Cau truc de thi tot nghiepTHPT va DH Mon Toan Van

Cau truc de thi tot nghiepTHPT va DH Mon Toan Van

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay sau Bo GD-DT khi cong bo mon thi tot nghiep THPT, TS lan luot gioi thieu cau truc de thi 6 mon thi tot nghiep THPT va cau truc de thi DH, CD nam 2010 de tham khao. Duoi day la cau truc 2 mon Toan va Ngu Van.

Cong bo 6 mon thi tot nghiep THPT

a

Anh Le Anh Dung

MON TOAN

A. De thi tot nghiep THPT:

I. Phan chung danh cho tat ca thi sinh: (7 diem)

Cau I (3 diem):

Khao sat, ve do thi cua ham so.

Cac bai toan lien quan den ung dung cua dao ham va do thi cua ham so: chieu bien thien cua ham so, cuc tri, tiep tuyen, tiem can (dung va ngang) cua do thi ham so; tim tren do thi nhung diem co tinh chat cho truoc, tuong giao giua hai do thi (mot trong hai do thi la duong thang)...

Cau II (3 diem):

Ham so, phuong trinh, bat phuong trinh mu va logarit.

Gia tri lon nhat va nho nhat cua ham so.

Tim nguyen ham, tinh tich phan.

Bai toan tong hop.

Cau III (1 diem):

Hinh hoc khong gian (tong hop): Dien tich xung quanh cua hinh non tron xoay, hinh tru tron xoay; tinh the tich khoi lang tru, khoi chop, khoi non tron xoay, khoi tru tron xoay; dien tich mat cau va the tich khoi cau.

II. Phan rieng (3 diem):

Thi sinh hoc chi duoc lam mot trong hai phan (phan 1 hoac 2)

1. Theo chuong trinh Chuan:

Cau IV.a (2 diem):

Noi dung kien thuc:

Phuong phap toa do trong khong gian:

Xac dinh toa do cua diem, vecto.

Mat cau.

Viet phuong trinh mat phang, duong thang.

Tinh goc, tinh khoang cach tu diem den mat phang. Vi tri tuong doi cua duong thang, mat phang va mat cau.

Cau V.a (1 diem):

Noi dung kien thuc:

So phuc: modun cua so phuc, cac phep toan tren so phuc; can bac hai cua so thuc am; phuong trinh bac hai he so thuc co biet thuc D am.

Ung dung cua tich phan: tinh dien tich hinh phang, the tich khoi tron xoay.

2. Theo chuong trinh nang cao:

Cau IV.b (2 diem):

Noi dung kien thuc:

Phuong phap toa do trong khong gian:

Xac dinh toa do cua diem, vecto.

Mat cau.

Viet phuong trinh mat phang, duong thang.

Tinh goc; tinh khoang cach tu diem den duong thang, mat phang; khoang cach giua hai duong thang; vi tri tuong doi cua duong thang, mat phang va mat cau.

Cau V.b (1 diem):

Noi dung kien thuc:

So phuc: Modun cua so phuc, cac phep toan tren so phuc; can bac hai cua so phuc; phuong trinh bac hai voi he so phuc; dang luong giac cua so phuc.

Doi thi ham phan thuc huu ti dang y = (ax2 + bx +c) /(px+q ) va mot so yeu to lien quan.

Su tiep xuc cua hai duong cong.

He phuong trinh mu va logarit.

Ung dung cua tich phan: tinh dien tich hinh phang, the tich khoi tron xoay.

B. Cau truc de thi tot nghiep THPT-GDTX

Cau I (3 diem)

Khao sat, ve do thi cua ham so.
Cac bai toan lien quan den ung dung cua dao ham va do thi cua ham so: chieu bien thien; cuc tri cua ham so; tiep tuyen; tiem can cua do thi ham so; dua vao do thi cua ham so bien luan so nghiem cua phuong trinh.

Cau II (2 diem):

Gia tri lon nhat va nho nhat cua ham so.
Tim nguyen ham, tinh tich phan; ung dung cua tich phan.

Cau III (2 diem):

Phuong phap toa do trong khong gian: xac dinh toa do cua diem, vec to; viet phuong trinh mat phang, duong thang va phuong trinh mat cau.

Cau IV (2 diem):

Noi dung kien thuc:

Ham so, phuong trinh, bat phuong trinh mu va logarit.
So phuc: Xac dinh mo dun cua so phuc; cac phep toan tren tap so phuc; can bac 2 cua so thuc am; phuong trinh bac 2 voi he so thuc co biet thuc Δ am.

Cau V (1 diem):

Hinh hoc khong gian (tong hop): The tich cua khoi lang tru, khoi chop va khoi tron xoay; dien tich mat cau va the tich cau.

C. Cau truc de thi mon Toan tuyen sinh DH, CD)

I. Phan chung cho tat ca thi sinh: (7 diem)

Cau I (2 diem):

Khao sat su bien thien va ve do thi cua ham so.

Cac bai toan lien quan den ung dung cua dao ham va do thi cua ham so: chieu bien thien cua ham so; cuc tri; gia tri lon nhat va nho nhat cua ham so; tiep tuyen, tiem can (dung va ngang) cua do thi ham so; tim tren do thi nhung diem co tinh chat cho truoc, tuong giao giua hai do thi (mot trong hai do thi la duong thang)...

Cau II (2 diem):

Phuong trinh, bat phuong trinh; he phuong trinh dai so.

Cong thuc luong giac, phuong trinh luong giac.

Cau III (1 diem):

Tim gioi han.

Tim nguyen ham, tinh tich phan.

Ung dung cua tich phan: tinh dien tich hinh phang, the tich khoi tron xoay.

Cau IV (1 diem):

Hinh hoc khong gian (tong hop): quan he song song, quan he vuong goc cua duong thang, mat phang; dien tich xung quanh cua hinh non tron xoay, hinh tru tron xoay; the tich khoi lang tru, khoi chop, khoi non tron xoay, khoi tru tron xoay; tinh dien tich mat cau va the tich khoi cau.

Cau V.

Bai toan tong hop (1 diem)

II. Phan rieng (3 diem)

Thi sinh chi duoc lam mot trong hai phan (phan 1 hoac phan 2).

1. Theo chuong trinh chuan:

Cau VI.a (2 diem):

Phuong phap toa do trong mat phang va trong khong gian:

Xac dinh toa do cua diem, vecto.

Duong tron, elip, mat cau.

Viet phuong trinh mat phang, duong thang.

Tinh goc, tinh khoang cach tu diem den mat phang; vi tri tuong doi cua duong thang, mat phang va mat cau.

Cau VII.a (1 diem):

So phuc.

To hop, xac suat, thong ke.

Bat dang thuc; cuc tri cua bieu thuc dai so.

2. Theo chuong trinh nang cao:

Cau VI.b (2 diem)

Phuong phap toa do trong mat phang va trong khong gian:

Xac dinh toa do cua diem, vecto.

Duong tron, ba duong conic, mat cau.

Viet phuong trinh mat phang, duong thang.

Tinh goc; tinh khoang cach tu diem den duong thang, mat phang; khoang cach giua hai duong thang; vi tri tuong doi cua duong thang, mat phang va mat cau.

Cau VII.b (1 diem):

So phuc.

Do thi ham phan thuc huu ti dang y = (ax2 + bx + c) / (px + q) va mot so yeu to lien quan.

Su tiep xuc cua hai duong cong.

He phuong trinh mu va logarit.

To hop, xac suat, thong ke.

Bat dang thuc. Cuc tri cua bieu thuc dai so

MON NGU VAN

A. De thi tot nghiep THPT:

I. Phan chung danh cho tat ca cac thi sinh (5,0 diem)

Cau I. (2,0 diem): Tai hien kien thuc ve giai doan van hoc, tac gia, tac pham van hoc Viet Nam va tac gia, tac pham van hoc nuoc ngoai.

* Van hoc Viet Nam

Khai quat van hoc Viet Nam tu Cach mang Thang Tam nam 1945 den het the ky XX

Tuyen ngon Doc lap va tac gia Ho Chi Minh

Nguyen Dinh Chieu, ngoi sao sang trong van nghe cua dan toc - Pham Van Dong

Tay TienQuang Dung

Viet Bac (trich) va tac gia To Huu

Dat nuoc (trich Mat duong khat vong) - Nguyen Khoa Diem

SongXuan Quynh

Dan ghi ta cua Lor-ca Thanh Thao

Nguoi lai do Song Da (trich) - Nguyen Tuan

Ai da dat ten cho dong song? (trich) Hoang Phu Ngoc Tuong

Vo nhat (trich) - Kim Lan

Vo chong A Phu (trich) - To Hoai

Rung xa nu (trich) - Nguyen Trung Thanh

Nhung dua con trong gia dinh (trich) - Nguyen Thi

Chiec thuyen ngoai xa (trich) - Nguyen Minh Chau

Hon Truong Ba, da hang thit (trich) - Luu Quang Vu

* Van hoc nuoc ngoai

Thuoc Lo Tan

So phan con nguoi (trich) - So-lo-khop

Ong gia va bien ca (trich) - He-minh-ue.

Cau II. (3,0 diem): Van dung kien thuc xa hoi va doi song de viet bai nghi luan xa hoi ngan (khoang 400 tu).

Nghi luan ve mot tu tuong, dao ly.

Nghi luan ve mot hien tuong doi song.

II. Phan rieng (5,0 diem)

Van dung kha nang doc - hieu va kien thuc van hoc de viet bai nghi luan van hoc. Thi sinh chi duoc lam mot trong hai cau (cau III.a hoac III.b)

Cau III.a. Theo chuong trinh Chuan (5,0 diem)

Tuyen ngon Doc lap va tac gia Ho Chi Minh

Nguyen Dinh Chieu, ngoi sao sang trong van nghe cua dan toc - Pham Van Dong

Tay TienQuang Dung

Viet Bac (trich) va tac gia To Huu

Dat nuoc (trich Mat duong khat vong) - Nguyen Khoa Diem

Song Xuan Quynh

Dan ghi ta cua Lor-ca Thanh Thao

Nguoi lai do Song Da (trich) - Nguyen Tuan

Ai da dat ten cho dong song? (trich) - Hoang Phu Ngoc Tuong

Vo chong A Phu (trich) - To Hoai

Vo nhatKim Lan

Rung xa nu (trich) - Nguyen Trung Thanh

Nhung dua con trong gia dinh (trich) - Nguyen Thi

Chiec thuyen ngoai xa (trich) - Nguyen Minh Chau

Hon Truong Ba, da hang thit (trich) - Luu Quang Vu.

Cau III.b. Theo chuong trinh Nang cao (5,0 diem).

Tuyen ngon Doc lapHo Chi Minh

Nguyen Ai QuocHo Chi Minh

Nguyen Dinh Chieu, ngoi sao sang trong bau troi van nghe dan toc - Pham Van Dong

Tay TienQuang Dung

Tieng hat con tauChe Lan Vien

Viet Bac (trich) - To Huu

To Huu

Dat nuoc (trich Mat duong khat vong) - Nguyen Khoa Diem

SongXuan Quynh

Dan ghi ta cua Lor-caThanh Thao

Nguoi lai do Song Da (trich) - Nguyen Tuan

Nguyen Tuan

Ai da dat ten cho dong song? (trich) - Hoang Phu Ngoc Tuong

Hon Truong Ba, da hang thit (trich) - Luu Quang Vu

Vo chong A Phu (trich) - To Hoai

Vo nhat Kim Lan

Nhung dua con trong gia dinh (trich) - Nguyen Thi

Rung xa nu (trich)- Nguyen Trung Thanh

Mot nguoi Ha Noi (trich) - Nguyen Khai

Chiec thuyen ngoai xa (trich) - Nguyen Minh Chau

B. De thi tuyen sinh DH, CD

I. Phan chung cho tat ca thi sinh (5 diem)

Cau I (2,0 diem):

Tai hien kien thuc ve giai doan van hoc, tac gia, tac pham van hoc Viet Nam

Khai quat Van hoc Viet Nam tu dau the ky XX den Cach mang Thang Tam nam 1945.

Hai dua treThach Lam.

Chu nguoi tu tuNguyen Tuan.

Hanh phuc cua mot tang gia (trich So do) - Vu Trong Phung.

Chi Pheo (trich) va tac gia Nam Cao.

Vinh biet Cuu Trung Dai (trich Vu Nhu To) - Nguyen Huy Tuong.

Voi vang Xuan Dieu.

Day thon Vi DaHan Mac Tu.

Trang GiangHuy Can.

Chieu toiHo Chi Minh.

Tu ayTo Huu.

Mot thoi dai trong thi ca (trich) - Hoai Thanh va Hoai Chan.

Khai quat Van hoc Viet Nam tu Cach mang Thang Tam nam 1945 den het the ky XX.

Tuyen ngon doc lap va tac gia Ho Chi Minh.

Nguyen Dinh Chieu, ngoi sao sang trong bau troi van nghe dan toc - Pham Van Dong.

Viet Bac (trich) va tac gia To Huu

Dat nuoc (trich Mat duong khat vong) - Nguyen Khoa Diem.

SongXuan Quynh.

Dan ghi-ta cua Lor-caThanh Thao.

Nguoi lai do Song Da (trich) - Nguyen Tuan.

Ai da dat ten cho dong song? (trich) - Hoang Phu Ngoc Tuong.

Vo chong A Phu (trich) - To Hoai.

Vo nhat (trich) - Kim Lan.

Rung xa nu (trich) - Nguyen Trung Thanh.

Nhung dua con trong gia dinh (trich) - Nguyen Thi.

Chiec thuyen ngoai xa (trich) - Nguyen Minh Chau.

Hon Truong Ba, da hang thit (trich) - Luu Quang Vu.

Cau II (3,0 diem):

Van dung kien thuc xa hoi va doi song de viet bai nghi luan xa hoi ngan (khoang 600 tu).

Nghi luan ve mot tu tuong, dao ly.

Nghi luan ve mot hien tuong doi song.

II. Phan rieng (5 diem)

Van dung kha nang doc - hieu va kien thuc van hoc de viet bai nghi luan van hoc.

Cau III.a. Theo chuong trinh chuan (5,0 diem)

Noi dung kien thuc lien quan den cac tac gia, tac pham nhu yeu cau doi voi phan cau 1 (da neu tren)

Cau III.b (theo chuong trinh nang cao)

Ngoai noi dung kien thuc yeu cau doi voi thi sinh chuong trinh chuan, bo sung them cac tac pham, tac gia sau:

Doi thua (trich) - Nam Cao

Nam Cao

Xuan Dieu

Tuong tuNguyen Binh

Nhat ky trong tu Ho Chi Minh

Lai Tan Ho Chi Minh

Nguyen Ai Quoc Ho Chi Minh

To Huu

Tieng hat con tau Che Lan Vien.

Nguyen Tuan

Mot nguoi Ha NoiNguyen Khai.

(Con tiep...)

  • Nguon: Cuc Khao thi va Kiem dinh Chat luong giao duc (Bo GD-DT)

Viet Bao
Comment :Cau truc de thi tot nghiepTHPT va DH Mon Toan Van
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cau truc de thi tot nghiepTHPT va DH Mon Toan Van bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cau truc de thi tot nghiepTHPT va DH Mon Toan Van ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cau truc de thi tot nghiepTHPT va DH Mon Toan Van ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
nghiepTHPT good exam structure and the University: Math, Literature
The III, Mathematics, Verse II, Da, A Negative, The V, the graph of the function, Literature Vietnam, Pavement aspirations examinations, graduation, mass volume, of a function, either, exam, plane, taken
As soon as the Ministry of Education announced the high school graduation exam, in turn introduced TS exam structure 6 high school graduation exam and exam structure of universities, colleges in 2010 for reference. Here are two math structure and language ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cấu trúc đề thi tốt nghiệpTHPT và ĐH: Môn Toán, Văn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cấu trúc đề thi tốt nghiệpTHPT và ĐH: Môn Toán, Văn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cau truc de thi tot nghiepTHPT va DH Mon Toan Van

Nhan xet, hay lien he ve tin Cau truc de thi tot nghiepTHPT va DH Mon Toan Van co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cau truc de thi tot nghiepTHPT va DH Mon Toan Van de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0