Chuyen doi cac truong pho thong ban congChuyen doi cac truong pho thong ban cong
Truong THPT Nguyen Thai Hoc (Binh Dinh) - mot truong ban cong se duoc chuyen sang tu thuc trong nhung nam toi - (anh: D.P)

Sau khi co thong tin TP.HCM dang chuan bi de an chuyen doi cac truong ban cong thanh "truong cong lap tu hach toan", Thanh Nien da ghi nhan them nhieu y kien chung quanh van de nay o cac dia phuong.

TP Can Tho: Ban cong o nong thon thanh cong lap, thanh thi thi... cho!

Trao doi voi PV Thanh Nien, ong Nguyen Quy Don - Pho giam doc So Giao duc - Dao tao thanh pho Can Tho cho biet: Nghi quyet 05/2005 cua Chinh phu la mot chu truong lon, co tac dong lon den doi song xa hoi cho nen phai thuc hien. Tuy nhien, thuc hien nhu the nao thi can phai co lo trinh, phai dua vao suc dan dong thoi phai dam bao muc tieu pho cap giao duc. Day la van de kho, khi trien khai o cac dia phuong se khong giong nhau, khong dong loat.

Lau nay, Can Tho khong giong cac dia phuong khac, tuc la tach triet de ban cong va cong lap. Toan thanh pho hien co 7 truong ban cong. Trong nam nay, So Giao duc - Dao tao Can Tho se hoan tat de an chuyen doi mo hinh truong ban cong de trinh UBND thanh pho phe duyet. Khong nhat thiet phai chuyen het cac truong ban cong sang cong lap hay tu thuc. Du kien, doi voi truong ban cong thuoc vung nong thon, kinh te nguoi dan kho khan thi se chuyen sang cong lap de tach cap II ra khoi cap III. Doi voi cac truong ban cong o trung tam do thi se khong chuyen doi, cho khi nao Nha nuoc co mot quy che cu the. Boi le o cac truong ban cong hien nay, toan bo co so vat chat, trang thiet bi, doi ngu can bo, giao vien deu cua Nha nuoc, vay khi chuyen thi lam sao? Nganh giao duc dia phuong van khuyen khich cac nha dau tu mo truong tu thuc, song rat can Nha nuoc co chinh sach ho tro nhu: cho thue mat bang gia re, ho tro boi hoan giai toa, uu dai thue...

Thanh Trang

Binh Dinh: Chuyen ban cong thanh tu thuc

Thuc hien Nghi quyet 05 cua Chinh phu va Quyet dinh so 20 cua Bo Giao duc - Dao tao ve phe duyet De an xa hoi hoa giao duc giai doan 2005 - 2010, UBND tinh Binh Dinh dang chi dao nganh giao duc dia phuong xay dung de an chuyen doi mo hinh truong ban cong tren dia ban toan tinh. Phong vien Thanh Nien da co cuoc trao doi voi ba Nguyen Thi Thanh Binh - Pho chu tich UBND tinh Binh Dinh. Ba Thanh Binh cho biet:

- Hien tren dia ban tinh Binh Dinh co 14 truong THPT hoat dong theo mo hinh ban cong, voi hon 18.000 hoc sinh va 478 giao vien. Dau nam hoc 2005 - 2006, tinh da tao dieu kien thuan loi de hinh thanh Truong tu thuc Quy Nhon (truong dau tien hoat dong theo mo hinh tu thuc, hien co khoang 400 hoc sinh dang theo hoc), voi mong muon xay dung mot truong diem theo mo hinh moi nham rut kinh nghiem de trien khai chuyen doi cac truong thuoc he ban cong. Tuy chua co ket qua danh gia cu the ve chat luong giang day, song hau het phu huynh, hoc sinh deu cam thay hai long, yen tam khi gan bo voi truong nay.

* Lo trinh chuyen doi se duoc trien khai nhu the nao, thua ba?

- Hien UBND tinh dang chi dao So Giao duc - Dao tao xay dung de an phat trien giao duc cua tinh tu nay den 2010. Viec chuyen doi se anh huong truc tiep den nhieu thanh phan xa hoi: phu huynh, hoc sinh va giao vien... nen tinh se rat than trong trong cac buoc trien khai, tranh gay tam ly lo ngai, xao tron trong viec day va hoc. Trong nam 2006, tinh se co gang hoan tat khau chuan bi, xay dung chinh sach cu the de sang nam 2007 se trien khai thi diem viec chuyen doi. Neu thuan loi, thoi gian chuyen doi se ket thuc truoc nam 2010. Tu co so do, truong cong lap o cac cap hoc cung tung buoc duoc chuyen sang mo hinh tu thuc tu trang trai kinh phi hoat dong.

* Tinh se ho tro gi cho cac truong ban cong trong thoi gian dau chuyen sang mo hinh moi, thua ba?

- Du cac truong hoat dong theo mo hinh nao, chat luong day va hoc phai duoc dat len hang dau; co so vat chat van phai duoc dam bao mot cach tot nhat. Voi quan diem chung la huy dong tiem luc cua toan xa hoi cham lo cho su nghiep giao duc, da dang hoa cac loai hinh dao tao, tinh se cu the hoa nhung uu dai hien hanh cua Chinh phu nham ho tro hieu qua cho cac ca nhan, to chuc co nhu cau, nang luc tham gia cong tac xa hoi hoa giao duc. Cac truong tu thuc se duoc uu dai ve thue dat. Rieng co so vat chat, trang thiet bi day hoc co san (cua Nha nuoc), cac truong ban cong (sau khi chuyen doi sang tu thuc) co the mua hoac thue lai de phuc vu day va hoc. Ve lau dai, tuy vao nang luc tai chinh va dinh huong phat trien, cac truong se tu dau tu. Doi voi doi ngu giao vien, cac truong tu thuc cung se tu cung co, tang cuong theo quy mo, nhu cau giang day.

* Sau khi cac truong ban cong chuyen doi sang truong tu thuc tu lo kinh phi hoat dong, muc thu hoc phi se duoc dieu chinh ra sao, thua ba?

- Ve mat nguyen tac, cac truong tu thuc co the tu de ra muc thu hoc phi doi voi hoc sinh theo hoc truong minh. Tuy nhien, muc thu do phai can cu theo quy dinh chung va duoc cac cap co tham quyen thong qua. Muc thu hoc phi phai phu hop voi doi tuong theo hoc, mat khac dam bao ve thu chi, van hanh bo may hoat dong cua nha truong, dau tu co so vat chat...

D.P

Chuyen doi cac truong pho thong ban cong

Ong Tran Hong Quan

Ong Tran Hong Quan, nguyen Bo truong Bo Giao duc va Dao tao: “Phuong an cua TPHCM la kha thi”

Truoc het phai khang dinh phuong an chuyen doi truong ban cong sang mo hinh truong cong lap tu chu tai chinh cua TP.HCM mang nhieu tinh kha thi. Rieng truong hop thuc hien thi diem o Truong THPT Le Quy Don truoc day, cach dat van de hay nhung co the do chua duoc chuan bi ky luong nen ket qua khong tot.

Thuc chat, truong cong lap tu chu tai chinh la hinh thuc trung gian giua truong cong va truong tu. Ban than no se ton tai nhieu dong thai tich cuc nhu: co so vat chat la cua Nha nuoc, ket hop voi the manh cua truong tu la hoat dong theo co che tu chu, lay thu bu chi nen khi phuong an chuyen doi duoc thuc hien se tao su nang dong, dat cac truong luon o the chu dong, chap nhan su canh tranh va tu nhung dong luc ben trong do ma cac truong tu lam moi minh theo xu huong tich cuc nham thu hut hoc sinh. Va mo hinh truong cong lap tu chu tai chinh nay da duoc thuc hien kha pho bien o Trung Quoc va thanh cong tai cac nuoc khac trong khu vuc cung nhu tren the gioi.

Ong Pham Danh Tan, Hieu truong Truong THPT ban cong Nguyen Thi Dieu, TP.HCM: “Bang moi cach, cac truong phai nang cao chat luong”

Voi mo hinh truong ban cong, noi that doi song giao vien, cong nhan vien gap khong it kho khan boi tat ca moi khoan chi deu phai trong cho vao nguon thu hoc phi, luc nao cung lo mat can doi se anh huong den che do luong. Nay thanh pho co chu truong chuyen doi sang mo hinh cong lap tu chu tai chinh, buoc dau nha truong thay co nhieu thay doi. Truoc het, nguon hoc phi chi de tra luong, con lai moi khoan chi thuong xuyen, co so vat chat... se duoc ngan sach Nha nuoc cap, do do se kich thich duoc doi ngu giao vien.

Nhung ben canh do, thuc te nay se dat ra tinh huong muon thu hut duoc hoc sinh, cai thien thu nhap thi cac truong phai bang moi cach nang cao chat luong dao tao vi thanh pho giu nguyen muc thu hoc phi ban cong. Nhu vay, khong con cach nao khac la ban giam hieu va giao vien phai no luc nhieu hon, tao uy tin de nhieu phu huynh hoc sinh biet den ten tuoi cua truong minh.

B.Thanh (ghi)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Binh Dinh, Thanh Nien, Can Tho, So Giao duc - Dao tao, co so vat chat, tu chu tai chinh, Truong Ban Cong, truong cong lap, truong tu thuc, Truong Pho Thong, chuyen doi, hoc sinh, de an, lap tu, dau

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chuyển đổi các trường phổ thông bán công

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chuyển đổi các trường phổ thông bán công bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chuyen doi cac truong pho thong ban cong

Nhan xet, hay lien he ve tin Chuyen doi cac truong pho thong ban cong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chuyen doi cac truong pho thong ban cong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0