Bo GD DT tra loi ve dap an mon HoaVe nhung tranh luan quanh dap an mon Hoa hoc ky thi tuyen sinh Dai hoc, Cao dang 2007 dot 1, Ban de thi tuyen sinh 2007 khang dinh, cau 21 va cau 34 cua ma de 429, dap an dung duy nhat la phuong an C.

Bo GD DT tra loi ve dap an mon Hoa
Tranh luan ve loi giai ngay sau gio thi mon Hoa tai Dai hoc Su pham Ha Noi. Anh: Le Thom.
Dap an chinh thuc cac mon Toan, Ly, Hoa cua Bo GD&DT

Tra loi y kien cua em Cao Minh Hieu, hoc sinh lop 12A2 khoi chuyen Toan – Tin, truong Dai hoc KHTN, DHQG Ha Noi, Ban de thi tuyen sinh cho biet, cau 34 cua ma de 429 yeu cau dung 1 trong cac chat: CuO, Al, Cu, Fe de lam thuoc thu nhan biet 3 axit: HNO­­3, HCl va H2SO4.

Theo cach li giai cua em Hieu, neu dung Fe thi chua the nhan biet ngay duoc 3 axit ma phai dung them thuoc thu FeCl2 la khong dung voi yeu cau cua cau hoi (thuoc thu la nhung chat dung de nhan biet ngay nhung chat khac, vi du qui tim la thuoc thu de nhan biet axit va bazo). Chi co Cu moi la thuoc thu de nhan biet ngay 3 axit tren.

Vay dap an dung la C (dung Cu). Ba phuong an con lai deu sai.

Tai cau 21, ma de thi 429, Bo GD&DT cung khang dinh, dap an dung duy nhat la phuong an C. Phuong an A la sai.

Co y kien cho rang tai cau 21, ma de thi 429: “Cho luong H2 (du) qua hon hop cac oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung o nhiet do cao. Sau phan ung hon hop ran con lai la..., co hai phuong an deu dung: A. Cu, Fe, ZnO, MgO va C. Cu, Fe, Zn, MgO”.

Day la cau trac nghiem hoi ve phuong phap nhiet luyen, da duoc ghi rat ro trong sach giao khoa lop 12 (ke ca sach giao khoa khong phan ban va phan ban thi diem):

- “Phuong phap nhiet luyen: Dung chat khu nhu CO, H2, C, hoac kim loai (Al) de khu ion kim loai trong oxit o nhiet do cao... Bang phuong phap nay, nguoi ta co the dieu che duoc nhung kim loai co tinh khu yeu va trung binh (kim loai dung sau Al)” (Sach giao khoa lop 12 khong phan ban, trang 102).

- “Phuong phap nhiet luyen: Co so cua phuong phap nay la khu nhung ion kim loai trong oxit o nhiet do cao bang cac chat khu nhu C,CO,H2 hoac kim loai Al,... de dieu che nhung kim loai hoat dong trung binh”. (Sach giao khoa lop 12 phan ban thi diem, trang 92).

Trong day dien hoa, nhung kim loai dung sau Al la Zn, Fe, Cu...

Do do, khi cho luong H2 (du) qua hon hop cac oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung o nhiet do cao thi chi co MgO khong bi khu, cac oxit con lai deu bi khu ve kim loai tuong ung Cu, Fe, Zn.

Vi vay dap an dung duy nhat la phuong an C. Phuong an A la sai vi con ZnO.

Tranh luan ve dap an mon Hoa

Ngay sau khi Bo GD-DT cong bo dap an mon Hoa hoc, nhieu thi sinh va giao vien da tranh luan ve dap an doi voi cau 21 va cau 34 trong ma de so 429. Nhieu y kien cho rang, co the chon toi 2 dap an cho moi cau hoi nay.

Dap an cua Bo Giao duc Dao tao dua ra la C doi voi cau 21 nhung cac y kien phan doi cho rang dap an dung khong chi la C ma A cung dung. Tuong tu nhu vay, doi voi cau 34, dap an cua Bo la C, song nhieu y kien gui cho TPO lai cho rang chon dap an la D cung dung.

Cau 21 : Chon C hoac A deu dung

Trong cau 21, nhieu y kien cho rang, chi co nhung thi sinh hieu rat sau va hoc chac (thuong la hoc sinh chuyen hoa) moi tra loi dung cau hoi kho nay la (A).

Cu the nhu sau:

Cho luong khi H2 (du) qua hon hop cac oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung o nhiet do cao.

Co 4 phuong an lua chon la:

A: Cu, Fe, ZnO, MgO

B: Cu, Fe, Zn, Mg;

C: Cu, Fe, Zn, MgO

D: Cu, FeO, ZnO, MgO".

Dap an ma Bo dua ra la C.

Tuy nhien, trao doi voi phong vien Tien phong chieu nay, 6/7, mot giao vien khoi chuyen Hoa, truong Dai hoc Su pham Ha Noi cho biet, voi cau hoi nay, thi sinh co the chon 2 phuong an A va C.

Theo giao vien nay, nhung thi sinh chon phuong an C la do suy luan bac cau. Neu dua tren co so kien thuc sach giao khoa pho thong cac em duoc hoc thi C la dap an dung. Nhung neu can cu vao cac tai lieu nang cao khac thi chon phuong an A cung khong the noi la sai.

Neu chon phuong an A thi co co so khoa hoc chac chan. Theo Tu dien Tinh chat ly hoa cua cac chat vo co cua NXB Khoa hoc Ky thuat Ha Noi xuat ban nam 1996, trang 396 khang dinh "Kem oxit ZnO ben nhiet, thang hoa va phan huy khi nung manh, chi nong chay duoi ap suat du cua O2. Khong phan ung voi nuoc, khong bi hidro khu".

"Co the noi day la cau hoi nhay cam khong nen co trong de thi va nhung thi sinh chon phuong an dung la A ma khong duoc diem thi rat thiet thoi" - Giao vien nay neu y kien.

Cau 34 : Chon C hoac D deu dung

Trong cau 34, mot hoc sinh khoi chuyen Toan - Tin, DH KHTN Ha Noi da gui cho TPO loi giai cua minh de chung minh rang, dap an D (thay vi dap an C cua Bo cong bo) cung dung not. Nguyen van phan trinh bay cua HS nay nhu sau :

Em la Cao Minh Hieu. Hoc sinh lop 12A2, khoi chuyen Toan - Tin, Dai hoc KHTN, Ha Noi. Sau khi lam bai thi dai hoc mon Hoa khoi A 2007, em va cac ban da thao luan, dong thoi hoi y kien mot so thay co va phat hien de co loi hai dap an cho cau 34 trong ma de so 429 (tuong duong cau 25 trong de 182...).

De nhan biet 3 axit dac nguoi: HCl, HNO3 va H2SO4dung rieng biet trong ba lo mat nhan, ta dung thuoc thu la:

A. CuO; B. Al; C. Cu; D. Fe

Dap an cua Bo la C: Cu

Tuy nhien dung Fe, tuc dap an A, cung co the nhan biet duoc 3 dung dich tren. Cach lam nhu sau:

1. Lan luot cho Fe tac dung voi 3 dung dich. HNO3 va H2SO4 dac nguoi khong co phan ung. HCl co phan ung tao khi thoat ra nhan biet duoc HCl.

2HCl + Fe ---> FeCl2 + H2

2. Tu phan ung tren ta thu duoc dung dich FeCl2.

3. Dung dung dich FeCl2 lan luot do vao 2 lo dung dich con lai (HNO3 va H2SO4).

Voi dung dich HNO3 se co khi thoat ra, hoa nau trong khong khi:

H+ + NO3- + Fe2+ ---> Fe3+ NO + H2O

NO + O2 --> NO2

Voi dung dich H2SO4 se co phan ung tao khi khong mau la axit HCl de bay hoi:

H2SO4 + FeCl2 --> FeSO4 + 2HCl

Bang phuong phap nay ta co the nhan duoc 3 dung dich.

Mong muon toa soan gui thac mac nay den nhung thay co khac de kiem chung lai. Em xin chan thanh cam on.

Y kien cua mot so thay giao day mon Hoa

Thay giao Nguyen Tan Trung - Trung tam luyen thi dai hoc Vinh Vien (TPHCM): Day la mot cau hoi "nhay cam"!

Dong tinh voi quan diem cua em Cao Minh Hieu , thay Nguyen Tan Trung cho rang, dung Fe (dap an D) cung co the nhan biet duoc HCl, roi lay dung dich FeCl2 de nhan biet 2 axit con lai.

Theo do, HNO3 se cho hien tuong khi mau nau, con H2SO4 dac cho hien tuong khi khong mau. Tuy nhien, theo thay Trung, dieu nay chi xay ra tren ly thuyet, con thuc te rat kho xay ra. Them vao do, lam cach nay phai qua hai giai doan, nen phuong an toi uu van la Cu (dap an C cua Bo GD&DT da dua ra).

Mac du cho rang dap an cua Bo dua ra la toi uu nhung thay Trung cung noi day la mot cau hoi nhay cam.

Thay Cao Tu Giac - Giao vien khoi chuyen Hoa, truong DH KHTN, DHQG Ha Noi: Cau hoi khong "chat y" !

Doi voi cau 34 trong de so 429, thay Giac cho rang kho co the dung Fe de nhan biet nhu cach cua em Cao Minh Hieu neu.

Theo thay Giac, ly do la boi FeCl2 phan ung voi H2S04 dac va HNO3 dac phai co nhiet do. Vi the, dap an C (Cu) cua Bo GD&DT neu ra trong cau nay la chinh xac hon ca.

Tuy nhien, thay Giac cho rang, cau nay duoc ra khong that "chat y" va phuong an C (Cu) cung khong that chinh xac hoan toan. Boi le, Cu phan ung voi H2S04 dac va Cu phan ung voi HN03 dac nguoi cung phai co nhiet do (tuc la phai dun len). The nhung, trong cau hoi lai khong co y nay.

Y kien ban doc

Le Pham Thanh - Giao vien Hoa hoc, THPT DL Bac Ha, Ha Noi: Khong nen dua ra nhung cau hoi trac nghiem co dap an khong ro rang

Theo nhu tai lieu ma toi co trong tay (va rat dang tin cay) la cuon Tinh chat ly hoa hoc cac chat vo co cua cac tac gia: R.A.Lidin, V.A.Molosco, L.L.Andreeva (Nguoi dich: Le Kim Long va Hoang Nham; nguoi hieu dinh: Hoang Nham) Nha xuat ban Khoa hoc va Ky thuat, in thang 6/2007 tai trang 396 co ghi rat ro ve ZnO: "...Trang (doi khi voi sac vang nhat). Ben nhiet, thang hoa va phan huy khi nung nong manh, chi nong chay duoi ap suat du cua oxi. Khong phan ung voi nuoc, khong bi hidro khu...".

Nhu vay dap an cua Bo GD&DT la chua chinh xac! Toi ung ho y kien cua thay Dao Huu Vinh va Cao Van Giang. Theo toi, Bo Giao duc va Dao tao khong nen dua ra nhung cau hoi trac nghiem ma co dap an "khong ro rang" nhu tren de tranh tam ly khong tot cho cac em hoc sinh! Mong Bo Giao duc va Dao tao som cho loi giai thich thoa dang! Toi xin chan thanh cam on!

Ten: nguyen thi huong

Em cung la 1 hoc sinh Chuyen hoa, vua roi em cung tham du ki thi tuyen sinh vao dai hoc Ngoai thuong. Theo em thi chi nen dung kim loai Cu de nhan biet, vi neu dung Fe phai qua rat nhieu phan ung va dung dich FeCl2 loang pha voi acid nitric thi rat kho thay hien tuong xay ra vi nong do loang, luong muoi Fe qua it va qua phuc tap.

Con cau hoi ve Zn0, Mg0, Cu0 thi Bo nen cho diem ca 2 dap an vi phan ung khu Zn0 la rat kho xay ra. Neu noi la van co the phan ung o nhiet do rat cao thi Mg 0 cung co the bi khu(khong phai khu vi Hidro) vi nhiet do qua cao gan nhu la nong chay.

Neu noi la khong duoc dung kien thuc nang cao thi that bat cong, hoc sinh se khong muon(khong dam) tim toi` hoc hoi them kien thuc ben ngoai nhu truoc day nua.

Tran Nam: Gop y dap an cau 21 de 429 mon hoa

Theo de thi tren thi phai chon phuong an A vi H2 khong the khu ZnO, H2 chi la mot phi kim nen khong the khu duoc tat ca cac oxit kim loai manh ma kim loai do dung truoc Zn.Vi vay chon C la sai.

Theo SGK Hoa hoc 12, toi duoc biet rang: cac oxit cua nhung kim loai co tinh khu trung binh va yeu (cac kim loai dung sau nhom (Al) trong day dien hoa) co the bi khu boi cac chat khu thong thuong nhu: hidro; CO...

Nhu vay trong truong hop nay chi co oxit MgO la khong bi khu (vi Mg la kim loai manh dung truoc Al); 3 oxit con lai deu bi khu thanh nguyen tu KL boi chat khu la Hidro.

Do do dap an cua Bo toi cho la hoan toan chinh xac. Trong thuc te cung co the ZnO se khong bi khu boi Hidro. Nhung chung ta hoc la hoc theo SGK, de thi cung dua tren SGK, vi vay dap an cung phai theo SGK.

TPO

Viet Bao

Video nổi bật

Không ngờ Việt Nam mình đẹp đến vậy ...
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Bo GD, Bo GD&DT, Ha Noi, Cao Minh Hieu, tuyen sinh dai hoc, ky thi tuyen sinh, sach giao khoa, nhiet do cao, mon hoa hoc, phuong phap nhiet, dap an, phuong an, kim loai, nhan biet, cau hoi, Fe

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ GD-ĐT trả lời về đáp án môn Hóa

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ GD-ĐT trả lời về đáp án môn Hóa bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo GD DT tra loi ve dap an mon Hoa

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo GD DT tra loi ve dap an mon Hoa co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo GD DT tra loi ve dap an mon Hoa de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0