100 truong THPT co diem thi DH caoHa Noi – Amsterdam dung dau trong bang xep hang Top 100 truong THPT toan quoc co diem thi DH cao duoc dang tai tren Cong thong tin thi va tuyen sinh cua Bo GD&DT. Ket qua cua viec danh gia nay dua tren viec xac dinh khach quan bang chat luong diem thi, quy mo hoc sinh du thi DH, CD.

Trung tam tin hoc Bo GD&DT cho biet, danh sach nay se duoc sap xep lai theo tung ky thi DH, CD va Top 100 "chi co y nghia tham khao" cho hoc sinh va phu huynh.


Ha Noi la dia phuong co nhieu truong THPT co hoc sinh dat diem thi DH, CD cao nhat voI 6 truong lot vao Top 10; tiep den la TPHCM. Cac dia phuong co truyen thong hieu hoc khac nhu Hai Duong, Nam Dinh, Thai Binh, Thanh Hoa, Hai Phong, Nghe An… cung co nhieu truong THPT lot vao Top nay.


Co 2 truong o khu vuc 1 mien nui duoc lot vao Top 100 la Truong THPT Chuyen Nguyen Du (Dak Lak) va THPT Chuyen Hoang Van Thu (Hoa Binh).


Bang xep hang Top 100 truong THPT tren toan quoc duoc dang tai tren cong thong tin tuyen sinh cua Bo GD&DT

TT

Ten truong

Dia chi

Khu vuc

1

THPT Ha Noi-Amstecdam - Ha Noi

So 1-pho Nam Cao

3

2

THPT Le Hong Phong - TPHCM

235 Nguyen Van Cu, Q5

3

3

THPT Kim Lien - Ha Noi

4C Dang Van Ngu

3

4

THPT Le Hong Phong - Nam Dinh

Duong Vi Xuyen, TP Nam Dinh

2

5

THPT Quoc Hoc - Thua Thien Hue

Phuong Vinh Ninh, TP Hue

2

6

THPT Chuyen Nguyen Hue - Ha Tay

Thi xa Ha Dong

2

7

THPT DL Luong The Vinh - Ha Noi

31 Khuong Ha, Khuong Dinh

3

8

THPT Chu Van An - Ha Noi

So 10 Thuy Khue

3

9

THPT Thang Long - Ha Noi

352C pho Bach Mai

3

10

THPT Viet Duc - Ha Noi

So 47 Ly Thuong Kiet

3

11

THPT chuyen Hung Vuong - Phu Tho

Phuong Tan Dan, TP Viet Tri

2

12

THPT Nguyen Thuong Hien - TPHCM

544 CMT8, Q. Tan Binh

3

13

PTTH Thai Phien - Hai Phong

P. Cau Tre, Q. Ngo Quyen

3

14

THPT Huynh Thuc Khang - Nghe An

So 54 Le Hong Phong, TPVinh

2

15

THPT Nguyen Trai - Hai Duong

P Quang Trung, TP Hai Duong

2

16

THPT Phan Boi Chau - Nghe An

So 48 Le Hong Phong, TP Vinh

2

17

PTTH Nang khieu Tran Phu - Hai Phong

P. Luong Khanh Thien,Q. Ngo Quyen

3

18

Chuyen Ngu DHNN DHQG - Ha Noi

Duong Pham Van Dong Q Cau Giay

3

19

THPT Tran Phu - Ha Noi

So 8 pho Hai Ba Trung

3

20

Chuyen Toan DHSP Vinh - Nghe An

Le Duan, TP Vinh

2

21

THPT Chuyen - Thai Binh

Duong Ly Thuong Kiet , TX Thai Binh

2

22

THPT Chuyen Bac Ninh - Bac Ninh

Phuong Ninh Xa, Bac Ninh

2

23

PTTH Ngo Quyen - Hai Phong

P.Me Linh, Q.Le Chan

3

24

THPT Hong Quang - Hai Duong

P.Tran Phu, TP Hai Duong

2

25

THPT Yen Hoa - Ha Noi

Yen Hoa, Cau Giay

3

26

Chuyen Hoa DHQG Ha Noi - Ha Noi

182 Duong Luong The Vinh

3

27

THPT Chuyen Lam Son - Thanh Hoa

Han Thuyen, TP Thanh Hoa

2

28

THPT Phan Dinh Phung - Ha Noi

67B pho Cua Bac

3

29

Chuyen Ly DHQG Ha Noi - Ha Noi

182 Duong Luong The Vinh

3

30

THPT Chuyen Vinh Phuc - Vinh Phuc

Phuong Lien Bao TX Vinh Yen

2

31

THPT Phan Chau Trinh - Da Nang

Hai Chau 1, Hai Chau

3

32

THPT Ng T M Khai - TPHCM

275 Dien Bien Phu Q3

3

33

THPT Nang Khieu Tinh - Hung Yen

Phuong Hien Nam TX Hung Yen

2

34

THPT Le Quy Don - Ha Noi

So 195 ngo Xa Dan II

3

35

THPT Chuyen Luong Van Tuy - Ninh Binh

Phuong Tan Thanh , TX Ninh Binh

2

36

THPT Bim Son - Thanh Hoa

P.Ba Dinh, TX Bim Son

2

37

THPT Tran Hung Dao - Nam Dinh

Duong 38A TP Nam Dinh

2

38

THPT BC Nguyen Tat Thanh - Ha Noi

136 duong Xuan Thuy

3

39

THPT Dao Duy Tu - Thanh Hoa

33 Le Quy Don TP Thanh Hoa

2

40

THPT Ly Thai To - Bac Ninh

Xa Dinh Bang-Tu Son

2NT

41

THPT Chuyen Le Quy Don - Da Nang

An Hai Tay, Son Tra

3

42

Chuyen Toan DHQG Ha Noi - Ha Noi

334 Duong Nguyen Trai

3

43

Chuyen Toan Tin DHSPHN - Ha Noi

136 duong Xuan Thuy

3

44

THPT Le Qui Don - Ha Tay

Thi xa Ha Dong

2

45

THPT Hai Hau A - Nam Dinh

Thi tran Yen Dinh H Hai Hau

2NT

46

THPT Nguyen Hue - Thua Thien Hue

Phuong Thuan Thanh-Tp.Hue

2

47

Chuyen Sinh DHQG Ha Noi - Ha Noi

182 Duong Luong The Vinh

3

48

PTTH Le Quy Don - Hai Phong

P. Cat Bi, Q . Hai An

3

49

THPT Chuyen Ha Long - Quang Ninh

Phuong Hong Hai -Tp.Ha Long

2

50

THPT Ng Cong Tru - TPHCM

97 Quang Trung Q Go Vap

3

51

THPT Ng Huu Huan - TPHCM

1 Doan Ket Lang DH Q Thu Duc

2

52

THPT Ly Tu Trong - Nam Dinh

Xa Nam Thanh H Nam Truc

2NT

53

THPT Gia Dinh - TPHCM

195/29 XV Nghe Tinh Q Binh Thanh

3

54

THPT Chuyen L.T.Vinh - Dong Nai

Phuong Tan Hiep TP Bien Hoa

2

55

Truong THPT Tran Cao Van - Quang Nam

Duong Nguyen Du, Tam Ky, Q. Nam

2

56

THPT Nguyen Gia Thieu - Ha Noi

27 ngo 298, Ngoc Lam

2

57

THPT Lien Ha - Ha Noi

Xa Lien Ha

2

58

THPT Nam Sach - Hai Duong

Thi tran Nam Sach H Nam Sach

2NT

59

THPT Chuyen Ha Nam - Ha Nam

Phuong Minh Khai Thi Xa Phu Ly

2

60

THPT Giao Thuy A - Nam Dinh

Thi tran Ngo Dong H Giao Thuy

2NT

61

THPT Hung Vuong - TPHCM

124 Hung Vuong Q5

3

62

THPT Ngo Quyen - Dong Nai

Phuong Trung Dung TP Bien Hoa

2

63

THPT Phan Dinh Phung - Ha Tinh

Phuong Bac Ha - TX Ha Tinh

2

64

THPT Phan Dang Luu - Nghe An

Thi tran -Yen Thanh

2NT

65

THPT Hoang Hoa Tham - Da Nang

An Hai Dong, Son Tra

3

66

THPT Ham Rong - Thanh Hoa

Chu Van An TP Thanh Hoa

2

67

THPT Thuan Thanh 1 - Bac Ninh

Xa Gia Dong - Thuan Thanh

2NT

68

THPT Yen Phong 1 - Bac Ninh

Thi tran Cho-Yen Phong

2NT

69

THPT Chuyen Le Khiet - Quang Ngai

P. Nghia Lo , TX Quang Ngai

2

70

THPT NK DH KHTN - TPHCM

153 Nguyen Chi Thanh Q5

3

71

THPT Bui Thi Xuan - TPHCM

73 Bui Thi Xuan Q1

3

72

THPT Ly Tu Trong - Khanh Hoa

3 Ly Tu Trong Phuong Loc NT

2

73

Truong THPT Dong Da - Ha Noi

Quan Tho 1, Ton D.Thang

3

74

THPT Le Viet Thuat - Nghe An

Khoi 5 phuong Truong Thi Tp.Vinh

2

75

THPT Cao ba Quat - Ha Noi

Xa Co Bi

2

76

THPT CB Ngo Sy Lien - Bac Giang

P. Ngo Quyen , TX Bac Giang

2

77

THPT Nguyen Khuyen - Nam Dinh

Nguyen Du TP Nam Dinh

2

78

THPT Nguyen Du - Thai Binh

Thi tran Thanh Ne-Kien Xuong-Thai Binh

2NT

79

THPT Cam Pha - Quang Ninh

Phuong Cam Thanh - TX Cam Pha

2

80

THPT Vo Thi Sau - TPHCM

95 Dinh Tien Hoang Q Binh Thanh

3

81

THPT Tu Ky - Hai Duong

Thi tran Tu Ky H Tu Ky

2NT

82

Truong THPT Hai Ba Trung - Ha Noi

174 pho Hong Mai

3

83

THPT Quang Trung - Ha Noi

178 Duong Lang

3

84

THPT Ngoc Hoi - Ha Noi

Xa Ngu Hiep

2

85

THPT Phu Nhuan - Tp Ho Chi Minh

45B Dang Van Ngu Q Phu Nhuan

3

86

THPT Le Loi - Thanh Hoa

TT Tho Xuan

2NT

87

THPT Nguyen Duc Canh - Thai Binh

Duong Ly Thuong Kiet-TX-Thai Binh

2

88

PTTH An Duong - Hai Phong

TT. An Duong, H.An Duong

2

89

THPT Tien Du 1 - Bac Ninh

Xa Viet Doan - Tien Du

2NT

90

THPT Son Tay - Ha Tay

Thi xa Son Tay

2

91

THPT Hoang Hoa 2 - Thanh Hoa

Xa Hoang Kim H Hoang Hoa

2NT

92

THPT Ng Huu Cau - TPHCM

Huong Lo 80,Tan Xuan, H Hoc Mon

2

93

THPT TX Quang Tri - Quang Tri

Thi xa Quang Tri

2

94

THPT Ba Dinh - Thanh Hoa

TT Nga Son

2NT

95

PTTH Tien Lang - Hai Phong

TT.Tien Lang, H.Tien Lang

2

96

THPT Chuyen Ng Du - Dak Lak

TP. Buon Ma Thuot

1

97

THPT Ha Huy Tap - Nghe An

So 8 Duong Phan Boi Chau TP Vinh

2

98

THPT Xuan Truong A - Nam Dinh

Xa Xuan Hong, H Xuan Truong

2NT

99

THPT chuyen Hoang Van Thu - Hoa Binh

Phuong Thinh Lang - Thi xa Hoa Binh

1

100

THPT Van Noi - Ha Noi

Xa Van Noi

2

A.T

Viet Bao

Video nổi bật

Tổng Hợp Những Pha Troll Nhau Cực Thốn Khi Đang Ngủ
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Lý do cấm tuyệt đối các trường tổ chức thi tuyển vào lớp 6

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo cấm tuyệt đối thi vào lớp 6 THCS. Là người trực tiếp ký công văn trên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Thánh Gióng tắm Hồ Tây, Bộ Giáo dục phản hồi

Trao đổi với PV tối 16/3, ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết, trong chiều 16/3, nhóm làm việc với các đại diện có liên quan đã thảo luận về vấn đề mà các phụ huynh thắc mắc xung quanh ngữ liệu của cuốn sách hướng dẫn học tiếng Việt lớp 5.

Tìm hiểu: Nam Dinh, Thanh Hoa, Thai Binh, Hai Duong, Da Nang, Duong Luong The Vinh, Ha Noi - Amsterdam, Luong The Vinh, Le Quy Don, Le Hong Phong, viec danh gia, thi tran, Hai Phong, Bac Ninh, Nghe An, THPT

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 100 trường THPT có điểm thi ĐH cao

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 100 trường THPT có điểm thi ĐH cao bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 100 truong THPT co diem thi DH cao

Nhan xet, hay lien he ve tin 100 truong THPT co diem thi DH cao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 100 truong THPT co diem thi DH cao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0