Dia li 12 Tap the bien soan khong lien ket thong nhat

Dia li 12 Tap the bien soan khong lien ket thong nhat

Tags: Viet Nam, Thanh Hoa, Da Nang, Tay Nguyen, Bim Son, Nam Trung Bo, Nha may loc dau Dung Quat, mat do dan so, trung tam cong nghiep, dong bang chau tho, sach giao khoa, khong lien ket, dong bang song, nganh cong nghiep, Dia li, trang
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Dia li 12 gom 7 nha khoa hoc Dia li - Su pham tham gia (co Tong Chu bien, Chu bien va cac soan gia). "Dan nhac hoanh trang" nay hinh nhu chi la mot su ket hop long leo; tinh chat ay trong Dia li 12 da thanh dac diem chung cho sach giao khoa pho thong. Dieu nay da duoc mot vi Tong chu bien co uy tin thua nhan tren thong tin dai chung.

Co the tim thay dau an bat nhat trong nhieu trang sach. Hay tuong tuong "Duong len dinh O-lim-pi-a" dat cau hoi: "Vung nao tren dat nuoc ta co mat do dan so thap nhat" ? Toi qua quyet rang: lai co hai thi sinh cung doat giai ... Boi vi:

-Lich su va Dia li 4, trang 84, dong 8, 9,10: "Tay Nguyen co nhieu dan toc cung chung song, nhung lai la noi thua dan nhat nuoc ta".

-Dia li 9, trang 104, dong 15,16: "Voi mat do dan so khoang 81 nguoi/km2 (nam 2002), Tay Nguyen hien la vung thua dan nhat nuoc ta.

Dia li 12, trang 69, dong 7: Tren bang 16.2. "Mat do dan so mot so vung nuoc ta nam 2006 ghi ro: "Tay Bac: 69 nguoi/ km2 ; (Tay Nguyen: 89 nguoi/km2 ). Nhu vay, theo Dia li 12, "vung Tay Bac" la noi co mat do dan so thap nhat.

Trong phan Dia li Kinh te (lop 12), Tay Nguyen duoc hoc voi tu cach la mot vung rieng (Bai 37, trang 167), nhung trong Dia li tu nhien, lop 8, Tay Nguyen lai thuoc vung mien Nam Trung Bo va Nam Bo.

Trong moi cuon sach giao khoa Dia li, cung nhu trong tung phan, tung bai..., nguoi hoc thay nhieu cach viet hoa khac nhau doi voi nhung ten nguoi ten dia li Viet Nam va nuoc ngoai. (cho du Tieng Viet 4 co han hai bai rieng ve van de nay va Bo Giao duc - Dao tao da co Quy dinh tam thoi ve viec viet hoa tu 2003).

Nhieu nguoi tham gia bien soan nhung thieu su chi dao thong nhat cho nen bat nhat la dieu khong tranh khoi; Day la chua ke dac thu rieng cua mon Dia li - dac biet la Dia li kinh te, yeu cau cao ve su cap nhat thong tin. Dia li 12, in lan dau nhung da lac hau khi noi ve Dung Quat va Nha may loc dau Dung Quat

Nhung cho de nghi xem xet chinh sua

Trang 7, dong 6 - 9: "Ngay 30 - 4 - 1975, mien Nam duoc hoan toan giai phong. Dat nuoc thong nhat, ca nuoc tap trung vao han gan cac vet thuong chien tranh va xay dung mot nuoc Viet Nam hoa binh, thong nhat, doc lap dan chu va giau manh" - cau dai, lap tu, thua tu...

Sua lai: "Sau 30 - 4 - 1975, To quoc thong nhat, toan Dang, toan dan tap trung han gan vet thuong chien tranh, xay dung nuoc Viet Nam hoa binh, thong nhat, doc lap dan chu va giau manh"

- Bo sung giai thich khai niem "khoan 100", "khoan10"

Trang 13, dong 10: Diem cuc Tay o kinh do 102009 D sai lech voi Dia li 8, trang 84, dong 4 (1020 10 D)

Dong 14: Diem cuc Dong tren phan dat lien 1010 D sai lech voi Dia li 8, trang 84, dong 6 (1090 24). Diem cuc Dong tren bien: 1170 20 - sai lech voi Dia li 8, trang 86, dong 5 dl (1170 D).

Dong 6 dl: Bo dau phay trong cau "Vung dat Viet Nam gom toan bo phan dat lien va cac hai dao, co tong dien tich la 331 212 km2 ..."

Hoac sua cau van tren cho gon hon "Theo Nien giam thong ke 2006, vung dat Viet Nam (dat lien va hai dao) co tong dien tich la 331 212 km2 . So lieu tren sai lech voi cac cuon Dia li khac.

Trang 15, dong 12 dl: "Luat bien nam 1982" sua thanh "Luat Bien nam 1982"

Trang 20 den trang 27 : Bai "Lich su hinh thanh va phat trien lanh tho" rat kho tiep thu doi voi hoc sinh. Nen bo hoac trinh bay lai cho that don gian, de hieu.

Trang 30, dong 20 :"Hoang Lien Son co dinh phanxipang cao 3143 m" - Se cuoi ra nuoc mat khi doi chieu voi Ngu van 9, tap mot, cac em thay "noc nha" To quoc... thap di mot met ("Day Hoang Lien Son co nhieu nui cao, trong do co dinh Phan - xi - pang cao nhat nuoc ta (3142 met) - trang 188, dong 5, 6 dl.

Trang 32, dong 7: "... cac be mat cao nguyen co cac do cao khoang 500 - 800 - 1000 m" sai lech voi Dia li 8, trang 105, dong 8 (400 - 800- 1000 m).

Trang 33, dong 1,2: Cau truc: duoi tieu de "Bai 7- Dat nuoc nhieu doi nui (tiep theo) la muc: b) Khu vuc dong bang" the hien su khong hop li va thieu tham mi. Co the don bai 6, 7 lam mot.

Trang 40, dong 1 dl : "gio mua Dong Bac"; trang 42, dong 3 : gio Tay (gio phon Tay Nam - gio Lao). Viet hoa ten gio sai lech voi Dia li 8, trang 147, dong 15; 16. ("... gio mua dong bac va gio phon tay nam"). De nghi viet thong nhat.

Trang 45, dong 15: Bo chu "cac" trong cau van sau: "Ria phia dong nam cac dong bang chau tho song Hong va phia tay nam dong bang chau tho song Cuu Long hang nam lan ra`bien tu vai chuc den gan tram met"- viet the hoc sinh lam tuong co nhieu dong bang chau tho song Hong!

Trang 46, dong 11: Dat phe -ra -lit tren nen dat me axit co "mau do vang"

la loai dat chinh o vung doi nui nuoc ta. Co phan khong thong nhat voi Dia li 8, trang 105, dong 7: Be mat cac cao nguyen o Truong Son Nam "phu dat do ba dan day".

Trang 49, dong 2 va nhieu trang khac: Trong cau "Quan sat tren ban do Dia li tu nhien Viet Nam (hoac Atlat Dia li Viet Nam)", nhan xet su thay doi thien nhien tu Dong sang Tay" , chu atlat khong nen viet hoa.

Trang 51, dong 8, 9: Hai khai niem "mien Bac", "mien Nam" phai kem theo chu giai cho ro dia gioi tu dau den dau.

Trang 52, dong 1: Viet ve "Dai can nhiet doi gio mua tren nui" o mien Bac thi "Khi hau mat me, khong co thang nao tren 250 C" la mot nhan xet chua chinh xac, mau thuan voi:

- Dia li 8, trang 112, dong 2, 3: "Thoi tiet mien nui cao thuong khac nghiet va bien doi nhanh chong".

-Dia li 12, trang 107, cot 2, dong 8, 9, 10: " Khi hau (...) tren nui, co mua dong lanh"

O mien Bac (tu Bach Ma tro ra) tren vung nui o do cao tu 600 den 2600 met, ve mua dong khong the co "khi hau mat me".

Trang 77, dong 9, 10: "... sau do ra doi cac do thi: Phu Xuan, Hoi An, Da Nang, Pho Hien, o the ki XVI - XVIII " sua thanh "... sau do, ra doi cac do thi: Phu Xuan (Thua Thien-Hue), Hoi An (Quang Nam), Da Nang (TP. Da Nang), Pho Hien (Hung Yen), o the ki XVI - XVIII "

Trang 92, dong 2: Tu phan "Dia li kinh te", mot so dia danh pho bien duoc soan gia Dia li 12 viet hoa khac so voi cac trang truoc va nhieu cuon giao khoa lop truoc: "... Dong bang song Hong", "... Dong bang song Cuu long", "... Duyen hai mien Trung"...

Trang 95, dong 9,10: "Dau tuong duoc trong nhieu o Trung Du va mien nui Bac Bo, nhung nam gan day duoc phat trien manh o Dac Lak, Ha Tay va Dong Thap" sua thanh "Dau tuong trong nhieu o Trung Du va mien nui Bac Bo, gan day phat trien manh o Dac Lak, Ha Tay (Ha Noi) va Dong Thap"

Trang 107, cot 2, dong 8, 9, 10: "Khi hau can nhiet doi, on doi tren nui, co mua dong lanh" sua thanh "Khi hau can nhiet doi, on doi tren nui cao, co mua dong lanh" (" them chu "cao").

Cot 2, dong 4,5 dl: "... dat feralit (co ca dat ba dan)". Qua 6 nam hoc Dia li, tro khong biet duoc "dat ba dan"; "da ba dan"; "dat feralit"....

-Cot 3, dong 6, 7, 8: Chua hoan toan thuyet phuc khi danh cho nguoi Bac Trung Bo nhan xet "Dan co kinh nghiem trong dau tranh chinh phuc tu nhien", co le "chinh phuc thien nhien thi dung hon".

Trang 114, dong 1 dl: "... san xuat dien, phan dam tu khi" la mot nhan xet co phan toi nghia. Sua lai: " ... dung khi lam nhien lieu san xuat nhiet dien, phan dam".

Trang 115, dong 1 dl: " Hinh 26.2. Cong nghiep chung" sua thanh " Hinh 26.2. Cong nghiep".

Trang 119, dong 8: "Ngoai viec khai thac, nganh cong nghiep loc - hoa dau chuan bi ra doi voi nha may loc dau Dung Quat (Quang Ngai), cong suat 6,5 trieu tan/nam". Ngay khi dua in, cau van tren da lac hau so voi thuc te. sua thanh: "Ngoai viec khai thac, nganh cong nghiep loc - hoa dau ra doi voi nha may loc dau Dung Quat (Quang Ngai), cong suat 6,5 trieu tan/nam di vao hoat dong ".

Trang 139, dong1 dl va nhieu trang khac: "Can cu vao Atlat Dia li Viet Nam" - Viet hoa chu cai dau cua danh tu chung "atlat" la sai. Muon viet hoa thi phai coi "Atlat Dia li Viet Nam" la ten mot tac pham - viet hoa chu cai cua am tiet dau. Vi the may chu : Atlat Dia li Viet Nam phai in nghieng.

Trang 140 : "di san thien nhien the gioi" nen viet "Di san Thien nhien the gioi"; "di san van hoa phi vat the the gioi" sua thanh "Di san Van hoa phi vat the the gioi" de thong nhat voi cac cuon sach giao khoa khac (duoc tang 2 Huy hieu; 4 Huan chuong...).

Trang 150, dong 7: "Hay ke ten 11 tinh, thanh pho (...) thuoc Dong bang song Hong" sua thanh "Hay ke ten 10 tinh, thanh pho (...) thuoc Dong bang song Hong" vi Ha Tay da nhap vao Ha Noi.

Trang 159, dong 11, 12: "Cac trung tam cong nghiep cua vung la Thanh Hoa - Bim Son, Vinh, Hue..." Viet the hoc sinh tuong Thanh Hoa - Bim Son la mot tinh (nhu Ba Ria - Vung Tau). Thanh Hoa , Bim Son lam sao ngang nhau duoc. Ngoai thi xa Bim Son, tinh Thanh Hoa con co Khu kinh te Nghi Son... Nen sua thanh "Cac trung tam cong nghiep cua vung la Thanh Hoa, thanh pho Vinh, thanh pho Hue..."

Trang 160, dong 3, 4: "Hay xac dinh cac nganh cong nghiep chu yeu cua cac trung tam cong nghiep Thanh hoa, Vinh, Hue". Viet nhu the la khong chinh xac sua thanh "Hay xac dinh cac nganh cong nghiep chu yeu cua cac trung tam cong nghiep cua vung o Thanh hoa, thanh pho Vinh, thanh pho Hue".

Trang 161, dong 9, 10, 11: "Thuoc ve Duyen hai Nam Trung Bo con co cac quan dao xa bo la Hoang Sa (huyen dao thuoc thanh pho Da Nang) va Truong Sa (huyen dao thuoc tinh Khanh Hoa)".

Viet the vua dai dong, lung cung vua thieu - Duyen hai Nam Trung Bo co 4 huyen dao. Sua lai : "Duyen hai Nam Trung Bo con co 4 huyen dao (Hoang Sa, thanh pho Da Nang; Truong Sa, Khanh Hoa; Li Son, Quang Ngai; Phu Quy, Binh Thuan ).

Trang 167, dong 8, 9,10 dl: viet hoa ten cac dan toc it nguoi sai Quy dinh cua Bo Giao duc - Dao tao. (Day la dia ban cu tru cua nhieu dan toc thieu so (Xedang, Bana, Giarai, Ede, Coho, Ma, Monong...) Hay so sanh voi mau quy dinh cua Bo " Vi du: E-de, Ba-na, Xo-dang, Ta-oi, Ko-pa Ko-long, No-trang-long, Y-ro-pao".

Trang 178, dong 4 va nhieu vi tri khac: "... nha may thuy dien Tri An" nen viet "... Nha may Thuy dien Tri An".

Trang 187, dong 3: Khong viet hoa "... dong bang song Cuu Long" la mau thuan voi dong truoc lien ke.

Trang 202, 203, 204: Bai 44, 45 huong dan hoc sinh tim hieu Dia li tinh, thanh pho ma cu nhu can bo khoa hoc chuan bi mot cong trinh khoa hoc ve dia li dia phuong de tham gia hoi thao cap nganh. Hau het hoc sinh (nhat la o vung nui, nong thon) khong the thuc hien yeu cau cua hai bai nay.

Trang 204- dong 1 dl (chu thich trong anh): Hoc sinh da den Bich Dong - Tam Coc deu nhan ra chu thich (Duong vao Tam Coc - Bich Dong (Ninh Binh) cho tam anh o cuoi trang la sai. Do la duong vao Tam Coc chu khong phai Tam Coc - Bich Dong. Muon vao Bich Dong phai di loi khac!

Qua may chuc bai viet ve sach giao khoa cac mon cac cap, toi muon moi nguoi (ca soan gia) cung nhin lai giao khoa thu cua To quoc ta. Khong the coi sach giao khoa la "van de nhay cam" noi ve no se "anh huong den phu huynh, hoc sinh. Dung xem thuong nguoi su dung sach nhu the; nhieu phu huynh, hoc sinh da chi cho toi nhieu cho can chinh sua trong sach giao khoa.

Chuong trinh va sach giao khoa cua ta can duoc chinh sua - Bo Giao duc - Dao tao da hoan toan dung khi phat dong toan dan gop y chuong trinh, sach giao khoa. Chu truong nay phu hop voi duong loi xa hoi hoa giao duc cua Dang. Tinh trang sach giao khoa mac loi hon ca nhung an pham thong thuong la hau qua cua hai qua trinh: dac quyen, doc quyen trong viec bien soan, phat hanh va nguoi su dung khong duoc yeu cau cao doi voi loai an pham dac biet nay.


Le Dao - Van Hien

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Dạy bơi cho trẻ: Sao mãi chần chừ!

Mỗi ngày trung bình có hơn 9 trẻ em Việt Nam chết đuối. Bộ GD-ĐT đã đặt mục tiêu dạy đại trà bơi lội cho học sinh tiểu học nhưng hơn 5 năm qua, đề án mới dừng ở việc thí điểm

Phụ huynh “chịu chết” với lời khen danh hiệu cuối năm của con

Đã sang năm thứ hai các trường thực hiện đánh giá khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Thay vì đánh giá xuất sắc, giỏi, tiên tiến như trước đây, cách ghi giấy khen theo phương thức mới khiến nhiều phụ huynh... “chịu chết” với các loại kiểu danh hiệu “hiểu sao cũng được”.

Tìm hiểu: Viet Nam, Thanh Hoa, Da Nang, Tay Nguyen, Bim Son, Nam Trung Bo, Nha may loc dau Dung Quat, mat do dan so, trung tam cong nghiep, dong bang chau tho, sach giao khoa, khong lien ket, dong bang song, nganh cong nghiep, Dia li, trang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Địa lí 12 -Tập thể biên soạn không liên kết, thống nhất?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Địa lí 12 -Tập thể biên soạn không liên kết, thống nhất? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dia li 12 Tap the bien soan khong lien ket thong nhat

Nhan xet, hay lien he ve tin Dia li 12 Tap the bien soan khong lien ket thong nhat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dia li 12 Tap the bien soan khong lien ket thong nhat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0