Co hoi hoc mien phi khoa hoc tieng TrungCo hoi hoc mien phi khoa hoc tieng Trung

Trung Quoc duoc biet den voi mot nen Giao duc - Dao tao chat luong cao, phu hop va thiet thuc voi tinh hinh phat trien kinh te, xa hoi Viet Nam. Chinh vi the ma hien nay, du hoc Trung Quoc dang duoc nhieu sinh vien Viet Nam cung nhu sinh vien Quoc te lua chon de hoc tap.

Hoc tap tai Trung Quoc co nhieu uu diem nhu: Chi phi hoc tap thap, phi sinh hoat re, thu tuc don gian, nhanh gon, dieu kien hoc tap va an ninh tot, giao thong di lai thuan tien.

Nam hoc 2007 - 2008, cac truong Dai hoc Trung Quoc tiep tuc tuyen sinh cho ky nhap hoc thang 9. BIESCO danh tang 1 khoa hoc Tieng Trung mien phi cho nhung hoc sinh dang ky trong thang 7.

1. Truong Dai hoc Ho Bac

DH Ho Bac thanh lap nam 1931, la truong DH trong diem cua tinh Ho Bac. Truong co 10 bo mon hoc nhu: Van, Su, Triet hoc, Kinh te, Giao duc, Y hoc… 55 chuyen nganh Dai hoc, 107 chuyen nganh Thac sy va 9 chuyen nganh Tien sy. Nam 2004 cong tac giang day dai hoc cua truong DH Ho Bac duoc Bo giao duc quoc gia danh gia xep hang uu. Hien nay, truong co hon 16.000 sinh vien DH chinh quy, 2.100 hoc vien tu nghiep tien sy, thac sy, hon 1.000 giao vien day hoc va nhan vien nghien cuu khoa hoc.

Truong DH Ho Bac toa lac o Vu Han - thanh pho lon va co quy mo giao duc manh nhat mien trung Trung Quoc. O day giao thong thuan tien, san vat phong phu, xung quanh co cac danh lam noi tieng the gioi nhu: Truong Giang Tam Hiep, nui Vu Duong Son… Truong co dien tich 1.800 mau, moi truong yen tinh, phong canh dep, la noi ly tuong de hoc tap.

Tu nhung nam 60 den nay, da co rat nhieu hoc sinh Viet Nam den hoc tai truong. Co the noi, DH Ho Bac la que huong thu 2 cua luu hoc sinh Viet Nam. Sau hon nua the ky khong ngung phat trien, truong DH Ho Bac hien nay da xay dung cho luu hoc sinh lop hoc, ky tuc xa va trung tam phuc vu co tien nghi hien dai, cung voi doi ngu giao vien trinh do cao.

Truong co nhan vien quan ly chuyen mon phuc vu luu hoc sinh, giup do giai quyet cac kho khan trong doi song luu hoc sinh co the gap phai. DH Ho Bac con co quy hoc bong cua truong va cua chinh phu tinh Ho Bac, nham tai tro va khuyen khich cac luu hoc sinh co thanh tich tot. Truong con co the cung cap mot so co hoi viec lam tai truong cho cac luu hoc sinh kho khan ve kinh te trong qua trinh luu hoc tai truong.

- Hoc tieng: 14.000 nhan dan te/nam

- Dai hoc: 15.000 - 18.000 nhan dan te/nam (tuy chuyen nganh)

- Thac sy: 18.000 – 22.000 nhan dan te/nam (tuy chuyen nganh)

2. Truong Dai hoc Vu Han

Dai hoc Vu Han la truong Dai hoc Tong hop trong diem truc thuoc Bo giao duc nuoc Cong Hoa Nhan Dan Trung Hoa, la mot trong nhung truong Dai hoc dau tien duoc Bo giao duc phe chuan chieu sinh luu hoc sinh nuoc ngoai den hoc tap. Duoc thanh lap vao nam 1983 tai thanh pho tinh Ho Bac - Trung Quoc. Truong toa lac tai mot vung phong canh tuyet dep tren doi Lac Gia, ben canh Dong Ho.

Truong hien co 29 hoc vien voi day du cac nganh: Khoa hoc tu nhien, Khoa hoc xa hoi, Ky thuat cong nghe, Nong nghiep, Y hoc, Duoc, Van hoc, Lich su, Chinh tri, Luat, Kinh te, Giao duc, Kien truc, Ky su… va cac loai hinh dao tao da dang: bac Dai hoc, Thac sy, Tien sy va cac chuong trinh hoc tieng…

- Hoc tieng: 2.000 USD/nam

- Dai hoc: 2.000 - 2.800 USD/nam (tuy chuyen nganh)

- Thac sy: 2.400 - 3.800 USD/nam (tuy chuyen nganh)

3. Truong Dai hoc ngon ngu Bac Kinh

Dai hoc ngon ngu Bac Kinh (Truoc goi la hoc vien ngon ngu Bac Kinh) la mot truong dai hoc Quoc te duy nhat o Trung Quoc, co nhiem vu chu yeu la day Han ngu va Van hoa Trung Quoc cho nguoi nuoc ngoai, la noi phat tich day tieng Han ngu, cac nganh tuong quan voi khoa hoc xa hoi nhan van, khoa hoc tin tuc…

Truong da hon 40 nam tiep nhan luu hoc sinh nhan hoc bong cua chinh phu Trung Quoc. Ngoai ra truong con co suat hoc bong “Hoc bong huu nghi” de khuyen khich co vu nhung hoc sinh co pham chat dao duc tot, hoc tap tot, giup do nhung hoc sinh do co the tiep tuc o lai Trung Quoc trau doi them kien thuc. Hang nam, truong co luu hoc sinh den tu hon 120 nuoc, gan 8.000 luot luu hoc sinh va 4.000 hoc sinh Trung Quoc hoc tap tai truong.

- Hoc tieng: 2.800 USD/nam

- Dai hoc: 2.800 - 3.000 USD/nam (tuy chuyen nganh)

- Thac sy: 3.100 - 3.700 USD/nam (tuy chuyen nganh)

4. Truong Ngon Ngu van hoa Nam Ninh

Truong nam o khu thanh pho Nam Ninh ben bo ho Tuong Tu, la truong trong diem chinh quy cua nha nuoc, chuyen dao tao Han ngu doi ngoai va Van hoa Trung Quoc. Moi truong yen tinh, giao thong thuan tien. Dieu kien giang day hien dai, quan ly chat che, thiet bi phuc vu sinh hoat day du, tieu chuan thu phi hop ly, duoc luu hoc sinh goi la “nha am cung cua toi o Trung Quoc”.

Truong thanh lap da hon 40 nam, kinh nghiem giang day doi dao, giao vien giang day kien thuc sau rong, ca tinh giao duc khac thuong, hang nam thanh tich thi trinh do Han ngu HSK cua sinh vien dung dau tinh Quang Tay.

- Hoc tieng: 900 USD/nam

5. Truong Dai hoc Cong nghe Hoa Nam

DH Cong nghe Hoa Nam la mot truong DH trong diem toan quoc truc thuoc Bo giao duc, toa lac tai thanh pho Quang Chau danh tieng phia Nam Trung Quoc. Tu nam 1952 thanh lap truong den nay, truong DH Cong nghe Hoa Nam da phat trien lay cong nghe lam chu.

Hien nay toan truong co 29 hoc vien, o khu Bac 18 hoc vien, khu Nam 11 hoc vien. Hien nay truong co 4.294 nguoi bao gom ca giao vien va cong nhan vien. Co tat ca tren 56 nghin sinh vien dang hoc tap tai truong.

Truong DH Cong nghe Hoa Nam la mot truong Dai hoc mo, giao luu Quoc te sinh dong. Truong co thiet lap quan he hop tac lau dai voi hon 50 truong dai hoc nuoc ngoai. Tat ca cac truong deu thu nhan luu hoc sinh, hien nay co luu hoc sinh cua 47 Quoc gia den truong theo hoc cac chuyen nganh: Kien truc, Ke hoach do thi, Khoa hoc may tinh, Cong nghe ky su thong tin, Ky su dien luc, Cong trinh co gioi, Quan ly cong thuong, Quoc te mau dich, khoa hoc ve Han ngu va Van hoa Trung Quoc.

- Hoc tieng: 1.500 USD/nam

- Dai hoc: 2.350 - 2.600 USD/nam (tuy chuyen nganh)

- Thac sy : 2.359 - 3.200 USD/nam (tuy chuyen nganh)

6. Hoc vien Hong Ha

Hoc vien Hong Ha nam o Mong Tu - thu phu Chau Hong Ha tinh Van Nam Trung Quoc - phia Nam giap voi cua khau Lao Cai, Viet Nam. Tien than cua hoc vien Hong Ha la truong cao dang su pham Chau Hong Ha duoc thanh lap vao nam 1978. Ngay 16 thang 4 nam 2003, Hoc vien Hong Ha duoc thanh lap theo quyet dinh cua Bo giao duc nuoc Cong Hoa Nhan Dan Trung Hoa.

Ngay tu khi thanh lap, Hoc vien Hong Ha da phat trien mot cach nhanh chong. Hien nay, dien tich xay dung cua Hoc vien Hong Ha co hon 227 nghin met vuong, tong dien tich dat chiem hon 110 ha, co doi ngu giang vien 736 nguoi, dang co hon 8335 sinh vien hoc tap tai truong, trong do co 220 sinh vien quoc te.

- Hoc tieng: 9.400 nhan dan te/nam (gom ca tien ky tuc xa)

- Dai hoc: 10.400 nhan dan te/nam (gom ca tien ky tuc xa)

7. Dai hoc Su pham Quang Tay

Toa lac tai Thanh pho Que Lam, mot trong nhung danh lam thang canh noi tieng nhat Trung Quoc, Dai hoc Su pham Quang Tay la truong Dai hoc dao tao ngon ngu va chuyen nganh noi tieng va quen thuoc voi nhieu the he sinh vien Viet Nam. Day cung la mot trong nhung truong Dai hoc co luong sinh vien Viet Nam lon nhat Quang Tay.

- Hoc tieng: 900 USD/ nam - Dai hoc: 1.300 USD/nam

Chi tiet lien he tai:

Cong ty tu van du hoc Baltic - Biesco

19 Tran Phu, Ba Dinh, Ha Noi

Tel: 04.7337174 - 7336370

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Web: www.biesco.com.vn

Viet Bao

Video nổi bật

Chết cười với những hành động ngộ nghĩnh của các em bé
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Trung Quoc, Hong Ha, DH Ho Bac, Quang Tay, Ho Bac, Hoa Nam, Sinh vien Viet Nam, phat trien kinh te, luu hoc sinh, truong dai hoc, bo giao duc, duoc biet den, chuyen nganh, hoc vien, hien nay, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cơ hội học miễn phí khóa học tiếng Trung

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cơ hội học miễn phí khóa học tiếng Trung bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Co hoi hoc mien phi khoa hoc tieng Trung

Nhan xet, hay lien he ve tin Co hoi hoc mien phi khoa hoc tieng Trung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Co hoi hoc mien phi khoa hoc tieng Trung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Du hoc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Du hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0