Cac dia phuong tiep tuc cong bo ket qua tot nghiepCac dia phuong tiep tuc cong bo ket qua tot nghiep
Xem lai bai sau gio thi - Anh A.T

Hom nay (15/6), 20 dia phuong tiep tuc cong bo ket qua tuyen sinh. Dung nhu du doan ban dau cua nganh giao duc, ty le tot nghiep nam nay giam dang ke o ngay nhung dia phuong duoc coi la dat hoc.

Tai Ha Tay - diem nong trong thi cu cua nhung nam truoc, duong nhu, nam nay trat tu da duoc chan chinh voI con so hon 20% hoc sinh do tot nghiep o he bo tuc THPT. Nam ngoai, ty le do tot nghiep he nay o Ha Tay la 80%. Con t
y le do tot nghiep THPT cua tinh Ha Tay nam nay dat 57,16%, giam gan mot nua so voi nam truoc (98%).

Trong do, chi co truong THPT chuyen Nguyen Hue dan dau voi ty le 100%; truong THPT Phu Xuyen A la 72%, Phung Khac Khoan: 70%. Truong THPT Dan lap Xuan Mai chi co 17% do tot nghiep THPT.

Tinh Hai Duong, ty le tot nghiep la 77,96%, nam truoc la 98%. O he bo tuc, dat 39%, nam truoc ty le nay la 92%

Cac truong THPT chuyen Nguyen Trai va THPT Kim Thanh deu co ty le do dat 100%. Con lai cac truong cong lap khac deu do tren 90%.

Nhieu truong co ty le do thap duoi 50% nhu: THPT dan lap Thanh Dong 33,23%; ban cong Tran Phu 39,47%; ban cong Gia Loc 43,48%; ban cong Thanh Mien 47,72%: dan lap Ninh Giang 46,36%. Truong THPT Ban cong Cam Giang co ty le thap nhat voi 25,73%.

O Hai Phong, ty le tot nghiep dat 76,8% trong khi nam truoc la 98%.

Truong THPT Thai Phien la truong duy nhat co hoc sinh do tot nghiep 100%. Thap nhat la truong Dan lap Phan Chu Trinh - chua den 7,7%. Trong so nhung truong co ti le do tot nghiep thap con co truong Tu thuc Nguyen Binh Khiem (10,92%).

Dang chu y la mon Van co 6 em dat 9,5 diem va 59 em dat 9,0.

Hai hoc sinh do tot nghiep THPT thu khoa voi tong diem 6 mon thi la 58 diem deu la hoc truong THPT Nang khieu Tran Phu. Do la em Nguyen Thi Huyen Trang lop 12A sinh ngay 22/11/1989 voi diem so 6 mon lan luot la 9.0, 10, 9.5, 10, 10, 9.5 va em Pham Thi Thu Thuy sinh ngay 2/6/1989 voi diem so 6 mon lan luot la 9.0, 10, 9.0, 10, 10, 10.

Nam Dinh van duy tri duoc con so 90%, voi ty le dat 90,31% (nam truoc: 99%). He bo tuc THPT do 59,37%, nam truoc dat tren 90%.

Rieng 2 truong: THPT chuyen Le Hong Phong va THPT Tran Hung Dao dat ty le do 100%. 2 truong THPT Tong Van Tran va Hai Hau A moi truong chi co 1 thi sinh truot. Nam Dinh nam nay co 2 hoc sinh dat diem cao nhat la 57,5 diem.

Thai Binh: Ty le do tot nghiep cua toan tinh dat 86,4%. Trong do, ty le do tot nghiep cua cac truong cong lap la tren 93%, cac truong THPT ban cong va dan lap la 57%.

Theo thong ke cua So GD-DT Thai Binh, toan tinh co 34 bai thi dat diem 0.

Bac Ninh: Ty le do tot nghiep THPT nam 2007 la 75,29% (nam truoc ty le nay o he THPT la tren 90%), bo tuc THPT la 37,3%. Truong THPT chuyen Bac Ninh dat ty le do 100%, Dan lap Luong Tai do thap nhat la 20,8%. Toan tinh co 99 hoc sinh do loai gioi.

Vinh Phuc: Ty le do tot nghiep nam nay cua tinh la 79,54% (nam truoc la gan 98%), bo tuc THPT do 29,54% (nam truoc la 89%).

Co 2 truong ty le do dat 100% la THPT chuyen Vinh Phuc va THPT Le Xoay. Truong THPT chuyen Vinh Phuc co 2 thi sinh dat diem cao nhat voi 56,5 diem la Nguyen Nhat Le (co 4 diem 10) va Phung Thi Khanh Linh (co 3 diem 10).

Truong co ty le do thap nhat cua Vinh Phuc la Ban cong Thai Hoa voi 25,33%.

Thai Nguyen: ty le do tot nghiep THPT la 63% va bo tuc THPT la 22,7%. Nam truoc, ca 2 ty le nay deu dat tren 90%.

Cao Bang: Ty le do tot nghiep khoi THPT chi co 27,78%; He Bo tuc 29,63%. Chi co 4 truong thuoc dia phan thi xa ty le do tot nghiep tren 50%.

Thap nhat la cac truong THPT Cach Linh chi co 6 hoc sinh tot nghiep, dat ty le 3,16% tong so hoc sinh; truong THPT Bang Ca dat ty le 4,55%, truong THPT Dong Da 5,88%, truong THPT Thach An 8,58%.

Yen Bai: Ty le do tot nghiep THPT cua Yen Bai la 22,6%, nam truoc la 96%, bo tuc THPT la 13,38%, nam truoc dat tren 90%.

Cac truong THPT o thanh pho van co ty le do cao nhu Truong THPT chuyen Yen Bai dat 100%, THPT Ly Thuong Kiet 93%, THPT Dan toc noi tru 85%…

Nghe An: Ty le do tot nghiep THPT nam nay cua Nghe An giam hon mot nua so voi nam truoc: 44,57% so voi 98%. He bo tuc THPT dao chieu dang bat ngo voi ty le 8% so voi 96% nam truoc.

Cac truong cong lap tren dia ban tinh van co ty le do tren 90%, truong ngoai cong lap do tu 45-80%, vung dong bang do 50-75%, mien nui thap 35-60% va vung mien nui cao ty le do rat thap.

Mot so truong o mien nui cao co ty le do chi khoang 6% nhu: THPT Ky Son, Tuong Duong, Que Phong.

Can Tho: He THPT co 7.885 thi sinh du thi. So thi sinh do tot nghiep: 6.271; Ty le do tot nghiep: 79,53%.Trong do: 151 em dat loai Gioi; 681 em dat loai Kha.

He bo tuc THPT: Du thi: 2.222, tot nghiep: 407 dat ty le: 18,32%

Dak Lak: He pho thong cua tinh co ty le tot nghiep la 50,93%, nam ngoai la 83,3%. Ty le tot nghiep he bo tuc chi dat 8,89%.

Kon Tum: Ty le do tot nghiep khoi THPT dat 55,48%; Khoi bo tuc chi dat 6,55%. Nam hoc 2005-2006, ty le tot nghiep o tinh nay la tren 92%.

Nhieu truong THPT Dan toc mien nui cua cac huyen co ty le thi sinh do tot nghiep qua thap nhu Truong THPT Dan toc mien nui huyen Tu Mo Rong co 34 thi sinh du thi, chi duy nhat 1 em do; Truong THPT Dan toc mien nui Dak To co 30 thi sinh du thi, chi 2 em do...

Hue: Ky thi tot nghiep trung hoc pho thong (THPT) nam hoc 2006-2007 TT Hue co 8.331/13.112 thi sinh du diem tot nghiep.

Ty le do tot nghiep THPT cua Hue dat 66,04% , (nam truoc ty le nay la 90%) trong do co 148 em tot nghiep loai gioi, 689 em loai kha.

Con o khoi bo tuc, co 189/1.472 thi sinh du thi du diem tot nghiep (dat ty le 12,84%), 1 tot nghiep loai gioi, 6 kha.

Co 2 don vi co hoc sinh dau 100% la khoi chuyen Truong DH Khoa hoc Hue va khoi chuyen DH Ngoai ngu Hue.

Truong THPT chat luong cao Quoc hoc Hue dung thu ba voi ty le tot nghiep dat 99,82% nhung chiem hau het so thi sinh tot nghiep loai gioi cua tinh (122/148 em tot nghiep loai gioi la hoc sinh Quoc hoc.

Quang Nam: Doi voi he trung hoc pho thong, ty le tot nghiep la 67,4% (ty le nam 2006 la 85,7%).

Cac truong co ty le tot nghiep cao nhat la Truong THPT chuyen Nguyen Binh Khiem (100%), THPT Sao Nam (99,9%), THPT Tran Cao Van (99,7%).

Cac truong co ty le tot nghiep thap nhat hau het la o cac huyen mien nui, do la THPT Nam Tra My (7,1%), THPT Quang Trung huyen Dong Giang (12,5%), THPT Nam Giang (17,2%).

Doi voi he bo tuc trung hoc pho thong, ty le tot nghiep chi co 9,7% (nam hoc truoc la 60,4%).

Quang Ngai: Ty le hoc sinh tot nghiep THPT dat 63,06%. Cac truong co ty le hoc sinh do cao nhu: THPT chuyen Le Khiet 99,47%; THPT Tran Quoc Tuan 97,67%; THPT Son Tinh 1: 96,82%...

Doi voi he Bo tuc THPT co 101 thi sinh tot nghiep tren tong so 939 thi sinh dang ky du thi, dat ty le 10,76%.

Binh Phuoc: Ty le do tot nghiep khoi THPT dat 58,27%. He bo tuc THPT ty le do 12,21%.

Dak Nong: Ty le tot nghiep THPT la 50,18%. Ty le do tot nghiep thap nhat la truong pho thong dan toc Noi tru chi co 26,47%. He bo tuc THPT chi co 10,23%.

Vinh Long: Ty le do tot nghiep ca tinh la 71,53%. Truong chuyen Nguyen Binh Khiem ty le tot nghiep 100%. Dac biet, truong THPT ban cong Long Ho chi co 27,55% hoc sinh tot nghiep loai trung binh.

Anh Thi

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Truong THPT, Vinh Phuc, Yen Bai, Truong THPT Dan, Nguyen Binh Khiem, dung nhu du doan, Trung hoc pho thong, dat ty le, cac dia phuong, ket qua tot, truong cong lap, tot nghiep, bo tuc, nam truoc, hoc sinh, do

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các địa phương tiếp tục công bố kết quả tốt nghiệp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các địa phương tiếp tục công bố kết quả tốt nghiệp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac dia phuong tiep tuc cong bo ket qua tot nghiep

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac dia phuong tiep tuc cong bo ket qua tot nghiep co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac dia phuong tiep tuc cong bo ket qua tot nghiep de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0