100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat
THPT Viet Duc Ha Noi duoc xep thu 10. Anh: Hoang Ha.

Trong so 27 tinh, thanh lot vao danh sach, Ha Noi co 25 truong, TP HCM co 12 truong. Dung dau la THPT Ha Noi-Amsterdam, ke den la THPT chuyen Le Hong Phong TP HCM. THPT DL Luong The Vinh (Ha Noi) duoc xep hang 7.

Theo ong Quach Tuan Ngoc, Giam doc Trung tam Tin hoc, Bo GD&DT, cac thu hang tren danh sach duoc xac dinh khach quan bang diem thi, quy mo hoc sinh du thi DH, CD va khong mang tinh chat danh gia chat luong giao duc.

Danh sach nay se duoc xep lai theo tung ky thi DH, CD va chi co y nghia tham khao cho phu huynh va hoc sinh.

TT Ten truong Dia chi Khu vuc
1 THPT Ha Noi - Amsterdam
- Ha Noi
1 pho Nam Cao 3
2 THPT chuyen Le Hong Phong
- TP HCM
235 Nguyen Van Cu, Q.5 3
3 THPT Kim Lien - Ha Noi 4C Dang Van Ngu 3
4 THPT Le Hong Phong
- Nam Dinh
Duong Vi Xuyen, TP Nam Dinh 2
5 THPT Quoc Hoc
- Thua Thien - Hue
Phuong Vinh Ninh, TP Hue 2
6 THPT chuyen Nguyen Hue
- Ha Tay
Thi xa Ha Dong 2
7 THPT DL Luong The Vinh
- Ha Noi
31 Khuong Ha, Khuong Dinh 3
8 THPT Chu Van An - Ha Noi So 10 Thuy Khue 3
9 THPT Thang Long - Ha Noi 352C pho Bach Mai 3
10 THPT Viet - Duc - Ha Noi 47 Ly Thuong Kiet 3
11 THPT chuyen Hung Vuong
- Phu Tho
Phuong Tan Dan, TP Viet tri 2
12 THPT Nguyen Thuong Hien
- TP HCM
544 CM thang 8, quan Tan Binh 3
13 THPT Thai Phien - Hai Phong Phuong Cau Tre, quan Ngo Quyen 3
14 THPT Huynh Thuc Khang
- Nghe An
54 Le Hong Phong, TP Vinh 2
15 THPT Nguyen Trai
- Hai Duong
TP Hai Duong 2
16 THPT Phan Boi Chau
- Nghe An
48 Le Hong Phong, TP Vinh 2
17 THPT Nang khieu Tran Phu
- Hai Phong
quan Ngo Quyen 3
18 Chuyen Ngu DH Ngoai ngu, DHQG - Ha Noi Duong Pham Van Dong, Cau Giay 3
19 THPT Tran Phu - Ha Noi 8 pho Hai Ba Trung 3
20 Chuyen Toan DH Su pham Vinh - Nghe An Le Duan, TP Vinh 2
21 THPT chuyen Thai Binh
- Thai Binh
Duong Ly Thuong Kiet, Thai Binh 2
22 THPT chuyen Bac Ninh
- Bac Ninh
Phuong Ninh Xa, Bac Ninh 2
23 THPT Ngo Quyen - Hai Phong Phuong Me Linh, quan Le Chan 3
24 THPT Hong Quang
- Hai Duong
Phuong Tran Phu, TP Hai Duong 2
25 THPT Yen Hoa - Ha Noi Yen Hoa, Cau Giay 3
26 Chuyen Hoa DHQG Ha Noi - Ha Noi 182 duong Luong The Vinh 3
27 THPT chuyen Lam Son
- Thanh Hoa
Han Thuyen, TP Thanh Hoa 2
28 THPT Phan Dinh Phung
- Ha Noi
67B pho Cua Bac 3
29 Chuyen Ly DHQG Ha Noi 182 duong Luong The Vinh 3
30 THPT chuyen Vinh Phuc
- Vinh Phuc
Phuong Lien Bao, TX Vinh Yen 2
31 THPT Phan Chau Trinh
- Da Nang
Quan Hai Chau 3
32 THPT Nguyen Thi Minh Khai
- TP HCM
275 Dien Bien Phu, quan 3 3
33 THPT Nang khieu Tinh Hung Yen Phuong Hien Nam, TX Hung Yen 2
34 THPT Le Quy Don - Ha Noi 195 ngo Xa Dan II 3
35 THPT chuyen Luong Van Tuy
- Ninh Binh
Phuong Tan Thanh, TX Ninh Binh 2
36 THPT Bim Son - Thanh Hoa Phuong Ba Dinh, TX Bim Son 2
37 THPT Tran Hung Dao
- Nam Dinh
Duong 38A, TP Nam Dinh 2
38 THPT Ban cong Nguyen Tat Thanh - Ha Noi 136 duong Xuan Thuy 3
39 THPT Dao Duy Tu
- Thanh Hoa
33 Le Quy Don, TP Thanh Hoa 2
40 THPT Ly Thai To - Bac Ninh Xa Dinh Bang, huyenTu Son, BN 2NT
41 THPT chuyen Le Quy Don
- Da Nang
An Hai Tay, quan Son Tra 3
42 Chuyen Toan DHQG Ha Noi - Ha Noi 334 Duong Nguyen Trai 3
43 Chuyen Toan - Tin DH Su pham Ha Noi - Ha Noi 136 duong Xuan Thuy 3
44 THPT Le Quy Don - Ha Tay Thi xa Ha Dong 2
45 THPT Hai Hau A - Nam Dinh Thi tran Yen Dinh, huyen Hai Hau 2NT
46 THPT Nguyen Hue
- Thua Thien - Hue
Phuong Thuan Thanh, TP Hue 2
47 Chuyen Sinh DHQG Ha Noi - Ha Noi 182 Duong Luong The Vinh 3
48 THPT Le Quy Don - Hai Phong Phuong Cat Bi, quan Hai An 3
49 THPT chuyen Ha Long
- Quang Ninh
Phuong Hong Hai, TP Ha Long 2
50 THPT Nguyen Cong Tru
- TP.HCM
97 Quang Trung, Q.Go Vap 3
51 THPT Nguyen Huu Huan
- TP HCM
1 Doan Ket, Lang DH quan Thu Duc 2
52 THPT Ly Tu Trong - Nam Dinh Xa Nam Thanh, huyen Nam Truc 2NT
53 THPT Gia Dinh - TP HCM Xo Viet Nghe Tinh, Q.Binh Thanh 3
54 THPT chuyen Luong The Vinh
- Dong Nai
Phuong Tan Hiep, TP Bien Hoa 2
55 THPT Tran Cao Van
- Quang Nam
Duong Nguyen Du, TP Tam Ky 2
56 THPT Nguyen Gia Thieu
- Ha Noi
27 ngo 298, Ngoc Lam 2
57 THPT Lien Ha - Ha Noi Xa Lien Ha 2
58 THPT Nam Sach - Hai Duong Thi tran Nam Sach, huyen Nam Sach 2NT
59 THPT chuyen Ha Nam
- Ha Nam
Phuong Minh Khai, TX Phu Ly 2
60 THPT Giao Thuy A - Nam Dinh Thi tran Ngo Dong, huyen Giao Thuy 2NT
61 THPT Hung Vuong - TP HCM 124 Hung Vuong, quan 5 3
62 THPT Ngo Quyen - Dong Nai Phuong Trung Dung, TP Bien Hoa 2
63 THPT Phan Dinh Phung
- Ha Tinh
Phuong Bac Ha, TX Ha Tinh 2
64 THPT Phan Dang Luu
- Nghe An
Thi tran Yen Thanh 2NT
65 THPT Hoang Hoa Tham
- Da Nang
An Hai Dong, Q.Son Tra 3
66 THPT Ham Rong - Thanh Hoa Chu Van An, TP Thanh Hoa 2
67 THPT Thuan Thanh 1
- Bac Ninh
Xa Gia Dong, huyen Thuan Thanh 2NT
68 THPT Yen Phong 1 - Bac Ninh Thi tran Cho, huyen Yen Phong 2NT
69 THPT chuyen Le Khiet
- Quang Ngai
Phuong Nghia Lo, TP Quang Ngai 2
70 THPT Nang khieu DH Quoc gia TP HCM 153 Nguyen Chi Thanh, Q.5 3
71 THPT Bui Thi Xuan - TP HCM 73 Bui Thi Xuan, Q.1 3
72 THPT Ly Tu Trong
- Khanh Hoa
TP Nha Trang 2
73 THPT Dong Da - Ha Noi Quan Tho 1, Ton Duc Thang 3
74 THPT Le Viet Thuat - Nghe An Phuong Truong Thi, TP Vinh 2
75 THPT Cao Ba Quat - Ha Noi Xa Co Bi 2
76 THPT chuyen Ngo Sy Lien
- Bac Giang
TP Bac Giang 2
77 THPT Nguyen Khuyen
- Nam Dinh
Nguyen Du, TP Nam Dinh 2
78 THPT Nguyen Du - Thai Binh Thi tran Thanh Ne, Kien Xuong, Thai Binh 2NT
79 THPT Cam Pha - Quang Ninh Phuong Cam Thanh, TX Cam Pha 2
80 THPT Vo Thi Sau - TP HCM 95 Dinh Tien Hoang, Binh Thanh 3
81 THPT Tu Ky - Hai Duong Thi tran Tu Ky, huyenTu Ky 2NT
82 Truong THPT Hai Ba Trung
- Ha Noi
174 pho Hong Mai 3
83 THPT Quang Trung - Ha Noi 178 Duong Lang 3
84 THPT Ngoc Hoi - Ha Noi Xa Ngu Hiep 2
85 THPT Phu Nhuan - TP HCM 45B Dang Van Ngu, Phu Nhuan 3
86 THPT Le Loi - Thanh Hoa Thi tran Tho Xuan 2NT
87 THPT Nguyen Duc Canh
- Thai Binh
Duong Ly Thuong Kiet, TX Thai Binh 2
88 THPT An Duong - Hai Phong Thi tran An Duong, huyen An Duong 2
89 THPT Tien Du 1 - Bac Ninh Xa Viet Doan, huyen Tien Du 2NT
90 THPT Son Tay - Ha Tay Thi xa Son Tay 2
91 THPT Hoang Hoa 2
- Thanh Hoa
Xa Hoang Kim, huyen Hoang Hoa 2NT
92 THPT Nguyen Huu Cau
- TP HCM
Tan Xuan, huyen Hoc Mon 2
93 THPT TX Quang Tri
- Quang Tri
Thi xa Quang Tri 2
94 THPT Ba Dinh - Thanh Hoa Thi tran Nga Son 2NT
95 THPT Tien Lang - Hai Phong Thi tran Tien Lang, huyen Tien Lang 2
96 THPT chuyen Nguyen Du
- Dak Lak
TP Buon Ma Thuot 1
97 THPT Ha Huy Tap - Nghe An 8 Phan Boi Chau, TP Vinh 2
98 THPT Xuan Truong A
- Nam Dinh
Xa Xuan Hong, huyen Xuan Truong 2NT
99 THPT chuyen Hoang Van Thu
- Hoa Binh
Phuong Thinh Lang, TX Hoa Binh 1
100 THPT Van Noi - Ha Noi Xa Van Noi 2

Tien Dung

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Tốt nghiệp THPT 2007

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: TP HCM, Bac Ninh, Nghe An, Thai Binh, Hai Phong, TP Vinh, THPT chuyen Le Hong Phong, THPT Le Quy Don, duoc xep hang, vao danh sach, THPT Ha Noi-Amsterdam, Ly Thuong Kiet, thi tran, Nam Dinh, thanh hoa, 2

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 100 trường THPT có điểm thi ĐH, CĐ cao nhất

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 100 trường THPT có điểm thi ĐH, CĐ cao nhất bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat

Nhan xet, hay lien he ve tin 100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 100 truong THPT co diem thi DH CD cao nhat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0