Dak Nong chung suc vi su nghiep trong nguoi

Dak Nong chung suc vi su nghiep trong nguoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trong nhung nam qua, bang viec khong ngung nang cao chat luong giao duc, phat trien he thong co so vat chat, truong lop, nganh Giao duc tinh Dak Nong dang dan khang dinh vai tro, vi the cua minh trong su nghiep “trong nguoi”.

Co duoc ket qua do mot phan lon cung la nho vao su no luc phan dau tu nhieu phia, trong do phai ke den doi ngu can bo, giao vien, hoc sinh cung nhu su vao cuoc cua toan xa hoi cung quan tam, cham lo dau tu cho su nghiep giao duc.

Su nhiet huyet cua giao vien da chap canh uoc mo cho cac em hoc sinh co hoan canh dac biet kho khan la duoc thuc hien uoc mo la tiep tuc den truong

- Nhung “nguoi cheo  do tham lang”

Sau khi ra truong, thay giao Lo Van Nguyen duoc phan cong vao day hoc o Truong THCS Buon Choah, xa Buon Choah (Krong No) la mot trong nhung xa dac biet kho khan nhat cua tinh. Tu do den nay da tren chuc nam, nhung chua bao gio thay Nguyen thay nan long voi su nghiep “gieo chu” cua minh.  De dua duoc “con chu” den voi hoc sinh noi day, hang ngay thay Nguyen phai vuot qua quang duong noi tieng la sinh lay vao mua mua, bui mu troi vao mua nang. Vao mua mua, thay Nguyen va cac giao vien trong truong phai mang ung cao va luc nao trong tui xach cung co mot bo do “xo cua” de thay phong khi te nga. Gian nan la vay, nhung thay Nguyen van ngay ngay den lop, khong de muon mot tiet day nao. 

Cung o xa Buon Choah, thay Nguyen Thanh Nhan, Hieu truong Truong Tieu hoc Nguyen Viet Xuan cung da co 34 nam dung tren buc giang va lam cong tac lanh dao. Du o cuong vi nao, thay Nhan cung luon huong ve muc tieu nang cao chat luong giao duc. Khi la mot giao vien, thay Nhan da khong ngung tim toi, hoc hoi nhung phuong phap day hoc moi de hoc sinh tiep thu bai vo mot cach hieu qua. Con khi lam  cong tac quan ly, thay  Nhan chu trong tim ra cac phuong phap de nang cao chat luong giao duc dai tra cung nhu mui nhon cua nha truong. Thay Nhan con dac biet quan tam den doi song vat chat va tinh than doi ngu giao vien de moi nguoi yen tam cong tac, cong hien suc minh cho su nghiep giao duc noi vung sau. 

Em H”Huong tich cuc phat bieu trong gio hoc
Em H”Huong tich cuc phat bieu trong gio hoc

Con thay giao Nguyen Van Tran, Hieu truong Truong Tieu hoc Doan Thi Diem, xa Dak Ngo (Tuy Duc) cung da co gan 12 nam gan bo voi cong tac day hoc noi day. Mac du huyen co chu truong luan chuyen ve trung tam huyen, nhung thay Tran van tu nguyen o lai de cung nhung giao vien khac tiep tuc “lai nhung chuyen do tham lang” noi heo hut cua rung sau. 

O Truong THCS Tran Quoc Toan, xa Nghia Thang (Dak R’lap) co thay giao tre Nguyen Van Buong, day mon Van cung rat nhiet huyet voi nghe. Voi tam huyet day hoc cua minh, thay Buong da no luc tim toi, hoc hoi de nang cao nang luc chuyen mon. Ngoai viec nam chac cac kien thuc o sach giao khoa, thay Buong con doc them nhieu tai lieu khac lien quan de lay dan chung, lam cho bai giang luon moi va sinh dong. Voi no luc nang cao tay nghe nen thay Buong da nhieu nam lien dat danh hieu giao vien day gioi cap huyen. Moi day, thay Buong lai ghi them vao “bang vang” cua minh giai nhat mon Van trong ky thi giao vien day gioi cap tinh. Thay Buong xem day nhu la mot niem khich le, dong vien va cung la loi nhac nho ban than phai no luc phan dau hon nua vi hoc sinh than yeu. 

Co the noi, de nang cao chat luong giao duc thi doi ngu giao vien dong mot vai tro het suc quan trong. Xac dinh ro dieu do, trong nhung nam qua, hang ngan giao vien cac cap hoc tu bac mam non cho den THPT trong toan tinh, nhat  la cac  giao vien o vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc da khong ngung hoc hoi, nang cao nang luc chuyen mon de co nhung bai giang hay, gop phan chap canh uoc mo cho cac em hoc sinh than yeu cua minh. 

- Cong dong trach nhiem

Trong nhung nam qua, nganh Giao duc cung da chu dong day manh phong trao xa hoi hoa giao duc, thu hut duoc su dong gop cua nguoi dan trong viec hien dat de lam truong hoc nhu truong hop cua ong Ho Tien Thoai o xa Dak Wer (Dak Rlap), ong Nguyen Hoang Duyen o phuong Nghia Trung (Gia Nghia)… Ngoai ra, cac to chuc, ca nhan cung da cong dong trach nhiem de phat trien su nghiep giao duc. Trong do, voi nhung cach lam hay, thiet thuc, hieu qua, nhieu dong ho trong tinh da dong vien, khuyen khich va ho tro con chau hoc tap tot, thuc day phong trao khuyen hoc, khuyen tai o cac dia phuong. 

Dien hinh co dong ho Truong Van o xa Nam Da (Krong No). De khuyen khich con chau trong dong ho hoc tap tot, dong ho Truong Van  da huy dong cac thanh vien dong gop gay quy tuy theo dieu kien kinh te cua minh. Voi nguon quy nay, dong ho Truong Van da dung de phat thuong cho nhung chau hoc kha, gioi va dau vao cac truong dai hoc, cao dang nham dong vien, khuyen khich con chau phan dau hon trong hoc tap. Tinh den nay, dong ho da phat thuong cho gan 400 luot em la hoc sinh cac cap va theo hoc cao dang, dai hoc. Rieng trong nam hoc 2010-2011, dong ho Truong Van da to chuc phat thuong cho 12 sinh vien hoc dai hoc, cao dang, 45 em dat danh hieu hoc sinh gioi va tien tien.

Em H’Hue giup ban on bai trong gio ra choi
Em H’Hue giup ban on bai trong gio ra choi

Tuong tu, hoi dong huong Thai Binh o xa Nam Da (Krong No) do ong Dang Van Lan lam Truong hoi cung da co nhieu hinh thuc de khuyen khich con chau  vuon len hoc tap. Nho su dong vien kip thoi cua hoi nen nhieu gia dinh mac du co doi song kinh te kho khan, nhung cung co gang phan dau de con chau duoc hoc hanh den noi den chon. Hoi da dung nguon quy huy dong duoc de cho cac ho gia dinh kho khan vay voi lai suat thap nham ho tro con cai hoc hanh. Nho do, nhieu em da khong phai bo hoc giua chung do hoan canh kho khan. Ngoai ra, moi dip nam moi den, hoi lai to chuc phat thuong cho nhung em dat thanh tich cao trong hoc tap, tang ve xe cho nhung sinh vien di hoc dai hoc, cao dang o xa… Doi voi nhung em co thanh tich noi bat nhu dat giai cao trong cac ky thi hoc sinh gioi cap huyen, cap tinh, cap quoc gia, dau thu khoa… con duoc hoi thuong dot xuat de kip thoi khuyen khich, dong vien phan dau hon nua.  

Theo ong Nguyen Huu Tien, Pho Chu tich thuong truc Hoi Khuyen hoc tinh thi toan tinh hien co tren 100 dong ho khuyen hoc va hoi dong huong o khap cac dia phuong, thuc su la nhung dong luc thuc day phong trao khuyen hoc, khuyen tai o co so, gop phan cung co viec pho cap vung chac bac tieu hoc, THCS va THPT. Dong thoi, cac dong ho khuyen hoc, cac hoi dong huong cung da gop phan tich cuc trong viec ho tro hoc sinh ngheo vuot kho vuon len, lam tang so luong hoc sinh gioi cung nhu giup do cho viec quan ly hoc sinh ngoai nha truong. 

- Vuot kho hoc gioi

Em H’Huong Buon Krong, hoc lop 8, Truong Pho thong dan toc noi tru huyen Krong No la mot hoc sinh luon biet vuot kho, vuon len trong hoc tap, duoc cac ban khac trong truong xem nhu la mot tam guong de noi theo. H’Huong sinh ra trong mot gia dinh dong anh em, me lai bi anh huong chat doc da cam, cuoc song gia dinh chu yeu dua tren doi vai gay cua bo, nen luon trong tinh trang thieu thon. Chinh vi vay, da khong it lan H’Huong nghi den chuyen nghi hoc de phu giup bo. The nhung, sau khi nghi hoc vai ngay, duoc su dong vien cua gia dinh va thay co, ban be, em da di hoc tro lai. Va cung chinh thay co, ban be da ho tro gia dinh em tra cac chi phi de dieu tri benh cho me. Vi vay, H’Huong hieu ra rang, viec hoc tap that gioi chinh la cach tot nhat de khong phu long mong moi cua thay co, ban be va dong vien tinh than cho bo nhung khi gian nan nhat.  Co Ngo Phuong Thao, chu nhiem lop 8 cho biet: “H’Huong la mot trong nhung hoc sinh co hoan canh dac biet kho khan cua lop, nhung lai co tinh than ham hoc rat cao. Em hoc deu o tat ca cac mon va co rat nhieu sang tao trong viec giai bai tap. Nho vay, nhieu nam lien em da duoc cong nhan la hoc sinh gioi, xuat sac cua truong. Dac biet, nam hoc 2010-2011, em da duoc cong nhan la hoc sinh gioi mon Hoa cap huyen”. 

- Va co su ho tro cua Nha nuoc

Tuong tu, em H’Hue, hoc sinh lop 8A, Truong THCS Phan Boi Chau (Gia Nghia) la con thu 4 trong gia dinh co nam anh em. Vi hoan canh gia dinh kho khan nen vao nhung ngay cuoi tuan, nhat la trong dip nghi he, em thuong di lay cui, hai mang de kiem them thu nhap. H’Hue tam su: “Nhieu luc em cung muon nghi hoc de bo me do vat va. Nhung rat may cho em va em gai la di hoc khong phai dong hoc phi ma con duoc ho tro them tien hang thang. Vao dau moi nam hoc, em con duoc cap phat sach, vo, but, muc, giam cac khoan dong gop o truong va nhan nhieu hoc bong khac nhu: vuot kho hoc gioi, ngan dong bo hoc…

Qua that, neu khong co su ho tro cua Nha nuoc, nha truong, thay co, ban be, co le em khong the nao co co hoi duoc ngoi tren ghe nha truong den ngay hom nay. Vi vay, em da tu hua voi long minh la se quyet tam hoc tap that tot de khong phu long moi nguoi va co mot tuong lai tuoi sang hon”. Khong chi vuon len de hoc tap that tot ma H’Hue con thuong xuyen kem cho cac ban hoc yeu hon minh cung vuon len. Thay Le Van Dieu, Hieu truong nha truong cho biet: “Nhung em co hoan canh dac biet kho khan, nhat la hoc sinh dan toc thieu so nhu H’Hue thi nha truong phan cong cho cac giao vien chu nhiem phai thuong xuyen quan tam, gan gui de dong vien kip thoi khi cac em co y dinh bo hoc. Ben canh do, nha truong cung mien giam cac khoan dong gop, to chuc  “nuoi heo dat” de ho tro cac em moi dip tet den…Vi vay, cac em rat no luc trong hoc tap, nhat la H’Hue luon la mot dien hinh duoc hoc sinh cac lop noi theo”.

Co the noi, tu su nhiet huyet cua doi ngu giao vien, su ho tro kip thoi ve moi mat cua Nha nuoc va cac to chuc xa hoi nhu mien, giam hoc phi, tro cap kinh phi hang thang, cap phat dung cu hoc tap, hoc bong… da giup nhieu hoc sinh, nhat la nhung hoc sinh dan toc thieu so tren dia ban tinh thuc hien duoc uoc mo tiep tuc den truong. Thong qua do, nhieu em co hoan canh dac biet kho khan da khong ngung no luc vuon len va dat duoc nhung ket qua cao trong hoc tap.

VietBao.vn (Theo GD&TD)

Comment :Dak Nong chung suc vi su nghiep trong nguoi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dak Nong chung suc vi su nghiep trong nguoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dak Nong chung suc vi su nghiep trong nguoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dak Nong chung suc vi su nghiep trong nguoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
General Nong effort for the cause of "plant people"
Dak Nong Krong, Truong Van, improve quality, system development, system facilities, the support, the state, students education, career, teachers, learning, family, children
In recent years, by constantly improving the quality of education, system development facilities, schools, provincial education sector Dak Nong is slowly confirming the role, their position in the career of "grown people" ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đắk Nông chung sức vì sự nghiệp “trồng người”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đắk Nông chung sức vì sự nghiệp “trồng người” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dak Nong chung suc vi su nghiep trong nguoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Dak Nong chung suc vi su nghiep trong nguoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dak Nong chung suc vi su nghiep trong nguoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Guong sang trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Guong sang
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0