh tat ca cac khoi, toan truong co 570 thi sinh dat tu 20 diem tro len.

Neu chua tinh diem uu tien, nganh ky thuat do thi co 75 chi tieu nhung chi co 38 thi sinh DKDT va 9 thi sinh dat tu 15 diem tro len. Nganh ky thuat xay dung co 200 chi tieu va tinh tu 18 diem tro len co 154 thi sinh va 169 thi sinh dat muc 17,5 diem. Tuong tu, nganh quy hoach vung va do thi co 37 thi sinh dat tu 15 diem tro len trong khi chi tieu nganh nay la 75. 

Nganh kien truc co 150 chi tieu va co 98 thi sinh dat tu 21 diem tro len, tu 20,5 diem co 143 thi sinh. Nganh thiet ke noi that co 60 thi sinh dat tu 21,5 diem tro len trong khi chi tieu nganh nay la 60. Nhom nganh my thuat ung dung co 114 thi sinh dat tu 21,5 diem tro len.

Tong chi tieu bac DH cua Truong DH An Giang nam nay la 1.840. Neu tinh theo diem san nam 2011, khoi A co 328 thi sinh, khoi B 148 thi sinh, khoi A1 co 217 thi sinh dat tu 13 diem tro len, khoi C co 205 thi sinh va khoi D1 nhieu nhat voi 491 thi sinh. Nhu vay, neu tinh tong so thi sinh dat diem san 2011 (chua tinh diem uu tien), co 1.389 thi sinh dat duoc.

Tuy nhien luong thi sinh phan bo khong deu. Da so thi sinh tap trung vao cac nganh kinh te trong khi cac nganh khoi nong nghiep, mot so nganh su pham lai kha it thi sinh. Mot can bo quan ly cua truong cho biet diem chuan khoi nganh kinh te co the cao hon diem san 1 diem, trong khi mot so nganh su pham, nong nghiep diem chuan chi bang san.

Truong DH Tan Tao (Long An) nam nay tuyen hon 500 chi tieu bac DH cho 9 nganh dao tao. Tuy nhien, chi co 74 thi sinh DKDT vao truong.

Neu tinh tu muc 13 diem tro len (chua tinh diem uu tien), chi co 57 thi sinh dat duoc. Nhu vay, voi hon 500 chi tieu cua ky tuyen sinh nam nay, truong chac chan se phai xet tuyen cac nguyen vong tiep theo. Diem chuan NV1 cua truong se kho cao hon diem san chung cua Bo GD-DT.

Truong DH Hong Bang: O cac khoi thi khong nhan he so, truong co 40 thi sinh du thi khoi C va 14 thi sinh dat muc diem san nam 2011. Khoi D1 co 58 thi sinh dat muc diem san nam truoc, khoi B chi co 8 thi sinh va khoi A chi co 6 thi sinh. Trong khi do o khoi A1, 12 thi sinh dat muc tu 13 diem tro len. 

Neu tinh ca diem da nhan he so, toan truong co 284 thi sinh dat diem tu 13 tro len trong khi chi tieu bac DH cua truong len den 2.200. Nhu vay diem chuan cac nganh cua truong co the chi bang diem san va phai xet tuyen rat nhieu chi tieu bang cac nguyen vong tiep theo.

Truong DH Lac Hong cho biet neu diem chuan cac nganh thuoc khoi thi khac co tang thi cac nganh khoi C nhieu kha nang van bang diem san. Ly do la so luong TS khoi C thi vao truong nam nay kha thap, it hon chi tieu.

Tien si Nguyen Tien Dung - Truong phong Dao tao Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM nhan dinh: “De thi cac mon dot 2 de tho hon, TS lam bai tot hon nen ket qua diem thi co the se cao. Nganh tieng Anh tuyen khoi D1 du kien khong co thay doi so voi nam 2011 (20 diem trong do mon Anh van nhan he so 2). Cung theo ong Nguyen Tien Dung, day la nam dau tien nganh cong nghe moi truong cua Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM tuyen sinh khoi B nhung la nganh co ty le choi rat cao. Do vay, neu diem chuan khoi A nam 2011 la 15 thi khoi B nam nay co the tang hon tu 1 den 1,5 diem. 

Ba Nguyen Kim Ha - Truong phong dao tao DH Dieu Duong Nam Dinh cho biet, theo thong ke toan truong co 1.361/4.243 thi sinh du thi dat muc diem tu 13 tro len. Khoang hon 500 thi sinh dat 16 diem tro len. Chi tieu vao truong la 500 he DH, 200 he CD. Diem chuan nam 2011 he DH la 16 diem; CD la 13 diem. 

Ba Ha cung cho biet, nhu moi nam thi truong se khong phai xet tuyen nguyen vong 2.

Truong DH Sao Do cho biet diem thi cua thi sinh cao hon nam truoc mot chut nhung du kien diem chuan cung khong xe dich nhieu so voi nam truoc.

67 truong dai hoc, cao dang cong bo diem

Thi sinh tra cuu diem thi TAI DAY.
  • Nguyen Thao(Tong hop)

TRA CUU ÐIEM THI ÐAI HOC, CAO DANG NAM 2012

1. Ðiem thi dai hoc

Soan tin: DT {So bao danh} gui 7530

Ðe nhan ket qua diem thi ngay khi cong bo

2. Ðiem thi tron goi

Soan tin: DTG {So bao danh} gui 7730

Ðe nhan tron goi diem thi (bao gom diem thi, chi tieu, xep hang)

3. Xep hang

Soan tin: XH {So bao danh} gui 7530

Ðe biet thu hang cua minh so voi cac thi sinh khac

4. Ðiem chuan

Soan tin: DC {Ma truong} {Ma khoi} gui 7730

Nhan diem chuan ngay khi cong bo

Thong tin chi tietXem ma truong

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Nhiều ngân hàng khó đủ “sức khỏe” để lên… sàn

Các NHTM phải khẩn trương lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2015. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Đề án 254, Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 và cũng là văn bản riêng vừa được NHNN phê duyệt. Tuy nhiên, 20 NHTM còn lại đồng loạt lên sàn 2015 hay không? Câu hỏi còn… bỏ ngỏ.

Tìm hiểu: Truong DH Su pham, Su pham ky thuat, phong dao tao, thi sinh, diem chuan, chi tieu, du kien, tro len, nam nay, khoi, dat, thi, san, tuyen

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn dự kiến các trường mới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn dự kiến các trường mới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan du kien cac truong moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan du kien cac truong moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan du kien cac truong moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0