100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat

100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat
THPT Viet Duc Ha Noi duoc xep thu 10. Anh: Hoang Ha.

Trong so 27 tinh, thanh lot vao danh sach, Ha Noi co 25 truong, TP HCM co 12 truong. Dung dau la THPT Ha Noi-Amsterdam, ke den la THPT chuyen Le Hong Phong TP HCM. THPT DL Luong The Vinh (Ha Noi) duoc xep hang 7.

Theo ong Quach Tuan Ngoc, Giam doc Trung tam Tin hoc, Bo GD&DT, cac thu hang tren danh sach duoc xac dinh khach quan bang diem thi, quy mo hoc sinh du thi DH, CD va khong mang tinh chat danh gia chat luong giao duc.

Danh sach nay se duoc xep lai theo tung ky thi DH, CD va chi co y nghia tham khao cho phu huynh va hoc sinh.

TT Ten truong Dia chi Khu vuc
1 THPT Ha Noi - Amsterdam
- Ha Noi
1 pho Nam Cao 3
2 THPT chuyen Le Hong Phong
- TP HCM
235 Nguyen Van Cu, Q.5 3
3 THPT Kim Lien - Ha Noi 4C Dang Van Ngu 3
4 THPT Le Hong Phong
- Nam Dinh
Duong Vi Xuyen, TP Nam Dinh 2
5 THPT Quoc Hoc
- Thua Thien - Hue
Phuong Vinh Ninh, TP Hue 2
6 THPT chuyen Nguyen Hue
- Ha Tay
Thi xa Ha Dong 2
7 THPT DL Luong The Vinh
- Ha Noi
31 Khuong Ha, Khuong Dinh 3
8 THPT Chu Van An - Ha Noi So 10 Thuy Khue 3
9 THPT Thang Long - Ha Noi 352C pho Bach Mai 3
10 THPT Viet - Duc - Ha Noi 47 Ly Thuong Kiet 3
11 THPT chuyen Hung Vuong
- Phu Tho
Phuong Tan Dan, TP Viet tri 2
12 THPT Nguyen Thuong Hien
- TP HCM
544 CM thang 8, quan Tan Binh 3
13 THPT Thai Phien - Hai Phong Phuong Cau Tre, quan Ngo Quyen 3
14 THPT Huynh Thuc Khang
- Nghe An
54 Le Hong Phong, TP Vinh 2
15 THPT Nguyen Trai
- Hai Duong
TP Hai Duong 2
16 THPT Phan Boi Chau
- Nghe An
48 Le Hong Phong, TP Vinh 2
17 THPT Nang khieu Tran Phu
- Hai Phong
quan Ngo Quyen 3
18 Chuyen Ngu DH Ngoai ngu, DHQG - Ha Noi Duong Pham Van Dong, Cau Giay 3
19 THPT Tran Phu - Ha Noi 8 pho Hai Ba Trung 3
20 Chuyen Toan DH Su pham Vinh - Nghe An Le Duan, TP Vinh 2
21 THPT chuyen Thai Binh
- Thai Binh
Duong Ly Thuong Kiet, Thai Binh 2
22 THPT chuyen Bac Ninh
- Bac Ninh
Phuong Ninh Xa, Bac Ninh 2
23 THPT Ngo Quyen - Hai Phong Phuong Me Linh, quan Le Chan 3
24 THPT Hong Quang
- Hai Duong
Phuong Tran Phu, TP Hai Duong 2
25 THPT Yen Hoa - Ha Noi Yen Hoa, Cau Giay 3
26 Chuyen Hoa DHQG Ha Noi - Ha Noi 182 duong Luong The Vinh 3
27 THPT chuyen Lam Son
- Thanh Hoa
Han Thuyen, TP Thanh Hoa 2
28 THPT Phan Dinh Phung
- Ha Noi
67B pho Cua Bac 3
29 Chuyen Ly DHQG Ha Noi 182 duong Luong The Vinh 3
30 THPT chuyen Vinh Phuc
- Vinh Phuc
Phuong Lien Bao, TX Vinh Yen 2
31 THPT Phan Chau Trinh
- Da Nang
Quan Hai Chau 3
32 THPT Nguyen Thi Minh Khai
- TP HCM
275 Dien Bien Phu, quan 3 3
33 THPT Nang khieu Tinh Hung Yen Phuong Hien Nam, TX Hung Yen 2
34 THPT Le Quy Don - Ha Noi 195 ngo Xa Dan II 3
35 THPT chuyen Luong Van Tuy
- Ninh Binh
Phuong Tan Thanh, TX Ninh Binh 2
36 THPT Bim Son - Thanh Hoa Phuong Ba Dinh, TX Bim Son 2
37 THPT Tran Hung Dao
- Nam Dinh
Duong 38A, TP Nam Dinh 2
38 THPT Ban cong Nguyen Tat Thanh - Ha Noi 136 duong Xuan Thuy 3
39 THPT Dao Duy Tu
- Thanh Hoa
33 Le Quy Don, TP Thanh Hoa 2
40 THPT Ly Thai To - Bac Ninh Xa Dinh Bang, huyenTu Son, BN 2NT
41 THPT chuyen Le Quy Don
- Da Nang
An Hai Tay, quan Son Tra 3
42 Chuyen Toan DHQG Ha Noi - Ha Noi 334 Duong Nguyen Trai 3
43 Chuyen Toan - Tin DH Su pham Ha Noi - Ha Noi 136 duong Xuan Thuy 3
44 THPT Le Quy Don - Ha Tay Thi xa Ha Dong 2
45 THPT Hai Hau A - Nam Dinh Thi tran Yen Dinh, huyen Hai Hau 2NT
46 THPT Nguyen Hue
- Thua Thien - Hue
Phuong Thuan Thanh, TP Hue 2
47 Chuyen Sinh DHQG Ha Noi - Ha Noi 182 Duong Luong The Vinh 3
48 THPT Le Quy Don - Hai Phong Phuong Cat Bi, quan Hai An 3
49 THPT chuyen Ha Long
- Quang Ninh
Phuong Hong Hai, TP Ha Long 2
50 THPT Nguyen Cong Tru
- TP.HCM
97 Quang Trung, Q.Go Vap 3
51 THPT Nguyen Huu Huan
- TP HCM
1 Doan Ket, Lang DH quan Thu Duc 2
52 THPT Ly Tu Trong - Nam Dinh Xa Nam Thanh, huyen Nam Truc 2NT
53 THPT Gia Dinh - TP HCM Xo Viet Nghe Tinh, Q.Binh Thanh 3
54 THPT chuyen Luong The Vinh
- Dong Nai
Phuong Tan Hiep, TP Bien Hoa 2
55 THPT Tran Cao Van
- Quang Nam
Duong Nguyen Du, TP Tam Ky 2
56 THPT Nguyen Gia Thieu
- Ha Noi
27 ngo 298, Ngoc Lam 2
57 THPT Lien Ha - Ha Noi Xa Lien Ha 2
58 THPT Nam Sach - Hai Duong Thi tran Nam Sach, huyen Nam Sach 2NT
59 THPT chuyen Ha Nam
- Ha Nam
Phuong Minh Khai, TX Phu Ly 2
60 THPT Giao Thuy A - Nam Dinh Thi tran Ngo Dong, huyen Giao Thuy 2NT
61 THPT Hung Vuong - TP HCM 124 Hung Vuong, quan 5 3
62 THPT Ngo Quyen - Dong Nai Phuong Trung Dung, TP Bien Hoa 2
63 THPT Phan Dinh Phung
- Ha Tinh
Phuong Bac Ha, TX Ha Tinh 2
64 THPT Phan Dang Luu
- Nghe An
Thi tran Yen Thanh 2NT
65 THPT Hoang Hoa Tham
- Da Nang
An Hai Dong, Q.Son Tra 3
66 THPT Ham Rong - Thanh Hoa Chu Van An, TP Thanh Hoa 2
67 THPT Thuan Thanh 1
- Bac Ninh
Xa Gia Dong, huyen Thuan Thanh 2NT
68 THPT Yen Phong 1 - Bac Ninh Thi tran Cho, huyen Yen Phong 2NT
69 THPT chuyen Le Khiet
- Quang Ngai
Phuong Nghia Lo, TP Quang Ngai 2
70 THPT Nang khieu DH Quoc gia TP HCM 153 Nguyen Chi Thanh, Q.5 3
71 THPT Bui Thi Xuan - TP HCM 73 Bui Thi Xuan, Q.1 3
72 THPT Ly Tu Trong
- Khanh Hoa
TP Nha Trang 2
73 THPT Dong Da - Ha Noi Quan Tho 1, Ton Duc Thang 3
74 THPT Le Viet Thuat - Nghe An Phuong Truong Thi, TP Vinh 2
75 THPT Cao Ba Quat - Ha Noi Xa Co Bi 2
76 THPT chuyen Ngo Sy Lien
- Bac Giang
TP Bac Giang 2
77 THPT Nguyen Khuyen
- Nam Dinh
Nguyen Du, TP Nam Dinh 2
78 THPT Nguyen Du - Thai Binh Thi tran Thanh Ne, Kien Xuong, Thai Binh 2NT
79 THPT Cam Pha - Quang Ninh Phuong Cam Thanh, TX Cam Pha 2
80 THPT Vo Thi Sau - TP HCM 95 Dinh Tien Hoang, Binh Thanh 3
81 THPT Tu Ky - Hai Duong Thi tran Tu Ky, huyenTu Ky 2NT
82 Truong THPT Hai Ba Trung
- Ha Noi
174 pho Hong Mai 3
83 THPT Quang Trung - Ha Noi 178 Duong Lang 3
84 THPT Ngoc Hoi - Ha Noi Xa Ngu Hiep 2
85 THPT Phu Nhuan - TP HCM 45B Dang Van Ngu, Phu Nhuan 3
86 THPT Le Loi - Thanh Hoa Thi tran Tho Xuan 2NT
87 THPT Nguyen Duc Canh
- Thai Binh
Duong Ly Thuong Kiet, TX Thai Binh 2
88 THPT An Duong - Hai Phong Thi tran An Duong, huyen An Duong 2
89 THPT Tien Du 1 - Bac Ninh Xa Viet Doan, huyen Tien Du 2NT
90 THPT Son Tay - Ha Tay Thi xa Son Tay 2
91 THPT Hoang Hoa 2
- Thanh Hoa
Xa Hoang Kim, huyen Hoang Hoa 2NT
92 THPT Nguyen Huu Cau
- TP HCM
Tan Xuan, huyen Hoc Mon 2
93 THPT TX Quang Tri
- Quang Tri
Thi xa Quang Tri 2
94 THPT Ba Dinh - Thanh Hoa Thi tran Nga Son 2NT
95 THPT Tien Lang - Hai Phong Thi tran Tien Lang, huyen Tien Lang 2
96 THPT chuyen Nguyen Du
- Dak Lak
TP Buon Ma Thuot 1
97 THPT Ha Huy Tap - Nghe An 8 Phan Boi Chau, TP Vinh 2
98 THPT Xuan Truong A
- Nam Dinh
Xa Xuan Hong, huyen Xuan Truong 2NT
99 THPT chuyen Hoang Van Thu
- Hoa Binh
Phuong Thinh Lang, TX Hoa Binh 1
100 THPT Van Noi - Ha Noi Xa Van Noi 2

Tien Dung

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tốt nghiệp THPT 2007

Comment :100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
100 high schools with test scores in college, most colleges
Ho Chi Minh City, Bac Ninh, Nghe An, Thai Binh, Hai Phong, Ho Vinh, Le Hong Phong high school, high school Le Quy Don, are ranked, in list, Hanoi-Amsterdam high school, Ly Thuong Kiet street, town, Nam Dinh, Thanh Hoa, 2
Of the 27 provinces and cities on the list, with 25 schools in Hanoi, Ho Chi Minh City has 12 schools. Led by the Hanoi-Amsterdam high school, next to the Le Hong Phong high school HCMC. Luong The Vinh high school DL (Hanoi) is ranked seventh ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 100 trường THPT có điểm thi ĐH, CĐ cao nhất

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 100 trường THPT có điểm thi ĐH, CĐ cao nhất bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat

Nhan xet, hay lien he ve tin 100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0