100 thi sinh co diem thi DH CD cao nhat nuoc

100 thi sinh co diem thi DH CD cao nhat nuoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bo GD-DT vua thong ke 100 thi sinh co diem thi DH, CD nam 2012 cao nhat nuoc tu 28,25 diem tro len. Theo do, khoi B co so luong thi sinh diem cao nhat. Ke den khoi A.

TIN LIEN QUAN:


100 thi sinh co diem thi DH, CD cao nhat nuoc

Truong ÐH Y Duoc TP.HCM la truong dung dau ve so thi sinh dat diem cao voi 47 thi sinh nam trong “top” 100.

Trong so hon 262 truong DH, CD cong bo diem thi da co 2 thu khoa diem 30/30. Hai thu khoa gom: thi sinh Nguyen Kim Phuong

, que tinh Lam Ðong, du thi khoi B (ÐH Y Duoc TP.HCM) va Tran Xuan Bach , hoc sinh Truong THPT Quang Oai (huyen Ba Vi, Ha Noi) thu khoa DH Y Ha Noi.

Duoi day la danh sach 100 thi sinh co diem thi dai hoc 2012 cao nhat nuoc:

Truong Ho va ten Ngay sinh SBD Tinh Mon 1 Mon 2 Mon 3 Tong diem
YDS Nguyen Kim Phuong 04-09-94

B18362

42 1000 1000 1000 3000
YHB Tran Xuan Bach 25-09-94

B818

1B 1000 1000 0975 2975
YDS Du Quoc Minh Quan

06-04-94

B2402

02 0950 1000 1000 2950

YHB

Pham Duc Thinh

28-11-94

B9718

21 0975 1000 0950 2925
CCP Nguyen Anh Kiet 02-01-94

A732

39 0975 1000 0950 2925
QSY Tran Huu Chi 15-09-94

B239

37 0925 1000 0975 2900
YDS Le Tran Thao Vy 23-07-94

B40473

37 0950 1000

0950

2900
YDS Huynh Cong Trung 26-11-94

B3430

53

0950

1000 0950

2900

YDS Duong Khac Nhat

01-01-94

B30090

60 0950 1000 0950 2900
YDS Tran Thanh Nam 14-08-94 B30077 60 0950 1000 0950 2900
HTC Pham Thanh Cong 02-12-94 A984 21 1000 0950 0950 2900
YDS Pham Nguyet Minh 24-09-94 B41541 37 0950 1000 0950 2900
YHB Tran Van Dong 18-12-94 B2328 1B 0925 1000 0975 2900
YDS Nguyen Thi Mai Anh 30-11-94 B17625 02 0925 0975 1000 2900
YDS Bui Le Manh Hung 14-07-94 B1123 49 0950 1000 0950 2900
YDS Huynh Pham Anh Truc 10-04-94 B18725 49 0925 1000 0975 2900
YHB Truong Dinh Duc 24-03-94 B18725 49 0925 1000 0975 2900
NTH Nguyen Ngoc Thien 14-07-94 A2361 0950 0975 0975 2900
DKH Le Duc Duan 06-04-94 A362 1B 0975 0950 0975 2900
YDS Nguyen Tran Anh Tuan 06-09-92 B3565 02 0950 1000 0950 2900
YDS Tran Thi Van Trinh 20-09-94 B50290 32 0950 1000 0950 2900
YDS Duong Ngoc Lan 07-09-94 B30054 64 0950 1000 0950 2900
CGT Pham Duy Thanh 26-10-94 A4289 0950 0975 0975 2900
DKH Nguyen Thanh Long 02-12-94 A3727 29 0950 0975 0950 2875
QSB Vo Van Huy 26-09-93 A2758 39 1000 0925 0950 2875
YDS Duong Dinh Duc 21-10-94 B50296 31 0975 1000 0900 2875
CES Tran Thi Phuong Loan 15-02-94 A7799 1000 0925 0950 2875
YDS Tran Nguyen Truc Linh 09-11-93 B1508 46 0975 0975 0925 2875
YDS Tran Ngoc Huong Giang 18-10-94 B10107 46 0950 0975 0950 2875
CTS Tran Vinh Son 11-04-94 A11125 38 0950 0975 0950 2875
YHB Mai Tran Hanh Linh 11-12-94 B5993 26 0975 0975 0925 2875
DKH Doan Trung San 17-02-94 A2344 22 0925 0950 1000 2875
YDS Le Thanh Hoang 10-12-94 B41411 34 0975 0900 1000 2875
YHB Doan Trung San 17-02-94 B8724 22 0950 0975 0950 2875
KHA Duong Cong Trang 20-04-94 A10731 28 0875 1000 1000 2875
QST Tran Thi Truc Quynh 06-04-94 B10399 56 0925 1000 0950 2875
YDS Pham Duy Hien 19-03-94 B41392 39 0950 0975 0950 2875
YHB Nguyen Xuan Viet 11-12-94 B11946 22 0950 0975 0950 2875
DYH Tran Cong Chinh 20-01-94 B4566 1B 0950 0900 1000 2850
CKC Le Hoang Lam 23-06-94 A6436 02 0925 1000 0925 2850
YDS Tran Tien Thinh 01-08-93 B12842 02 0925 1000 0925 2850
YDS Nguyen Tuan Vu 14-09-94 B3879 02 0950 1000 0900 2850
YDS La Van Minh Tien 04-06-94 B3163 02 0950 0925 0975 2850
YDS Nguyen Bach 18-03-94 B30009 55 0975 0875 1000 2850
YHB Dinh Thi Dung 03-05-94 B1670 25 0900 1000 0950 2850
DKH Nguyen Thi Huyen 01-08-94 A1152 07 0875 1000 0975 2850
YDS Bui Hong Ngoc 14-12-94 B41573 37 0950 1000 0900 2850
YDS Phan Phung Tri 17-03-94 B3492 42 0900 1000 0950 2850
CCS Le Huu Chung 28-07-94 A169 44 0925 0975 0950 2850
YHB Nguyen Thi Ngoc Nga 13-01-94 B7063 15 0950 0975 0925 2850
KHA Hoang Van Duy 21-12-94 A1697 1B 0950 0925 0975 2850
YCT Phan Le Hoai An 01-02-94 B391 55 0950 0950 0950 2850
YDS Nguyen Thi Thuy Quynh 13-12-94 B2484 49 0950 0950 0950 2850
YHB Nguyen Dinh Nam 05-08-94 B6913 21 0975 0900 0975 2850
DYH Tran Cong Chinh 20-01-94 B4566 1B 0950 0900 1000 2850
YHB Phan Dang Trung 21-09-94 B14325 29 0900 1000 0950 2850
YHB Nguyen Dinh Giang 04-04-94 B13067 29 0900 1000 0950 2850
YHB Hoang Xuan Minh 30-06-94 B6767 28 0925 1000 0925 2850
YHB Vu Dang Bien 26-08-94 B894 28 0950 0950 0950 2850
YHB Tran Thi Khanh Lien 30-06-94 B13505 30 0875 0975 1000 2850
YHB Le Manh Tang 24-05-94 B9037 1A 0950 0950 0950 2850
NTH Hoang Dinh Quang 19-09-94 A2037 0875 0975 1000 2850
NTH Cao Thi Thuy Linh 15-12-94 A1503 0900 0950 1000 2850
NTH Nguyen Dang Khanh 08-08-94 A1305 0900 0975 0975 2850
DKH Tran Tuan Minh 11-11-94 A1796 1A 0900 1000 0950 2850
YHB Nguyen Van Nghia 12-02-94 B7246 25 0950 0925 0975 2850
YHB Hoang Mai Phuong 04-05-94 B8211 28 0975 0900 0975 2850
NTH Dang Quoc Huan 12-07-94 A3313 0900 0975 0950 2825
NTH Pham Thi Quynh 08-07-94 A2095 0950 0950 0925 2825
NTH Nguyen Tai Thu 16-02-94 A2388 0925 0975 0925 2825
DKH Bui Thi Phuong Anh 02-07-94 A3331 03 0900 0950 0975 2825
SPH Le Thanh Dat 24-01-94 A1844 17 0950 0950 0925 2825
YDS Le Van Nam 14-09-94 B1747 04 1000 0900 0925 2825
YDS Pham Ngoc Minh 19-09-94 B1697 41 1000 0900 0925 2825
CES Nguyen Ngoc Hung 17-10-94 A5790 1000 0900 0925 2825
BKA Luu The Anh 29-09-94 A309 26 0925 0950 0950 2825
YHB Ngo Van Thao 10-09-94 B9295 18 0950 1000 0875 2825
YHB Le Thi Kien 18-04-94 B5417 28 0950 0925 0950 2825
YHB Tran Viet Hoang 10-07-94 B4028 28 0925 0975 0925 2825
YHB Vu Thi Kieu Anh 10-09-94 B438 21 0950 0925 0950 2825
YHB Luu Quyen Anh 25-03-94 B451 22 0925 0950 0950 2825
YHB Nguyen Ngoc Thien 14-07-94 B9677 21 0875 1000 0950 2825
QHT Bui Dinh Anh 07-01-94 A17006 03 0900 0950 0975 2825
YDS Vo Thai Duy 21-05-94 B503 53 0900 1000 0925 2825
YDS Vo Bao Duy 25-08-94 B500 49 0950 0925 0950 2825
YDS Dao Ngoc Hien Tam 25-10-94 B12319 51 0925 0975 0925 2825
YDS Nguyen Hai Dang 25-02-94 B30171 51 1000 0900 0925 2825
YDS Tran Dang Quang 25-04-94 B12115 52 0950 0900 0975 2825
YHB Ngo Thi Thuy Ha 21-09-94 B2699 1B 0900 1000 0925 2825
CDT Nguyen Huu Trung 23-10-94 A7049 1B 1000 0925 0900 2825
CTK Tong Thi Hong Ngoc 28-04-94 A2997 1A 0950 0875 1000 2825
YHB Nguyen Duy Thanh 03-07-94 B9053 1B 1000 0875 0950 2825
KHA Tran Huu Dung 20-09-94 A12284 03 0900 0975 0950 2825
DHY Le Nguyen Tho Khang 24-04-94 B64842 04 0950 0950 0925 2825
YDS Le Thi Bich Trang 04-11-93 B3264 42 0925 0950 0950 2825
CES Tran Cong Hon A5303 0975 0950 0900 2825
CDU Vu Duc Tinh 15-05-94 B2460 16 0950 0900 0975 2825
YHB Nguyen Thanh Long 02-12-94 B13563 29 0875 0975 0975 2825
CHH Dang Viet Hoang 23-03-94 A1559 03 0975 0875 0975 2825
YDS Huynh Khac Thinh 17-08-94 B18588 02 0950 1000 0875 2825
  • Nguyen Hien
TRA CUU ÐIEM THI ÐAI HOC, CAO DANG NAM 2012

1. Ðiem thi dai hoc
Soan tin: DT {So bao danh} gui 7530
Ðe nhan ket qua diem thi ngay khi cong bo

2. Ðiem thi tron goi
Soan tin: DTG {So bao danh} gui 7730
Ðe nhan tron goi diem thi (bao gom diem thi, chi tieu, xep hang)

3. Xep hang
Soan tin: XH {So bao danh} gui 7530
Ðe biet thu hang cua minh so voi cac thi sinh khac

4. Ðiem chuan
Soan tin: DC {Ma truong} {Ma khoi} gui 7730
Nhan diem chuan ngay khi cong bo
Viet Bao
Comment :100 thi sinh co diem thi DH CD cao nhat nuoc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 100 thi sinh co diem thi DH CD cao nhat nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 100 thi sinh co diem thi DH CD cao nhat nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 100 thi sinh co diem thi DH CD cao nhat nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
100 candidates with scores universities, colleges highest
Ministry of Education, the highest point, students, First Water, valedictorian, 1000, Nguyen, ceilings, construction, pear
u003cpu003e Ministry of Education Statistics Tel medium scores were 100 contestants universities, colleges in 2012 highest since 28.25 points or more. Accordingly, the block B is the number of candidates the highest point. Next, block A. u003c/ pu003e.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 100 thí sinh có điểm thi ĐH, CĐ cao nhất nước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 100 thí sinh có điểm thi ĐH, CĐ cao nhất nước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 100 thi sinh co diem thi DH CD cao nhat nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin 100 thi sinh co diem thi DH CD cao nhat nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 100 thi sinh co diem thi DH CD cao nhat nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0