DH Da Nang cong bo diem chuanDH Da Nang cong bo diem chuan
Thi sinh lam bai thi. (Anh minh hoa).
Chieu ngay 4-8, HDTS nam 2011 cua DH Da Nang da cong bo diem trung tuyen NV1 vao cac nganh, truong thanh vien cua DH Da Nang. Cu the:

* Moi ban bam xem ngay Diem thi, diem chuan 2011 nhanh nhat tai Diemthi.24H

A/ CAP DAI HOC:

S

TT

TRUONG/NGANH

Ma

nganh

Khoi

thi

Diem trung

tuyen

Ghi chu

I

DAI HOC BACH KHOA (DDK)

A,V

+ Diem trung tuyen vao truong

A

15.5

Thi sinh trung tuyen vao truong nhung khong trung tuyen vao nganh dao tao da dang ky phai dang ky lai nganh khi nhap hoc (co huong dan trong giay bao nhap hoc).

+ Diem trung tuyen vao nganh:

1

Co khi che tao may

101

A

15.5

2

Dien ky thuat

102

A

15.5

3

Dien tu Vien thong

103

A

16.5

4

Xay dung dan dung va cong nghiep

104

A

19.0

5

Xay dung Cong trinh thuy

105

A

15.5

6

Xay dung Cau - Duong

106

A

16.5

7

Cong nghe Nhiet - Dien lanh

107

A

15.5

8

Co khi dong luc

108

A

15.5

9

Cong nghe thong tin

109

A

16.5

10

Su pham ky thuat Dien - Dien tu

110

A

15.5

11

Co - Dien tu

111

A

15.5

12

Cong nghe moi truong

112

A

15.5

13

Kien truc

113

V

23.0

Ve my thuat he so 2.

14

Vat lieu va cau kien xay dung

114

A

15.5

15

Tin hoc xay dung

115

A

15.5

16

Ki thuat tau thuy

116

A

15.5

17

Ki thuat nang luong va moi truong

117

A

15.5

18

Quan ly moi truong

118

A

15.5

19

Quan ly cong nghiep

119

A

15.5

20

Cong nghe hoa thuc pham

201

A

15.5

21

Cong nghe che bien dau va khi

202

A

18.5

22

Cong nghe vat lieu

203

A

15.5

23

Cong nghe sinh hoc

206

A

15.5

24

Kinh te ky thuat (xay dung va QLDA)

400

A

18.0

II

DAI HOC KINH TE (DDQ)

A, D1-4

+ Diem trung tuyen vao truong

A

D

17.0

16.5

Thi sinh trung tuyen vao truong nhung khong trung tuyen vao nganh dao tao da dang ky phai dang ky lai nganh khi nhap hoc (co huong dan trong giay bao nhap hoc).

+ Diem trung tuyen vao nganh:

1

Ke toan

401

A

D

19.0

18.5

2

Quan tri kinh doanh tong quat

402

A

D

17.5

17.0

3

Quan tri Kinh doanh du lich va DV

403

A

D

17.0

16.5

4

Quan tri Kinh doanh thuong mai

404

A

D

17.0

16.5

5

Ngoai thuong

405

A

D

18.0

17.5

6

Marketing

406

A

D

17.0

16.5

7

Kinh te phat trien

407

A

D

17.0

16.5

8

Kinh te lao dong

408

A

D

17.0

16.5

9

Kinh te va quan ly cong

409

A

D

17.0

16.5

10

Kinh te chinh tri

410

Khong mo lop do khong co thi sinh trung tuyen.

11

Thong ke - Tin hoc

411

12

Ngan hang

412

A

D

18.5

18.0

13

Tin hoc quan ly

414

A

D

17.0

16.5

14

Tai chinh doanh nghiep

415

A

D

19.5

19.0

15

Quan tri tai chinh

416

A

D

18.0

17.5

16

Quan tri nhan luc

417

A

D

17.0

16.5

17

Kiem toan

418

A

D

21.0

20.5

18

Luat hoc

501

A

D

17.0

16.5

19

Luat kinh te

502

A

D

17.0

16.5

III

DAI HOC NGOAI NGU (DDF):

Diem thi mon Ngoai ngu tinh he so 2.

1

Su pham tieng Anh

701

D1

21.0

2

Su pham tieng Phap

703

D1,3

16.0

3

Su pham tieng Trung

704

D1,4

17.0

4

Su pham tieng Anh bac tieu hoc

705

D1

18.5

5

Ngon ngu Anh

751

D1

18.5

6

Ngon ngu tieng Nga

752

D1,2

15.5

7

Ngon ngu Phap Phap

753

D1,3

15.5

8

Ngon ngu tieng Trung

754

D1,4

17.0

9

Ngon ngu tieng Nhat

755

D1

17.5

10

Ngon ngu Han Quoc

756

D1

17.5

11

Ngon ngu Thai Lan

757

D1

15.5

12

Quoc te hoc

758

D1

17.0

13

Ngon ngu Anh thuong mai

759

D1

20.5

14

Ngon ngu Phap du lich

763

D1,3

16.0

15

Ngon ngu Trung thuong mai

764

D1,4

18.5

IV

DAI HOC SU PHAM (DDS)

Diem thi cac mon co ten trung voi ten nganh du thi nhan he so 2.

1

Su pham Toan

101

A

23.5

2

Su pham Vat ly

102

A

20.5

3

Toan ung dung

103

A

san

4

Cong nghe thong tin

104

A

san

5

Su pham Tin

105

A

san

6

Vat ly

106

A

san

7

Su pham Hoa

201

A

22.0

8

Hoa hoc (phan tich moi truong)

202

A

san

9

Hoa hoc (Hoa duoc)

203

A

san

10

Cu nhan khoa hoc moi truong

204

A

san

11

Su pham Sinh hoc

301

B

21.5

12

QLTN - Moi truong

302

B

16.5

13

Giao duc chinh tri

500

C

san

14

Ngu van

601

C

21.0

15

Su pham Lich su

602

C

14.5

16

Su pham Dia ly

603

C

20.5

17

Van hoc

604

C

16.0

18

Tam ly hoc

605

B,C

san

19

Dia ly

606

C

16.5

20

Viet Nam hoc

607

C

san

21

Van hoa hoc

608

C

san

22

Bao chi

609

C

13.5

Neu san lon hon lay = san

23

Giao duc tieu hoc

901

D1

13.5

24

Giao duc mam non

902

M

15.0

V

PHAN HIEU DAI HOC DA NANG TAI KON TUM (DDP)

+ Diem trung tuyen vao nganh:

1

Xay dung Cau - Duong

106

A

san

2

Kinh te xay dung va Quan ly du an

400

A

3

Ke toan

401

A

4

Quan tri kinh doanh tong quat

402

A

5

Ngan hang

412

A

B.CAP CAO DANG

S

TT

TRUONG/NGANH

Ma nganh

Khoi

thi

Diem trung

tuyen

Ghi chu

I

PHAN HIEU DAI HOC DA NANG TAI KON TUM (DDP)

1

CNKT Cong trinh xay dung

C76

A

san

2

Ke toan

C66

A, D1

san

3

Quan tri kinh doanh thuong mai

C67

A, D1

san

II

CAO DANG CONG NGHE (DDC)

Tu C71 den C85

A

B

V

10.5

10.5

10.5

Neu san cao hon thi lay bang san

III

CAO DANG CONG NGHE THONG TIN (DDI)

Tu C90 den C93

A D1 V

10.0

Neu san cao hon thi lay bang san

Viet Bao

Thi sinh trung tuyen phai co diem thi dat diem san DH, CD theo quy dinh cua Bo GD&DT, co tong diem cua 3 mon thi (ke ca he so neu co) cong voi diem uu tien theo khu vuc, doi tuong dat diem trung tuyen nhu tren va khong co mon nao bi diem 0 (khong). Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong la 1,0 va giua cac khu vuc la 0,5. Rieng doi voi Phan hieu Dai hoc Da Nang tai Kon Tum muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong la 1,5 va giua cac khu vuc la 1,0.

De tra cuu diem thi DAI HOC – CAO DANG 2011 nhanh nhat, soan tin:
DT SoBaoDanh gui den 7730

Theo Nguyen Anh (Giao duc & Thoi dai)

Video nổi bật

[Nhạc chế] ''Quyết ôn thi'' dành tặng riêng các học sinh lớp 12
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Cảnh báo hồ sơ ảo xét tuyển đại học

 Ngày 30-7, Bộ GD-ĐT đã công bố quy trình tuyển sinh của các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong việc nộp và rút hồ sơ. Phần khó sẽ rơi vào các trường với khả năng xuất hiện hồ sơ ảo ở một số nhóm ngành.

Đích hướng đến là chất lượng

Đến thời điểm này, đánh giá của nhiều giáo viên và người dân, có thể điểm thi sẽ làm các trường ĐH, CĐ vất vả hơn trong việc xét tuyển, nhưng đích đến quan trọng nhất của kỳ thi đã đạt được đó là chất lượng thật.

"Sập mạng tra cứu điểm thi là điều dễ hiểu"

Chiều 22/7, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ đã chuẩn bị rất kỹ về mặt kỹ thuật, nhưng thí sinh truy cập tra điểm thi quá nhiều, dẫn đến sự cố.

Chặn cái ác, bắt đầu từ giáo dục

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ trọng án. Vì sao mạng người bị coi rẻ? Vì sao các hung thủ lại mang máu lạnh? Nguyên nhân đầu tiên là môi trường giáo dục từ gia đình đến nhà trường và xã hội đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách giới trẻ.

Ông nông dân làm…thầy của 130 trẻ em nghèo

Ngày hai buổi bán cơm chay chắt chiu từng đồng bạc lẻ nhưng ông không dùng số tiền đó cho mình mà lại đi mua sách vở, bút mực, bàn ghế để dạy dỗ 130 học sinh nghèo.

Tìm hiểu: A D, DH Da Nang, quan tri kinh doanh, thi sinh trung tuyen, Dai hoc Da Nang, su pham, ngon ngu, xay dung, cong bo, kinh te, moi truong, san, thi, nganh, 2

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin DH Da Nang cong bo diem chuan

Nhan xet, hay lien he ve tin DH Da Nang cong bo diem chuan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet DH Da Nang cong bo diem chuan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0