DH Lao dongxa hoi Sai pham dong troiDH Lao dong-xa hoi: Sai pham
Truong dai hoc Lao dong Xa hoi.
Co le day la mot trong nhung vu viec sai pham ky luc trong nganh Giao duc: Chi trong hai dot tuyen sinh 2009, 2010 Truong dai hoc Lao dong - Xa hoi (DH LD-XH) da tiep nhan hang tram thi sinh khong thi, bo thi, khac khoi, duoi diem san, duoi diem chuan vao he dai hoc. Khong nhung the, nhieu truong hop thi sinh co ho so, diem thi hop le lai phai nhan quyet dinh buoc thoi hoc mot cach vo ly. Ky quac hon nua la nhung truong hop bi buoc thoi hoc nay van duoc hoc… binh thuong.

Vay, chuyen gi dang xay ra o ngoi truong nay?

Thi sinh “lot luoi”

Truong DH LD-XH thanh lap nam 2005 tren co so nang cap Truong cao dang Lao dong – Xa hoi. Hien tai, truong co co so chinh o Ha Noi, mot co so o TP Ho Chi Minh va thi xa Son Tay.

Vu viec bat dau khi can bo, sinh vien Truong DH LD-XH xon xao ban tan ve chuyen co hang tram sinh vien dinh vao nghi an… “chay truong”. Nhung truong hop nay deu duoi diem san, thap hon diem chuan, khac khoi thi, tham chi la khong thi, bo thi. Tuy nhien, tin don do van chi la tin don ri tai nhau tao nen mot hinh anh rat xau trong mat dong dao sinh vien trong truong.

Theo tim hieu cua chung toi, trong hai nam 2009, 2010 Truong DH LD-XH khong to chuc thi tuyen sinh he dai hoc chinh quy ma tien hanh xet tuyen nguyen vong 1 va 2 tu ket qua thi cua cac truong dai hoc khac. Trong qua trinh xet tuyen nay, nhieu truong hop sai pham nghiem trong nhu tren bi “lot luoi” vao hoc he chinh quy tai mot truong co tieng nhu DH LD-XH.

Theo ghi nhan cua chung toi, cac truong hop sai pham nay deu nam o 2 co so dao tao phia Bac, va deu nam o nguyen vong 1, nguyen vong 2 ma truoc do cac thi sinh da du thi rat nhieu truong DH tren toan quoc nhu DH Thuong Mai, Vien DH Mo, DH Bach Khoa HN, Hoc vien Tai chinh, Luat Ha Noi, Kinh te Quoc dan HN…

DH Lao dong-xa hoi: Sai pham

Truong dai hoc Lao dong - Xa hoi

Tu nhung thong tin ban dau, chung toi da chon 43 truong hop ngau nhien bi to cao vi pham quy che tuyen sinh nhu khong thi, bo thi, khac khoi, duoi diem san… de kiem tra bang cach gui cong van de nghi xac minh diem thi den truong cac thi sinh da du thi tu nhung nam truoc. Dong thoi chung toi cung tien hanh xem tren cac trang web tra ket qua diem thi cua hon 300 truong hop thi sinh co nghi van. Ket qua lam chung toi kinh ngac: 100% truong hop thi sinh dem so ket qua deu khong du chi tieu de tuyen vao truong. Vay la, viec xon xao don dai cua du luan trong truong bay lau nay khong phai la tin don nham.

Tai sao mot sai pham “dong troi” nhu the, den nay Truong DH LD-XH van co the che duoc “luoi troi” la Bo Giao duc va Dao tao (GD&DT) va co quan chu quan la Bo LDTB&XH?

Trong 12 truong hop tung du thi tai Hoc vien Tai chinh nam 2010, sau do duoc duoc xet tuyen theo NV1, NV2 vao DH LD-XH hien dang hoc o cac lop ke toan, quan ly lao dong da so chi lam ho so dang ky ma khong du ky thi tuyen sinh nam 2010. Danh sach 12 thi sinh nay da duoc phong chuc nang cua Hoc vien Tai chinh xac nhan 11 khong thi, 1 khong co ten trong danh sach dang ky du thi.

Trong 11 truong hop dang hoc tai DH LD-XH tung du thi tai Truong DH Thuong mai Ha Noi nam 2010, co 5 truong hop khong dat diem san cua Bo GD&DT quy dinh van duoc xet tuyen vao NV1; 6 truong hop thieu 2, 3 diem so voi diem chuan xet tuyen cua DH LD-XH cung duoc xet tuyen vao NV1. Trong 20 truong hop da tung du thi tai Vien DH Mo Ha Noi, co 13 truong hop dang hoc NV1 tai DH LD-XH o cac khoa ke toan, quan ly lao dong co diem xet tuyen duoi diem san do Bo GD&DT quy dinh va thap hon diem chuan ma DH LD-XH cong bo nam 2010 vao hoc theo NV1. Co 7 truong hop vao hoc theo NV2 thap hon diem chuan do DH LD-XH cong bo.

Ngoai ra, con nhieu sinh vien duoc vao hoc o cac khoa cua DH LD-XH tung du thi o cac khoi ma o DH LD-XH chua bao gio tuyen sinh nhu khoi B, V…

Ket qua dieu tra ma chung toi thu thap cho thay so luong sinh vien co dau hieu “chay chot” de vao truong lon hon rat nhieu lan danh sach sinh vien chung toi dem di xac minh.

Nhu vay, voi viec tuyen sinh sai quy che hang tram sinh vien vao cac nganh hoc theo chi tieu hang nam cua DH LD-XH dong nghia voi viec hang tram sinh vien khac da nop ho so dang le trung tuyen thi lai bi gat ra cho nhung truong hop sai pham nay. Lieu ho co ro su viec nay.

Cau hoi ma nhieu nguoi dat ra la: trong vu viec nay, so tien ma cac thi sinh “rai” qua cac “cua” de co ten trong cac lop hoc he dai hoc la bao nhieu va phuong thuc trao doi nhu the nao? Co bao nhieu can bo tai truong co lien quan den nhung sai pham nay?

Bi duoi hoc ma van… hoc

Khong chi vuong vao cac sai pham tren, truong DH LD-XH con bi cho la co cach “hanh xu” tac trach khi ra Quyet dinh so 1013/QD–DH LDXH buoc thoi hoc 4 sinh vien khoa 5 hoc tai co so Son Tay voi ly do vi pham quy che tuyen sinh dai hoc, cao dang cua Bo Giao duc va Dao tao. Dieu nay da khien cac sinh vien nhu “ngoi tren dong lua”, con cac bac phu huynh thi buc xuc, tuc gian vi kieu lam viec thieu nguyen tac cua Ban lanh dao nha truong.

Trao doi voi chung toi, em Tran Nguyen Ngoc Bich chia se: “Trong ky thi tuyen sinh cao dang, dai hoc 2009, em dang ky nguyen vong 1 vao Truong dai hoc Thuong Mai. Tuy nhien, vi chi duoc 16,5 diem (chua cong diem khu vuc – PV) nen em danh phai lam nguyen vong 2 sang Truong DH LD-XH va nhan duoc giay bao trung tuyen vao khoa Ke toan cua truong…”.

Co giay bao trung tuyen, Bich di nhap hoc binh thuong. Tuy nhien, chi mot thoi gian ngan sau, Bich bat ngo “duoc” goi len lam viec voi can bo Phong PA25 – Cong an thanh pho Ha Noi (nay la PA83) vi “co van de” trong qua trinh nop ho so xet tuyen.

DH Lao dong-xa hoi: Sai pham

Danh sach sinh vien co lien quan den vu viec la mot con so khong nho

Duoc biet, trong vu nay, ngoai Bich ra, con nhieu em khac roi vao tinh trang tuong tu nhu the. Nguyen Thanh Tung la mot trong nhung “nan nhan” do. Theo Tung thi cung trong nam 2009, em dang ky thi tai Truong DH Luat Ha Noi, nhung cung khong du diem nen da nop ho so xet tuyen nguyen vong 2 tai co so Son Tay, DH LD-XH. Sau do em nhan thong bao trung tuyen vao hoc nganh Quan ly lao dong.

Khi duoc nha truong, cung nhu cong an dua ra ly do goi cac em len la vi giay bao diem bi tay xoa, chinh sua, cac sinh vien da giai thich, khang dinh rang khong co chuyen do. Ban than to giay bao diem ma co quan chuc nang dua ra lam bang chung cung khong dung voi giay bao diem thi khi cac em nhan duoc de nhap hoc.

“Em thi khoi C vao DH Luat duoc 17,5 diem, trong khi do nguyen vong 2 vao Truong DH LD-XH chi lay 17 diem, sao em phai sua thanh doi tuong dan toc mien nui de duoc cong them diem vao lam gi. Ma neu co sua thanh doi tuong dan toc, thi em da du diem do nguyen vong 1 vao Truong DH Luat Ha Noi roi, vi truong do chi lay 19 diem”, Tung giai thich.

Mac du da giai thich can ke nhu vay, nhung ngay 1/12/2010, Bich, Tung va hai sinh vien khac duoc goi ra… khu nha nghi giao vien de nhan quyet dinh buoc thoi hoc?!. “Du nhan quyet dinh buoc thoi hoc voi loi an ui khong phai lo lang vi day chi la dong tac cua cac thay, con cac em van cu hoc, sau nay nhan bang binh thuong, nhung em va cac ban ay deu lo lang vo cung”, Tung cho biet.

Va su that la tu ngay co quyet dinh buoc thoi hoc den nay, sau hon 9 thang cac em van duoc hoc binh thuong, van dong hoc phi, van len lop, van tham gia sinh hoat, van duoc thi cu cac mon nhu bao sinh vien khac…

Theo ong Nguyen Tiep, Hieu truong Truong DH LD-XH cho biet: “Quyet dinh 1013/QD–DHLDXH da can cu vao ket qua dieu tra, xac minh cua Phong PA83 – Cong an thanh pho Ha Noi”. Tuy nhien, khi chung toi yeu cau cung cap bien ban xac minh cua Phong PA83 – Cong an TP Ha Noi thi ong Tiep tra loi, vi da lau nen khong nho de o dau”.

Cung can noi them rang, Quyet dinh 1013/QD – DHLDXH cung da duoc gui len Bo GD&DT, Bo LD-TB&XH de bao cao. Khong biet, tren bo nay co biet rang, 4 em nay van dang hoc “so so” o truong hay khong? Neu khong biet, phai chang day la cu lua “kep” cua Truong DH LD-XH nham “hop thuc hoa” nhung viec lam khuat tat khac?

Mot phu huynh (xin duoc giau ten) buc xuc: “Toi khong the tin o mot truong dai hoc lon nhu LD-XH lai co viec lam mo am, tac trach den nhu vay. Neu nha truong co trach nhiem, chi can mot dong tac nho la sang ngay truong ma cac chau da du thi hoac len Bo GD&DT de lay ket qua diem thi la biet chinh xac ngay. Rat mong cac co quan chuc nang som vao cuoc dieu tra ro rang, de cac chau yen tam hoc tap, cung nhu tra lai danh du cho cac chau noi rieng va gia dinh noi chung”.

Trong dien bien khac, buoi lam viec voi phong vien Bao Nang luong Moi vua qua, ba Hieu pho Nguyen Thi Thuan cho rang, nhung sai pham cua truong ma phong vien cung cap hien nha truong cung chi moi biet nen khong dua ra binh luan gi. Tuy nhien, ba Thuan cho biet hien Thanh tra Bo LD-TB&XH da vao cuoc de lam ro.

Mot thong tin moi nhat chung toi nhan duoc: Bo LDTB&XH da ban hanh Quyet dinh 1181/QD-LDTBXH ve viec ong Nguyen Tiep (Hieu truong DH LD-XH) thoi dieu hanh Truong DH LD-XH tu ngay 1/10/2011. Ong Doan Mau Diep, Thu truong Bo LDTB&XH se kiem nhiem vi tri nay trong thoi gian toi.

Chung toi se tiep tuc thong tin den ban doc nhung dien bien cua su viec.

Theo Vu Minh Tien (Nang luong moi)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: DH LD, Truong DH LD, DH Lao, Bo GD&DT, Ha Noi, Son Tay, quan ly lao dong, mot cach vo ly, Hoc vien Tai chinh, truong dai hoc, da tiep nhan, truong hop, sai pham, sinh vien, thi sinh, em

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: ĐH Lao động-xã hội: Sai phạm "động trời"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet ĐH Lao động-xã hội: Sai phạm "động trời" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin DH Lao dongxa hoi Sai pham dong troi

Nhan xet, hay lien he ve tin DH Lao dongxa hoi Sai pham dong troi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet DH Lao dongxa hoi Sai pham dong troi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0